Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Dvacáté století - pokyny pro autory

Závazné pokyny pro autory

 1. Časopis přijímá studie dvojího typu – velké studie o rozsahu do 40 normostran a menší studie o rozsahu do 20 normostran, a to jak v jazyce českém (pro lichá čísla), tak v jazyce anglickém (pro sudá čísla).
  Studie jsou přijímány výhradně ve Wordu, písmo Times New Roman, velikost písma dvanáct, jednotlivé řádky jsou zarovnány do bloku; u odstavců žádáme používat tabulátor nastavený na 1,25 bodu.
 2. Poznámky jsou řazeny pod čarou; číslovány jsou průběžně (ve Wordu, písmo Times New Roman, velikost písma 12, zvolit na liště Vložit, Odkaz, Poznámka pod čarou a Vložit; někde je na liště tlačítko AB1, které automaticky vytvoří poznámku pod čarou). Poznámky musí být zarovnány do bloku, každá odražena tabulátorem nastaveným na 1,25, stejně jako odstavce v každé studii).
 3. Vzor citací
  1. knihy:
   NEVILLE, P., Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce, Praha 2008, s. 41. (v anglické verzi p. 41 nebo pp. 41-54.)
  2. článek ve sborníku:
   NÁLEVKA, V., Stalin, Mao Ce-tung, Gottwald a začátek války v Koreji, in: KOVÁŘ, M. – NÁLEVKA, V. (ed.), „Dvacáté století“. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2006, s. 100.
  3. článek v historickém časopisu či v knize:
   KOVÁŘ, M., Alžbětinská Anglie. Stabilizace nového režimu (1561-1567), in: Historický obzor, ročník 10, 1999, č. 11-12, s. 251.
   nebo
   JACOBSON, J., Strategies of French Foreign Policy after World War I, in: The Journal of Modern History, Vol. 55, 1983, No. 1, s. 79.
  4. článek z internetu:
   ADDISON, P., Why Churchill Lost in 1945, in: http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/election_01.shtml.
  Pokud opakujeme citaci ze stejného článku u poznámek, které na sebe bezprostředně navazují, použijeme:
  • Tamtéž, s. 23 (v anglické verzi Ibid, p. 23).
  V článku neopakujeme celý název knihy nebo článku, pokud jsme z nich již jednou citovali:
  • NEVILLE, P., c. d., s. 34.
  Pokud jsme v článku použili více děl od jednoho autora, citaci zkrátíme:
  • NEVILLE, P., Hitler..., s. 23.
  • NEVILLE, P., The Origins..., s. 570.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve dnech 17.10.- 27.10. ze zdravotních důvodů odpadají konzultace a veškerá výuka dr. Valkouna.

17. říjen 2017

Od pondělí 23. října do pátku 3. listopadu se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Soukupa.

V následujích třech týdnech (25. října, 1. listopadu a 8. listopadu) se z důvodu služební cesty do zahraničí ruší veškerá výuka i...

02. říjen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014