Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Seminář středověkých dějin

Seminář středověkých dějin byl založen při Ústavu světových dějin v roce 2001 a je jedním z mála pracovišť v České republice, které se zabývá studiem středověkých dějin nikoliv českých zemí, ale evropských civilizací. Jeho členové plně zajišťují výuku magisterského specializačního programu Civilizace a kultura středověké Evropy. Jejich dalším úkolem je vědecká příprava doktorandů. Kromě toho se významnou měrou podílejí na výuce bakalářských studijních programů Historie (HS) a Historie - Evropská studia (HES), dále bakalářského oboru Archivnictví a pomocné vědy historické (ARHP) a novořečtina (NR).

Přednášková a vědecká činnost pracoviště se zaměřuje jak na historii střední a západní Evropy tak na dějiny evropského Východu (byzantská říše, Rus, Balkán ad.) a také na církevní dějiny. Tato skutečnost je vyjádřena strukturou výuky, jejíž hlavní součástí jsou tři dvousemestrální kurzy: dějiny západního latinského civilizačního okruhu, dějiny východního ortodoxního civilizačního okruhu a středověké církevní dějiny. Tento základ je dále rozšířen o přednášku, seznamující posluchače s vývojem středověkého umění a architektury v kontextu evropské historie a myšlení, a kurs středověké paleografie a diplomatiky (absolvují pouze studenti jednooborového studia). Cizí jazyky nejsou v akreditaci zahrnuty, jejich znalost v potřebném rozsahu se předpokládá při zahájení navazujíchího magisterského studia.

Absolventi některé z formy studia Semináře středověkých dějin se mohou dobře uplatnit kromě odborných  historických pracovišť také na vyšších odborných a vysokých školách, kde je potřeba rozšířená výuka dějin středověku, nebo v cestovním ruchu. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. se stal naším kolegou a zároveň vyučuje středověké dějiny na Katedře antropologických a historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. PhDr. Pavel Smrž působí na Katedře historie Technické univerzity v Liberci a zároveň spolupracuje s Ústavem světových dějin. Mgr. Ján Bakyta se stal asistentem Ústavu pro studia řecká a latinská. PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D. je autorkou populárních prací Malá encyklopedie Vánoc a Malá encyklopedie Velikonoc. Mgr. Monika Linhartová zastupuje v rámci organizace CzechTourism Českou republiku v Rusku a Bělorusku. 

Doporučená literatura k obecným dějinám středověku

 

Struktura semináře:

Vedoucí semináře:

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. | vaclav.drska@ff.cuni.cz

Místnost 306 | +420 221 619 261 | CV

 

Členové semináře:

doc. PhDr. Dana Picková, CSc. | dana.pickova@ff.cuni.cz      

Místnost 306 | +420 221 619 261 | CV

 

 

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. | drahomir.suchanek@ff.cuni.cz

Místnost 204 | +420 221 619 207 | CV

 

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014