Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Prague Papers in the History of International Relations 1997

Prague Papers on the History of International Relations 1997
SKŘIVAN, Aleš (Ed.), Prague Papers on History of International Relations, Prague: Institute of World History 1997, ISBN 80-85899-24-8.
Title Page | PDF
Front Matter | PDF
Contents | PDF
Preface | PDF
Articles
Die Teilungen des fränkischen Reiches und der Beginn des politischen Systems Westeuropas (pp. 5-29)
Václav Drška
Key words: the Frankish Empire, Middle Ages, Western Europe, Political System
PDF

Deux poètes français du quatorzième siècle en Bohême: Rencontres et confrontations (pp. 30-53)
Martin Nejedlý
Key words: 14th Century, French Poets, Bohemia, Middle Ages
PDF

At the Turn of Two Epochs: Internal Policy and Foreign Policy Affairs during the Stuart Restoration, 1658-1661 (pp. 54-71)
Martin Kovář
Key words: Internal Policy, Foreign Policy, Stuart Restoration, Charles II, England
PDF

Die wichtigste Zwischenzeit des euroasiatischen Handels 1714-1743 (pp. 72-98)
Michal Wanner
Key words: Euroasian Trade, Great Powers, 18th Century
PDF 
Cuba a mediados des siglo XIX en las relaciones internacionales (pp. 99-120)
Josef Opatrný
Key words: Cuba, 19th Century, International Relations, Spanish Colonial Empire
PDF

Der Anfang der deutschen Kolonialpolitik im Kontext der internationalen Beziehungen (pp. 121-134)
Aleš Skřivan, Sr.
Key words: German Colonial Policy, International Relations
PDF
Deutsche auswärtige Politik nach Bismarcks Entlassung (1890-1892) (pp. 135-156)
František Stellner
Key words: Otto von Bismarck, Leopold von Caprivi, Wilhelm II, German Policy
PDF

Zur Frage der Rüstungsproduktion in den Škodawerken bis zur Weltwirtschaftkrise (1859-1934) (pp. 157-172)
Daniel Váňa
Key words: Škoda Factory, Economic History, Škoda Production
PDF

The Recognition of Czechoslovak Government in Exile and Its International Status 1939-1942 (pp. 173-205)
Jan Kuklík, Jr.
Key words: Czechoslovak Government in Exile, International Status, 1939-1942
PDF

Die ägyptische Karte in der sowjetischen Politik 1956 (pp. 206-222)
Jan Wanner
Key words: Egypt, Soviet Policy, 1956, Suez Crisis

PDF

Reviews
Karel Slavíček, Listy z Číny do vlasti a jiná korespondence s evropskými kvězdáři, 1716-1735 (Briefe aus China in das Vaterland und andere Korrespondenz mit europäischen Astronomen, 1716-1735), zur Herausgabe vorbereitet von Josef Klomaš, Praha 1995 (pp. 223-225)
Michal Wanner
PDF

Aleš Skřivan, Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906-1914 (Die Kaiserliche Politik. Österreich-Ungarn und Deutschland in der europäischen Politik 1906-1914), Praha 1996 (pp. 226-227)
František Stellner
PDF
František Stellner, Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II. (Der letzte deutsche Kaiser. Aus der deutschen Geschichte in der Ära Wilhelms II.), Praha 1995 (pp. 228-229)
Aleš Skřivan
PDF

Václav Drška, Zikmund Lucemburský. Liška na trůně (Sigismund of Luxembourg. The Fox on the Throne), Praha 1996 (pp. 230-231)
Martin Kovář
PDF
Authors | PDF

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. listopad 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. listopad 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014