Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Dvacáté století 2005

KOVÁŘ, Martin - NÁLEVKA, Vladimír (Eds.), Dvacáté století: Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 2005, ISBN 80-7308-132-6.
Obal 2005
Title Page | PDF
Front Matter | PDF
Contents | PDF
Preface | PDF
I. Articles
Neúspěšná mise velvyslance Tarnowského. Vztahy Spojených států a Rakouska-Uherska v předvečer vstupu USA do první světové války (pp. 9-27)
Václav Hořčička
Key words: First World War, Austria-Hungary-United States Relations, Adam Tarnowski Sr.
PDF

Britský fašismus mezi dvěma světovými válkami (Příspěvek k analýze některých typů pravicového extremismu na Britských ostrovech v letech 1919-1939) (pp. 29-76)
Martin Kovář
Key words: United Kingdom, Fashism, 1919-1939
PDF

Diskuse nejvyššího stranického vedení Jugoslávie v květnu 1969 o případných sankcích proti Milovanu Djilasovi (pp. 97-111)
Jan Pelikán
Key words: Milovan Djilas, Communism, Yugoslavia, 1969
PDF

Počátky okupace Porýní. Britská okupační zóna v Kolíně nad Rýnem a jeho okolí v letech 1918-1919 (Příspěvek ke studiu britsko-německých vztahů po první světové válce a k příčinám politiky appeasementu) (pp. 113-144)
Jaromír Soukup
Key words: Rhineland, Cologne, Germany-United Kingdom Relations, 1918-1919
PDF

Politické aspekty vývoje výmarské republiky za Velké hospodářské krize (Brilningova éra) (pp. 145-195)
František Stellner - Radek Soběhart
PDF

Ženské mírové hnutí ve Velké Británii na přelomu 19. a 20. století (Příspěvek ke studiu pozdně viktoriánského a edwardiánského appeasementu před první světovou válkou) (pp. 197-220)
Stanislav Tumis
PDF
II. Selected Seminar Diploma Theses
Mnohostranná přípravná jednání v Dipoli - prolog ke Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (pp. 223-277)
Jan Bárta
PDF

Spojené státy americké a sjednocení Německa (pp. 279-295)
Tomáš Ehler
PDF

Od Chruščovových ultimát k Ženevě, Adenauerova zahraniční politika v počáteční fázi druhé berlínské krize v letech 1958-1959 (pp. 279-295)
Petr Janoušek
PDF

Příspčvek k historiografické diskusi o politice appeasementu v anglicky psané odborné literatuře (pp. 343-371)
Tomáš Perman
PDF
III. Reviews and Notes
Davide Rodogno, II nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell'Italia fascista in Europa (1940-1943), Torino 2003 (p. 375-376)
Ondřej Houska
PDF

Velká deprese. Sborník textů, ed. Marek Loužek a Ladislav Tajovský, Praha 2004 (pp. 376-377)
Martin Kovář
PDF

Adams, R. J. Q., Bonar Law, London 1999 (pp. 377-379)
Jaromír Soukup
PDF

lan Kershaw, Making Friends with Hitler. Lord Londonderry and Britain's Road to War, London 2004 (pp. 379-380)
Jaromír Soukup
PDF

Martin Kovář, Velká Británie v éře Roberta Walpola. K vývoji a charakteru britského státu a britské společnosti v první polovině 18. stolelí, Praha 2004 (pp. 380-382)
František Stellner
PDF

Norman Davies, Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy, Praha 2003 (pp. 382-386)
Stanislav Tumis
PDF

Lynn Abramsová, Zrození moderní ženy. Evropa 1789-1918, Brno 2005 (pp. 386-387)
Stanislav Tumis
PDF

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve dnech 17.10.- 27.10. ze zdravotních důvodů odpadají konzultace a veškerá výuka dr. Valkouna.

17. říjen 2017

Od pondělí 23. října do pátku 3. listopadu se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Soukupa.

V následujích třech týdnech (25. října, 1. listopadu a 8. listopadu) se z důvodu služební cesty do zahraničí ruší veškerá výuka i...

02. říjen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014