Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Dvacáté století 2005

KOVÁŘ, Martin - NÁLEVKA, Vladimír (Eds.), Dvacáté století: Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 2005, ISBN 80-7308-132-6.
Obal 2005
Title Page | PDF
Front Matter | PDF
Contents | PDF
Preface | PDF
I. Articles
Neúspěšná mise velvyslance Tarnowského. Vztahy Spojených států a Rakouska-Uherska v předvečer vstupu USA do první světové války (pp. 9-27)
Václav Hořčička
Key words: First World War, Austria-Hungary-United States Relations, Adam Tarnowski Sr.
PDF

Britský fašismus mezi dvěma světovými válkami (Příspěvek k analýze některých typů pravicového extremismu na Britských ostrovech v letech 1919-1939) (pp. 29-76)
Martin Kovář
Key words: United Kingdom, Fashism, 1919-1939
PDF

Diskuse nejvyššího stranického vedení Jugoslávie v květnu 1969 o případných sankcích proti Milovanu Djilasovi (pp. 97-111)
Jan Pelikán
Key words: Milovan Djilas, Communism, Yugoslavia, 1969
PDF

Počátky okupace Porýní. Britská okupační zóna v Kolíně nad Rýnem a jeho okolí v letech 1918-1919 (Příspěvek ke studiu britsko-německých vztahů po první světové válce a k příčinám politiky appeasementu) (pp. 113-144)
Jaromír Soukup
Key words: Rhineland, Cologne, Germany-United Kingdom Relations, 1918-1919
PDF

Politické aspekty vývoje výmarské republiky za Velké hospodářské krize (Brilningova éra) (pp. 145-195)
František Stellner - Radek Soběhart
PDF

Ženské mírové hnutí ve Velké Británii na přelomu 19. a 20. století (Příspěvek ke studiu pozdně viktoriánského a edwardiánského appeasementu před první světovou válkou) (pp. 197-220)
Stanislav Tumis
PDF
II. Selected Seminar Diploma Theses
Mnohostranná přípravná jednání v Dipoli - prolog ke Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (pp. 223-277)
Jan Bárta
PDF

Spojené státy americké a sjednocení Německa (pp. 279-295)
Tomáš Ehler
PDF

Od Chruščovových ultimát k Ženevě, Adenauerova zahraniční politika v počáteční fázi druhé berlínské krize v letech 1958-1959 (pp. 279-295)
Petr Janoušek
PDF

Příspčvek k historiografické diskusi o politice appeasementu v anglicky psané odborné literatuře (pp. 343-371)
Tomáš Perman
PDF
III. Reviews and Notes
Davide Rodogno, II nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell'Italia fascista in Europa (1940-1943), Torino 2003 (p. 375-376)
Ondřej Houska
PDF

Velká deprese. Sborník textů, ed. Marek Loužek a Ladislav Tajovský, Praha 2004 (pp. 376-377)
Martin Kovář
PDF

Adams, R. J. Q., Bonar Law, London 1999 (pp. 377-379)
Jaromír Soukup
PDF

lan Kershaw, Making Friends with Hitler. Lord Londonderry and Britain's Road to War, London 2004 (pp. 379-380)
Jaromír Soukup
PDF

Martin Kovář, Velká Británie v éře Roberta Walpola. K vývoji a charakteru britského státu a britské společnosti v první polovině 18. stolelí, Praha 2004 (pp. 380-382)
František Stellner
PDF

Norman Davies, Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy, Praha 2003 (pp. 382-386)
Stanislav Tumis
PDF

Lynn Abramsová, Zrození moderní ženy. Evropa 1789-1918, Brno 2005 (pp. 386-387)
Stanislav Tumis
PDF

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014