Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost PhDr. Jaroslav Valkoun

Publikační činnost

PhDr. Jaroslav Valkoun

 

a) Bakalářská práce

– VALKOUN, Jaroslav, Sir Horatio Herbert Kitchener, Pouštní železnice a britské znovudobytí Súdánu v letech 1896–1898: Příspěvek k dějinám Britského impéria v 19. století, Praha 2006.

 

b) Diplomová a rigorózní práce

– VALKOUN, Jaroslav, Egypt pod britským patronátem v letech 1882–1899: Příspěvek k dějinám Britského impéria v 19. století, Praha 2008. 

 

c) Odborné studie

– VALKOUN, Jaroslav, Dobytí Súdánu v letech 1896–1898, in: Historický obzor, roč. 18,  č. 11/12, 2007, s. 242–252, ISSN 1210-6097.

– VALKOUN, Jaroslav, Britsko-francouzské soupeření v koloniální sféře – Fašodská krize, in: KOHNOVÁ, Jana (ed.), Multikulturalita v dějinách a v dějepise: XXII. letní škola historie: sborník přednášek, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009, s. 78–87, ISBN 978-80-7290-412-9.

– VALKOUN, Jaroslav, „The Struggle for Water“: The British and the Modernization of Egyptian Irrigation, in: The Twentieth Century – Dvacáté století, roč. 1, č. 2, 2009, s. 95–105, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, The British-French Struggle for the Upper Nile, in: SKŘIVAN, Aleš; SUPPAN, Arnold (Eds.), Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History 2009, s. 233–251, ISBN 978-80-7308-296-3, ISSN 1803-7356.

– VALKOUN, Jaroslav; KOVÁŘ, Martin, The ‘Balfour Formula’ and the Imperial Conference of 1926, in: SKŘIVAN, Aleš; SUPPAN, Arnold (Eds.), Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History 2009, s. 595–600, ISBN 978-80-7308-296-3, ISSN 1803-7356.

– VALKOUN, Jaroslav, Fašodská krize: Vyvrcholení britsko-francouzského soupeření v oblasti horního Nilu, in: Historický obzor, roč. 21, č. 7/8, 2010, s. 146–153, ISSN 1210-6097.

– VALKOUN, Jaroslav, Britská zahraniční politika a Egypt v 80. letech 19. století, in: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, roč. 2, č. 2, 2010, s. 103–121, ISSN 1802-0364.

– VALKOUN, Jaroslav, Egypt under Khedive Ismail, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History 2010, č. 2, s. 81–92, ISSN 1803-7356.

– VALKOUN, Jaroslav, The British Attitudes to the Mahdist and the Italian Activities in East Africa, 1885–1896, and the Conquest of Dongola, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History, č. 2, 2011, s. 58–68, ISSN 1803-7356.

– VALKOUN, Jaroslav, The Contribution to the Study of Attitudes of the Dominions to the Institutional and Constitutional Questions within the British Empire in the 1920s, in: The Twentieth Century – Dvacáté století, roč. 3, č. 2, 2011, s. 117–131, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, The British Foreign Policy and Egypt in the 1880s, in: Öt kontinens: Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék közleményei / Cinq Continents: Les cahiers du Département d’Histoire moderne et contemporaine, No 1, 2011, Budapest 2012, s. 107–126, ISSN 1589-3839.

– VALKOUN, Jaroslav, Some Remarks on Lord Cromer’s Imperialism and His View on Orient, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History, č. 2, 2012, s. 57-66, ISSN 1803-7356.

 – VALKOUN, Jaroslav, The British and Egypt in the 1890s, in: Öt kontinens: Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék közleményei / Cinq Continents: Les cahiers du Département d’Histoire moderne et contemporaine, No 2, 2012, Budapest 2013, s. 237–254, ISSN 1589-3839.

– VALKOUN, Jaroslav, The Sudanese Life of General Charles George Gordon, in: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, č. 2, 2013, s. 49–70, ISSN 1802-0364.

– VALKOUN, Jaroslav, Die Haltung der Dominien zu konstitutionellen Fragen im Rahmen des Britischen Empire in den Jahren 1917–1926, in: Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, roč. 13, 2013, s. 197–217, ISBN 978-8-447-10254-4, ISSN 1436-6371.

– VALKOUN, Jaroslav, The Attempts to Reform the System of Imperial Conferences in the Years 1907–1911, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History, č. 1, 2013, s. 144–157, ISSN 1803-7356.

– VALKOUN, Jaroslav, The British Empire or Commonwealth?, in: KODET, Roman – NOVOTNÝ, Lukáš (eds.), The Chapters to the History of “Realpolitik”: Die Kapitel aus der Geschichte der Realpolitik, Pilsen 2013, s. 39–50, ISBN 978-80-261-0317-2.

– VALKOUN, Jaroslav, A Committee or a Conference?, in: West Bohemian Historical Review, No. 1, 2013, s. 126–137, ISSN 1804-5480.

– VALKOUN, Jaroslav, Éra lorda Cromera: Britové v Egyptě v letech 1892–1907, in: Historica Olomucensia, č. 46, 2014, s. 91–105, ISSN 1803-9561.

– VALKOUN, Jaroslav, Vztahy mezi Velkou Británií a jejími dominii v předvečer první světové války: Příspěvek k dějinám ostrovního státu a jeho impéria na počátku dvacátého století, in: DRŠKA, Václav – KOVÁŘ, Martin (eds.), Kapitoly z obecných dějin: Panu profesorovi s láskou…, Praha 2014, s. 180–193.

 

d) Recenze

– VALKOUN, Jaroslav, Philip Warner, „Kitchener: The Man Behind the Legend“, London 2006, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, roč. 1, č. 1, 2009, s. 215, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, Ralph Fox, The Colonial Policy of British Imperialism, Oxford 2008, in: The Twentieth Century – Dvacáté století, roč. 1, č. 2, 2009, s. 174–175, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, Philip Warner, „Kitchener: The Man Behind the Legend“, London 2006, in: SKŘIVAN, Aleš; SUPPAN, Arnold (Eds.), Prague Papers on the History of International Relations, Prague : Institute of World History 2009, s. 658–659, ISBN 978-80-7308-296-3, ISSN 1803-7356.

– VALKOUN, Jaroslav, Phillip Buckner (Ed.), Canada and the British Empire, Oxford 2008, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, roč. 2, č. 1, 2010, s. 238–239, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, Frémaux, Jacques, De quoi fut fait l’empire: Les guerres coloniales au XIXe siècle, Paris: CNRS Éditions 2010, in: The Twentieth Century – Dvacáté století, roč. 2, č. 2, 2010, s. 180–181, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, Schuerkens, Ulrike: Geschichte Afrikas: Eine Einführung, Köln/Weimar/Wien 2009, in: Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, roč. 10, 2010, s. 320–321, ISBN 978-3-447-06519-1, ISSN 1436-6371.

– VALKOUN, Jaroslav, Beinart, William; Hughes, Lotte, Environment and Empire, Oxford 2009, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, roč. 3, č. 1, 2011, s. 221–222, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, Frémaux, Jacques, De quoi fut fait l’empire: Les guerres coloniales au XIXe siècle, Paris: CNRS Éditions 2010, in: West Bohemian Historical Review, roč. 1, č. 1, 2011, s. 203–205, ISSN 1804-5480.

– VALKOUN, Jaroslav, Caroline Piquet, Histoire du canal de Suez, in: Nový Orient, roč. 66, č. 1, 2011, s. 61–62, ISSN 0029-5302.

– VALKOUN, Jaroslav, Hyam, Ronald, Understanding the British Empire, Cambridge 2010, in: The Twentieth Century – Dvacáté století, roč. 3, č. 2, 2011, s. 193–196, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, Turner, Alwyn W., Rejoice! Rejoice!: Britain in the 1980s, London 2010, in: The Twentieth Century – Dvacáté století, roč. 3, č. 2, 2011, s. 197–198, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, Antony Lentin, General Smuts: South Africa, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History, č. 1, 2012, s. 194, ISSN 1803-7356.

– VALKOUN, Jaroslav, Schmieder, Ulrike; Füllbeg-Stolberg, Katja; Zeuske, Michael (Hg.): The End of Slavery in Africa and the Americas: A Comparative Approach, Berlin 2011, in: Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, roč. 12, 2012, s. 251, ISBN 978-3-447-06652-5, ISSN 1436-6371.

  

e) Zprávy

– VALKOUN, Jaroslav, Migration and Emigration in the Czech and International Contexts, in: SKŘIVAN, Aleš; SUPPAN, Arnold (Eds.), Prague Papers on the History of International Relations, Prague : Institute of World History 2009, s. 645–646, ISBN 978-80-7308-296-3, ISSN 1803-7356.

– VALKOUN, Jaroslav, Světové dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, roč. 2, č. 1, 2010, s. 243–244, ISSN 1803-750X.

 

f) Překlady

 – VALKOUN, Jaroslav; BŘÍZA, Aleš; DUNDEK, Petr; FIALA, Jaroslav; HORČIČKA, Václav; KOVÁŘOVÁ, Olga; RÁKOSNÍK, Jakub; STELLNEROVÁ, Šárka; ULVR, Michal, Dějiny (History), Praha: Euromedia 2009, s. 612, ISBN 978-80-242-2488-6, 8 000 výtisků, 5 % překladu

– VALKOUN, Jaroslav; DUNDEK, Petr, Seed, Michael; Botham, Noel,  Bez lásky a naděje: skutečný příběh hrůzy, nenávisti a násilí (Nobody’s Child), Praha: Víkend 2009, 286 s., ISBN 978-80-7222-643-6, 15 % překladu

– VALKOUN, Jaroslav; JAKUBEC, Ivan; KOVÁŘOVÁ, Blanka; RÁKOSNÍK, Jakub; SOUKUP, Jaromír, TUMIS, Stanislav; ULVR, Michal, Black, Jeremy, Zbraně, které změnily svět (Tools of War), Praha: Víkend 2009, 204 s., ISBN 978-80-7433-013-1, 11 % překladu

 

 g) Účast na konferencích a kolokviích

– 22. května 2009 – The Balfour Formula and the Imperial Conference of 1926, in: The World after the Great War (pořadatel Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)

– 26. února 2010 – Drummond-Wolffova mise do Konstantinopole, in: Orientalia Antiqua Nova 2010 (pořadatel Centrum blízkovýchodních studií Katedry antropologických a historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni)

– 25. března 2011 – Pohled přes oceán: Británie americkými očima I (John Gunther – „Inside Europe“), in: „Anglie, jaká je…“: Obraz ostrovního státu nejen z kontinentální perspektivy v 19. a ve 20. století (pořadatel Katedra Anglofonních studií Metropolitní univerzita Praha, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)

– 18. května 2012 – The Sudanese Life of General Charles George Gordon, in: (Polo)zapomenuté osobnosti v dějinách (pořadatel Katedra historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni)

– 24. května 2013 – Empire or Commonwealth?, in: Realpolitik v dějinách (pořadatel Katedra historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni)

– 22. června 2014 – The Role of the Dominions at the Paris Peace Conference?, in: Jahrestagung der Gesellschaft für Überseegeschichte – Junges Forum (pořadatel Gesellschaft für Überseegeschichte)

 

h) Přednášky

– 3. července 2009 – Britsko-francouzské soupeření v koloniální sféře – Fašodská krize, XXII. Letní škola historie (pořadatel Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

– 26. srpna 2009 – Evropa a svět v předvečer druhé světové války (1939), Letní škola historiků 2009 (pořadatel Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)

– 14. prosince 2010 – Britové, Francouzi a otázka horního Nilu v 90. letech 19. století, v rámci projektu IHISTUD, registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0390, (pořadatel Katedra antropologických a historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni)

– 3. června 2014 – Sarajevský atentát, (pořadatel Prachatické muzeum), PhDr. František Kubů

 

 i) Badatelské pobyty v zahraničí

– červenec 2005 – Österreichische National Bibliothek (Wien)

– březen 2006 – The British Library (London)

– únor 2007 – Österreichische National Bibliothek (Wien)

– květen 2009 – The National Archives (London/Kew), The British Library (London)

– srpen 2009 – The National Archives (London-Kew), The British Library (London)

– duben 2010 – Freie Universtät Berlin (Berlín)

– říjen 2010 – Universität Bayreuth (Bayreuth)

– prosinec 2010 – Österreichische National Bibliothek (Wien), Universität Wien (Wien)

– duben 2011 – Universität Passau (Passau)

– květen 2011 – Universität Bayreuth (Bayreuth)

– červen/červenec 2011 – The National Archives (London/Kew), The British Library (London), Churchill Archive Centre (Cambridge)

– listopad 2011 – Österreichische National Bibliothek (Wien), Universität Wien (Wien)

– březen 2012 – Österreichische National Bibliothek (Wien), Universität Wien (Wien)

– květen 2012 – Universität Passau (Passau)

– květen 2012 – Universität Bayreuth (Bayreuth)

– květen/červen 2012 – The National Archives (London/Kew), The British Library (London)

– srpen 2012 – Churchill Archive Centre (Cambridge), Cambridge University Library (Cambridge)

– říjen 2012 – Universität Konstanz (Konstanz)

– duben 2013 – Universität Bayreuth (Bayreuth)

– listopad 2013 – Universität Passau (Passau)

– duben 2014 – Universität Bayreuth (Bayreuth)

 

j) Řešené projekty

 – Projektové účelové stipendium FF UK v Praze 2011 „Postoje dominií k institucionálním změnám Britského impéria ve 20. letech 20. století“

– Projekt Grantové agentury Univerzity Karlovy 609812 „Postoje Velké Británie a jejích dominií ke konstitucionálním otázkám v rámci Britského impéria v letech 1917–1931“

PhDr. Jaroslav Valkoun (*1983) působí jako asistent Semináře novověkých dějin na Ústavu světových dějin Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na dějiny Britského impéria v 19. a 20. století. Zabývá se především dějinami britského imperialismu a kolonialismu v Africe (Egypt, Súdán) a institucionálními a konstitucionálními vztahy mezi dominiemi a Velkou Británií v 19. a 20. století.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014