Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Postup při zadávání vysokolských kvalifikačních prací

Bakalářské práce | Diplomové práce | Disertační práce | Změny v zadání po oficiálním vypracování | Koordinátor Ústavu světových dějin pro zadávání studentských kvalifikačních prací

Níže uvedené postupy jsou závazné nejen pro studenty, ale i pro vedoucí (školitele) závěrečných prací.

 

Bakalářské práce (BP):

Student/studentka v součinnosti s vedoucím bakalářského semináře vypracují zadání bakalářské práce. V součinnosti znamená, že všechny obsahové záležitosti zadání studenti konzultují s vedoucím.

Závazný postup:

 1. Po zvolení tématu vedoucí práce zašle ústavnímu koordinátorovi pro zadávání studentských kvalifikačních prací: jméno studenta/studentky (řešitele), typ práce (BP), název práce v AJ a ČJ a klíčová slova v AJ a ČJ.
 2. Následně koordinátor otevře editační přístup do zadání pro řešitele, jenž o této skutečnosti bude informován e-mailem a který si doplní pouze "Seznam odborné literatury" a "Zásady pro vypracování práce v českém jazyce (anotace)".
 3. Poté, kdy bude mít řešitel obsahové záležitosti schváleny vedoucím práce a doplněny v zadání, oznámí tuto skutečnost koordinátorovi, který zajistí vytištění zadání, podepsání vedoucím práce a ředitelem ústavu a předá na Studijní oddělení FF UK v Praze k evidenci a oficiálnímu podepsání děkanem FF UK v Praze.
 4. Zadání je nutné vyhotovit nejpozději jeden rok před plánovanou obhajobou bakalářské práce.

 

Diplomová práce (DP):

Student/studentka v součinnosti s vedoucím diplomového semináře vypracují zadání diplomové práce. V součinnosti znamená, že všechny obsahové záležitosti zadání studenti konzultují s vedoucím.

Závazný postup:

 1. Po zvolení tématu vedoucí práce zašle ústavnímu koordinátorovi pro zadávání studentských kvalifikačních prací: jméno studenta/studentky (řešitele), typ práce (DP), název práce v AJ a ČJ a klíčová slova v AJ a ČJ.
 2. Následně koordinátor otevře editační přístup do zadání pro řešitele, jenž o této skutečnosti bude informován e-mailem a který si doplní pouze "Seznam odborné literatury" a "Zásady pro vypracování práce v českém jazyce (anotace)".
 3. Poté, kdy bude mít řešitel obsahové záležitosti schváleny vedoucím práce a doplněny v zadání, oznámí tuto skutečnost koordinátorovi, který zajistí vytištění zadání, podepsání vedoucím práce a ředitelem ústavu a předá na Studijní oddělení FF UK v Praze k evidenci a oficiálnímu podepsání děkanem FF UK v Praze.
 4. Zadání je nutné vyhotovit nejpozději jeden rok před plánovanou obhajobou diplomové práce.

 

Disertační práce:

Doktorand/doktorandka vypracuje zadání disertační práce dle projektu, který byl předložen při přijímacím řízení do doktorského studia.

Závazný postup:

 1. Doktorand/doktorandka (řešitel) zašle ústavnímu koordinátorovi pro zadávání studentských kvalifikačních prací název práce v AJ a ČJ a klíčová slova v AJ a ČJ.
 2. Následně koordinátor otevře editační přístup do zadání pro řešitele, jenž o této skutečnosti bude informován e-mailem a který si doplní pouze "Seznam odborné literatury" a "Zásady pro vypracování práce v českém jazyce (anotace)" dle předloženého projektu.
 3. Poté, kdy bude mít řešitel vše doplněno, oznámí tuto skutečnost koordinátorovi, který zajistí další náležitosti
 4. Zadání je nutné vyhotovit nejpozději 2 měsíce po zahájení studia.

 

Změny v zadáních studentských závěrečných kvalifikačních prací:

 

Koordinátor Ústavu světových dějin pro zadávání studentských závěrečných kvalifikačních prací:

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. | jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz

 

Vše vyplývá z Opatřením děkana č. 10/2014 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014