Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Postup při odevzdávání studentských závěrečných kvalifikačních prací

Struktura a postup při odevzdávání studentské závěrečné kvalifikační práce vyplývá z Opatřením děkana č. 10/2014 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací, čl. 3, a řídí se Pravidly a metodickými pokyny pro zpracování a odevzdání závěrečných prací. Před vlastním odevzdání se důrazně doporučuje prostudovat si příslušné dokumenty, abyste se vyhnuli případným nedorozuměním.
Důrazné upozornění:
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce se řídí harmonogramem AR a není totožný s termínem odevzdáním studentské závěrečné kvalifikační práce, který určuje vedoucí základní součásti a je závazný. Žádné jiné soukromé termíny odevzdání, i kdyby Vám je sliboval Váš vedoucí práce/školitel, jsou nepřípustné.

Bakalářské státní zkoušky z oboru Historie:

1) únorový termín - organizuje bez ohledu na vedoucího práce (ÚČD, ÚSD, ÚHSD) a všechny informace podává sekretariát ÚHSD.

2) červnový termín - organizuje bez ohledu na vedoucího práce (ÚČD, ÚSD, ÚHSD) a všechny informace podává sekretariát ÚČD.

3) záříjový termín - organizuje bez ohledu na vedoucího práce (ÚČD, ÚSD, ÚHSD) a všechny informace podává sekretariát ÚSD.

 

Bakalářské státní zkoušky (BZK) z oboru Historie - Evropská studia:

Všechny termíny organizuje a veškeré informace podává sekretariát ÚSD.

 

Magisterské státní zkoušky (SZZK) z oboru Historie, respektive Historie - Obecné dějiny:

1) únorový termín - organizuje a všechny informace podává sekretariát ÚSD pouze pro specializace zajišťované ÚSD.

2) červnový termín - organizuje a všechny informace podává sekretariát ÚSD pouze pro specializace zajišťované ÚSD.

3) zářijový termín - organizuje a všechny informace podává sekretariát ÚSD pouze pro specializace zajišťované ÚSD.

 

Rigorózní státní zkouška z oboru Historie:

Viz sekce rigorózní řízení.

 

Státní doktorská zkouška z oboru Historie - Obecné dějiny:

Viz sekce doktorské studium.

 

Upozornění:

V červenci a srpnu mají všichni vyučující nařízenou dovolenou, a proto se konzultace nekonají. S touto skutečností je třeba počítat při časovém rozvržení dopisování a odevzdávání studentských závěrečných prací.

Aktuální termíny: BZK a SZZK z oboru Historie/Historie - Evropská studia v lednu 2015

PřílohaVelikost
Manuál pro vkládání studentských závěrečných prací.pdf1.83 MB

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V týdnech od 3. dubna a 10. dubna se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu ...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014