Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Entrance requirements

Průběh přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia obsahuje popis průběhu zkoušky (písemné i ústní) a informace o dalších požadavcích na našeho uchazeče.

Bakalářský studijní obor Historie (HS)

Navazující magisterský studijní obor Historie (HIS)

Navazující magisterský studijní obor Historie - obecné dějiny

Bakalářský studijní obor Historie - Evropská studia (HES)

  • S případnými dotazy se obracejte výhradně na příslušné garanty přijímacího řízení.

 

Garant příjímacího řízení oboru Historie (HS) pro studium v akademickém roce 2013/14:

doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. | jana.cechurova@ff.cuni.cz

 

Garant příjímacího řízení oborů Historie - Evropská studia (HES) a Historie - obecné dějiny pro studium v akademickém roce 2013/14:

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. | makovar@atlas.cz

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

News

Vzhledem k plánované rekonstrukci hlavní budovy bude provoz sekretairátu ÚSD během letních měsíců omezen na následující dny:

2. 8. 10:00-15:00 (P206)

3. 8. 10:00-15:00 (P206)

8. 8. 09:00-15:00 (P206)

9. 8....

19. June 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. September 2014