Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Spolupracující domácí a zahraniční instituce

V České republice spolupracuje Ústav světových dějin organizačně i odborně s některými pracovišti FF UK v Praze (kromě dalších dvou historických ústavů [ÚČD a ÚHSD] se jedná především o Středisko iberoamerických studií, Ústav anglofonních literatur a kultur, Ústav Dálného východu a Katedru jihoslovanských a balkanistických studií). Dále ústav spolupracuje s Katedrou hospodářských dějin NF VŠE v Praze i s dalšími historickými pracovišti (pořádání společných konferencí, kolokvií, workshopů etc.). Ze zahraničních institucí je třeba uvést spolupráci s Institut für Osteuropäische Geschichte, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien (s nímž ÚSD spolupracuje mimo jiné při vydávání výše zmíněného časopisu), s Arbeitsbereich Europäische Geschichte, Fakultät für Geisteswissenschaften, Universität Hamburg (s nímž pořádá každoročně vědecká kolokvia [viz bod č. 6], s Lehrstuhl für neueste Geschichte, Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Bayreuth (spolupráce v rámci „Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte“), se School of Social Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences, Kingston University (společné konference, semináře a přednášky) či s Centro de Estudios, Ciudad de la Luz – Alicante (spolupráce při pořádání společných vědeckých akcí).

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014