Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Přípravný kurz

Ústav světových dějin momentálně žádný přípravný kurz nerealizuje,  je však možné využít níže uvedené nabídky Spolku studentů Historie.


Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na obor Historie 2013

Spolek studentů historie FF UK, o. s. pořádá pro přijímací řízení akademického roku 2012/2013 ve spolupráci Ústavem českých dějin, Ústavem hospodářských a sociálních dějin a Ústavem světových dějin „Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na obor Historie FF UK 2013“. Cílem kurzů je cílená intenzivní příprava uchazečů k písemné a ústní části přijímacího řízení na bakalářský studijní program Historické vědy – Historie. Plánovaná doba konání kurzů bude od 26. ledna do 11. května 2013 a bude sestávat z celkem 20 přednášek, 8 seminářů a závěrečného setkání s modelovými testy a evaluacemi. V rámci průběhu přípravných kurzů může být uskutečněna také odborná exkurze, nebo jinak vhodný doprovodný program.

Charakteristika přednášky:
Cyklus přednášek z historie kopíruje strukturu středoškolské výuky dějepisu. Přednášky jsou řazeny chronologicky se zaměřením na české a obecné dějiny od raného středověku po nejnovější dějiny. Uchazečům slouží především k systematizaci a rozšíření faktografických znalostí, jejichž prověřování je tradičně součástí písemné části přijímacího řízení na obor Historie. Účastníci kurzu budou postupně seznamováni se základní literaturou, historií oboru, školami, institucemi a odbornými časopisy.

Charakteristika semináře:
Cyklus seminářů logicky doplňuje blokové přednášky, není na nich ale nijak závislý. Semináře prohlubují středoškolský rámec výkladu historie vznášením metodologických a interpretačních otázek, které jsou otevírány na pozadí výkladu historických procesů formujících evropskou kulturu a společnost od středověku po současnost. Čtením a debatou nad vybranými texty kurz cílí na upevňování argumentačních a interpretačních schopností uchazečů, které jsou prověřovány v ústní části přijímacího řízení na obor Historie. Plnohodnotná účast na semináři je podmíněna domácí přípravou a komunikací s lektorem semináře.

Koordinátor kurzů:
Jaromír Mrňka

Kontakt:
Spolek studentů historie FF UK, o. s.
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
ffabula@email.cz
PřílohaVelikost
SSHFF-960053 -version3-formular.pdf414.01 KB
Broužura_PK.pdf399.45 KB

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V týdnech od 3. dubna a 10. dubna se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu ...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014