Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Dvacáté století 2009/1

Dvacáté století - The Twentieth Century, No. 1, 2009, ISSN 1803-750X

Title Page | PDF
Obálka 2006
Front Matter | PDF
Contents | PDF
Contents ENG | PDF
Preface | PDF
I. Articles
Od studené k imaginárni válce. K angloamerické historiografii vzniku studené války v kontextu mezinárodních vztahů (pp. 13-35)
Jaroslav Fiala
Key words: Cold War, International Relations, English Historiography, American Historiography
PDF

Pojem "politična" v teorii Carla Schmitta. Příspěvek k dějinám idejí Výmarské republiky (pp. 37-54)
Radek Soběhart
Key words: Carl Schmitt, Weimar Republic, Political Ideology
PDF

Demografická situace v Bosně a Hercegovině v 90. letech 20. století. Nucené migrace jako kličový faktor proměn etno-demografického stavu Bosny a Hercegoviny (pp. 55-72)
Ondřej Žíla
Key words: Yugoslavian War, 1990s, Bosnia and Herzegovina, Demographic History
PDF

Vstup Rakousko-Uherska do první světové války a jeho důlsledky v hospodářské
a sociální oblasti ve vztazích se Spojenými státy americkými. Vývoj vzájemného obchodu v letech 1914-1915 (pp. 73-83)
Václav Horčička
Key words: Austria-Hungary and United States Relations, First World War, Social History, Economic History, 1914-1915
PDF

Indičtí radikální nacionalisté a hitlerovské Německo (pp. 84-100)
Petr Beránek
Key words: Germany-India Relations, Indian Nationalism, Nazism, Subhas Chandra Bose
PDF

Rothermerova akce z roku 1927. Pokus o revizi trianonského míru (pp. 101-113)
Martina Soukupová
Key words: Lord Rothermere, 1927, Trianon Peace Treaty, Kingdom of Hungary (1920-1946), Daily Mail
PDF

Cesta z chaosu. K některým aspektům proměny německé císařské armády v republikový Reichswehr (pp. 114-132)
Aleš Bříza
Key words: Weimar Republic, 1918-1919, Reichswehr, German Military Forces
PDF

Intelektuální invaze na kontinent. Evropské vysílání BBC za druhé světové války (pp. 133-147)
Dušan Radovanovič
Key words: BBC, Second World War, Allied Propaganda, Nazi Germany, Fascist Italy
PDF
II. Thematic Essays - Year 1968 in International Context
Československé Národní shromáždění v roce 1968 (pp. 151-159)
Ondřej Felcman
Key words: Czechoslovakian National Assembly, 1968, Prague Spring, Communist Party of Czechoslovakia
PDF

Hnutí vysokoškolského studentstva v Brně v letech 1968-1969 (pp. 160-174)
Martina Miklová
Key words: Student Activism, Brno, 1968-1969, Student November Strike of 1968
PDF

První pokus Sovětů o vstup do Československa v květnu 1968 (pp. 175-178)
Daniel Povolný
Key words: Eastern Block, Soviet Army, Prague Spring, 1968
PDF

Nová odborová politika jako autentický pokus o socialistickou reformu (pp. 179-187)
Dalibor Státník
Key words: Revolutionary Trade Union Movement, Communist Party of Czechoslovakia, Czechoslovakian Trade Unions, Prague Spring
PDF
III. Reviews and Notes
Vladimír Macura, Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře), Karel Kouba,
Vít Schmarc a Petr Sámal (eds.), Praha 2008 (pp. 191-192)
Petr Beránek
PDF

Walter Mühlhausen, Friedrich Ebert 1871-1925. Reichspräsident
der Weimarer Republik, Bonn 2007 (pp. 193-194)
Aleš Bfříza
PDF

Carl Emil Vogt, Nansens kamp mot hungersnoden i Russland 1921-1923, Oslo 2007 (pp. 195-198)
Pavol Jakubec
PDF

Rut Laskierová, Deník. Leden-duben 1943, Praha 2009 (pp. 199)
Martin Kovář
PDF

Sándor Márai, Deníky I. (1943-1967) a Deníky ll. (1968- 1989), Praha 2008 (pp. 200-202)
Martin Kovář
PDF

Christine C. Nicholls, Red Strangers. The White Tribe of Kenya, London 2005 (pp. 203-205)
Jaromír Soukup
PDF

Horst Möller, Die Weimarer Republik. Eine unvollendete Demokracie, Munchen 2006 (pp. 206-207)
Miroslav Šepták
PDF

Hans Schafranek, Sommerfest mic Preisschiessen. Die unbekannte Geschichte
des NS-Putsches im Juli 1934, Wien 2006 (pp. 208-210)
Miroslav Šepták
PDF

Avi Shlaim, Lion of Jordan. The Life of King Hussein in War and Peace, London 2007 (pp. 211-212)
Stanislav Tumis
PDF

Marek Příhoda & Hana Vaňková (eds.). Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů - říjen 2006, Červený Kostelec - Praha 2008 : Marek Příhoda & Hana Vaňková (eds.), Slavistika v moderním světě. Konference mladých slavistů - říjen 2007,
Červený Kostelec - Praha 2008 (pp. 213-214)
Stanislav Tumis
PDF

Philip Warner, "Kitchener: The Man Behind the Legend", London 2006 (pp. 215)
Jaroslav Valkoun
PDF

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve dnech 17.10.- 27.10. ze zdravotních důvodů odpadají konzultace a veškerá výuka dr. Valkouna.

17. říjen 2017

Od pondělí 23. října do pátku 3. listopadu se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Soukupa.

V následujích třech týdnech (25. října, 1. listopadu a 8. listopadu) se z důvodu služební cesty do zahraničí ruší veškerá výuka i...

02. říjen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014