Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost PhDr. Jaroslav Valkoun

Publikační činnost

PhDr. Jaroslav Valkoun

 

a) Bakalářská práce

– VALKOUN, Jaroslav, Sir Horatio Herbert Kitchener, Pouštní železnice a britské znovudobytí Súdánu v letech 1896–1898: Příspěvek k dějinám Britského impéria v 19. století, Praha 2006.

 

b) Diplomová a rigorózní práce

– VALKOUN, Jaroslav, Egypt pod britským patronátem v letech 1882–1899: Příspěvek k dějinám Britského impéria v 19. století, Praha 2008. 

 

c) Odborné studie

– VALKOUN, Jaroslav, Dobytí Súdánu v letech 1896–1898, in: Historický obzor, roč. 18,  č. 11/12, 2007, s. 242–252, ISSN 1210-6097.

– VALKOUN, Jaroslav, Britsko-francouzské soupeření v koloniální sféře – Fašodská krize, in: KOHNOVÁ, Jana (ed.), Multikulturalita v dějinách a v dějepise: XXII. letní škola historie: sborník přednášek, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009, s. 78–87, ISBN 978-80-7290-412-9.

– VALKOUN, Jaroslav, „The Struggle for Water“: The British and the Modernization of Egyptian Irrigation, in: The Twentieth Century – Dvacáté století, roč. 1, č. 2, 2009, s. 95–105, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, The British-French Struggle for the Upper Nile, in: SKŘIVAN, Aleš; SUPPAN, Arnold (Eds.), Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History 2009, s. 233–251, ISBN 978-80-7308-296-3, ISSN 1803-7356.

– VALKOUN, Jaroslav; KOVÁŘ, Martin, The ‘Balfour Formula’ and the Imperial Conference of 1926, in: SKŘIVAN, Aleš; SUPPAN, Arnold (Eds.), Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History 2009, s. 595–600, ISBN 978-80-7308-296-3, ISSN 1803-7356.

– VALKOUN, Jaroslav, Fašodská krize: Vyvrcholení britsko-francouzského soupeření v oblasti horního Nilu, in: Historický obzor, roč. 21, č. 7/8, 2010, s. 146–153, ISSN 1210-6097.

– VALKOUN, Jaroslav, Britská zahraniční politika a Egypt v 80. letech 19. století, in: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, roč. 2, č. 2, 2010, s. 103–121, ISSN 1802-0364.

– VALKOUN, Jaroslav, Egypt under Khedive Ismail, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History 2010, č. 2, s. 81–92, ISSN 1803-7356.

– VALKOUN, Jaroslav, The British Attitudes to the Mahdist and the Italian Activities in East Africa, 1885–1896, and the Conquest of Dongola, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History, č. 2, 2011, s. 58–68, ISSN 1803-7356.

– VALKOUN, Jaroslav, The Contribution to the Study of Attitudes of the Dominions to the Institutional and Constitutional Questions within the British Empire in the 1920s, in: The Twentieth Century – Dvacáté století, roč. 3, č. 2, 2011, s. 117–131, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, The British Foreign Policy and Egypt in the 1880s, in: Öt kontinens: Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék közleményei / Cinq Continents: Les cahiers du Département d’Histoire moderne et contemporaine, No 1, 2011, Budapest 2012, s. 107–126, ISSN 1589-3839.

– VALKOUN, Jaroslav, Some Remarks on Lord Cromer’s Imperialism and His View on Orient, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History, č. 2, 2012, s. 57-66, ISSN 1803-7356.

 – VALKOUN, Jaroslav, The British and Egypt in the 1890s, in: Öt kontinens: Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék közleményei / Cinq Continents: Les cahiers du Département d’Histoire moderne et contemporaine, No 2, 2012, Budapest 2013, s. 237–254, ISSN 1589-3839.

– VALKOUN, Jaroslav, The Sudanese Life of General Charles George Gordon, in: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, č. 2, 2013, s. 49–70, ISSN 1802-0364.

– VALKOUN, Jaroslav, Die Haltung der Dominien zu konstitutionellen Fragen im Rahmen des Britischen Empire in den Jahren 1917–1926, in: Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, roč. 13, 2013, s. 197–217, ISBN 978-8-447-10254-4, ISSN 1436-6371.

– VALKOUN, Jaroslav, The Attempts to Reform the System of Imperial Conferences in the Years 1907–1911, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History, č. 1, 2013, s. 144–157, ISSN 1803-7356.

– VALKOUN, Jaroslav, The British Empire or Commonwealth?, in: KODET, Roman – NOVOTNÝ, Lukáš (eds.), The Chapters to the History of “Realpolitik”: Die Kapitel aus der Geschichte der Realpolitik, Pilsen 2013, s. 39–50, ISBN 978-80-261-0317-2.

– VALKOUN, Jaroslav, A Committee or a Conference?, in: West Bohemian Historical Review, No. 1, 2013, s. 126–137, ISSN 1804-5480.

– VALKOUN, Jaroslav, Éra lorda Cromera: Britové v Egyptě v letech 1892–1907, in: Historica Olomucensia, č. 46, 2014, s. 91–105, ISSN 1803-9561.

– VALKOUN, Jaroslav, Vztahy mezi Velkou Británií a jejími dominii v předvečer první světové války: Příspěvek k dějinám ostrovního státu a jeho impéria na počátku dvacátého století, in: DRŠKA, Václav – KOVÁŘ, Martin (eds.), Kapitoly z obecných dějin: Panu profesorovi s láskou…, Praha 2014, s. 180–193.

 

d) Recenze

– VALKOUN, Jaroslav, Philip Warner, „Kitchener: The Man Behind the Legend“, London 2006, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, roč. 1, č. 1, 2009, s. 215, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, Ralph Fox, The Colonial Policy of British Imperialism, Oxford 2008, in: The Twentieth Century – Dvacáté století, roč. 1, č. 2, 2009, s. 174–175, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, Philip Warner, „Kitchener: The Man Behind the Legend“, London 2006, in: SKŘIVAN, Aleš; SUPPAN, Arnold (Eds.), Prague Papers on the History of International Relations, Prague : Institute of World History 2009, s. 658–659, ISBN 978-80-7308-296-3, ISSN 1803-7356.

– VALKOUN, Jaroslav, Phillip Buckner (Ed.), Canada and the British Empire, Oxford 2008, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, roč. 2, č. 1, 2010, s. 238–239, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, Frémaux, Jacques, De quoi fut fait l’empire: Les guerres coloniales au XIXe siècle, Paris: CNRS Éditions 2010, in: The Twentieth Century – Dvacáté století, roč. 2, č. 2, 2010, s. 180–181, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, Schuerkens, Ulrike: Geschichte Afrikas: Eine Einführung, Köln/Weimar/Wien 2009, in: Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, roč. 10, 2010, s. 320–321, ISBN 978-3-447-06519-1, ISSN 1436-6371.

– VALKOUN, Jaroslav, Beinart, William; Hughes, Lotte, Environment and Empire, Oxford 2009, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, roč. 3, č. 1, 2011, s. 221–222, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, Frémaux, Jacques, De quoi fut fait l’empire: Les guerres coloniales au XIXe siècle, Paris: CNRS Éditions 2010, in: West Bohemian Historical Review, roč. 1, č. 1, 2011, s. 203–205, ISSN 1804-5480.

– VALKOUN, Jaroslav, Caroline Piquet, Histoire du canal de Suez, in: Nový Orient, roč. 66, č. 1, 2011, s. 61–62, ISSN 0029-5302.

– VALKOUN, Jaroslav, Hyam, Ronald, Understanding the British Empire, Cambridge 2010, in: The Twentieth Century – Dvacáté století, roč. 3, č. 2, 2011, s. 193–196, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, Turner, Alwyn W., Rejoice! Rejoice!: Britain in the 1980s, London 2010, in: The Twentieth Century – Dvacáté století, roč. 3, č. 2, 2011, s. 197–198, ISSN 1803-750X.

– VALKOUN, Jaroslav, Antony Lentin, General Smuts: South Africa, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History, č. 1, 2012, s. 194, ISSN 1803-7356.

– VALKOUN, Jaroslav, Schmieder, Ulrike; Füllbeg-Stolberg, Katja; Zeuske, Michael (Hg.): The End of Slavery in Africa and the Americas: A Comparative Approach, Berlin 2011, in: Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, roč. 12, 2012, s. 251, ISBN 978-3-447-06652-5, ISSN 1436-6371.

  

e) Zprávy

– VALKOUN, Jaroslav, Migration and Emigration in the Czech and International Contexts, in: SKŘIVAN, Aleš; SUPPAN, Arnold (Eds.), Prague Papers on the History of International Relations, Prague : Institute of World History 2009, s. 645–646, ISBN 978-80-7308-296-3, ISSN 1803-7356.

– VALKOUN, Jaroslav, Světové dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, roč. 2, č. 1, 2010, s. 243–244, ISSN 1803-750X.

 

f) Překlady

 – VALKOUN, Jaroslav; BŘÍZA, Aleš; DUNDEK, Petr; FIALA, Jaroslav; HORČIČKA, Václav; KOVÁŘOVÁ, Olga; RÁKOSNÍK, Jakub; STELLNEROVÁ, Šárka; ULVR, Michal, Dějiny (History), Praha: Euromedia 2009, s. 612, ISBN 978-80-242-2488-6, 8 000 výtisků, 5 % překladu

– VALKOUN, Jaroslav; DUNDEK, Petr, Seed, Michael; Botham, Noel,  Bez lásky a naděje: skutečný příběh hrůzy, nenávisti a násilí (Nobody’s Child), Praha: Víkend 2009, 286 s., ISBN 978-80-7222-643-6, 15 % překladu

– VALKOUN, Jaroslav; JAKUBEC, Ivan; KOVÁŘOVÁ, Blanka; RÁKOSNÍK, Jakub; SOUKUP, Jaromír, TUMIS, Stanislav; ULVR, Michal, Black, Jeremy, Zbraně, které změnily svět (Tools of War), Praha: Víkend 2009, 204 s., ISBN 978-80-7433-013-1, 11 % překladu

 

 g) Účast na konferencích a kolokviích

– 22. května 2009 – The Balfour Formula and the Imperial Conference of 1926, in: The World after the Great War (pořadatel Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)

– 26. února 2010 – Drummond-Wolffova mise do Konstantinopole, in: Orientalia Antiqua Nova 2010 (pořadatel Centrum blízkovýchodních studií Katedry antropologických a historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni)

– 25. března 2011 – Pohled přes oceán: Británie americkými očima I (John Gunther – „Inside Europe“), in: „Anglie, jaká je…“: Obraz ostrovního státu nejen z kontinentální perspektivy v 19. a ve 20. století (pořadatel Katedra Anglofonních studií Metropolitní univerzita Praha, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)

– 18. května 2012 – The Sudanese Life of General Charles George Gordon, in: (Polo)zapomenuté osobnosti v dějinách (pořadatel Katedra historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni)

– 24. května 2013 – Empire or Commonwealth?, in: Realpolitik v dějinách (pořadatel Katedra historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni)

– 22. června 2014 – The Role of the Dominions at the Paris Peace Conference?, in: Jahrestagung der Gesellschaft für Überseegeschichte – Junges Forum (pořadatel Gesellschaft für Überseegeschichte)

 

h) Přednášky

– 3. července 2009 – Britsko-francouzské soupeření v koloniální sféře – Fašodská krize, XXII. Letní škola historie (pořadatel Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

– 26. srpna 2009 – Evropa a svět v předvečer druhé světové války (1939), Letní škola historiků 2009 (pořadatel Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)

– 14. prosince 2010 – Britové, Francouzi a otázka horního Nilu v 90. letech 19. století, v rámci projektu IHISTUD, registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0390, (pořadatel Katedra antropologických a historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni)

– 3. června 2014 – Sarajevský atentát, (pořadatel Prachatické muzeum), PhDr. František Kubů

 

 i) Badatelské pobyty v zahraničí

– červenec 2005 – Österreichische National Bibliothek (Wien)

– březen 2006 – The British Library (London)

– únor 2007 – Österreichische National Bibliothek (Wien)

– květen 2009 – The National Archives (London/Kew), The British Library (London)

– srpen 2009 – The National Archives (London-Kew), The British Library (London)

– duben 2010 – Freie Universtät Berlin (Berlín)

– říjen 2010 – Universität Bayreuth (Bayreuth)

– prosinec 2010 – Österreichische National Bibliothek (Wien), Universität Wien (Wien)

– duben 2011 – Universität Passau (Passau)

– květen 2011 – Universität Bayreuth (Bayreuth)

– červen/červenec 2011 – The National Archives (London/Kew), The British Library (London), Churchill Archive Centre (Cambridge)

– listopad 2011 – Österreichische National Bibliothek (Wien), Universität Wien (Wien)

– březen 2012 – Österreichische National Bibliothek (Wien), Universität Wien (Wien)

– květen 2012 – Universität Passau (Passau)

– květen 2012 – Universität Bayreuth (Bayreuth)

– květen/červen 2012 – The National Archives (London/Kew), The British Library (London)

– srpen 2012 – Churchill Archive Centre (Cambridge), Cambridge University Library (Cambridge)

– říjen 2012 – Universität Konstanz (Konstanz)

– duben 2013 – Universität Bayreuth (Bayreuth)

– listopad 2013 – Universität Passau (Passau)

– duben 2014 – Universität Bayreuth (Bayreuth)

 

j) Řešené projekty

 – Projektové účelové stipendium FF UK v Praze 2011 „Postoje dominií k institucionálním změnám Britského impéria ve 20. letech 20. století“

– Projekt Grantové agentury Univerzity Karlovy 609812 „Postoje Velké Británie a jejích dominií ke konstitucionálním otázkám v rámci Britského impéria v letech 1917–1931“

PhDr. Jaroslav Valkoun (*1983) působí jako asistent Semináře novověkých dějin na Ústavu světových dějin Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na dějiny Britského impéria v 19. a 20. století. Zabývá se především dějinami britského imperialismu a kolonialismu v Africe (Egypt, Súdán) a institucionálními a konstitucionálními vztahy mezi dominiemi a Velkou Británií v 19. a 20. století.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014