Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Studijní informační systém (SIS) a studijní záležitosti

Studijní informační systém FF UK v Praze (SIS) je v provozu od akademického roku 2003/2004. Elektronický zápis předmětů do Studijního informačního systému je povinný pro všechny studující studenty přijaté od akademického roku 2003/2004 a později ke studiu bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského (od akademického roku 2010/2011) studijního programu, protože údaje (semestrálně zapisované předměty a výsledky atestací) zadávané do SIS slouží jako doklad o průběhu studia, příloha k žádostem o kolej, k tisku Dodatku diplomu apod. Data týkající se udělených atestací jsou používána nejen pro evidenci plnění studijních povinností, ale také pro přesnou evidenci počtu a druhu atestací udělených vyučujícími.

Vstup do informačního systému 

Opatření děkana č. 19/2012 - k elektronickému zápisu předmětů a atestací studentů bakalářských a magisterských studijních programů v akademickém roce 2012/2013

Opatření děkana č. 18/2013 - Organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

Prostřednictvím SIS se studenti přihlašují rovněž na vypsané zkouškové termíny!!!

 

Důležité kontakty v případě SISových problémů a nejasností:

Lokální správce SIS za Ústav světových dějin a koordinátor SIS historických pracovišť:

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. | jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz

 • administrace předmětů a specializací garantovaných Ústavem světových dějin
 • zápis atestací předmětů garantovaných Ústavem světových dějin
 • koordinace SIS historických pracovišť

 

Lokální správce SIS za Ústav českých dějin:

Mgr. Miroslv Michela, Ph.D. | martin.holy@ff.cuni.cz

 • administrace předmětů a specializací garantovaných Ústavem českých dějin
 • zápis atestací předmětů garantovaných Ústavem českých dějin

 

Lokální správce SIS za Ústav hospodářských dějin:

PhDr. Kryštof Drnek | drnek@gmail.com

 • administrace předmětů a specializací garantovaných Ústavem hospodářských a sociálních dějin
 • zápis atestací předmětů garantovaných Ústavem hospodářských a sociálních dějin

 

Důležité kontakty v případě studijních problémů a nejasností:

Studijní referent pro obory Historie (HS, HIS, HOD):

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. | jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz

 • veškeré studijní záležitosti bakalářského oboru Historie (HS), navazujícího magisterského oboru Historie (HIS) a Historie - obecné dějiny (HOD) a magisterského oboru Historie (HIS) v dvouoborové kombinaci, nespadající do kompetence Studijního oddělení FF UK v Praze a lokálních správců SIS ÚČD a ÚHSD

 

Studijní referent pro obor Historie/Obecné dějiny (XODE):

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. | jaromir.soukup@ff.cuni.cz

 • administrativně-technické záležitosti doktorského oboru Historie/Obecné dějiny  (XODE), nespadající do kompetence Oddělení vědy FF UK v Praze

 

Studijní referent pro obor Historie - Evropská studia (HES): 

PhDr. Jan Koura, Ph.D. | jan.koura@ff.cuni.cz

 • veškeré studijní záležitosti týkající se bakalářského oboru Historie - Evropská studia (HES), nespadající do kompetence Studijního oddělení FF UK v Praze

 

Poznámka:

 1. Administrativní záležitosti bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia jako zápisy do studia, přerušení/ukončení/zanechání studia, poplatky, potvrzení o studiu, kontroly studijních povinností, vkládání či škrtání kódů, promoce a změny zadání bakalářských a diplomových prací řeší příslušná referentka Studijního oddělení FF UK v Praze.
 2. Administrativní záležitosti doktorského studia jako zápisy do studia, přerušení/ukončení/zanechání studia, potvrzení o studiu, kontroly studijních povinností, vkládání či škrtání kódů, promoce a změny individuálních plánů řeší příslušná referentka Oddělení vědy FF UK v Praze.
 3. Všechny žádosti se podávají výhradně písemně prostřednictvím podatelny.
 4. Respektujte prosím skutečnost, že k řešení případných studijních problémů či nejasností jsou vyhrazeny příslušné úřední hodiny nebo konzultační termíny. Z tohoto důvodu je výrazně nevhodné "odchytávat" příslušné pracovníky na chodbách fakulty a dožadovat se okamžité konzultace.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014