Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

Publikační činnost

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

 

Monografie

 • Jan Pelikán – Lubomíra Havlíková – Tomáš Chrobák – Jan Rychlík – Miroslav Tejchman – Ondřej Vojtěchovský, Dějiny Srbska, Praha 2005 (vlastní text: 200-213; 282-297; 455-468; 554-578).

 

Studie a články

 • Jihoslovanští studenti na české a německé filozofické fakultě v Praze 1882-1902, Slovanský přehled, r. 86, č. 1 (2000), s. 63-78.
 • Formování jugoslávské informbyrovské emigrace v Československu. Slovanské historické studie, č. 29, Praha 2003, s. 123-211.
 • Nástin historického vývoje Srbska, Na východ, r. 5, prosinec 2005, speciál Srbsko a Černá Hora, Bosna a Hercegovina, s. 4-6.
 • Jugoslávská informbyrovská emigrace v ČSR 1948-1954, Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI., Svazek 1, Brno 2006, s.345-366.
 • Laušman v Bělehradě. Několik dokumentů k působení Bohumila Laušmana v exilu v Jugoslávii, Securitas imperii, č. 14, Praha 2006, s. 307-353.
 • Yugoslav Cominform Exile in Czechoslovakia 1948–1954, Prague Perspectives (II), eds. L. Babka, P. Roubal, Prague 2007.
 • Aktivizace jugoslávských informbyrovců v Československu v důsledku krize roku 1968, Slovanské historické studie, č. 32 (Miroslavu Šestákovi a Miroslavu Tejchmanovi k sedmdesátinám), Praha – Brno 2007, s. 149-165.
 • Informbiroovska emigracija u jugoslovensko-čehoslovačkim odnosima. Nacionalni i politički identitet jugoslovenskih informbirovaca u Čehoslovačkoj, in: S. Selinić (ed.), Spoljna politika Jugoslavije: 1950-1961. Zbornik radova, Beograd 2008, s. 207-230.
 • Československo, Jugoslávie a chorvatská ustašovská emigrace v první polovině sedmdesátých let, Člověk. Časopis pro humanitní a společenské vědy.
 • Vydáno dne 15.3.2009. Dostupný z WWW: http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2009030701 [1.4.2009].
 • Anton Rupnik. Pot slovensko-francoskega komunista do kariere jugoslovanskega informbirojevskega funkcionarja, Acta Histriae, r. 18, č. 1-2, Koper 2010, s. 151-174.
 • Z Prahy proti Titovi. Slovinci v jugoslávské „informbyrovské emigraci“ v Československu, in: J. Gašparič, E. Kubů, Ž. Lazarević, J. Šouša (eds.), Češi a Slovinci v době moderny/ Slovenci in Čehi v dobi moderne, Praha – Ljubljana 2010, s. 151-177.

Recenze

 • Aleksandar Jakir, Dalmatien zwischen den Weltkriegen. Agrarische und urbane Lebenswelt und das Scheitern der jugoslawischen Integration, Slovanský přehled, r. 88, č. 1 (2002), s. 116-121.
 • Damir Agičić, Hrvatsko-češki odnosi na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, Slovanský přehled, r. 89, č. 1 (2003), s. 143-146.
 • „A tady je trochu filologem každý“.( Predrag Matvejević, Breviář středomoří, Praha 2002), Literární noviny, 2002, č. 28, s. 9.
 • Jože Pirjevec, Gorazd Bajc, Borut Klabjan (eds.), Vojna in mir na Primorskem, Slovanský přehled, r. 93, č. 1 (2007), s. 138-140.
 • Nad knihou o česko-srbských vztazích v meziválečné moderní architektuře (Damljanović Tanja: Češko-srpske arhitektonske veze 1918-1941), Slovanský přehled, r. 93, č. 2 (2007), s. 249-254.

 

Překlad odborné studie

 • Kosta Nikolić, Ravnogorské hnutí a německé okupační síly v Srbsku v letech 1942–1944, Slovanský přehled, r. 90, č. 2 (2004), s. 249-274.
 • Slobodan Selinić, Jugoslávská kultura v Československu 1945–1950, Slovanský přehled, r. 92, č. 2 (2006), s. 249-272.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014