Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Dvacáté století 2009/1

Dvacáté století - The Twentieth Century, No. 1, 2009, ISSN 1803-750X

Title Page | PDF
Obálka 2006
Front Matter | PDF
Contents | PDF
Contents ENG | PDF
Preface | PDF
I. Articles
Od studené k imaginárni válce. K angloamerické historiografii vzniku studené války v kontextu mezinárodních vztahů (pp. 13-35)
Jaroslav Fiala
Key words: Cold War, International Relations, English Historiography, American Historiography
PDF

Pojem "politična" v teorii Carla Schmitta. Příspěvek k dějinám idejí Výmarské republiky (pp. 37-54)
Radek Soběhart
Key words: Carl Schmitt, Weimar Republic, Political Ideology
PDF

Demografická situace v Bosně a Hercegovině v 90. letech 20. století. Nucené migrace jako kličový faktor proměn etno-demografického stavu Bosny a Hercegoviny (pp. 55-72)
Ondřej Žíla
Key words: Yugoslavian War, 1990s, Bosnia and Herzegovina, Demographic History
PDF

Vstup Rakousko-Uherska do první světové války a jeho důlsledky v hospodářské
a sociální oblasti ve vztazích se Spojenými státy americkými. Vývoj vzájemného obchodu v letech 1914-1915 (pp. 73-83)
Václav Horčička
Key words: Austria-Hungary and United States Relations, First World War, Social History, Economic History, 1914-1915
PDF

Indičtí radikální nacionalisté a hitlerovské Německo (pp. 84-100)
Petr Beránek
Key words: Germany-India Relations, Indian Nationalism, Nazism, Subhas Chandra Bose
PDF

Rothermerova akce z roku 1927. Pokus o revizi trianonského míru (pp. 101-113)
Martina Soukupová
Key words: Lord Rothermere, 1927, Trianon Peace Treaty, Kingdom of Hungary (1920-1946), Daily Mail
PDF

Cesta z chaosu. K některým aspektům proměny německé císařské armády v republikový Reichswehr (pp. 114-132)
Aleš Bříza
Key words: Weimar Republic, 1918-1919, Reichswehr, German Military Forces
PDF

Intelektuální invaze na kontinent. Evropské vysílání BBC za druhé světové války (pp. 133-147)
Dušan Radovanovič
Key words: BBC, Second World War, Allied Propaganda, Nazi Germany, Fascist Italy
PDF
II. Thematic Essays - Year 1968 in International Context
Československé Národní shromáždění v roce 1968 (pp. 151-159)
Ondřej Felcman
Key words: Czechoslovakian National Assembly, 1968, Prague Spring, Communist Party of Czechoslovakia
PDF

Hnutí vysokoškolského studentstva v Brně v letech 1968-1969 (pp. 160-174)
Martina Miklová
Key words: Student Activism, Brno, 1968-1969, Student November Strike of 1968
PDF

První pokus Sovětů o vstup do Československa v květnu 1968 (pp. 175-178)
Daniel Povolný
Key words: Eastern Block, Soviet Army, Prague Spring, 1968
PDF

Nová odborová politika jako autentický pokus o socialistickou reformu (pp. 179-187)
Dalibor Státník
Key words: Revolutionary Trade Union Movement, Communist Party of Czechoslovakia, Czechoslovakian Trade Unions, Prague Spring
PDF
III. Reviews and Notes
Vladimír Macura, Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře), Karel Kouba,
Vít Schmarc a Petr Sámal (eds.), Praha 2008 (pp. 191-192)
Petr Beránek
PDF

Walter Mühlhausen, Friedrich Ebert 1871-1925. Reichspräsident
der Weimarer Republik, Bonn 2007 (pp. 193-194)
Aleš Bfříza
PDF

Carl Emil Vogt, Nansens kamp mot hungersnoden i Russland 1921-1923, Oslo 2007 (pp. 195-198)
Pavol Jakubec
PDF

Rut Laskierová, Deník. Leden-duben 1943, Praha 2009 (pp. 199)
Martin Kovář
PDF

Sándor Márai, Deníky I. (1943-1967) a Deníky ll. (1968- 1989), Praha 2008 (pp. 200-202)
Martin Kovář
PDF

Christine C. Nicholls, Red Strangers. The White Tribe of Kenya, London 2005 (pp. 203-205)
Jaromír Soukup
PDF

Horst Möller, Die Weimarer Republik. Eine unvollendete Demokracie, Munchen 2006 (pp. 206-207)
Miroslav Šepták
PDF

Hans Schafranek, Sommerfest mic Preisschiessen. Die unbekannte Geschichte
des NS-Putsches im Juli 1934, Wien 2006 (pp. 208-210)
Miroslav Šepták
PDF

Avi Shlaim, Lion of Jordan. The Life of King Hussein in War and Peace, London 2007 (pp. 211-212)
Stanislav Tumis
PDF

Marek Příhoda & Hana Vaňková (eds.). Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů - říjen 2006, Červený Kostelec - Praha 2008 : Marek Příhoda & Hana Vaňková (eds.), Slavistika v moderním světě. Konference mladých slavistů - říjen 2007,
Červený Kostelec - Praha 2008 (pp. 213-214)
Stanislav Tumis
PDF

Philip Warner, "Kitchener: The Man Behind the Legend", London 2006 (pp. 215)
Jaroslav Valkoun
PDF

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014