Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Seminář obecných a komparativních dějin

Seminář obecných a komparativních dějin se podílí se na výuce studijních oborů Historie (HS), Historie (HIS) a Historie - Evropská studia (HES) a má samostatně spravované stránky.

Seminář obecných a komparativních dějin (SOKD) byl založen v roce 1993 v rámci transformace Katedry obecných dějin na Ústav světových dějin FF UK a je jediným specializovaným pracovištěm zaměřujícím se na komparativní dějiny v České republice. Ve školním roce 1995/96 Seminář zahájil výuku magisterského specializačního programu "Obecné a komparativní dějiny" a garantuje také specializované studium doktorského programu zaměřené na obecné a komparativní dějiny.

 

Od roku 2007 organizuje navíc ve spolupráci s katedrou historie na Technical University Eindhoven (tedy pod dvojím, mezinárodním vedením) doktorské studium se speciálním komparativním zaměřením na sociální a kulturní dějiny technologií.

 

Od vzniku Semináře bylo na jeho půdě vypracováno a obhájeno celkem 50 diplomových prací. Za dobu existence návazného doktorského studia jej dosud úspěšně zakončilo 7 doktorandů (Miloš Řezník, Daniela Tinková, Pavel Kolář, Adam Votruba, Hana Sobotková, Veronika Sušová a Tomáš Chrobák). Další doktorand (Ondřej Daniel) svoji disertaci v současné době dokončuje, přičemž dalších 10 doktorandů (Martina Krocová (od 2004), Eva Kalivodová a Jaroslav Ira (od 2005), Jiří Janáč a Silvie Šlejmarová (od 2006), Markéta Rubešová a Božena Radiměřská (od 2007), Tomáš Masař (od 2008), Linda Kovářová a Milan Scholz (od 2009) do programu mezitím vstoupilo.

 

Někteří naší absolventi se úspěšně ucházeli o doktorská studia v cizině (Daniela Tinková obhájila doktorskou práci pod dvojím vedením na EHESS v Paříži, Linas Eriksonas na University of Aberdeen, Michael Voříšek studuje na European University Institute ve Florencii) nebo na jiných pracovištích UK (Barbora Karlíková) a mnozí pokračují v akademické kariéře, mnohdy v zahraničí (Miloš Řezník na TU Chemnitz, Pavel Kolář v Potsdam, Daniela Tinková a Markéta Křížová na FF, Michal Kopeček na ÚSD ČAV).

 

Seminář je řešitelským pracovištěm dílčího projektu výzkumného záměru, řídí mezinárodní pracovní skupinu jako spolukoordinátor „Excelentní badatelské sítě“ 6. rámcového plánu EU (Cliohres.net) a je též koordinátorem tematické sítě historiků Erasmus/Sokrates (Clioh.net).

 

V současné době tvoří Seminář jedna profesorka, jeden odborný asistent, jeden asistent a sedm interních doktorandů a čtyři v kombinovaném studiu. Prof. PhDr. Dr h.c. Miroslav Hroch, DrSc, jenž Seminář obecných a komparativních dějin založil, zůstává i nadále jeho externím spolupracovníkem.

 
 

 

 

Struktura semináře:

Vedoucí semináře:

prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. | luda.klusakova@ff.cuni.cz        

Místnost 302b | +420 221 619 254 | CV

 

Členové semináře:

 

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. |

ondrej.vojtechovsky@ff.cuni.cz

Místnost 302b | +420 221 619 254 | CV

 

 

Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. | jaroslav.ira@ff.cuni.cz

Místnost 302b | +420 221 619 254 | CV

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014