Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Seminář novověkých dějin

 

Struktura semináře | Prague Papers on the History of International Relations | Výběrový bibliografie k dějinám novověku

 

Seminář novověkých dějin vznikl jako první při transformaci někdejších historických kateder na ústavy a semináře na počátku 90. let minulého století. S ohledem na tehdejší základní vědeckou orientaci většiny jeho členů původně nesl název Seminář dějin mezinárodních vztahů a světové politiky, po chronologickém vymezení působnosti seminářů Ústavu světových dějin se transformoval v Seminář novověkých dějin s hlavní specializací právě na dějiny mezinárodních vztahů. Rozšíření působnosti a pokrytí celého úseku novověku – tedy od přelomu 15. a 16. století do vypuknutí první světové války – se odrazilo jak v badatelské činnosti členů semináře, tak ve vzniku nových možností pro studenty.

Aktivity semináře již dlouhou dobu nejsou zaměřeny jen na studium dějin mezinárodních vztahů, velká pozornost je věnována mnoha specifickým problémům vnitřního vývoje států či regionů v novověku, členové semináře v posledním desetiletí publikovali doma i v zahraničí vynikající výsledky z výzkumu dějin Německa, Rakousko-Uherska, Velké Británie, Ruska, USA, Japonska a Číny.

V rámci semináře od roku 1997 vychází dvakrát ročně časopis (původně ročenka) Prague Papers on the History of International Relations, od roku 2006 je časopis vydáván společně s Ústavem pro východoevropské dějiny Vídeňské univerzity (Institut für osteuropäische Geschichte der Universität Wien). Členové semináře dlouhodobě spolupracují s časopisem Historický obzor , zařazeným na European Reference Index for the Humanities (ERIH). Obě periodika jsou zařazena na seznamu recenzovaných časopisů.

Velká pozornost a péče je v semináři věnována odborné přípravě doktorandů. Seminář každoročně pořádá kolokvium s mezinárodní účastí, které poskytuje především mladým badatelům možnost prezentace jejich výsledků. Členové semináře získali četné domácí i zahraniční granty, jichž využili především k realizaci primárního výzkumu v archivech a ke studiu v knihovnách v cizině. Od svého vzniku seminář rozvíjí rozsáhlou spolupráci s pracovišti v zahraničí, především s univerzitami v Berlíně, Bayreuthu, Hamburku, Heidelbergu, Innsbrucku, Kostnici, Pasově, Saarbrückenu a Vídni.

Rozvrh doktorského semináře prof. Županiče a prof. Horčičky v ZS AR 2015/2016 zde.

 

Výběrová bibliografie k dějinám novověku se zaměřením na mezinárodní vztahy (v češtině)

 

Struktura semináře:

Vedoucí semináře:

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. | jan.zupanic@ff.cuni.cz     

Místnost 306 | +420 221 619 261 | CV 

 

Členové semináře:

prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. |                                 vaclav.horcicka@ff.cuni.cz 

Místnost 306 | +420 221 619 261 | CV


prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.| ales.skrivan@ff.cuni.cz                                      

Místnost 306 | +420 221 619 261 | CV

 

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. |

frantisek.stellner@ff.cuni.cz

Místnost 306 | +420 221 619 261 | CV

 

 

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. | jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz

Místnost 206 | +420 221 619 203 | CV

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve čtvrtek 20. dubna odpadá výuka předmětu Od vládce nad lidem ke králi z boží milosti. Vznik raně středověkého království v řeči pramenů doc. Dršky.

 


26. březen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014