Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Profilové projekty

Členové Ústavu světových dějin se v posledních letech věnovali především dílčím projektům, spadajícím do široce pojatého Výzkumného záměru MSM č. 21620827 „České země v minulosti a dnes“, jenž byl respektive je koncipován jako interdisciplinární výzkum proměňujícího se postavení českých zemí v evropském kontextu od středověku do současnosti. Dalšími významnými výzkumnými projekty ústavu byly respektive jsou projekt „Frontiers and Identities“ (5. tematická pracovní skupina, excelentní badatelská síť 6. rámcového programu EK CLIOHRES [European Commission Contract CIT3-CT-2005-006164]), jehož se účastnilo 180 badatelů ze 45 evropských universit a jehož výsledkem je ediční řada tohoto projektu, vydávaná v nakladatelství Edizioni Plus university v Pise, či projekt GA ČR č. P410/10/0136 s názvem „Perspektivy západního Balkánu v kontextu jeho politického, národnostního a demografického vývoje v uplynulém čtvrtstoletí“, věnovaný analýze historické situace v jihovýchodní Evropě od poloviny 80. let 20. století do současnosti, abychom uvedli alespoň některé příklady.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V týdnu od 22. května se ruší úřední hodiny sekretariátu.

Od 29. května pak budou vždy v úterý a čtvrtek od 8:3 do 11:30.

18. květen 2017

Ve středu 17. května se ruší výuka DS/BS i konzultační hodiny dr. Valkouna.

Ve středu 17. května se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny prof. Kováře.

 

01. květen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014