Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Postup při odevzdávání studentských závěrečných kvalifikačních prací

Struktura a postup při odevzdávání studentské závěrečné kvalifikační práce vyplývá z Opatřením děkana č. 10/2014 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací, čl. 3, a řídí se Pravidly a metodickými pokyny pro zpracování a odevzdání závěrečných prací. Před vlastním odevzdání se důrazně doporučuje prostudovat si příslušné dokumenty, abyste se vyhnuli případným nedorozuměním.
Důrazné upozornění:
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce se řídí harmonogramem AR a není totožný s termínem odevzdáním studentské závěrečné kvalifikační práce, který určuje vedoucí základní součásti a je závazný. Žádné jiné soukromé termíny odevzdání, i kdyby Vám je sliboval Váš vedoucí práce/školitel, jsou nepřípustné.

Bakalářské státní zkoušky z oboru Historie:

1) únorový termín - organizuje bez ohledu na vedoucího práce (ÚČD, ÚSD, ÚHSD) a všechny informace podává sekretariát ÚHSD.

2) červnový termín - organizuje bez ohledu na vedoucího práce (ÚČD, ÚSD, ÚHSD) a všechny informace podává sekretariát ÚČD.

3) záříjový termín - organizuje bez ohledu na vedoucího práce (ÚČD, ÚSD, ÚHSD) a všechny informace podává sekretariát ÚSD.

 

Bakalářské státní zkoušky (BZK) z oboru Historie - Evropská studia:

Všechny termíny organizuje a veškeré informace podává sekretariát ÚSD.

 

Magisterské státní zkoušky (SZZK) z oboru Historie, respektive Historie - Obecné dějiny:

1) únorový termín - organizuje a všechny informace podává sekretariát ÚSD pouze pro specializace zajišťované ÚSD.

2) červnový termín - organizuje a všechny informace podává sekretariát ÚSD pouze pro specializace zajišťované ÚSD.

3) zářijový termín - organizuje a všechny informace podává sekretariát ÚSD pouze pro specializace zajišťované ÚSD.

 

Rigorózní státní zkouška z oboru Historie:

Viz sekce rigorózní řízení.

 

Státní doktorská zkouška z oboru Historie - Obecné dějiny:

Viz sekce doktorské studium.

 

Upozornění:

V červenci a srpnu mají všichni vyučující nařízenou dovolenou, a proto se konzultace nekonají. S touto skutečností je třeba počítat při časovém rozvržení dopisování a odevzdávání studentských závěrečných prací.

Aktuální termíny: BZK a SZZK z oboru Historie/Historie - Evropská studia v lednu 2015

PřílohaVelikost
Manuál pro vkládání studentských závěrečných prací.pdf1.83 MB

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014