Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Feed aggregator

Roční kurz zaměřený na oblast HR nabídne přednášky špičkových odborníků

Fakulta - 31. August 2017 - 16:03
Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy bude v rámci programu celoživotního vzdělávání realizovat od října 2017 kurz Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR. Kurz postihuje významné proměny v řízení lidí. Důraz je kladen na strategické kontexty, pozornost je zaměřena na přístupy k řízení a organizaci práce v různých typech organizací a na řízení talentu. Program zahrnuje problematiku budování firemní značky, trendy v získávání a výběru pracovníků, v přístupech k řízení pracovního výkonu, odměňování, rozvoji, vzdělávání a využívání dat, obsahuje rovněž problematiku vedení lidí a emoční inteligence. Tematické moduly kurzu Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR Strategické řízení lidí a organizační rozvoj Budování firemní značky zaměstnavatele (Employer Branding) Trendy v metodách získávání a výběru pracovníků, diagnostické metody Trendy v řízení pracovního výkonu a v odměňování pracovníků (včetně poskytování zaměstnaneckých výhod) Trendy rozvoje a vzdělávání pracovníků Rozvoj talentu Programy pro studenty a absolventy Vedení lidí Big data a Business Inteligence; Inovace v HR a v organizačním rozvoji Flexibilita a diverzita; Aktuální pracovně-právní témata Lektoři: doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D PhDr. Kateřina Bernardová Ing. Jarmila Brixová Ing. Ivana Cvejnová Tomáš Ervín Dombrovský Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. PhDr. František Hroník Ing. Roman Chudoba, MSc. doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. Ing. Milan Jasný Ing. Josef “José” Kadlec Ing. Vladimír Kovář RNDr. Jakub Macura Ing. Matěj Mareš Mgr. Veronika Motlová Mgr. Michal Osuský, MBA JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. Dagmar Suissa, MSc. Mgr. Luboš Tejkl, MBA …a další Veřejné kurzy naší katedry nejsou praxí nepolíbené rozhovor s PhDr. Renatou Kocianovou, Ph.D., vedoucí Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK HR News, 9. 1. 2017 Realizace kurzu: 1× ročně, 10 modulů, 1× měsíčně 1 modul (6 hodin), celkem 60 hodin, vždy ve čtvrtek od 12:30 do 18:30 hod., v období říjen 2017 – září 2018 (vyjma července a srpna), v říjnu 2018 ukončení kurzu (předání osvědčení). Kurz je zakončen závěrečnou písemnou prací (případová studie či esej na zvolené téma). Absolventi obdrží osvědčení vydané Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Termíny kurzu: 12. 10. 2017, 2. 11. 2017, 7. 12. 2017, 11. 1. 2018, 8. 2. 2018, 8. 3. 2018, 12. 4. 2018, 17. 5. 2018, 14. 6. 2018, 13. 9. 2018, ukončení kurzu (předání osvědčení) – 11. 10. 2018 Místo konání kurzu: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 1, Celetná 20, místnost č. 138 Cena kurzu s DPH (21 %): 29.040 Kč Úhrada kurzu: O způsobu úhrady kurzu bude každý uchazeč vyrozuměn po podání přihlášky. Podmínky přijetí: Podmínkou pro zařazení do kurzu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Garant kurzu: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., vedoucí Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK Kontaktní osoby: PhDr. Olga Běhounková, Ph.D., tel: +420 221 619 607, e-mail: olga.behounkova@ff.cuni.cz PhDr. Michal Šerák, Ph.D., tel: +420 221 619 608, e-mail: michal.serak@ff.cuni.cz   Přihláška Podepsaný formulář přihlášky lze zaslat e-mailem (scan) na adresu olga.behounkova@ff.cuni.cz nebo poštou na adresu PhDr. Olga Běhounková, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1. Uzávěrka podání přihlášek je do 6. 10. 2017. Požadovanou součástí přihlášky je ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu – lze ji zaslat poštou na výše uvedenou adresu.

Opatření děkana č. 12/2017 Vyhlášení směrnic pro úsek bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární a civilní ochrany na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Fakulta - 31. August 2017 - 13:33
Opatření děkana č. 12/2017 Vyhlášení směrnic pro úsek bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární a civilní ochrany na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Příloha č. 9 Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů....pdfPříloha č. 8 Kategorizace prací a pracovních činností.pdfPříloha č. 7a Analýza rizik a registr.pdfPříloha č. 7 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik.pdfPříloha č. 6 Schválené osobní ochranné pracovní prostředky atd..pdfPříloha č. 5 Lékařské prohlídky.pdfPříloha č. 4 Traumatologický plán.pdfPříloha č. 37 Požární řád - Šporkův palác.pdfPříloha č. 36 Požární řád - Knihovna Šporkův palác.pdfPříloha č. 35 Požární řád - Hl. budova.pdfPříloha č. 34 Požární řád - Knihovna ÚHV č. 402.pdfPříloha č. 33 Požární řád - Knihovna ÚGS č. 324.pdfPříloha č. 32 Požární řád - Učebna č. 300.pdfPříloha č. 31 Požární řád - Knihovna ÚFAR č. 224B.pdfPříloha č. 30 Požární řád - Knihovna ÚFAR č. 224A.pdfPříloha č. 3 Pracovní a školní úrazy.pdfPříloha č. 29 Požární řád - Knihovna KPVHAS 212.pdfPříloha č. 28 Požární řád - Knihovna Historického kabinetu č. 203.pdfPříloha č. 27 Požární řád - Knihovna Historického kabinetu č. 202.pdfPříloha č. 26 Požární řád - ÚČD č. 201.pdfPříloha č. 25 Požární řád - Aula.pdfPříloha č. 24 Požární řád - Knihovna Románských studií.pdfPříloha č. 23 Požární řád - Knihovny anglistiky a amerikanistiky.pdfPříloha č. 22 Požární řád - Knihovna JP.pdfPříloha č. 21 Požární evakuační plán Špork.pdfPříloha č. 20 Požární evakuační plán Hl. budova.pdfPříloha č. 2 Školení BOZP a ostatní.pdfPříloha č. 19 Požární poplachová směrnice Špork.pdfPříloha č. 18 Požární poplachová směrnice Hl. budova.pdfPříloha č. 17 Požárně bezpečnostní pokyn 5 1D.pdfPříloha č. 16 Požárně bezpečnostní pokyn 4.pdfPříloha č. 15 Požárně bezpečnostní pokyn 3.pdfPříloha č. 14 Požárně bezpečnostní pokyn 2-1D.pdfPříloha č. 13 Požárně bezpečnostní pokyn 1.pdfPříloha č. 12 ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU - Hlavní budova.pdfPříloha č. 11 ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU - Špork.pdfPříloha č. 10 Roční prověrky BOZP.pdfPříloha č. 1 Zajištění a organizace BOZP.pdf

Nedostupnost Knihovny Celetná a biblioboxu v Celetné

Fakulta - 30. August 2017 - 14:55
Knihovna Filozofické fakulty UK informuje čtenáře, že z důvodu zpoždění průběhu rekonstrukčních prací v budově Celetná 20 je Knihovna Celetná do 11. září zcela nepřístupná uživatelům. Ze stejného důvodu je po tuto dobu nepřístupný i bibliobox v Celetné. Připomínáme čtenářům, že veškeré výpůjčky knih provedené od června do 18. srpna mají automaticky nastavenou výpůjční lhůtu až do 18. září. Není tedy potřeba řešit vrácení knih z Knihovny Celetná v době uzavírky knihovny a nepřístupnosti biblioboxu v Celetné. Potřebují-li uživatelé z nějakého důvodu přesto vrátit knihy ještě před znovuotevřením knihovny, mohou výjimečně využít bibliobox v hlavní budově FF UK. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení!

Juniorská univerzita Univerzity Karlovy se znovu otevírá. Šanci „studovat“ dostane 200 zájemců

Fakulta - 29. August 2017 - 16:26
Univerzita Karlova spustila registraci do třetího ročníku své Juniorské univerzity. Zájemci z řad středoškolských studentů se během tří měsíců budou moci zúčastnit přednášek vybraných fakult, prohlédnout si historické univerzitní budovy a získat podrobné informace o studiu na nejstarší české univerzitě. Univerzita Karlova si pro zájemce stejně jako v minulých letech připravila dvě zaměření – humanitně-společenské a přírodovědně-lékařské. Přední univerzitní odborníci studenty v rámci populárně-naučných přednášek seznámí s aktuálními výsledky v oblasti vědy a výzkumu. Studenti také získají řadu zajímavých informací o Univerzitě Karlově. „Máme radost, že projekt Juniorské univerzity UK se těší velkému zájmu ze strany středoškoláků. Pro letošní rok jsme opět připravili řadu zajímavých přednášek a setkání s předními odborníky naší univerzity. Vzhledem k zájmu v minulých dvou letech by zájemci neměli s registrací otálet,“ uvedla prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková. Třetí ročník Juniorské univerzity UK bude probíhat v období září–prosinec 2017 v prostorách pražského Karolina. Témata budou stejně jako v uplynulých letech průřezová – dle zaměření jednotlivých fakult a přizpůsobena věku středoškolských studentů. Účastníci se například dozví, proč je dobré znát právo, jak se píše kniha, jaká je funkce Starého zákona, jak se v současnosti léčí neplodnost, co zmohou moderní léky v léčbě rakoviny či jak se dá v akademickém prostředí podnikat. Přijímací zkoušky na Juniorskou univerzitu neprobíhají. Stačí, když se zájemci zaregistrují přes webový formulář a následně vyplní přihlášku. Studenti získají index a po úspěšném absolvování obdrží na závěr osvědčení o absolvování programu. Bližší informace o Juniorské univerzitě UK spolu s přihlašovacím formulářem a přihláškou naleznou zájemci na webových stránkách www.juniorskauniverzita.cuni.cz. [tisková zpráva Univerzity Karlovy, 29. srpna 2017]

Nedostupnost Knihovny Celetná a biblioboxu v Celetné

Fakulta - 28. August 2017 - 15:16
Knihovna Filozofické fakulty UK informuje čtenáře, že z důvodu zpoždění průběhu rekonstrukčních prací v budově Celetná 20 je Knihovna Celetná do 11. září zcela nepřístupná uživatelům. Ze stejného důvodu je po tuto dobu nepřístupný i bibliobox v Celetné. Připomínáme čtenářům, že veškeré výpůjčky knih provedené od června do 18. srpna mají automaticky nastavenou výpůjční lhůtu až do 18. září. Není tedy potřeba řešit vrácení knih z Knihovny Celetná v době uzavírky knihovny a nepřístupnosti biblioboxu v Celetné. Potřebují-li uživatelé z nějakého důvodu přesto vrátit knihy ještě před znovuotevřením knihovny, mohou výjimečně využít bibliobox v hlavní budově FF UK. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení!

Výběrové řízení ze dne 28. 8. 2017 – Katedra andragogiky a personálního řízení

Fakulta - 28. August 2017 - 12:41
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Katedra andragogiky a personálního řízení Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent Obor a zaměření: psychologie Úvazek: 20 hodin týdně Požadavky: titul docenta v oboru psychologie, odborná a publikační činnost v oboru, pedagogická praxe v oboru, zapojení do výzkumných projektů. Předpokládaný nástup: 1. listopadu 2017 Termín přihlášky: 30. září 2017 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ, přehled pedagogické činnosti, přehled publikační činnosti, přehled vědecko-výzkumné činnosti, kopie dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Výběrové řízení-Katedra andragogiky

Literární onomastika. Antroponyma

Fakulta - 25. August 2017 - 9:52
Monografie Žanety Dvořákové Literární onomastika s podtitulem Antroponyma si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních antroponymech. Výzkum se opírá o metodologicko-teoretické poznatky, k nimž domácí i zahraniční literární onomastika ve svém vývoji dospěla, zároveň vychází z nejnovějších poznatků obecné onomastické teorie. Je založen na analýze literárních děl českých i světových z 19. a zejména 20. století, přičemž excerpovaná díla záměrně reprezentují širokou škálu literárních žánrů, což umožňuje sledovat některé jevy v širším rámci. Práce se soustřeďuje na několik okruhů problémů. Nejrozsáhlejší oddíl se zabývá literárněonymickými funkcemi, v dalších je představena literární onomastika jako samostatná disciplína a definována literární vlastní jména a závěr se zamýšlí nad budoucím směřováním oboru. Součástí práce je i kompletní soupis bibliografie české literární onomastiky. Koupit v e-shopu

Reportáž z návštěvy irských knihoven

Fakulta - 22. August 2017 - 13:37
Na přelomu července a srpna se tři z nás vydali do Dublinu seznámit se s fungováním tamějších knihoven. Všechny nepříjemnosti související s cestou jsme si víceméně odbyli již během přestupu v Londýně, kdy měl navazující let několik hodin zpoždění. Zbytek přepravy i pobytu již proběhl ku spokojenosti všech zúčastněných a celkový dojem z Irska byl více než pozitivní. Během naší pracovní stáže v Dublinu jsme navštívili několik knihoven. První z nich byla National Library of Ireland, po jejíchž prostorách nás velmi ochotně provedla paní Katherine McSharry. Irská národní knihovna, kterou – obdobně jako budovu Irského národního muzea – projektoval architekt Thomas Newenham Deane (1828–1899), letos oslavila 140 let od svého založení. Knihovna ve svých fondech soustřeďuje více než 5 miliónů fotografií a přes 500 tisíc knižních svazků. Nejstarší knihy pocházejí z 15. století a dochované manuskripty z normanského období jsou ještě o několik století starší. Čtenáři zde mají k dispozici elegantní historickou studovnu (v níž, bohužel, platí zákaz fotografování), kde mohou nerušeně pročítat zapůjčené tituly – všechny výpůjčky jsou totiž poskytovány výhradně prezenčně a je třeba si je předem objednat. Stejně jako v mnoha jiných knihovnách se i v INK potýkají s omezenou využitelností prostoru, který je k dispozici, a právě proto zde v posledních letech probíhají nejrůznější stavební úpravy. V jejich důsledku vzniknou mj. i nové studovny pro čtenáře a část fondu bude přesunuta buď do sklepních prostor budovy, nebo do externích skladů v Dublinu a blízkém okolí. V knihovně zároveň probíhá digitalizace starších periodik, která jsou po oskenování rovněž odvážena do skladů mimo hlavní budovu knihovny. Signování knih ve fondu probíhalo do roku 2000 na základě tematického členění, následně bylo od tohoto způsobu z praktických důvodů upuštěno – zavedlo se prosté číselné řazení nových přírůstků. V INK se nachází také genealogické poradenské centrum, jehož návštěvníci zde za pomoci proškoleného personálu mohou pátrat po informacích týkajících se jejich rodinné historie, předků a vystěhovalectví. Zájem o tuto službu postupně vzrůstá zejména od 90. let a také v souvislosti s nejrůznějšími výročími irských bojů o nezávislost v posledních letech. Další z knihoven, do níž jsme zavítali, byla Berkeley Library, která je spolu s Lecky, Ussher a Old Library součástí knihovního komplexu Trinity College. Podstatná část knihovny je umístěna v brutalistické budově z 60. let, projektované Paulem Koralekem (* 1933) a dokončené v r. 1967, k níž ovšem v následujících dekádách přibývaly další prostory. Fascinující je původní betonové provedení nejrůznějších stavebních prvků, a to jak třeba výpůjčních pultů, tak i stolků pro čtenáře a přepážek mezi nimi. Neméně pozoruhodné jsou mnohdy i postupy, s jejichž pomocí se knihovna plná betonových panelů modernizuje, aby byla schopna zajistit potřeby současných čtenářů. Vznik knihovny a její snahu udržet krok s dobou nám poutavě přiblížil pan Greg Sheaf, který nás celým komplexem prováděl, a další detaily nám upřesnila paní Jessie Kurtz, v jejíž kanceláři jsme se po absolvování prohlídky měli možnost osvěžit se šálkem kávy. Kromě klasických studoven se zde nachází i velké množství prostorů, kde se návštěvníci mohou věnovat individuálnímu či skupinovému studiu, aniž by byli rušení okolím. V podzemí knihovny navíc probíhají další stavební úpravy s cílem rozšířit možnosti jejího využití pro čtenáře. Obdobně jako Národní knihovna i Berkeley Library letos slaví významné výročí, a sice 50 let od svého založení, s čímž souvisí celá řada akcí a výstav, které v průběhu letošního roku v knihovně probíhají. Fondy knihoven Trinity College čítají k dnešnímu dni téměř 7 miliónů svazků. Nejznámějšími z nich jsou středověké Book of Kells (z 9. století) a Book of Durrow (přibližně o století starší než BoK), uložené v Old Library, Tyto dvě knihy spolu s proslulou „Long Room“ jsou nejvyhledávanějšími atrakcemi mezi turisty, kteří do Trinity College zavítají, a z osobní zkušenosti můžeme potvrdit, že návštěva Old Library skutečně stojí za to. Od roku 1801 jsou v knihovně také ukládány povinné výtisky knih vydaných v Británii a Irsku. Nenechali jsme si ujít příležitost podívat se i do Dublinské městské knihovny, archivu a výzkumného oddělení, jež se nachází na Pearse Street. Tamější vstřícný personál nás ochotně seznámil s fungováním knihovny i archivu. Zabývají se zde shromažďováním nejrůznějších tištěných a obrazových materiálů vztahujících se k Dublinu a Irsku jako takovému a rovněž z tohoto důvodu zde velkou část čtenářů tvoří především odborná veřejnost. Stejně jako v Národní knihovně se i zde věnují genealogii a rodinné historii; pro pátrání po rodinných vazbách mají návštěvníci k dispozici i speciální software, kterým jsou vybaveny místní počítače. Naši pozornost upoutaly zejména ročenky věnované historii Dublinu a momentálně probíhající výstava „Friends in Times of Turmoil“ dokumentující irsko-polské vztahy v první polovině 20. století. účastníci a autoři příspěvku: Lucie Kratochvílová, Knihovna Celetná, Tomáš Mlynář a Lukáš Klimeš, oba Knihovna Šporkova paláce

Středoškoláci se mohou hlásit na odborné stáže na Filozofické fakultě UK

Fakulta - 21. August 2017 - 15:24
Studenti středních škol a gymnázií se mohou seznámit s univerzitním prostředím a vyzkoušet si život vysokoškolského studenta. Odbornou stáž 24 hodin s FF UK nabízí polovina ústavů a kateder FF UK: účastníci si budou moci ověřit, že obor, jehož studium zvažují po maturitě, je pro ně ten pravý. Přihlášky je možné posílat do 15. září 2017. Účast na stáži je bezplatná.

Postup rekonstrukce budov 47–49 v Opletalově ulici

Fakulta - 21. August 2017 - 14:27
V roce 2010 zakoupila Univerzita Karlova pro Filozofickou fakultu UK dva objekty, které budou kompletně rekonstruovány. V roce 2016 se uskutečnila architektonická soutěž, jejímž cílem bylo nalézt nejlepší řešení celkové rekonstrukce, rozšíření a propojení dvou rozlehlých klasicistních budov, které by měly sloužit především badatelským účelům. První cenu se odborná nezávislá porota ve shodě se zástupci vyhlašovatele rozhodla udělit Ing. arch. Václavu Škardovi z Prahy 5. V roce 2017 byl v zadávacím řízení vybrán zpracovatel projektové dokumentace, Atelier K2. Do roku 2019 bude probíhat projektování a získání potřebných povolení; pokud bude schválen příslušný navazující investiční záměr, k realizaci dojde v letech 2020–2022. Původní činžovní domy budou přestavěny na výzkumné centrum FF UK určené pro výukové i badatelské účely. Budova má programově spojovat různorodé funkcí: pracovny pro badatele, knihovnu, bufet, provozní a technického zázemí. Vizualizace návrhu stavby – dopracování soutěžního návrhu foto: Atelier K2, Ing. arch. Václav Škarda

Uživatelský průzkum: Knižní novinky

Fakulta - 17. August 2017 - 11:00
Blíží se nový akademický rok, což je vhodná doba pro inovaci našich služeb. Přemýšleli jsme, co by si zasloužilo naši péči a narazili jsme na to, že naši čtenáři mají velmi omezené možnosti jak se dozvědět o knižních novinkách ve fondech našich fakultních knihoven. Výjimkou jsou facebookové profily některých knihoven, kde se informace o novinkách v různých podobách objevují. Kompletní seznam všech nových přírůstků v 26 fakultních knihovnách, který by si mohli uživatelé pohodlně procházet, filtrovat jej a vyhledávat v něm zatím nikde k dispozici není. Na obhajobu knihovny dodáváme: V rámci struktury knihoven na FF a technických možností knihovního systému to donedávna představovalo cca 50 „kroků“ v knihovním systému. Jistá kosmetická změna systému nás posunula na 8–10 „kroků“, s čímž už se dá pracovat. Původní plán byl tedy takový, že budeme v pravidelných intervalech zaplavovat naše webové stránky seznamy novinek. Jenže… Kdo z vás by se tím probíral? Zvolili jsme tedy jinou cestu: v krátkém dotazníku bychom se rádi seznámili s vašimi představami o seznamu novinek (Novinka je kniha vydaná po roce 2010 dostupná prostřednictvím absenční nebo prezenční výpůjčky). Na základě těchto podkladů bychom tak v pravidelných intervalech tvořili seznamy novinek. Interval, způsob distribuce, tematické okruhy – to všechno je předmětem onoho dotazníku. Prosíme naše čtenáře o vyplnění tohoto dotazníku; i fakt, že o seznam novinek nemáte zájem, je pro nás relevantní informace. Předem děkujeme za vaši spolupráci a přejeme pěkný zbytek prázdnin! (Pokud se vám dotazník nezobrazí níže, najdete jej na tomto odkaze.) Načítání…

Výběrové řízení ze dne 11. 8. 2017 – Ústav českých dějin

Fakulta - 17. August 2017 - 9:44
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na pracovišti Ústav českých dějin Název pracovní pozice: 1. akademický pracovník – asistent 2. akademický pracovník – asistent Obor a zaměření: Historiografická metodologie. Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání  a jeho relevance pro potřeby trhu práce”, který se zaměřuje na vývoj a pilotní výuku předmětů společného základu FFUK (CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362). Úvazek: 0,25 (na dobu určitou do 30. 11. 2019) Požadavky titul Mgr. v oboru historie, přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, pedagogická praxe či lektorská zkušenost v oblasti historického vzdělávání, zkušenost s vývojem a využitím digitálních aplikací ve vzdělávání, znalost anglického jazyka, organizační schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky: 18. září 2017 Náležitosti přihlášky profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.). Způsoby přihlášení Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *    

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Fakulta - 15. August 2017 - 15:33
Souhlasím se zpracováním a uchováním mých výše uvedených osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, coby správce osobních údajů, a jí smluvně zmocněných subjektů, coby zpracovatelů, jímž je v současné době společnost Firma 2.0 s.r.o., IČ: 29210372, která poskytuje technické řešení zpracování osobních údajů. Souhlasím se zpracováním a uchováním mých výše uvedených osobních údajů zejména za účelem zasílání informací o akcích pořádaných v rámci Univerzity Karlovy a o dění na Univerzitě Karlově, a dále za účelem evidence, archivace a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, pokud souvisejí s činností Univerzity Karlovy. Jsem si vědom, že tento můj souhlas je dobrovolný a uděluji jej na dobu neurčitou až do odvolání. Prohlašuji, že jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu, Filozofickou fakultu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu, Filozofickou fakultu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci.

Od Francyzška Petrarchy po Umberta Eca. Vychází dosud nejobsáhlejší bibliografie překladů italské literatury do češtiny a slovenštiny

Fakulta - 14. August 2017 - 16:39
Podnětem k zrodu bibliografie téměř před půl stoletím bylo zjištění, jak málo se toho ví v Itálii o Slovanech a jejich vztazích k Západu, v tomto případě k Itálii. Dlouhou a často nesnadnou prací – excerpcí kartoték, katalogů knihoven, nejrůznějších sbírek dokumentů, programů i ročenek divadel, časopisů, novin i speciálních monografií – se editorce Jitce Křesálkové podařilo shromáždit materiál, jehož menší část vyšla již v r. 1991 v Miláně a obsahuje knižní překlady děl italských autorů vyšlé v Československu od počátků knihtisku do r. 1991. Vzhledem k tomu, že v posledním čtvrtstoletí pominuly dřívější společenské překážky a v Čechách i na Slovensku byly vydány stovky překladů z italštiny, revidované a aktualizované znění této části dostalo svůj smysl. Bibliografie obsahuje často starší tituly, které se v online katalozích prozatím nenajdou, a také všechny přeložené spisovatele, které se podařilo zjistit, bez ohledu na jejich význam, o nichž podává alespoň základní data. Italská literatura je zde pojata od svého počátku, to znamená, že zahrnuje nejen autory píšící italsky (tj. v „lingua volgare“), ale i ty, kteří používali latinu, případně oba jazyky, a v nejširším měřítku. Zaznamenána jsou tedy díla, jež byla do češtiny nebo slovenštiny přeložena jak z latiny, tak z italštiny. Původní materiál byl zrevidován, opraven a doveden až do současnosti, do r. 2015 včetně, částečně i 2016, a systémově překoncipován. Prosté chronologické uspořádání děl u každého autora bylo změněno: za prvním vydáním překladu díla následují nejen jeho vydání (přetisky) další, ale i novější publikované verze, takže čtenář získává přehled o tom, kdo se uvedeným autorem zabýval. Pokud jde o žánr, bibliografie zahrnuje nejen prózu a poezii, ale i divadlo, umění, literaturu filozofickou, náboženskou, vzdělávací, populárně naučnou, spisy pro děti a mládež i publicistiku, včetně detektivek. Každá bibliografická pozice obsahuje základní data o autorovi, o originálu i překladu a jeho vydání či provedení (jméno divadla a jeho sídlo, datum premiéry a jména dirigenta a režiséra). Kromě předmluvy a ediční poznámky je kniha opatřena rejstříkem překladatelů a autorů úvodů, doslovů a poznámek i cenným rejstříkem chronologickým a česko-­italskými seznamy divadel a vydavatelů uvedených pro úsporu místa zkratkami. Italská literatura v Čechách a na Slovensku Jitka Křesálková Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; Praha 2017 978-80-7308-720-3 644 s., 550 Kč / 468 Kč (studenti a zaměstnanci FF UK) Jitka Křesálková (* 1924) po studiích na Univerzitě Karlově (doktorát ze slovanské filologie) pracovala jako redaktorka v nakladatelstvích Práce a Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (později Odeon). Od roku 1966 působila v Itálii, nejprve jako lektorka českého jazyka na Státní univerzitě v Miláně, v letech 1971–1997 jako profesorka slovanské filologie na univerzitě v Bergamu. K jejím nejdůležitějším publikacím patří vydání rukopisného slovníku z 15. století, zachovaného ve Vatikánské knihovně, Il vocabolario quadrilingue latino-veneto–ceco–tedesco (Cod. Pal. lat. 1789) (Bergamo 1984), bibliografie překladů z italštiny do češtiny a slovenštiny La letteratura italiana in Cecoslovacchia (Milano 1991), soupisy knižních vydání ruského spisovatele Bunina z let 1891–1990 a jeho prací v časopisech, almanaších a sbornících 1887–1987 (Ivan Aleksejevič Bunin, Praha 2007 a 2011, obě bibliografie sestaveny v ruštině). Z autorčiných závažných studií: Aspetti della fortuna del Petrarca in Boemia (ve sb. Petrarca e il petrarchismo nei paesi slavi, Zagreb 1978, s edicí rukopisu 30 sonetů přeložených F. J. Vackem Kamenickým na začátku 19. století), Viaggio attraverso la Sicilia di Karel Bořivoj Presl (1817) (ve sb. Viaggio nel Sud III. Il profondo Sud. Calabria e dintorni, Geneve 1995, + edice Preslova rukopisného pojednání o Sicílii ve formě dopisů bratrovi, Briefe in die Heimat geschrieben auf einer Reise durch Sizilien und Italien ve sb. Il diario del viaggio in Sicilia di K. B. Presl, Palermo 2007) nebo pojednání o cestách mezi Benátkami a střední Evropou v 16. století I pellegrini „veneziani“ del Quattro‑Seicento provenienti dal centro‑nord d’Europa (ve sb. La Dalmazia nelle relazioni di viaggiatori e pellegrini da Venezia tra Quattro e Seicento, Roma 2009).  

Knihovna FF UK zve na seminář informační gramotnosti

Fakulta - 14. August 2017 - 10:31
V akademickém roce 2017/18 (zimní nebo letní semestr) nabídne Knihovna FF UK možnost zapsat si volitelný seminář informační gramotnosti. Seminář si mohou zapsat všichni studenti UK bez omezení pod kódem AKFF00001 (nebo AKFF00002 pro výuku v anglickém jazyce). Výuka bude probíhat blokově v Knihovně Jana Palacha a za absolvování předmětu získá student 4 kredity. Přibližná osnova předmětu bude následující: Seznámení se službami Knihovny FF UK a knihoven obecně. Fondy knihoven, výpůjční řád, poskytované služby, katalogy, Souborný katalog ČR, meziknihovní výpůjční služby. Prohlídka Knihovny Jana Palacha. Úvod do elektronických informačních zdrojů I – základní rešerše ve zdrojích dostupných na FF UK i volně dostupných. Základy rešeršních technik. Formy citací, citační normy, použití citačních manažerů. Příprava prezentování práce – práce s revizemi dokumentů, vytvoření PDF dokumentu (vč. zásad tvorby platného PDF/A) , techniky pro vytvoření PPT prezentace, sdílení dokumentů. Doporučení volně dostupných nástrojů pro práci s dokumenty, organizace práce a času. Informování o MS Office balíčku dostupném pro studenty FF UK. PC a mobilní aplikace pro každodenní použití při studiu. Úvod do elektronických informačních zdrojů II – vyhodnocení rešeršních úkolů, jejich revize, typy na zlepšení, zúžení dotazů apod. Hodnocení vědy, publikování – Úvod do způsobu hodnocení vědy. Představení možných forem publikování, upozornění na predátory. Grantové příležitosti pro studenty FF UK.  Osnova se bude dále upřesňovat a bude k dispozici na profilu předmětu v SIS pod kódem AKFF00001 (AKFF00002). Zápis předmětů pro zimní semestr začíná v pondělí 18. září od 10:00. Budeme se na vás těšit!  

Výzkumná centra FF UK usnadní organizaci i získávání účelové podpory

Fakulta - 14. August 2017 - 8:51
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy připravila novou strukturu badatelské činnosti. Tři výzkumná centra mají pomoci propojit různorodé katedry, zvýšit konkurenceschopnost fakulty a také zlepšit postavení humanitního a sociálněvědního výzkumu.

Český tým získal na Mezinárodní lingvistické olympiádě tři stříbrné medaile

Fakulta - 10. August 2017 - 14:28
Mezinárodní lingvistická olympiáda (IOL) je vědecká olympiáda, které se každoročně účastní na 200 středoškoláků z bezmála 30 zemí světa. Úlohy, které účastníci řeší, obsahují věty, slova nebo nápisy z neznámých jazyků. Uspějí ti, kteří dokáží nejlépe zapojit analytické a kreativní myšlení a podaří se jim vyhledat a využít vzorce a pravidelnosti. Zástupci České republiky se olympiády účastní už od roku 2003, kdy proběhl její první ročník. Každý rok přibývají týmy z dalších zemí a konkurence se zvyšuje; české výpravy pravidelně přivážejí vysoká ocenění. Letošní výprava dosáhla zatím největšího úspěchu: podařilo se jí získat tři stříbrné medaile a jedno čestné uznání. Soutěž, která je jednou z 12 světových vědeckých olympiád, se letos konala 31. 7. – 4. 8. v irském Dublinu za účasti 180 soutěžících z téměř 30 zemí. Čtyřčlenná reprezentační družstva soutěží v individuální a týmové soutěži. Jednotlivé soutěžní úlohy jsou postaveny na exotických, málo známých či dávno zaniklých jazycích, avšak nepředpokládá se jejich znalost ani znalost lingvistické teorie. Soutěžící se tak setkávají s neznámým jazykovým materiálem, k jehož pochopení jim slouží pouze překlad do rodných jazyků účastníků. Rozřešení systému daného jazyka tedy netestuje vědomosti, ale analytické a kreativní myšlení a schopnost v datech nejrůznějšího druhu hledat vzorce a pravidelnosti a ty pak znovu aplikovat. Český tým za posledních několik let sesbíral množství úspěchů a pomalu si získává místo mezi tradičními favority, jakými jsou Bulharsko, Polsko, Rusko či USA. Čeští reprezentanti jsou vybíráni v tříkolové České lingvistické olympiádě, kterou spolupořádá Filozofická a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a které se účastní přes 1500 soutěžících z více než 90 středních škol. Obě pořádající fakulty budou mít tu čest ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou hostit 16. ročník Mezinárodní lingvistické olympiády, který se uskuteční koncem července příštího roku.

Byl vyhlášen 24. ročník univerzitní soutěže o Bolzanovu cenu

Fakulta - 10. August 2017 - 12:42
Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil 24. ročník (2016/2017) soutěže o Bolzanovu cenu. Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou studentům. Uděluje se od roku 1993 studentům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Ocenění se uděluje ve třech kategoriích, a to v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, kategorii přírodovědné a kategorii lékařské. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna. Přihlášky dle platného Statutu cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy s vyjádřením fakulty přijímá Informační, poradenské a sociální centrum RUK nejpozději do 31. října 2017. V předchozím, 23. ročníku zvítězila v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů práce The Reign of King Nyuserre and Its Impact on the Development of the Egyptian State. A Multiplier Effect Period during the Old Kingdom dr. Veroniky Dulíkové (FF UK).

Zemřel dlouholetý vedoucí Katedry logiky FF UK doc. PhDr. Jirků, CSc.

Fakulta - 10. August 2017 - 10:12
Katedra logiky FF UK s hlubokým zármutkem oznamuje, že 5. srpna 2017 zemřel ve věku nedožitých 75 let doc. Petr Jirků. Petr Jirků se narodil v roce 1942 ve Velkém Zboží u Poděbrad. Po maturitě v Poděbradech studoval na MFF a FF UK fyziku a filozofii; titul PhDr. získal v r. 1966 v oboru logika. Kandidátskou dizertaci Axiomatická teorie logické konsekvence napsal pod vedením doc. Miroslava Mlezivy v r. 1972 (k obhajobě došlo v r. 1991). V r. 1994 se na FF UK habilitoval z logiky prací Logika, znalosti, usuzování. V l. 1972–1990, kdy nemohl působit na FF UK, byl zaměstnán v oddělení biomatematiky ČSAV, nejprve jako programátor, později jako odborný pracovník. Zde se zabýval aplikacemi matematiky a logiky v biologii a medicíně. V r. 1990 byl pozván k půlročnímu pobytu na univerzitu ve švédském Linköpingu, kde pracoval v Laboratoři reprezentace znalostí v logice u prof. Patricka Dohertyho a Erika Sandewalla. Intenzivně se zabýval problematikou nemonotónního usuzování a logickými metodami v umělé inteligenci. Po návratu se stal členem Katedry informačního a znalostního inženýrství na Fakultě informatiky a statistiky VŠE (v l. 1993–95 i jejím vedoucím). Kratší vědecké pobyty absolvoval na McMaster University v kanadském Hamiltonu (1993) a v Oxfordu (Exeter College 1995). V r. 1995 se vrátil na Katedru logiky FF UK v Praze jako její vedoucí. Působí v několika českých i zahraničních vědeckých společnostech, např. v Jednotě českých matematiků a fyziků, České společnosti pro kybernetiku a informatiku, American Mathematical Society, Association for Logic Programming (London), New York Academy of Sciences aj.

Výběrové řízení na pozici Odborný pracovník správy inf. systémů a databází

Fakulta - 9. August 2017 - 15:59
Odborný pracovník správy inf. systémů a databází Vaše úkoly Správa IT systémů a databází: Administrace (nastavování parametrů, řešení problémů) Studijního informačního systému, Spisové služby, systému WhoIS apod. Podpora uživatelů z děkanátu fakulty při práci se systémy (nikoliv studentů a vyučujících). Tvorba databázových dotazů v jazyce SQL určených pro opravu/vkládání dat do systémových databází. Čerpání a analýza dat z databází: Dotazování databází v jazyce SQL (vytěžování) a jejich následné zpracování pro manažerské účely. Podpora projektového řízení: Správa a formulace požadavků na zpracovatele. Sledování vývoje v oblasti jednotlivých systémů. Testování nových funkcionalit a podpora oddělení při jejich zavádění. Naše očekávání Dobré komunikační schopnosti, znalosti operačního systému Windows 7 a Windows 10, znalosti síťových technologií Windows Server, sdílení tiskáren a souborových složek, znalost hardware tiskáren, konfigurace ovladačů apod., znalosti uživatelského aplikačního software MS Office 2010-2016, znalosti fungování Internetu, TCP/IP, DNS, WWW, emailu, počítačových sítí obecně apod., základní znalost aktivních síťových prvků a jejich konfigurace, znalost anglického jazyka na komunikační úrovni. Výhodou Znalost informačních systému UK (SIS – studijní informační systém), základní znalost/porozumění skriptům – zpracování DB dat (SQL, PHP). Nabízíme Zajímavou práci v inspirujícím akademickém prostředí, zaškolení a podporu, stabilní zázemí největší české humanitní fakulty, příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže), Zaměstnanecké benefity. Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení Elektronicky: Přihlášku – motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis (česky nebo anglicky) pošlete na e-mailovou adresu miroslav.vacura@ff.cuni.cz nebo vyplňte dotazník níže. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: Odborný pracovník správy inf. systémů a databází. Své přihlášky zasílejte nejpozději do 10. 9. 2017. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

News

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. November 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. November 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. September 2014