Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Přednášky - události

V. ročník mezinárodní konference Colloquia Russica - Rus a stredná Európa v 11.-14. storočí

150th Anniversary of the January Uprising, panelová diskuse - Skalny Center for Polish and Central European Studies (Randall Stone, Kathleen Parthé, Jan Lencznarowicz, Kathleen Geaney)

Olga Zinověva - Power and Symbols: Utopia and Reality of Josef Stalin in the Contemporary City

Pozvánka na prezentaci knihy

XI. Mezinárodní konference EAUH

ODPOLEDNE S (NEJEN) OLYMPIJSKÝM LONDÝNEM

Relaciones internacionales, seguridad y defensa en la era post guerra fría

(Polo)zapomenuté osobnosti v dějinách

Les categories de l’urbain : nommer, classer, qualifier

GEORGE JEFFREYS: Krvavý soudce

Johnson and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia

Briti v Asii v 19. století

Piotr Branicki. O pożytkach płynących z czytania inskrypcji nagrobnych

The Web of Power: Formation of the Modern National Political Elites in Romania and Bulgaria and Their Networks

"Orient Express, or about European Influences on Everyday Life in the Nineteenth Century Balkans"

Velká Británie očima československé meziválečné žurnalistiky (1918-1938)

Le cas du Kosovo comme processus de construction territoriale XIXe-XXe siècle

La Méditerranée hors les murs

Panovník a jeho dvůr v raně stuartovském období (1603-1640)

Československo a Kuba: Od navázání diplomatikcých styků do uchopení moci Fidelem Castrem v roce 1959.

Les « quartiers ethniques » – Formation et transformations « Etnické ctvrti » – utvárení a transformace

Hollywoodský „blacklist“ v perspektivě studené války. Americký filmový průmysl na přelomu 40. a 50. let 20. století.

Hlas Ameriky

Výročí George Washingtona a Ameriga Vespucciho

Oswald Mosley and the British Union of Fascists, 1932 - 1940

Umění ve službách státu za Ludvíka XIV.

Úmrtí prof. Dr. Kolomana Gajana, DrSc.

Britové v Porýní, Češi v Londýně

Die Anfänge der Beziehungen zwischen dem Moskauer Zarentum und dem Habsburger Kaisertum

De la ville à l’archipel : Montréal et ses eaux depuis le XIXe siècle

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014