Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Historický kabinet

Otevírací doba říjen-květen | Otevírací doba červen | Otevírací doba červenec/srpen/září | Kontakty | Struktura Historického kabinetu | Knihovní fond | Katalogy a databáze | Výpůjční řád | Kopírování | Zásady hledání signatur | Soupis vybraných pramenů | Absenční výpůjčky | Výpůjční lhůty a objednávky | Grantová literatura | Důležité odkazy

 


 

Otestujte e-prezenčku

http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html

 


Digitalizované sbírky Národního archivu

 


Otestujte Ebsco Discovery Service

Podrobnosti   Vstup

      


Potřebujete najít články či knihy, které se vztahují k určitému tématu? Nebaví Vás zdlouhavě prohledávat katalog a jednotlivé databáze přístupné na FF UK? Chcete najít všechny informace jednoduše na jednom místě? Vyzkoušejte testovací přístupy k tzv. discovery systémům. UK nyní zkouší tři systémy: Summon od Serials Solutions, Ebsco Discovery System a PRIMO od ExLibris. Více na: http://knihovna.ff.cuni.cz/?q=node%2F236


 

Knižní přírůstky za prosinec 2012

Knižní přírůstky za rok 2012

 

Studovna Historického kabinetu

  • Otevírací doba říjen 2012 - květen 2013 
DenHodina
Pondělí 8:30–18:00
Úterý 8:30–18:00
Středa 8:30–18:00
Čtvrtek 8:30–18:00
Pátek 8:30–16:00
DenHodina
Pondělí 09:00–18:00
Úterý 09:00–18:00
Středa 09:00–18:00
Čtvrtek 09:00–18:00
Pátek 09:00–16:00
  • Kontakty

Historický kabinet FF UK v Praze
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
(2. patro, místnost 203)

tel.: +420 221 619 295

e-mail: libhist@ff.cuni.cz

Případné návrhy na nákup literatury či další připomínky zasílejte na martina.soukupova@ff.cuni.cz.

Struktura Historického kabinetu

Vedoucí:

PhDr. Martina Soukupová

Členové:

PhDr. Jaroslav Valkoun

  • Knihovní fond

Historický kabinet je společnou knihovnou historických ústavů Filozofické fakulty UK. Řídí se Výpůjčním řádem knihoven Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Knihovna je otevřena studentům a zaměstnancům všech fakult UK i dalším zájemcům z řad veřejnosti. Fond knihovny obsahuje přes 100 000 svazků z oboru historie (v menší míře jsou zastoupeny i obory příbuzné).

  • Katalogy a databáze

 Online katalog (pro práci s online katalogem a čtenářským kontem jsou k dispozici návody) 

Portál elektronických informačních zdrojů – databáze, elektronické knihy a časopisy (návod na vzdálený přístup k elektronickým zdrojům).

Digitální univerzitní repozitář - obsahuje elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Karlovy v Praze

Metalib - paralelní vyhledávač informačních zdrojů UK

Elektra - elektronický portál studijních materiálů FF UK

Čtenářské průkazy

V knihovně Historického kabinetu platí průkazy Univerzity Karlovy, které vydává Informačně poradenské centrum (IPC) UK, a to jak studentům a zaměstnancům UK, tak externím uživatelům z řad odborné i laické veřejnosti.

Kopírování

Pořizovat xerokopie lze pouze z knih vydaných po roce 1945. Před kopírováním je nutné zapsat se do „kopírovací knihy“ (na stole u služby).

Zásady hledání signatur

Signatury publikací získaných knihovnou do roku 1999 je možné dohledat v lístkovém katalogu. Primárně se orientujte podle příjmení autora nebo editora, pouze při absenci obou nebo u časopisů podle názvu publikace.

Signatury publikací získaných po roce 1999 jsou dohledatelné v elektronickém centrálním katalogu. (S vyhledáváním Vám poradí služba). Průběžně se pracuje na doplňování starších záznamů do elektronického katalogu.

Vzorová podoba signatury: 143 F 22

 

Soupis vybraných pramenů 

Absenční výpůjčky

Absenčně (domů) se nepůjčují:
- knihy označené červeným „S“;
- časopisy, sborníky;
- publikace z příruční knihovny;
- tituly tzv. „příručky katedry“ (grantová literatura-viz níže);
- zpravidla knihy starší roku 1945;
- diplomové, rigorózní, disertační a bakalářské práce.

Výpůjční lhůty a objednávky

Výpůjční lhůta je závislá na typu dokumentu a kategorii uživatele. Bližší informace Vám podá služba ve studovně. Knihu je možné prodloužit před uplynutím stanovené výpůjční lhůty, pokud o ni nežádá jiný čtenář.

Typy výpůjček:

  • běžná výpůjčka III. - na 1 měsíce
  • běžná výpůjčka II. - na 3 měsíce (skripta, učebnice)
  • specifická výpůjčka - na 1 týden
  • přísně prezenční - do studovny
  • grantová výpůjčka - po domluvě do studovny

Vzhledem k omezené kapacitě knihovny a přilehlého skladiště byly některé tituly umístěny mimo prostory Historického kabinetu. Jedná se o knihy začínající těmito signaturami: 31 (částečně D, E), 32, 33 (částečně A, C, D, E),48, 51, 54 E, 58, 59, 60 H (částečně), 70-74, 76, 100-102, 104, 105, 108, 110-115, 117, 118 (částečně), 150-172, 174, 175, 300-307, 310 a dále všechny signatury začínající písmenem S (např. S3/2p. apod.).

Tuto literaturu je nutné objednat u služby, která Vám také podá bližší informace. Dodací lhůta je závislá na konkrétním umístění dané publikace a činí maximálně jeden týden u knih z učeben; ostatní objednávky budou vyřízeny nejpozději do druhého dne od data podání. (O splnění rezervace budete vyrozuměni e-mailem).

Knihovna umožňuje provádět též tzv. on-line objednávky, tzn. že si můžete objednat knihy přes Vaše čtenářské konto v ALEPHu. Při příchodu do knihovny pak budete mít objednané tituly připravené na Vaše jméno. Po zadání požadavku systém knihu automaticky zarezervuje (pokud je kniha vypůjčena, budete zařazeni do fronty čekatelů). O tom, že je pro Vás kniha připravena, budete informováni e-mailem! U knih, které momentálně nejsou vypůjčeny, se objednávky generují vždy třikrát denně. Pokud tedy do knihovny dorazíte dříve, než obdržíte e-mail se splněnou rezervací, můžete si sice Vámi rezervovanou knihu vypůjčit, nebudete ji však mít připravenou na rezervačním regálu.

Grantová literatura

Díky grantům a výzkumným záměrům našich pedagogů bylo možno zakoupit řadu titulů nad rámec finančních prostředků knihovny. Na tyto knihy má ovšem přednostní právo řešitel grantu. Grantová literatura se proto půjčuje po dohodě s příslušným řešitelem (zprostředkovává knihovna) k prezenčnímu studiu.

Knihy pořízené z grantů začínají signaturami 400 a výše (400, 500, 600, 700, 800, 900).

Staré tisky (sg. 173) lze studovat pouze ve zvláštním režimu (po dohodě s vedením knihovny).

  • Důležité odkazy

Knihovna FF UK

Knihovny UK

Národní knihovna ČR

Knihovna AV ČR

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. listopad 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. listopad 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014