Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Přípravný kurz

Ústav světových dějin momentálně žádný přípravný kurz nerealizuje,  je však možné využít níže uvedené nabídky Spolku studentů Historie.


Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na obor Historie 2013

Spolek studentů historie FF UK, o. s. pořádá pro přijímací řízení akademického roku 2012/2013 ve spolupráci Ústavem českých dějin, Ústavem hospodářských a sociálních dějin a Ústavem světových dějin „Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na obor Historie FF UK 2013“. Cílem kurzů je cílená intenzivní příprava uchazečů k písemné a ústní části přijímacího řízení na bakalářský studijní program Historické vědy – Historie. Plánovaná doba konání kurzů bude od 26. ledna do 11. května 2013 a bude sestávat z celkem 20 přednášek, 8 seminářů a závěrečného setkání s modelovými testy a evaluacemi. V rámci průběhu přípravných kurzů může být uskutečněna také odborná exkurze, nebo jinak vhodný doprovodný program.

Charakteristika přednášky:
Cyklus přednášek z historie kopíruje strukturu středoškolské výuky dějepisu. Přednášky jsou řazeny chronologicky se zaměřením na české a obecné dějiny od raného středověku po nejnovější dějiny. Uchazečům slouží především k systematizaci a rozšíření faktografických znalostí, jejichž prověřování je tradičně součástí písemné části přijímacího řízení na obor Historie. Účastníci kurzu budou postupně seznamováni se základní literaturou, historií oboru, školami, institucemi a odbornými časopisy.

Charakteristika semináře:
Cyklus seminářů logicky doplňuje blokové přednášky, není na nich ale nijak závislý. Semináře prohlubují středoškolský rámec výkladu historie vznášením metodologických a interpretačních otázek, které jsou otevírány na pozadí výkladu historických procesů formujících evropskou kulturu a společnost od středověku po současnost. Čtením a debatou nad vybranými texty kurz cílí na upevňování argumentačních a interpretačních schopností uchazečů, které jsou prověřovány v ústní části přijímacího řízení na obor Historie. Plnohodnotná účast na semináři je podmíněna domácí přípravou a komunikací s lektorem semináře.

Koordinátor kurzů:
Jaromír Mrňka

Kontakt:
Spolek studentů historie FF UK, o. s.
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
ffabula@email.cz
PřílohaVelikost
SSHFF-960053 -version3-formular.pdf414.01 KB
Broužura_PK.pdf399.45 KB

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014