Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Spolupracující domácí a zahraniční instituce

V České republice spolupracuje Ústav světových dějin organizačně i odborně s některými pracovišti FF UK v Praze (kromě dalších dvou historických ústavů [ÚČD a ÚHSD] se jedná především o Středisko iberoamerických studií, Ústav anglofonních literatur a kultur, Ústav Dálného východu a Katedru jihoslovanských a balkanistických studií). Dále ústav spolupracuje s Katedrou hospodářských dějin NF VŠE v Praze i s dalšími historickými pracovišti (pořádání společných konferencí, kolokvií, workshopů etc.). Ze zahraničních institucí je třeba uvést spolupráci s Institut für Osteuropäische Geschichte, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien (s nímž ÚSD spolupracuje mimo jiné při vydávání výše zmíněného časopisu), s Arbeitsbereich Europäische Geschichte, Fakultät für Geisteswissenschaften, Universität Hamburg (s nímž pořádá každoročně vědecká kolokvia [viz bod č. 6], s Lehrstuhl für neueste Geschichte, Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Bayreuth (spolupráce v rámci „Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte“), se School of Social Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences, Kingston University (společné konference, semináře a přednášky) či s Centro de Estudios, Ciudad de la Luz – Alicante (spolupráce při pořádání společných vědeckých akcí).

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V týdnech od 3. dubna a 10. dubna se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu ...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014