Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Dvacáté století 2006

KOVÁŘ, Martin - NÁLEVKA, Vladimír (Eds.), "Dvacáté století": Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 2006, ISBN 978-80-7308-163-6.

Obálka 2006
Title Page | PDF
Front Matter | PDF
Contents | PDF
Preface | PDF
I. Articles
Na křižovatce. Spojené státy a Rakousko-Uhersko na přelomu let 1916-1917 (pp. 11-38)
Václav Horčička
Key words: Austria-Hungary-United States relations, First World War
PDF

Od Locarna do Tirany. Československo-italské vztahy od října 1925 do listopadu 1926 (pp. 39-98)
Ondřej Houska
Key words: Czechoslovakia-Italy relations, Locarno Conference, Treaties of Tirana
PDF

Stalin, Mao Ce-tung, Gottwald a začátek války v Koreji (pp. 99-115)
Vladimír Nálevka
Key words: Stalin, Mao Ce-tung, Klement Gottwald, Korean War
PDF

Konzervativní vláda Stanleyho Baldwina a její odmítnutí Ženevského protokolu. Příspěvek k pokusům o vytvoření kolektivní bezpečnosti ve dvacátých letech 20. století (pp. 117-153)
Lukáš Novotný
Key words: Stanley Baldiwn, Conservative Party, Geneva Protocol, Collective Security
PDF

Příspěvek k účasti českých dobrovolníků v srbsko-turecké válce v roce 1876 (pp. 155-161)
Jan Pelikán
Key words: Serbian Nationalism, Great Eastern Crisis, Ottoman Empire, Czechia-Serbia Relations
PDF

K vývoji a významu zahraničního obchodu ČLR v letech 1949-1978 (pp. 163-192)
Aleš Skřivan ml.
Key Words: People's Republic of China, Mao Ce-Tung, Foreign Trade
PDF

Vilém ll. a zánik monarchie v roce 1918 (pp. 193-224)
František Stellner
Key Words: Wilhelm II of Germany, German Empire, First World War, German Revolution
PDF

Vznik a vývoj britského sociálního státu ve 40.-60. letech 20. století. Příspěvek k politickým. sociálním a hospodářským dějinám Velké Británie po roce 1945 (pp. 225-285)
Martin Kovář - Jaromír Soukup - Stanislav Tumis
Key words: United Kingdom, Welfare State, Social History, Economic History
PDF
II. Student Essays

"Athény na Sprévě jsou mrtvé, Chicago na Sprévě se rodí!" Příspěvek k fenoménu "zlatých dvacátých let" Výmarské republiky (pp. 290-323)
Aleš Bříza
Key words: Weimar Republic, 1920s in Europe, Berlin, Social History
PDF

Pomníchovská fáza československo-pol'ského sporu o Javorínu (jeseň 1938 - jeseň 1939)
Pavol Jakubec
Key words: Slovakia-Poland relations, Czechoslovakian Second Republic, Fisrt Slovak Republic, Javorina
PDF
III. Reviews and Notes
David Kynaston, Austerity Britain 1945-51 , London 2007 (p. 373-374)
Jaromír Soukup
PDF

Ivan Jakubec, Zdeněk Jindra a kol., Dějíny hospodářství českých
zemí od počátku industrializace do konce habsburské monarchie,
Svazek I-II, Praha 2006 (p. 374-378)
František Stellner - Pavel Szobi
PDF

Manfred Seheueh, Der Weg zum Heldenplatl. Eine Geschiehte der
österreichischen Diktatur 1933-1938, Wien 2005 (pp. 378-380)
Miroslav Šepták
PDF

G. R. Searle, A New England? Peuce and War 1886-1918, Oxford 2004 (pp. 380-382)
Stanislav Tumis
PDF

Sociální stát v britsko-německé perspektivě 20. století (pp. 382-383)
Miroslav Šepták
PDF

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Vzhledem k plánované rekonstrukci hlavní budovy bude provoz sekretairátu ÚSD během letních měsíců omezen na následující dny:

2. 8. 10:00-15:00 (P206)

3. 8. 10:00-15:00 (P206)

8. 8. 09:00-15:00 (P206)

9. 8....

19. červen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014