Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Studijní informační systém (SIS) a studijní záležitosti

Studijní informační systém FF UK v Praze (SIS) je v provozu od akademického roku 2003/2004. Elektronický zápis předmětů do Studijního informačního systému je povinný pro všechny studující studenty přijaté od akademického roku 2003/2004 a později ke studiu bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského (od akademického roku 2010/2011) studijního programu, protože údaje (semestrálně zapisované předměty a výsledky atestací) zadávané do SIS slouží jako doklad o průběhu studia, příloha k žádostem o kolej, k tisku Dodatku diplomu apod. Data týkající se udělených atestací jsou používána nejen pro evidenci plnění studijních povinností, ale také pro přesnou evidenci počtu a druhu atestací udělených vyučujícími.

Vstup do informačního systému 

Opatření děkana č. 19/2012 - k elektronickému zápisu předmětů a atestací studentů bakalářských a magisterských studijních programů v akademickém roce 2012/2013

Opatření děkana č. 18/2013 - Organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

Prostřednictvím SIS se studenti přihlašují rovněž na vypsané zkouškové termíny!!!

 

Důležité kontakty v případě SISových problémů a nejasností:

Lokální správce SIS za Ústav světových dějin a koordinátor SIS historických pracovišť:

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. | jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz

 • administrace předmětů a specializací garantovaných Ústavem světových dějin
 • zápis atestací předmětů garantovaných Ústavem světových dějin
 • koordinace SIS historických pracovišť

 

Lokální správce SIS za Ústav českých dějin:

Mgr. Miroslv Michela, Ph.D. | martin.holy@ff.cuni.cz

 • administrace předmětů a specializací garantovaných Ústavem českých dějin
 • zápis atestací předmětů garantovaných Ústavem českých dějin

 

Lokální správce SIS za Ústav hospodářských dějin:

PhDr. Kryštof Drnek | drnek@gmail.com

 • administrace předmětů a specializací garantovaných Ústavem hospodářských a sociálních dějin
 • zápis atestací předmětů garantovaných Ústavem hospodářských a sociálních dějin

 

Důležité kontakty v případě studijních problémů a nejasností:

Studijní referent pro obory Historie (HS, HIS, HOD):

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. | jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz

 • veškeré studijní záležitosti bakalářského oboru Historie (HS), navazujícího magisterského oboru Historie (HIS) a Historie - obecné dějiny (HOD) a magisterského oboru Historie (HIS) v dvouoborové kombinaci, nespadající do kompetence Studijního oddělení FF UK v Praze a lokálních správců SIS ÚČD a ÚHSD

 

Studijní referent pro obor Historie/Obecné dějiny (XODE):

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. | jaromir.soukup@ff.cuni.cz

 • administrativně-technické záležitosti doktorského oboru Historie/Obecné dějiny  (XODE), nespadající do kompetence Oddělení vědy FF UK v Praze

 

Studijní referent pro obor Historie - Evropská studia (HES): 

PhDr. Jan Koura, Ph.D. | jan.koura@ff.cuni.cz

 • veškeré studijní záležitosti týkající se bakalářského oboru Historie - Evropská studia (HES), nespadající do kompetence Studijního oddělení FF UK v Praze

 

Poznámka:

 1. Administrativní záležitosti bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia jako zápisy do studia, přerušení/ukončení/zanechání studia, poplatky, potvrzení o studiu, kontroly studijních povinností, vkládání či škrtání kódů, promoce a změny zadání bakalářských a diplomových prací řeší příslušná referentka Studijního oddělení FF UK v Praze.
 2. Administrativní záležitosti doktorského studia jako zápisy do studia, přerušení/ukončení/zanechání studia, potvrzení o studiu, kontroly studijních povinností, vkládání či škrtání kódů, promoce a změny individuálních plánů řeší příslušná referentka Oddělení vědy FF UK v Praze.
 3. Všechny žádosti se podávají výhradně písemně prostřednictvím podatelny.
 4. Respektujte prosím skutečnost, že k řešení případných studijních problémů či nejasností jsou vyhrazeny příslušné úřední hodiny nebo konzultační termíny. Z tohoto důvodu je výrazně nevhodné "odchytávat" příslušné pracovníky na chodbách fakulty a dožadovat se okamžité konzultace.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V týdnech od 3. dubna a 10. dubna se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu ...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014