Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Modelové otázky pro písemnou část přijímací zkoušky Historie - Evropská studia (HES)

 1. V roce 1914 nedošlo k následující události:
  1. vypuknutí první světové války
  2. otevření Panamského průplavu
  3. úmrtí německého císaře Viléma II.
  4. atentát na Františka Ferdinanda d’Este
 2. Jednání vedoucí k uzavření Vestfálského míru probíhala ve městech:
  1. Münster a Osnabrück
  2. Postupim a Milán
  3. Cáchy a Řezno
  4. Vídeň a Maastricht
 3. Vyberte správné pořadí anglických (britských) královen podle toho, kdy usedly na trůn:
  1. Jana Greyová, Marie I. Krvavá, Alžběta I., Marie II., Anna, Viktorie, Alžběta II.
  2. Alžběta I., Marie I. Krvavá, Jana Greyová, Anna, Viktorie, Alžběta II., Marie II.
  3. Jana Greyová, Marie I. Krvavá, Alžběta I., Viktorie, Alžběta II., Anna
  4. Anna, Marie I. Krvavá, Jana Greyová, Alžběta I., Viktorie, Marie II., Alžběta II.
 4. Kdo z následujících mužů nebyl vojevůdce:
  1. Horatio Herbert Kitchener
  2. John Churchill, vévoda z Marlborough
  3. Alexis de Tocqueville
  4. Karel XII.
 5. Tzv. politikou détente se rozumí:
  1. snaha o porozumění mezi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými
  2. pojem pro nadstandardní britsko-americké vztahy po druhé světové válce
  3. název politického programu španělského krále Juana Carlose po smrti generála Franka
  4. souhrnné označení pro politickou linii západoněmecké vlády vůči Polsku a Československu po roce 1945
 6. Tzv. spor o investituru probíhal mezi tímto císařem a papežem:
  1. Jindřichem IV. a Řehořem VII.
  2. Maxmiliánem I. a Juliem II.
  3. Filipem IV. Sličným a Bonifácem VIII.
  4. Václavem IV. a Řehořem XII.
 7. Významným představitelem barokní gotiky byl:
  1. Jan Blažej Santini-Aichel
  2. Francesco Borromini
  3. Kilián Ignác Dientzenhofer
  4. Ignác Jan Nepomuk Palliardi
 8. Ke sjednocení Německa v 19. století došlo v roce:
  1. 1858
  2. 1861
  3. 1866
  4. 1871
 9. Salvador Dalí byl mj. představitelem:
  1. impresionismu
  2. manýrismu
  3. fenomenologie
  4. surrealismu
 10. Autorem fresky posledního soudu v Sixtinské kapli v Římě je:
  1. Giovanni Battista Magnani
  2. Christopher Wren
  3. Michelangelo Buonarotti
  4. Albrecht Dürer
 11. Stavba zámku ve Versailles byla dokončena za vlády:
  1. Ludvíka XIII.
  2. Ludvíka XIV.
  3. Ludvíka XV.
  4. Ludvíka XVI.
 12. Vynálezcem bezdrátového telegrafního spojení byl:
  1. Guglielmo Marconi
  2. Thomas Becket
  3. Boris Becker
  4. Albert Einstein
 13. V roce 1956 se nestala následující událost:
  1. XX. sjezd KSSS
  2. Suezská krize
  3. Maďarské povstání
  4. smrt J. V. Stalina
 14. Florence Nightingaleová, známá jako „Dáma s lampou“, se proslavila jako:
  1. ošetřovatelka zraněných během Krymské války
  2. politická reprezentantka irských nacionalistů, usilujících o osamostatnění Irska
  3. operní pěvkyně Královské opery v londýnské Covent Garden
  4. ardentní bojovnice za volební právo žen
 15. Evropské hospodářské společenství (EHS) vzniklo:
  1. v padesátých letech 20. století
  2. v šedesátých letech 20. století
  3. v sedmdesátých letech 20. století
  4. v osmdesátých letech 20. století

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. listopad 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. listopad 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014