Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Rigorózní řízení (PhDr.)

Obecná ustanovení

Rigorózní řízení v oborech realizovaných na FF UK v Praze  se řídí pokyny k rigoróznímu řízení.

Přihláška k rigoróznímu řízení

Student se přihlašuje k rigoróznímu řízení na Studijním oddělení FF UK v Praze.

Státní rigorózní zkouška (SRZK)

Uchazeč přijatý k rigoróznímu řízení doručí přihlášku k SRZK se všemi náležitostmi dle rigorózního řádu FF UK v Praze, tj. do 31. srpna pro listopadový termín a do 31. ledna pro dubnový termín konání SRZK. 

Uchazeč bude o datu konání zkoušky informován e-mailem.

SRZK se skládá jednak z obhajoby rigorózní práce, jednak z ústní zkoušky. (Obsah ústní zkoušky je vymezen níže.) Výsledek zkoušky je klasifikován stupněm prospěl/prospěla nebo neprospěl/neprospěla. V případě, že uchazeč při zkoušce neprospěl nebo neobhájil rigorózní práci, stanoví zkušební komise, jakým způsobem mají být nedostatky napraveny. Zkoušku lze opakovat pouze jednou, nejdříve po uplynutí šesti měsíců od prvé zkoušky.

Rigorózní práce

Rigorózní práce se předkládá v jazyce akreditace, v jiném jazyce pouze se souhlasem vedoucího základní součásti a předsedy komise pro rigorózní řízení. Odevzdává se ve dvou tištěných exemplářích vázaných v tvrdých deskách a v elektronické podobě. Musí mít příslušné formální náležitosti: obsah, soupis použité literatury, resumé v češtině a v angličtině a, pokud to povaha tématu vyžaduje, přílohy. Řídí se Pravidly a metodickými pokyny pro zpracování a odevzdání závěrečných prací.

Předměty ústní rigorózní zkoušky

Předměty SRZK jsou předměty, jejichž obsah je na fakultě zkoušen v rámci státní závěrečné zkoušky v souladu s akreditovanými studijními programy.

 

Kontaktní osoba:

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. | jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz


Další důležité informace naleznete na stránkách rigorózního řízení

Manuál pro vkládání rigorózních prací

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. listopad 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. listopad 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014