Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Dvacáté století - pokyny pro autory

Závazné pokyny pro autory

 1. Časopis přijímá studie dvojího typu – velké studie o rozsahu do 40 normostran a menší studie o rozsahu do 20 normostran, a to jak v jazyce českém (pro lichá čísla), tak v jazyce anglickém (pro sudá čísla).
  Studie jsou přijímány výhradně ve Wordu, písmo Times New Roman, velikost písma dvanáct, jednotlivé řádky jsou zarovnány do bloku; u odstavců žádáme používat tabulátor nastavený na 1,25 bodu.
 2. Poznámky jsou řazeny pod čarou; číslovány jsou průběžně (ve Wordu, písmo Times New Roman, velikost písma 12, zvolit na liště Vložit, Odkaz, Poznámka pod čarou a Vložit; někde je na liště tlačítko AB1, které automaticky vytvoří poznámku pod čarou). Poznámky musí být zarovnány do bloku, každá odražena tabulátorem nastaveným na 1,25, stejně jako odstavce v každé studii).
 3. Vzor citací
  1. knihy:
   NEVILLE, P., Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce, Praha 2008, s. 41. (v anglické verzi p. 41 nebo pp. 41-54.)
  2. článek ve sborníku:
   NÁLEVKA, V., Stalin, Mao Ce-tung, Gottwald a začátek války v Koreji, in: KOVÁŘ, M. – NÁLEVKA, V. (ed.), „Dvacáté století“. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2006, s. 100.
  3. článek v historickém časopisu či v knize:
   KOVÁŘ, M., Alžbětinská Anglie. Stabilizace nového režimu (1561-1567), in: Historický obzor, ročník 10, 1999, č. 11-12, s. 251.
   nebo
   JACOBSON, J., Strategies of French Foreign Policy after World War I, in: The Journal of Modern History, Vol. 55, 1983, No. 1, s. 79.
  4. článek z internetu:
   ADDISON, P., Why Churchill Lost in 1945, in: http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/election_01.shtml.
  Pokud opakujeme citaci ze stejného článku u poznámek, které na sebe bezprostředně navazují, použijeme:
  • Tamtéž, s. 23 (v anglické verzi Ibid, p. 23).
  V článku neopakujeme celý název knihy nebo článku, pokud jsme z nich již jednou citovali:
  • NEVILLE, P., c. d., s. 34.
  Pokud jsme v článku použili více děl od jednoho autora, citaci zkrátíme:
  • NEVILLE, P., Hitler..., s. 23.
  • NEVILLE, P., The Origins..., s. 570.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014