Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Hlavní oblasti výzkumu

Ústav světových dějin se zabývá obecnými dějinami od raného středověku až do současnosti, s důrazem na evropské dějiny v celosvětovém kontextu. Členové ústavu se věnují politickým, hospodářským, sociální a kulturním dějinám jednotlivých evropských (i mimoevropských) regionů a státních útvarů v různých historických obdobích. Jedná se o jediné takto orientované, specializované pracoviště v České republice. Ústav je organizačně rozdělen do čtyř seminářů – 1) středověkých dějin, 2) novověkých dějin, 3) nejnovějších dějin a 4) obecných a komparativních dějin. Členové Semináře středověkých dějin se věnují především výzkumu středověké civilizace latinského Západu a řecko-ortodoxního Východu a církevním středověkým dějinám; výzkum členů Semináře novověkých dějin se zaměřuje zejména na dějiny mezinárodních vztahů a diplomacie v letech 1500-1914/18; členové Semináře nejnovějších dějin se soustředí na výzkum mezinárodních vztahů ve 20. století, euroatlantických vztahů a evropského integračního procesu; Seminář obecných a komparativních dějin je zaměřen na výzkum a výuku komparativních dějin v novověku a v nejnovější době.

 

 

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 29.3. se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

Dne 27.3. se ruší konzultační hodiny doc. Pickové.

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014