Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost

Publikační projekty

Významnými publikačními projekty Ústavu světových dějin jsou dva fakultní časopisy, a sice časopis „Dvacáté století – The Twentieth Century“, na jehož vydávání se podílí zejména Seminář nejnovějších dějin ÚSD (ve spolupráci s dalšími fakultními pracovišti, zejména se Střediskem iberoamerických studií a Katedrou jihoslovanských a balkanistických studií [časopis vychází dvakrát ročně, jarní číslo v českém, podzimní v anglickém jazyce] a časopis „Prague Papers on the History of International Relations“, na jehož vydávání se podílí především Seminář novověkých dějin ÚSD ve spolupráci s Institut für Osteuropäische Geschichte Universität Wien [také tento časopis vychází dvakrát ročně, jednotlivé příspěvky jsou – podle volby autorů – zejména v anglickém, německém, francouzském či španělském jazyce]. Na stránkách obou časopisů publikují nejen členové ÚSD, ale i odborníci z dalších českých i zahraničních, především západoevropských univerzit. Kromě toho členové ústavu vydávají své monografie ve fakultních edičních řadách „Opera Facultatis Philosophicae“ a „Fontes“ (včetně nejlepších prací absolventů doktorského studia).

Publikační činnost členů Ústavu světových dějin

 

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.

Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.

PhDr. Jan Koura, Ph.D.

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Periodika Ústavu světových dějin

 

Prague Papers on the History of International Relations

Dvacáté století – The Twentieth Century

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Do pátku 8. září máte možnost podat přihlášku do 2. kola výběrového řízení na stipendijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro letní semestr roku 2017/2018. Své přihlášky můžete odevzdávat na sekretariátu ÚSD (v úředních hodinách) nebo na...

05. září 2017

Historie - evropská studia (HES)

11. září

12. září

Historie (HS)

11. září - ...

28. srpen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014