Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Academic staff

Name ConsultationRoomE-mail
doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. Consultation
306 vaclav.drska@gmail.com
prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Consultation 204 vaclav.horcicka@ff.cuni.cz
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. Consultation P302b

jaroslav.ira@ff.cuni.cz

prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Consultation 302b luda.klusakova@ff.cuni.cz
PhDr. Jan Koura, Ph.D. Consultation 204 jan.koura@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.  Consultation 302a makovar@atlas.cz

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.  Consultation 306 dana.pickova@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.  Consultation 306 ales.skrivan@ff.cuni.cz
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.  Consultation 302a jaromir.soukup@ff.cuni.cz
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.  Consultation 204 frantisek.stellner@ff.cuni.cz
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.  Consultation 306 drahomir.suchanek@ff.cuni.cz
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.  Consultation 206 jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz
PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.  Consultation 302b ondrej.vojtech@seznam.cz
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.  Consultation 306 jan.zupanic@ff.cuni.cz

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

News

Do pátku 8. září máte možnost podat přihlášku do 2. kola výběrového řízení na stipendijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro letní semestr roku 2017/2018. Své přihlášky můžete odevzdávat na sekretariátu ÚSD (v úředních hodinách) nebo na...

05. September 2017

Historie - evropská studia (HES)

11. září

12. září

Historie (HS)

11. září - ...

28. August 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. September 2014