Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Prague Papers on the History of International Relations

Redakce | Ročníky ke stažení | English version

FF UKIOG UWPrague Papers on the History of International Relations (PPHIR) vychází od roku 1997 jako ročenka Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2006 byla rozvinuta úspěšná spolupráce s Institutem pro východoevropské dějiny Fakulty historických a kulturních věd Vídeňské univerzity, která vedla k vyššímu počtu přispěvků, a proto v roce 2010 došlo k transformaci na odborný mezinárodní recenzovaný časopis, který vychází dvakrát do roka a v němž jsou publikovány studie převážně k dějinám mezinárodních vztahů. V roce 2009 byl časopis zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice a je v databázi CEJSH.

Redakce

Kontakt:

Ústav světových dějin FF UK v Praze
místnost P206 (hlavni budova FF UK v Praze)
Nám. Jana Palacha 2
Praha 1, 116 38

 

Vydavatel:

Vydavatelství FF UK,
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha

E-mail: books@ff.cuni.cz

Šéfredaktoři:

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
prof. Dr. Arnold Suppan

 

Redaktoři:

Mag. Dr. Richard Lein
PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.


Členové redakční rady:

Leopold Auer (Wien), Ivo Barteček (Olomouc), Winfried Becker (Passau), Marie Bláhová (Praha), Lenka Bobková (Praha), Franz Bosbach (Duisburg), Egon Boshof (Passau), Ivo Budil (Plzeň),Václav Bůžek (České Budějovice), Gabriele Clemens (Hamburg), Jaroslav Čechura (Praha), John R. Davis (Kingston upon Thames), Reimer Hansen (Berlin), Arno Herzig (Hamburg), Hermann Joseph Hiery (Bayreuth), Wolfgang von Hippel (Mannheim), Václav Horčička (Praha), Rainer Hudeman (Saarbrücken), Ivan Jakubec (Praha), Drahomír Jančík (Praha), Zdeněk Jirásek (Opava), Thomas Kletečka (Wien), Dušan Kováč (Bratislava), Martin Kovář (Praha), Hans-Christof Kraus (Passau), Rudolf Kučera (Praha), Robert Kvaček (Praha), Igor Lukes (Boston), Jürgen Miethke (Heidelberg), Dagmar Moravcová (Praha), Daniel Carlos Narváez Torregrosa (Burgos), Josef Opatrný (Praha), Alexander Patschovsky (Konstanz), Bianka Pietrow-Ennker (Konstanz), Volker Sellin (Heidelberg), José Manuel Serrano Álvarez (Medellín, Colombia), Jiří Schwarz (Praha), Aleš Skřivan, Sr. (Praha), František Stellner (Praha), Holm Sundhaussen (Berlin), Arnold Suppan (Wien), František Šmahel (Praha), Jiří Štaif (Praha), Miroslav Tejchman (Praha), Andrej Tóth (Praha), Marko Trogrlić (Split), Jan Wanner (Praha), Eike Wolgast (Heidelberg), Rudolf Žáček (Opava), Jan Županič (Praha)

 

Příjem příspěvků:

Redakce příjímá příspěvky k recenznímu řízení každý rok do konce června, a to v anglickém, francouzském, německém, ruském a španělském jazyce. Za jazykovou a obsahovou stránku příspěvku odpovídá autor. Optimální rozsah studií je cca 25-35 normostran (1 800 úhozů včetně mezer na jedné straně). Články a recenze prosím posílejte zásadně na e-mailovou adresu redakce. Součástí dodaného článku musí být krátký anglický abstrakt a klíčová slova.

Termín přijímání příspěvků pro rok 2014: 30. červen 2015

Průběh recenzního řízení:

Recenzní řízení je prováděno anonymně dvěma nezávislými odborníky. V případě, že oba příspěvek doporučí k tisku bez výhrad, je zařazen do tisku. Jestliže jeden nebo oba recenzenti zjistí v textu dílčí nedostatky, které podle jejich názoru brání otištění, je s nimi autor seznámen, aby mohl zajistit nápravu. Po jejím provedení musí příspěvek znovu projít recenzním řízením. V případě rozdílných názorů recenzentů je článek zaslán dalšímu odborníkovi k posouzení. Jestliže oba recenzenti vyjádří a zdůvodní stanovisko, že příslušný příspěvek kvalitou zcela neodpovídá nárokům kladeným na odborný text, je možnost otištění vyloučena. Konečné rozhodnutí o otištění všech příspěvků je v pravomoci šéfredaktora.

 

Závazné propozice pro autory příspěvků zde

Ročníky ke stažení

1997 | 1998/1 | 1998/2 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2

 1997                      1998/1                  1998/2                 1999

Prague Papers on the History of International Relations 1997Prague Papers on the History of International Relations 1998/1Prague Papers on the History of International Relations 1998/2Prague Papers on the History of International Relations 1999

 2000                     2001                     2002                     2003

Prague Papers on the History of International Relations 2000Prague Papers on the History of International Relations 2001Prague Papers on the History of International Relations 2002Prague Papers on the History of International Relations 2003

 2004                     2005                     2006                     2007

Prague Papers on the History of International Relations 2004Prague Papers on the History of International Relations 2005Prague Papers on the History of International Relations 2006Prague Papers on the History of International Relations 2007

2008                     2009                     2010/1                   2010/2

Prague Papers on the History of International Relations 2008Prague Papers on the History of International Relations 2009Prague Papers on the History of International Relations 2010/1Prague Papers on the History of International Relations 2010/2

2011/1                   2011/2                 2012/1                     2012/2  

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1     Prague Papers on the History of International Relations 2011/2      Prague Papers on the History of International Relations 2012/1     Prague Papers on the History of International Relations 2012/1Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014