Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost PhDr. Jan Koura, Ph.D.

Publikační činnost

PhDr. Jan Koura, Ph.D.

 

Monografie

Koura, Jan: Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945–1953, Praha 2013, 250 stran, ISBN 978-80-7308-468-4.

Kapitoly v kolektivních monografiích

Koura, J., Od spolupráce ke konfliktu. Řecko-turecké vztahy a Spojené státy americké v letech 1952-1955, in: Tumis, S. - Koura, J. - Soukup, J. (eds), Kapitoly z bitských a amerických dějin, Praha 2015, s. 295-306. ISBN: 978-80-7308-574-2.

Koura, J., ¿Colaboración frascada? El partido Progresista del Pueblo de Guyana y su colaborción noc Checoslovaquia entre 1950 y 1964, in: Opatrný, J. (ed), Las relaciones entre Europa oriental y América Latina 1945-1989, Praga: Universidad Carolina de Praga, 2015, s. 127-136. ISBN 978-80-246-3089-2.

Koura, J., První konflikt studené války? Spojené státy americké a řecká občanská válka v letech 1946-1949, in: Škerlová, J. - Pokorná Korytarová, L. - Haváč, O. - Vitko, M. (eds.), Promýšlet Evropu 20. století. Konflikty beze zbraní, Brno 2015, s. 97-112. ISBN 978-80-87709-10-8.

Koura, J., Americká strategie zadržování a její počáteční formulace v letech 1946–1950. Od Kennanova partikularizovaného přístupu k univerzalismu NSC-68, in: Kovář, M. – Drška, V. (eds.), Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou..., Praha 2014, s. 281–294. ISBN: 978-80-7308-521-6.

Koura, J., Alemania despues de la guerra fría: contribución a la historia de Alemania despues de la reunificación, in: Serrano, J. M. (ed.), Juegos de Poder: Relaciones Internacionales en la Era Post Guerra Fría, Medellín, Siglo del Hombre, 2013, s. 31–46. ISBN: 978-958-8783-19-2.

Koura, J., Vliv Trumanovy doktríny na formulaci americké strategie zadržování, in: Čechurová, J. – Andrš, P. – Velek, L. a kol. (eds.), Posláním historik: Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, Praha 2012, s. 453–464. ISBN: 978-80-7422-172-9.

 

Původní odborné práce

Koura, J., Contest between Foreign and Domestic Propaganda. Voice of America Broadcast to Czechoslovakia during late 1940s and 1950s, in: The Twentieth Century, 2016/1, s. 189-207.

Koura, J. – Waters, R., Cheddi Jagan and Guyanese Overtures to the East: Evidence from the Czech National Archives, Cold War International History Project, E-Dossier No. 54, Wilson Center, Washington, D. C. Spojené státy americké, 2014. Dostupné na: http://www.wilsoncenter.org/publication/cheddi-jagan-and-guyanese-overtures-to-the-east-evidence-the-czech-national-archives

Koura, J., Řecko mezi Východem a Západem: Spojené státy americké a řecká otázka v letech 1945–1947, in: Slovanský přehled 2014/1, s. 71–93.

Koura, J., Historiografické spory o příčiny vzniku studené války, in: Kohnová, J. – Holubová, B. (eds.), Diskuse nad pojmy a příčinami. Sborník přednášek, XXVI.. Letní škola historie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2014, s. 30–38.

Koura, J., První rozšíření Severoatlantické aliance: Spojené státy americké a jejich role v procesu přijetí Řecka a Turecka do NATO, in: Dvacáté století/The Twentieth Century, 2013/1, s. 30–46.

Koura, J., Turkey on the Crossroad: United States Foreign Aid to Turkey in the Years 1947–1948, in: Prague Papers on the History of International Relations, 2013/1, s. 180–191.

Koura, J., The Soviet-Turkish Conflict over the Straits in the Years of 1945–1946: The Beginning of American Involvement in Eastern Mediterranean, in: Prague Papers on the History of International Relations, 2012/2, s. 167–180.

Koura, J., The Truman Doctrine: Origin of Ideological Containment, in: Dvacáté století/The Twentieth Century, 2010/2, s. 136–146.

Koura, J., Greek-Turkish Struggle for Cyprus: United States Foreign Policy towards the "Cyprus Question" during the 1960s, in: Dvacáté století/The Twentieth Century 2009/2, s. 13–40.

Koura, J., Kyperská otázka v britské politice v 50. a 60. letech 20. století, in: Kovář, M. (ed.), Velká Británie a svět v 18.–20. století, Praha 2008, s. 86–99.

 

Mezinárodní konference

Koura, J., Struggle for the Mind of the Czechoslovakian People: US vs Communist Propaganda in Czechoslovaika, 195-1948, in: Annual Meeting of British Association for Slavonic and Eastern European Studies (BASEES), University of Cambridge, 3. 4. 2016.

Koura, J., Political, Economic and Propagandistic Interest of Czechoslovakia in British Guyana in 1950s and 1960s, in: Cultural Cold War. Eastern Propaganda in Latin America, Metropolitní Univerzita Praha, 13. 11. 2015.

Koura, J., ¿Colaboración sin llevar a cabo? Partido Progresista del Pueblo de Guayana y su colaboración con Checoslovaquia entre 1950 y 1964, in: Las relaciones entre Europa Central y Oriental y América Latina 1945–1989, Středisko ibero-amerických studií, Univerzita Karlova v Praze, 4. 9. 2014.

Koura, J., První konflikt studené války? Spojené státy americké a řecká občanská válka v letech 1946–1949, in: Promýšlet Evropu dvacátého století: Konflikty beze zbraní, Masarykova Univerzita Brno, 9. 4. 2014.

Koura, J., Trumanova doktrína – počátek univerzalistického zadržování komunismu? (Doktryna Trumana – holistyczna próba powstrzymania komunizmu?), in: XX Ogólnopolski zjazd historyków studentów, Uniwersytet Ślaski w Katowicach, sekce Historia najnowsza swiata po 1945 roku, Polsko, 12. 4. 2012.

 

Přednášky jako "Invited Speaker"

Koura, J., U.S. Propaganda in the early Cold War, Ruská státní humanitní univerzita (RGGU), Ruská federace, 1. 11. 2016.

Koura, J., U.S: Public Diplomacy in Czechoslovakia 1945-1950, Ústav historie. politologie a mezinárodních vztahů, Prekarpatská národní univerzita Vasyla Stefanyka, Ukrajina, 15. 5. 2015.

Koura, J., A Missed Opportunity? U.S. Public Diplomacy towarsd Czechoslovakia, 1945-1953, in: Institute for European, Russian, and Euroasian Studies, Elliot School of International Affairs, George Washington University, Spojené státy americké, 23. 10. 2014.

Koura, Jan: The Role of Greece and Turkey in the U.S. Strategies of Containment 1946–1964, in: Postgraduate Forum, School of Modern History, University of St Andrews, Velká Británie, 4. 5. 2010.

 

Recenze, zprávy, rozhovory

Koura, J., Selhání nebo spíš změna amerických priorit?. rubrika Tři hlasy k jedné knize (Lukeš, Igor, Československo nad propastí. Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 1945-1948, Praha 2014), in: Soudobé dějiny 2015/3-4, s. 540-546.

Koura, J., Iestyn Adams, Brothers Across the Ocean. British Foreign Policy and the Origins of the Anglo-American "Special Relationship" 1900-1905, New York 2005, in: Jahrbuch für Europäische Übersegeschichte, Band 13, Wiesbaden 2013, s. 324-326.

Koura, J., Muž, jenž utvářel americkou studenoválečnou strategii. Gaddis, John Lewis, George Kennan: An American Life, Penguin Press, New York 2011, in: Dvacáté století/The Twentieth Century, 2013/1, s. 179–181.

Koura, J., Heideking, Jürgen – Mauch, Christof, Dějiny USA, Grada, Praha 2012, in: Dvacáté století/The Twentieth Century, 2013/1, s. 182–184.

Koura, J., Dvacátý sjezd studentů historie v Polsku, in: Dvacáté století/The Twentieth Century, 2012/1, s. 214.

Koura, J., Doktorandská konference "The Czechs, Slovaks and the English-Speaking World in the 19th and 20th Century", in: Dvacáté století/The Twentieth Century, 2012/1, s. 215–216.

Koura, J., Přednáška profesora Güntera J. Bischofa na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, in: Dvacáté století/The Twentieth Century, 2012/1, s. 217.

Koura, J., Grace Livingstone: Zadní dvorek Ameriky. USA a Latinská Amerika od Monroeovy doktríny po válku s terorem, Příbram 2011, in: The Twentieth Century/ Dvacáté století, 2011/2, s. 183–184.

Koura, J., Rozhovor s Konradem Paulem Liessmannem o nezávislosti myšlení, hodnotě člověka a stárnoucí společnosti, in: Xantypa 2010/12, s. 73–75.

Koura, J., Cooper, P., Sheila Fitzpatrick and Carolyn Rasmussen (ed.): Political Tourists: Travellers from Australia to the Soviet Union in the 1920s–1940s. Melbourne: Melbourne University Press, 2008, in: Reviews in Australian Studies, Vol. 4, No. 5, 2010.

 

Granty a stipendia

2016: John F. Kennedy Library Research Grant

215: Harry S. Truman Library Institute Research Grant

2014/2015: Fulbright-Masarykovo stipendium, George Washington University, Spojené státy americké. Název projektu: "U.S. Public Diplomay towards Czechoslovakia in the year 1945-1953".

2012-2013: Vnitřní grant Filozofické fakuty Univerzity Karlovy v Praze s názve, "Propagandistická válka: Rozhlasové vysílání "Hlasu Ameriky" do Československa v letech 1948-1953".

2011-2012: Projekt Grantové agentury Univerzity Karlovy s názvem "Analýza role Řecka a Turecka v americkcýh strategiích zadržování v letech 1946-1964".

 

Členství v organizacích

Člen řídící skupiny Graduate Interdisciplinary Network for European Studies (GRAINES), člen Steering Committee. Více na http://grainesnetwork.com

Člen redakční rady časopisu Dvacáté století/The Twentieth Century (vydává FF UK)

Člen British Association for Slavonic and Eastern European Studies (BASEES), Velká Británie

Člen Gesellschaft für Überseegeschichte (GÜSG), Německo

 

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014