Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Profilové projekty

Členové Ústavu světových dějin se v posledních letech věnovali především dílčím projektům, spadajícím do široce pojatého Výzkumného záměru MSM č. 21620827 „České země v minulosti a dnes“, jenž byl respektive je koncipován jako interdisciplinární výzkum proměňujícího se postavení českých zemí v evropském kontextu od středověku do současnosti. Dalšími významnými výzkumnými projekty ústavu byly respektive jsou projekt „Frontiers and Identities“ (5. tematická pracovní skupina, excelentní badatelská síť 6. rámcového programu EK CLIOHRES [European Commission Contract CIT3-CT-2005-006164]), jehož se účastnilo 180 badatelů ze 45 evropských universit a jehož výsledkem je ediční řada tohoto projektu, vydávaná v nakladatelství Edizioni Plus university v Pise, či projekt GA ČR č. P410/10/0136 s názvem „Perspektivy západního Balkánu v kontextu jeho politického, národnostního a demografického vývoje v uplynulém čtvrtstoletí“, věnovaný analýze historické situace v jihovýchodní Evropě od poloviny 80. let 20. století do současnosti, abychom uvedli alespoň některé příklady.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 29.3. se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

Dne 27.3. se ruší konzultační hodiny doc. Pickové.

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014