Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Academic staff

Name ConsultationRoomE-mail
doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. Consultation
306 vaclav.drska@gmail.com
prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Consultation 306 vhorcicka@volny.cz
prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Consultation 302b luda.klusakova@ff.cuni.cz
PhDr. Jan Koura, Ph.D. Consultation 204 jan.koura@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.  Consultation 204 makovar@atlas.cz

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.  Consultation 302a/309 jan.pelikan@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.  Consultation 306 dana.pickova@gmail.com
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.  Consultation 306 ales.skrivan@ff.cuni.cz
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.  Consultation 204 jsoukup2003@yahoo.com
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.  Consultation 204 frantisek.stellner@ff.cuni.cz
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.  Consultation 306 drsuchanek@centrum.cz
PhDr. Th.B. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.  Consultation 314 standa.tumis@centrum.cz
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.  Consultation 206 jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz
PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.  Consultation 302b ondrej.vojtech@seznam.cz
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.  Consultation 306 jan.zupanic@ff.cuni.cz

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

News

Mezinárodní organizace stáže (International Labour Organization) nabízí stáž ve své centrále. Stáží se mohou účastnit studenti posledního ročníku magisterského studia, doktorandi a čerství absolventi. Podrobnjěší informace naleznete...

29. June 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. September 2014