Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Prague Papers on the History of International Relations 1998/1

Prague Papers on the History of International Relations 1998/1Prague Papers on History of International Relations, No. 1, 1998, ISBN 80-85899-49-3.
Title Page | PDF
Front Matter | PDF
Contents | PDF
Articles

Unitas imperii und das Teilungsprinzip in der Zeit vor und nach der Kaiserkrönung Karls des Großen (pp. 7-21)
Václav Drška
Key words: Charlemagne, the Frankish Empire, the Middle Ages
PDF

Les „relations internationales“ dans les Chroniques de Jean Froissart (L’image de l’espace et de l’autre au service de sa vision du monde) (pp. 22-44)
Martin Nejedlý
Key words: Jean Froissart, France, the Middle Ages, International Relations
PDF
Das Alte Reich und Dänemark: Eine europäische Grenznachbarschaft vom Ausgang des Mittelalters bis zum Anbruch der Moderne (pp. 45-58)
Reimer Hansen
Key words: Denmark, the Holy Roman Empire, the Middle Ages, Roman-Danish Border
PDF
Religion und Gewalt in der Reformation (pp. 59-78)
Eike Wolgast
Key words: Religion, Reformation, Europe, European History
PDF
Anfänge der englisch-russischen Beziehungen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts (pp. 79-97)
Dana Picková
Key words: English-Russian Relations, 16th Century, Europe, European History
PDF
Der Zug Peter Woks von Rosenberg gegen die Türken im Jahre 1594 (pp. 98-109)
Václav Bůžek
Key words: Peter Wok, the Turks, 1594, Rosenberg, Campaign
PDF
Der Aufstand in Böhmen 1618–1620 im Rahmen der internationalen Beziehungen (pp. 110-160)
Maria Junker
Key words: Bohemia, 1618-1620, International Relations, Uprising
PDF
On the Development of England’s Domestic Policy and Foreign Affairs at the Time of Cabal (1667–1673) (pp. 161-184)
Martin Kovář
Key words: England, Domestic Policy, Foreign Policy, 17th Century
PDF

Die russisch-preußischen Beziehungen 1740–1745 (pp. 185-210)
Václav Horčička
Key words: Russian-orussan Relations, 1740–1745
PDF

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. listopad 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. listopad 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014