Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost PhDr. Karel Kubiš, CSc.

Publikační činnost

 PhDr. Karel Kubiš, CSc.


Bibliografie od roku 2000.

 • Klusáková, Luďa – Kubiš, Karel – Radiměřská Božena, The Role of the City in the Books of CLIOHRES, in: Urban People / Lidé města 12, 2010, 2, s. 219-247.
 • KUBIŠ, Karel, „States and Institutions“ and Identities and Frontiers, in: Klusáková, Luďa – Moll, Martin with Ira, Jaroslav – Larguèche, Aladin – Kalivodová, Eva – Sargent, Andrew  (eds.), Crossing Frontiers Resisting Identities, Pisa 2010, s. 267-277.
 • Klusáková, Luďa – Kubiš, Karel (eds.), AUC – Philosophica et Historica 2–2003, Studia Historica LVI. Meeting the Other. Studies in Comparative History, Praha 2007.
 • Klusáková, Luďa – Kubiš, Karel, Introduction, in: Klusáková, Luďa – Kubiš, Karel (eds.), AUC – Philosophica et Historica 2–2003, Studia Historica LVI. Meeting the Other. Studies in Comparative History, Praha 2007, s. 7-16.
 • KLUSÁKOVÁ, Luďa; KUBIŠ, Karel; ŘÍCHOVÁ, Blanka; SUŠOVÁ, Veronika; KROCOVÁ, Martina; DANIEL, Ondřej. Within And Beyond: the Reciprocal Relations and Intersections of Identities and of Symbolic and Territorial Borders. In ELLIS, Steven; KLUSÁKOVÁ, Luďa (eds.). Frontiers and Identities: Exploring the research area. Pisa: Edizioni Plus, 2006, str. 101–135. ISBN 88-8492-405-7. [elektronická kniha na www.cliohres.net]. 
 • KUBIŠ, Karel; KUBIŠOVÁ, Vlasta; RŮŽIČKOVÁ, Karolina; VOŘÍŠEK, Michael. Czech Republic: Nation Formation and Europe. In ICHIJO, Atsuko; SPOHN, Willfried (eds). Entangled identities: Nations and Europe. Aldershot – Burlington (VT): Ashgate, 2005, Chapter 8, s. 137-153. ISBN 0 7546 4372 7.
 • HROCH, Miroslav; KUBIŠ, Karel; KLUSÁKOVÁ, Luďa; TINKOVÁ, Daniela; TUČEK, Jan. Encyklopedie novověku. 1492 – 1815. 1. vyd. Praha: Libri, 2005, 415 s. ISBN 80-7277-246-5.
 • KUBIŠ, Karel. Troublesome Anniversary: The Rise of the Czechoslovak Republic and its European Fellows in Czech Collective Memory. In EDER, Klaus; SPOHN, Willfried (eds). Collective Memory and European Identity. The Effects of Integration and Enlargement. Aldershot – Burlington (VT): Ashgate, 2005, Chapter 9, s. 151-177. ISBN 0 7546 4401 4.
 • ČERNÝ, Jiří; KUBIŠ, Karel; KUBIŠOVÁ, Vlasta; RŮŽIČKOVÁ, Karolina; VOŘÍŠEK, Michael. The Czech Republic. A Comprehensive Country Report. EURONAT project. Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member-States: Media, Elites and Civil Society. E.C. Fifth Framework Programme. Project Report (D7) for the EURONAT Project funded by the European Commission DG Research, Key Action Improving the Socio-Economic Knowledge Base (Contract no. HPSE-CT 2001-00044) [on-line]. Florence: Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, April 2004, 168 s. [cit. 2006-07-31]. Dostupný na WWW: <http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Projectsdetail.htm>.
 • KUBIŠ, Karel; LUTOVSKÁ, Pavla (autoři překladu z německého originálu). SCHULZE, Hagen. Stát a národ v evropských dějinách. 1. vyd. Edice „Utváření Evropy“, sv. 7. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, 366 s. ISBN 80-7106-393-2.
 • KUBIŠ, Karel; KUBIŠOVÁ, Vlasta; RŮŽIČKOVÁ, Karolina; VOŘÍŠEK, Michael. Czech Republic: Nation Formation, Czech Republic and Europe. In STR?TH, Bo; TRIANDAFYLLIFOU, Anna (eds.). Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member-States: Media, Elites and Civil Society. The Collective State of the Art and Historical Reports. Directorate-General for Research Citizen and governance in a Knowledge-based society, EUR 20736. [on-line]. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, June 2003, s. 57-85. [cit. 2006-07-31]. Dostupný na WWW: <http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Projectsdetail.htm>. ISBN 92-894-5811-9. ISBN 92-894-5767-5.
 • KLUSÁKOVÁ, Luďa; KŘÍŽOVÁ, Markéta; KUBIŠ, Karel; ŘEZNÍK, Miloš; TINKOVÁ, Daniela. Namísto úvodu: „My a „oni“ – náčrt teoretické reflexe problematiky. In KUBIŠ, Karel (ed.). Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 5 – 1999. Studia historica LII. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2003, s. 11–28. ISBN 80-246-0603-8. ISSSN 0567-8293.
 • KUBIŠ, Karel. Předmluva. In KUBIŠ, Karel (ed.). Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 5 – 1999. Studia historica LII. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2003, s. 7–10. ISBN 80-246-0603-8. ISSSN 0567-8293.
 • KUBIŠ, Karel (ed.). Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 5 – 1999. Studia historica LII. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2003, 208 s. ISBN 80-246-0603-8. ISSSN 0567-8293.
 • KUBIŠ, Karel; KUBIŠOVÁ, Vlasta; RŮŽIČKOVÁ, Karolina; VOŘÍŠEK, Michael. Representations of Nation, the EU and Europe in the Czech Media and Political Discourse. EURONAT Project. Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member-States: Media, Elites and Civil Society. E.C. Fifth Framework Programme. Project Report (Workpackage D3 and D4) for the EURONAT Project funded by the European Commission DG Research, Key Action Improving the Socio-Economic Knowledge Base (Contract no. HPSE-CT 2001-00044) [on-line]. Florence: Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, November 2002, 62 s. [cit. 2006-07-31]. Dostupný na WWW: <http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Projectsdetail.htm>.
 • KUBIŠ, Karel (autor překladu z německého originálu). BROSZAT, Martin. Uchopení moci. Vzestup NSDAP a zánik výmarské republiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 247 s. IBSN 80-7106-276-6.
 • KUBIŠ, Karel; KUBIŠOVÁ, Vlasta; RŮŽIČKOVÁ, Karolina; VOŘÍŠEK, Michael. Czech Republic: Nation Formation, Czech Republic and Europe. EURONAT Project. Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member-States: Media, Elites and Civil Society. E.C. Fifth Framework Programme. State of the Art and Historical Report (D1, D2) for the EURONAT Project funded by the European Commission DG Research, Key Action Improving the Socio-Economic Knowledge Base (Contract no. HPSE-CT 2001-00044) [on-line]. Florence: Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, June 2002, 31 s. [cit. 2006-07-31]. Dostupný na WWW: <http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Projectsdetail.htm>. 
 • KUBIŠ, Karel (člen překladatelského kolektivu [BIMAN, Stanislav ... et al.] přeložil, upravil a doplnil z německého originálu). WARNER, Karl Friedrich ... et al. Kronika 20. století. 1. české vyd. Praha: Fortuna Print, 2000, 1568 s. [překlad s. 888-960]. ISBN 80-85873-54-0.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. listopad 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. listopad 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014