Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

Publikační činnost

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

 

Monografie

 • Jan Pelikán – Lubomíra Havlíková – Tomáš Chrobák – Jan Rychlík – Miroslav Tejchman – Ondřej Vojtěchovský, Dějiny Srbska, Praha 2005 (vlastní text: 200-213; 282-297; 455-468; 554-578).

 

Studie a články

 • Jihoslovanští studenti na české a německé filozofické fakultě v Praze 1882-1902, Slovanský přehled, r. 86, č. 1 (2000), s. 63-78.
 • Formování jugoslávské informbyrovské emigrace v Československu. Slovanské historické studie, č. 29, Praha 2003, s. 123-211.
 • Nástin historického vývoje Srbska, Na východ, r. 5, prosinec 2005, speciál Srbsko a Černá Hora, Bosna a Hercegovina, s. 4-6.
 • Jugoslávská informbyrovská emigrace v ČSR 1948-1954, Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI., Svazek 1, Brno 2006, s.345-366.
 • Laušman v Bělehradě. Několik dokumentů k působení Bohumila Laušmana v exilu v Jugoslávii, Securitas imperii, č. 14, Praha 2006, s. 307-353.
 • Yugoslav Cominform Exile in Czechoslovakia 1948–1954, Prague Perspectives (II), eds. L. Babka, P. Roubal, Prague 2007.
 • Aktivizace jugoslávských informbyrovců v Československu v důsledku krize roku 1968, Slovanské historické studie, č. 32 (Miroslavu Šestákovi a Miroslavu Tejchmanovi k sedmdesátinám), Praha – Brno 2007, s. 149-165.
 • Informbiroovska emigracija u jugoslovensko-čehoslovačkim odnosima. Nacionalni i politički identitet jugoslovenskih informbirovaca u Čehoslovačkoj, in: S. Selinić (ed.), Spoljna politika Jugoslavije: 1950-1961. Zbornik radova, Beograd 2008, s. 207-230.
 • Československo, Jugoslávie a chorvatská ustašovská emigrace v první polovině sedmdesátých let, Člověk. Časopis pro humanitní a společenské vědy.
 • Vydáno dne 15.3.2009. Dostupný z WWW: http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2009030701 [1.4.2009].
 • Anton Rupnik. Pot slovensko-francoskega komunista do kariere jugoslovanskega informbirojevskega funkcionarja, Acta Histriae, r. 18, č. 1-2, Koper 2010, s. 151-174.
 • Z Prahy proti Titovi. Slovinci v jugoslávské „informbyrovské emigraci“ v Československu, in: J. Gašparič, E. Kubů, Ž. Lazarević, J. Šouša (eds.), Češi a Slovinci v době moderny/ Slovenci in Čehi v dobi moderne, Praha – Ljubljana 2010, s. 151-177.

Recenze

 • Aleksandar Jakir, Dalmatien zwischen den Weltkriegen. Agrarische und urbane Lebenswelt und das Scheitern der jugoslawischen Integration, Slovanský přehled, r. 88, č. 1 (2002), s. 116-121.
 • Damir Agičić, Hrvatsko-češki odnosi na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, Slovanský přehled, r. 89, č. 1 (2003), s. 143-146.
 • „A tady je trochu filologem každý“.( Predrag Matvejević, Breviář středomoří, Praha 2002), Literární noviny, 2002, č. 28, s. 9.
 • Jože Pirjevec, Gorazd Bajc, Borut Klabjan (eds.), Vojna in mir na Primorskem, Slovanský přehled, r. 93, č. 1 (2007), s. 138-140.
 • Nad knihou o česko-srbských vztazích v meziválečné moderní architektuře (Damljanović Tanja: Češko-srpske arhitektonske veze 1918-1941), Slovanský přehled, r. 93, č. 2 (2007), s. 249-254.

 

Překlad odborné studie

 • Kosta Nikolić, Ravnogorské hnutí a německé okupační síly v Srbsku v letech 1942–1944, Slovanský přehled, r. 90, č. 2 (2004), s. 249-274.
 • Slobodan Selinić, Jugoslávská kultura v Československu 1945–1950, Slovanský přehled, r. 92, č. 2 (2006), s. 249-272.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014