Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního oboru

HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY
forma a typ studia:
prezenční navazující

kombinovatelnost:

jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Historie – hospodářské a sociální dějiny a oboru Historie – české dějiny v evropském kontextu

profil absolventa:
Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Historie – obecné dějiny získal komplexní vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji především evropské a americké společnosti, prohloubené o studium v jednom z nabízených modulů (dějiny středověku, novověku, nejnovější doby, obecné a komparativní dějiny a dějiny Latinské Ameriky). Je vybaven potřebnými faktografickými a metodologickými znalostmi (včetně elektronického získávání informací) k tomu, aby mohl samostatně a na základě relevantních argumentů interpretovat historické dění a samostatně řešit vědecké problémy.

požadavky studia: studium je náročné na zrak

přijímací zkouška: dvoukolová

předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná zkouška:
1) evropské dějiny
2) světové dějiny
3) všeobecný kulturně-politický přehled

2. kolo - ústní část
1) obecné dějiny (evropské i světové)
2) specializace (v závislosti na tématu bakalářské práce)
3) všeobecný kulturně-politický přehled

další požadavky:

seznam prostudované odborné a populárně-naučné literatury, případně seminární, ročníkové, bakalářské práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o obor (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky).

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. listopad 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. listopad 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014