Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Oznámení: Výuka dr. D. Suchánka v zimním semestru 2017/2018

Z důvodu tvůrčího volna nebude dr. Drahomír Suchánek v zimním semestru akademického roku 2017/2018 vyučovat.

Jím zajišťované předměty přebírají ostatní pracovníci ÚSD. Předmět Náboženství v dějinách Evropy I a II nebude v akademickém rok 2017/2018 realizován, studenti 2. ročníku HES si předmět zapíší až v roce 2018/2019.

Slavnostní křest kolektivní monografie Lidé a dějiny

V těchto dnech vychází publikace "Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě", do které přispěli také členové ÚSD.


Tato kolektivní monografie volně navazuje na předchozí dvě úspěšné publikace Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur (Academia 2011) a Civilizace a dějiny: Historie světa pohledem dvaceti českých vědců (Academia 2013). Jejím cílem je poukázat na roli jedince v rámci dějin a na to, jakou úlohu může sehrát osobnost v historickém vývoji a zásadně ho ovlivnit.

Slavnostní křest knihy proběhne dne 26. 9. 2017 v 17 hod

Účast členů ÚSD na Sjezdu českých historiků

Ve dnech 13. až 15. září 2017 se v Olomouci koná 11. Sjezd českých historiků a Ústav světových dějin na něm bude mít výrazné zastoupení.

Řízením Ústav světových dějin se ujímá prof. Václav Horčička

Ústav světových dějin oznamuje, že dne 1. 9. 2017 převzal jeho řízení prof. Václav Horčička. Jde o specialistu v oblasti dějin mezinárodních vztahů a na dějiny středoevropských elit ve 20. století (publikační činnost prof.

Bakalářské a státní závěrečné zkoušky v září 2017

Závazné termíny pro odevzdávání zavěrečných prací:

1) Historie - obecné dějiny (HOD)

Termín státní zkoušky: 4. 9. - 15. 9. 2017

Termín odevzdání práce: čtvrtek 10. 8. 2017

Termín pro podání přihlášky k SZZK: čtvrtek 13. 7. 2017

Pozvánka na kolokvium: Šlechta a města ve středověku

Srdečně vás zveme na jednodenní studentské kolokvium na téma Šlechta a města ve středověku, které se bude konat u příležitosti výročí 500 let od uzavření Svatováclavské smlouvy.

Kolokvium proběhne 26. září na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha) 

Podrobnější informace i program naleznete zde.

TEMA+ European Territories: Heritage and Development

S radostí oznamujeme, že nový magisterský studijní program konsorcia univerzit (TEMA+ European Territories: Heritage and Development), jehož se účastní náš Seminář obecných a komparativních dějin, byl vybrán pro Erasmus+: Key Action 1 - Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) pro období 2018 - 2020.

Studentské hodnocení výuky

do 17. června můžete zhodnotit kurzy letního semestru.

Záznam přednášky

Přednáška Rogera Griffina "Post-soviet modernity and the rise of xenophobic populism”

https://www.youtube.com/watch?v=dr2UNrxEHb0

Oxfordský profesor Roger Griffin, jeden z předních teoretiků fašismu, zahájil 23. května na Filozofické fakultě UK konferenci fašismus_modernismus_populismus. Jeho příspěvek "Post-Soviet Modernity and the Rise of Xenophobic Populism" se věnoval kořenům současného xenofobního populismu (putinismus, trumpismus, hindutva, politický islamismus).

Prezentace monografií věnovaných dějinám jihovýchodní Evropy

Srdečně Vás zveme na prezentaci monografií věnovaných moderním dějinám jihovýchodní Evropy, které vyšly v uplynulých třech letech. Představení knih se uskuteční v úterý 16. května 2017, v 17 hodin, ve studovně Historického semináře Filozofické fakulty (místnost P203).

Za účasti autorů budou představeny následující publikace:

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

News

Do pátku 8. září máte možnost podat přihlášku do 2. kola výběrového řízení na stipendijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro letní semestr roku 2017/2018. Své přihlášky můžete odevzdávat na sekretariátu ÚSD (v úředních hodinách) nebo na...

05. September 2017

Historie - evropská studia (HES)

11. září

12. září

Historie (HS)

11. září - ...

28. August 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. September 2014