Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost

Publikační projekty

Významnými publikačními projekty Ústavu světových dějin jsou dva fakultní časopisy, a sice časopis „Dvacáté století – The Twentieth Century“, na jehož vydávání se podílí zejména Seminář nejnovějších dějin ÚSD (ve spolupráci s dalšími fakultními pracovišti, zejména se Střediskem iberoamerických studií a Katedrou jihoslovanských a balkanistických studií [časopis vychází dvakrát ročně, jarní číslo v českém, podzimní v anglickém jazyce] a časopis „Prague Papers on the History of International Relations“, na jehož vydávání se podílí především Seminář novověkých dějin ÚSD ve spolupráci s Institut für Osteuropäische Geschichte Universität Wien [také tento časopis vychází dvakrát ročně, jednotlivé příspěvky jsou – podle volby autorů – zejména v anglickém, německém, francouzském či španělském jazyce]. Na stránkách obou časopisů publikují nejen členové ÚSD, ale i odborníci z dalších českých i zahraničních, především západoevropských univerzit. Kromě toho členové ústavu vydávají své monografie ve fakultních edičních řadách „Opera Facultatis Philosophicae“ a „Fontes“ (včetně nejlepších prací absolventů doktorského studia).

Publikační činnost členů Ústavu světových dějin

 

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.

Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.

PhDr. Jan Koura, Ph.D.

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Periodika Ústavu světových dějin

 

Prague Papers on the History of International Relations

Dvacáté století – The Twentieth Century

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve čtvrtek 29. června se úřední hodiny sekretariátu posouvají na 10:00 - 13:00.

22. červen 2017

Vzhledem k plánované rekonstrukci hlavní budovy bude provoz sekretairátu ÚSD během letních měsíců omezen na následující dny:

2. 8. 10:00-15:00 (P301)

3. 8. 10:00-15:00 (P301)

8. 8. 09:00-15:00 (P206)

9. 8....

19. červen 2017

V pondělí 19. června se ruší konzultační hodiny dr. Vojtěchovského, náhradní termín je ve čtvrtek 22. června od 14:00 do 15:30.

15. červen 2017

Zápočtový test z předmětu Kapitoly ze starších ruských dějin doc. Pickové se bude psát v pondělí 19. června od 15:00 v místnosti P301.

14. červen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014