Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Hlavní oblasti výzkumu

Ústav světových dějin se zabývá obecnými dějinami od raného středověku až do současnosti, s důrazem na evropské dějiny v celosvětovém kontextu. Členové ústavu se věnují politickým, hospodářským, sociální a kulturním dějinám jednotlivých evropských (i mimoevropských) regionů a státních útvarů v různých historických obdobích. Jedná se o jediné takto orientované, specializované pracoviště v České republice. Ústav je organizačně rozdělen do čtyř seminářů – 1) středověkých dějin, 2) novověkých dějin, 3) nejnovějších dějin a 4) obecných a komparativních dějin. Členové Semináře středověkých dějin se věnují především výzkumu středověké civilizace latinského Západu a řecko-ortodoxního Východu a církevním středověkým dějinám; výzkum členů Semináře novověkých dějin se zaměřuje zejména na dějiny mezinárodních vztahů a diplomacie v letech 1500-1914/18; členové Semináře nejnovějších dějin se soustředí na výzkum mezinárodních vztahů ve 20. století, euroatlantických vztahů a evropského integračního procesu; Seminář obecných a komparativních dějin je zaměřen na výzkum a výuku komparativních dějin v novověku a v nejnovější době.

 

 

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve dnech 17.10.- 27.10. ze zdravotních důvodů odpadají konzultace a veškerá výuka dr. Valkouna.

17. říjen 2017

Od pondělí 23. října do pátku 3. listopadu se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Soukupa.

Od pondělí 16. října do čtvrtku 26. října se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Vojtěchovského.

 ...

02. říjen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014