Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndicate content
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Updated: 11 min 45 sec ago

Meetplace Univerzity Karlovy: Studentská unie UK a Studentská Hybernská zvou na akce u příležitosti zahájení akademického roku

29. September 2017 - 11:30
Zahajujeme akademický rok! A to hned na dvou místech, která můžete jako studenti a studentky Univerzity Karlovy v průběhu roku navštěvovat. Program bude probíhat ve čtvrtek 12. října 2017 od 11 hodin až do noci. studentský jarmark přednášky debaty science slam burza knih filmy umění Library of Things koncerty afterpárty Přes den se můžete vydat do Hybernské 4, kde bude probíhat tradiční studentský jarmark. Seznámíte se tam se studentskými spolky, projdete si nově otevřené prostory, kde v budoucnu vznikne univerzitní kampus. Dále si zakoupíte nebo vyměníte knihy a skripta na knižním bazaru, zúčastníte se umělecké performance nebo zhlédnete promítání. K tomu si dáte něco dobrého od Kuchařky bez domova nebo Bistra Mezi řádky, zapijete to pivem/vínem/limem z baru Containall a poslechnete si debatu o občanské angažovanosti mladých lidí. Večer bude program pokračovat v nedalekém Studentském klubu Celetná, kde proběhne debata na téma více než aktuální, a sice na téma financování českého vysokého školství. Následovat bude několik koncertů a DJ. Pokud chcete poznat univerzitní život jinak než ve školních lavicích, přijďte ve čtvrtek 12. října do Hybernské přes den nebo do Celetné v podvečer. Podrobný program budeme postupně zveřejňovat, sledujte facebookovou událost. Studentská unie UK Studentská Hybernská

Faculty of Arts Hosted Major Irish Language and Literature Conference

27. September 2017 - 11:51
On 14 – 16 September 2017, about 60 scholars from Europe and North America gathered in Prague for the conference  Ar an Imeall i Lár an Domhain (On the Periphery in the Centre of the World), an international Irish-language event hosted by the Centre for Irish Studies, Department of Anglophone Literatures and Cultures, Faculty of Arts, Charles University. The main organiser, Dr Radvan Markus, is a literary scholar and lecturer in the Centre for Irish Studies. He translated the historical novel L’Attaque by Eoghan Ó Tuairisc and a number of short stories into Czech, and his translation of one of the most significant modern novels in Irish, Máirtín Ó Cadhain’s Cré na Cille, is due for publication shortly. Dr Daniela Theinová, also a lecturer in the Centre for Irish Studies, has translated the work of a number of Irish-language poets. Her translation of Pádraic Ó Conaire’s novel Deoraíocht (1910) was the first Czech translation of an Irish-language novel. The Irish Ambassador to the Czech Republic, Charles Sheehan welcomed delegates to his residence for a reception. Delegates also visited the library of Strahov Monastery with Mgr. Jan Pařez, archivist and co-author of The Irish Franciscans in Prague 1629-1786 (2015). As part of the conference programme, an an evening of Irish music and culture open to the public was held at the Stahov Monastery summer refectory. The most famous poet currently writing in Irish, Nuala Ní Dhomhnaill, recited some of her best-loved works, accompanied by translators Daniela Theinová agus Martin Světlík. Professor Alan Titley, poet, novelist, translator, and academic, read a selection of his stories and poems, accompanied by Czech translations by Radvan Markus. The readings were interspersed with harp music and songs in Irish by the acclaimed musician Síle Denvir, and with songs in Irish, Czech and Catalan by Kateřina García and Pádraig Ó Liatháin. The conference has been reported on extensively in the Irish media, for example in The Irish Times. Photo: Václav Bernard

Slavnostní zahájení akademického roku 2017/2018

27. September 2017 - 10:12
Nový akademický rok 2017/2018 slavnostně zahájí děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová. K účasti srdečně zveme všechny členy akademické obce FF UK a její zaměstnance. Slavnostní zahájení se uskuteční v pondělí 2. října 2017 od 9:00 ve Velké aule FF UK.

Slavnostní zahájení akademického roku 2017/2018

27. September 2017 - 10:00
Nový akademický rok 2017/2018 slavnostně zahájí děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová. K účasti srdečně zveme všechny členy akademické obce FF UK a její zaměstnance. Slavnostní zahájení se uskuteční v pondělí 2. října 2017 od 9:00 ve Velké aule FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 131).  

Výběrové řízení ze dne 14. 9. 2017 – Ústav pro dějiny umění

27. September 2017 - 7:20
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav pro dějiny umění Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Umění od roku 1945 do současnosti. Úvazek: 0,4 (17,5 hodin týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru dějiny umění, titul Ph.D., jazykové znalosti ČJ/AJ/ + další světový jazyk výhodou, schopnost vést výuku v cizím jazyce (AJ), pedagogická praxe v oboru, odpovídající publikační činnost v oboru, organizační a administrativní schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. ledna 2018 Termín přihlášky: 31. října 2017 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ, profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem. Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. koncepce – představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str. A4). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ-Ústav pro dějiny umění

Opatření děkana č. 14/2017 Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích ZS

26. September 2017 - 19:13
Opatření děkana č. 14/2017 Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích ZS

Opatření děkana č. 13/2017 Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademiků

26. September 2017 - 19:10
Opatření děkana č. 13/2017 Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademiků

Česká populární kultura

26. September 2017 - 12:26
Tak jako profesionální sport rozšiřuje v posledních desetiletích sféru fanouškovské recepce mimo samotná utkání a svoji atraktivitu posiluje i propracovaným systémem přestupů a přesunů, v nichž aktéři pod drobnohledem mediální pozornosti aktivně mění dres, ale také jsou „odkládáni“ na transferovou listinu, vytvořila i moderní populární kultura celou řadu přestupových a přesunových mechanismů, jimiž samotná díla oživuje, nově rámuje, adaptuje a v důsledku pak oživuje dění na celém dobovém popkulturním poli. Monografie Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní cesty zkoumá formou případových studií jednotlivé mechanismy, s jejichž pomocí k těmto transferům či transponováním dochází. Nesnaží se postulovat univerzální vzorce, jež by tyto mechanismy vyjádřily v co nejobecnější podobě, protože takto se pohyby na poli populární kultury zjevně neodehrávají. Jde o mechanismy dílčí, projevující se na mikroúrovni jednotlivých žánrů, období či konkrétního média. Kniha tudíž neobjevuje jakési globálně kulturní strategie, ale spíše zkoumá repertoár taktických manévrů, jež vykazuje vzorek děl a jevů, lokalizovaných více či méně markantně v českém kulturním kontextu. Čtenáři tak kniha umožňuje nejen tradiční lineární čtení, ale i čtení výběrové, zacílené jen na to, co konkrétního jedince zajímá. Stejně tak ponechává na čtenáři, zda ji bude číst spíše kvůli konkrétnímu materiálu, který jednotlivé studie analyzují, anebo kvůli obecnějším otázkám, jež tyto případové studie implikují či explicitně kladou. Koupit v e-shopu

Změna ve vedení Jazykového centra FF UK – vyjádření děkanky

26. September 2017 - 9:18
Dosavadní ředitelka Jazykového centra FF UK, dr. Libuše Drnková, odchází ke konci září 2017 ze své funkce a v řádném nominačním procesu podle opatření děkana č. 16/2006 se o uvolněnou funkci ředitelky ucházely dvě pracovnice Jazykového centra. Vzhledem k tomu, že výsledek nominačního hlasování je poměrně těsný a v kontextu předložených koncepcí nepřesvědčivý a že zároveň jde potenciálně o podstatnou změnu ve vedení Jazykového centra, rozhodla jsem se nyní pověřit jeho vedením dosavadní zástupkyni ředitelky, dr. Alenu Bočkovou, a to do doby, než vzejde nový ředitel z interního výběrového řízení, které vyhlásím podle nového opatření děkana o výběrových řízeních na pozice vedoucích základních součástí, jež bude vydáno s účinností k 1. 10. 2017. doc. Mirjam Friedová, Ph.D. děkanka Filozofické fakulty UK    

Proč a jak učit filosofii na středních školách?

25. September 2017 - 8:52
Antologie Proč a jak učit filosofii na středních školách?, která do českého prostředí uvádí texty ze současné německé didaktiky filosofie, je určena především středoškolským učitelům, studentům a didaktikům filosofie či společenskovědního základu. Autorka v první části úvodní studie uvádí argumenty pro takové pojetí středoškolské výuky filosofie, jež se soustředí na rozvíjení samostatného myšlení studentů, a rozpracovává pro tento účel filosofické kompetence. Ve druhé části představuje základní koncepce německé didaktiky filosofie a zdůrazňuje převládající principy výuky vhodné i pro naše podmínky. Texty v samotné antologii jsou pak rozčleněny do tří částí: 1. teoretické texty představující hlavní koncepce výuky filosofie (E. Martens, A. Röschová, M. Tiedemann aj.), 2. metodické texty, soustředící se na vybrané metody, jež rozvíjejí filosofické myšlení (např. myšlenkové experimenty, filosofické divadlo, metody pro práci s textem, diskusi a psaní), a 3. rozsáhlý text k hodnocení filosofického myšlení, včetně návrhů hodnotících kritérií pro vybrané typy úloh (D. Schmidt, P. von Ruthendorf). E-kniha zdarma pro učitele a didaktiky – registrace na stránkách http://jakucitfilosofii.ff.cuni.cz. Koupit v e-shopu

Josef Rauvolf, absolvent knihovnictví a informatiky

22. September 2017 - 13:04
„Vždyť přece létat je tak snadné“, vypůjčuje si Josef Rauvolf název Vyskočilovy knihy, když by měl něco vzkázat uchazečům o studium na Filozofické fakultě. Sám studoval v tuhých normalizačních letech a kvůli svému přijetí na fakultu po prvotním zamítavém stanovisku souvisejícím s jeho nepříznivým kádrovým profilem napsal dokonce tehdejšímu prezidentu Husákovi. Josef Rauvolf v počátku svých studií Raději by si tehdy asi býval zvolil studium filozofie, ale vzhledem k tomu, co se tehdy na katedře “marxistické filosofie” přednášelo, si zvolil katedru knihovnictví a informatiky FF, neboť svět knih mu byl odjakživa blízký. Ostatně, za sebou měl kromě studia na gymnáziu v rodném Chebu i tehdy časté nástavbové studium na střední knihovnické škole. A stížnost Husákovi? Překvapivě zabrala. Na vysokoškolská studia si vydělával po nocích jako noční hlídač na stavbách, ale vzhledem k tomu, že práce byla dobře placená a pracovní dobu bylo možné často trávit v restauračním zařízení, rozhodně si neztěžoval. Na samotném studiu Josef kromě kvalitních pedagogů vyzdvihuje především výbornou jazykovou výbavu, které se mu na FF dostalo. Zároveň, jak s lehkou ironií dodává, „kde jinde by tehdy člověk nalezl takto dokonalé sociální hájení, tj. kolej, menzu a k tomu dostatek volného času“. Okamžitě po obhájení diplomové práce nastoupil jako domovník. Na této práci ocenil nejvíce opět přehršel volného času, během kterého mohl překládat pro samizdat a především sobě do šuplíku, aniž by samozřejmě vůbec tušil, že většinu z těchto překladů po revoluci v roce 1989 oficiálně vydá. Josef překládal především americkou beatnickou literaturu, z níž nejčastěji W. S. Burrougse, J. Kerouaca, či Ch. Bukowského, kromě jiného přeložil ale i původní šumavské pohádky z němčiny. V roce 2012 dokonce získal za překlad Kerouacovy knihy Vize Codyho prestižní cenu Josefa Jungmanna udělovanou každoročně překladatelskou obcí. Kromě překladů se Josef věnuje publicistice, byl šéfredaktorem české mutace hudebního časopisu Rolling Stone, publikoval v časopisech Instinkt, Respekt, Reflex, Lidových novinách a dalších. Podílel se na natáčení řady televizních i rozhlasových pořadů. Několik let přednášel na Literární akademii Josefa Škvoreckého či Filozofické fakultě Ostravské univerzity, v současnosti učí externě na pražském PORGu. Navzdory ne vždy zcela ideálním vnějším podmínkám se Josefovi dosud dařilo dělat jen to, co ho opravdu baví. Aktuálně tak pracuje na překladu další Burrougsovy knihy a píše hudební kritiky, kromě toho již několik let cvičí tai chi a včelaří. V Josefově případě se tedy skutečně zdá, že „přece létat je tak snadné“ – stačí jen chtít…

CUFA Library Organises Seminar on Information Literacy

21. September 2017 - 12:55
In the academic year 2017/18 (winter / summer term), CUFA Library organises an elective seminar focused on Information Literacy. The seminar is open to all students at Charles University (SIS code for English version: AKFF00002). The seminar will be taught in blocs in the Jan Palach library. On completion, students will receive 4 credits. Tentative contents of the course: Introduction to the services of CUFA Library and libraries in general. Library funds, borrowing rules, services, catalogues. General catalogue (Czech Republic), inter-library borrowing services. Tour of Jan Palach Library. Introduction to electronic information resources I – basic research in all resources available at CUFA and open access resources. Basic research techniques. Citation forms, citation norms, citation managers. Preparation & presentation – document revisions, PDF document creation (including the creation of valid PDF/A), PowerPoint presentation techniques, document sharing. Recommendations concerning freely available tools for document editing and time management. Information about MS Office package for CUFA students. PC and mobile applications for everyday use. Introduction to electronic information resources II – evaluating research tasks, revisions, suggestions for improvements, limiting search queries, etc. Research evaluation, publishing – Introduction into research evaluation. Presentation of different forms of publishing, warning against predatory publishing platforms. Grant opportunities for CUFA students. The enrolment for the winter term (2017/2018) is already open – we look forward to seeing you at the seminar!

Expozici Okouzleni antikou na zámku Duchcov v létě oživily výtvarné dílny, na podzim se chystá barokní opera

20. September 2017 - 14:39
V polovině srpna proběhla dětská výtvarná dílna zaměřená na rozvoj vizuálního vnímání v konfrontaci s antickým uměním. [fotogalerie na facebookovém profilu Státního zámku Duchov] Na podzim jsou plánovány další akce pro děti a školy: s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK budou pořádány speciální komentované prohlídky s odborníky z Univerzity Karlovy a Národního památkového ústavu. Divadlo V Pytli připravilo představení spojené s prohlídkou zámeckých komnat pod názvem Cesta kolem světa s Giacomo Casanovou. Správa zámku Duchcov se Severočeským divadlem v Ústí nad Labem a Konzervatoří Teplice připravila představení barokní opery Henryho Purcella Dido a Aeneas, jedné z nejstarších a nejznámějších anglických barokních oper z 80. let 17. století na námět starořecké báje. [tisková zpráva] Mytologický příběh o trójském princi Aeneovi a královně Didoně bude uveden v režii a choreografickém nastudování Vladimíra Gončarova ve Valdštejnském sále zámku Duchcov v sobotu 23. září od 18 hodin. [fotogalerie na facebookovém profilu Státního zámku Duchov] Hodinu před představením se bude konat speciální komentovaná prohlídka expozice Okouzleni antikou, kterou organizuje správa zámku Duchcov s odborníky z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. Prohlídka bude tematicky zaměřena na Hrdiny a válečníky antických bájí a potrvá 55 minut. související: Dido a Aeneas připomenou na zámku Duchcov krásu barokní opery [novinky.cz, 16. září 2017] Expozice Okouzleni antikou na zámku Duchcov je otevřena od 3. června 2016. V autentickém prostředí osmi zámeckých sálů je možné zhlédnout téměř 150 historických odlitků slavných i méně známých antických uměleckých děl pocházejících se sbírek Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.

Na přípravě výstavy Fenomén Masaryk v Národním muzeu, největší historické výstavě NM v roce 2017, spolupracovali studenti historie

19. September 2017 - 16:47
Národní muzeum otevřelo 14. září 2017, symbolicky přesně 80 let od smrti T. G. Masaryka, výstavu Fenomén Masaryk. V Nové budově NM se představuje jedna z největších osobností našich dějin. Vedle spolupráce muzea s akademickými institucemi – partnerem byl například Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. – se na projektu podíleli i studenti historie Filozofické fakulty UK. Výstava je rozdělena symbolicky na několik částí nazvaných Tomáš, Garrigue, Masaryk, Profesor, Prezident, Obraz. Každá z těchto částí má ilustrovat zásadní momenty z Masarykova života a díla. Hlavním autorem je doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., který působí jak v Národním muzeu, tak na Ústavu českých dějin FF UK. „Masaryk je osobnost s nesmírně bohatým životním příběhem, dílem i následným odkazem. Pro výstavní projekt podobného typu byl největší problém, i přes jeho rozsáhlost, zvolit témata, která Masaryka dokážou představit veřejnosti,“ uvedl Stehlík. Do projektu se v rámci příprav zapojilo i šest studentů historie FF UK, kteří byli v počátcích projektu členy širšího týmu rešeršistů (Martin Jelínek, Beáta Hrenyová, Jan-Hugo Kopřiva, Anna Fišerová, Veronika Koubová a Barbora Svobodová). „Proběhlo několik jednání, na kterých jsme si probrali zvolená témata, která si studenti rozdělili dle svého zájmu, a pro účely výstavy připravili přesně definované podklady. S těmi se následně pracovalo pro jejich využití ve výstavě. Podklady se týkaly jak Masarykova díla, tak některých historických etap či biografických portrétů osobností. Dalším typem byla např. rešerše z projevů na půdě parlamentu, ve kterých se objevilo jméno TGM.  Problémem následně vzniklého výstavního textu je jeho nutná úspornost, standardem objemu jednoho panelu je tak maximálně 900 znaků textu,“ dodává Stehlík. Podle něj se studenti v této fázi jednak stali platnými členy týmu, jednak dostali šanci nahlédnout na to, jak se rodí podobně významný a velký projekt, kterým se dějiny zprostředkovávají veřejnosti. „Po této skvělé zkušenosti doufám, že by se někteří z tohoto týmu mohli účastnit i dalších projektů, Národní muzeum bude následně otevřeno i spolupráci s dalšími.“ Výstava Fenomén Masaryk je v Nové budově Národního muzea otevřena do 31. ledna 2018 a během jejího trvání se v ní ještě prostřídají krátkodobé výstavy na téma rukopisů královédvorského a zelenohorského, hilsneriády či hradního fotoarchivu.   

Byla vydána kniha Počátky populární kultury v Českých zemích

19. September 2017 - 16:03
Publikace byla vydána s finanční podporou grantu poskytnutého GA ČR, č. 13-39799P, s názvem Počátky populární kultury v českých zemích, řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. anotace publikace: Česká společnost druhé poloviny 19. a počátku 20. století se nacházela v období prudkých změn, z venkovské společnosti se stávala městskou a z agrární průmyslovou. Spolu s postupnou emancipací nižších vrstev se utvářela i nová podoba zpočátku převážně velkoměstské kultury, která se stala obyčejným lidem průvodcem touto radikální proměnou. Kniha zachycuje za pomoci analýzy pražských populárních periodik vytváření moderní velkoměstské mentality a její specifické pražské podoby. V první části jsou popsány pokusy uspět na českém novinovém a časopiseckém trhu s formáty převzatými ze západních a středoevropských metropolí, více či méně šikovně adaptovanými pro české prostředí. Druhá část knihy je věnována konkrétním charakteristikám, jak bylo samotné velkoměsto a život v něm formován v představách čtenářů a jak se pomalá proměna jejich hodnot a přesvědčení promítala do postoje k ženám a ženské emancipaci. V knize je představen pohled na Prahu a pražskou společnost z pohledu širokých vrstev Pražanů, jejich nároků na zábavu a v souvislosti s jejich každodenním životem v proměňujícím se prostoru velkoměsta, který v mnohém předznamenal život a životní styly ve 20. století.

Studenti FF UK se mohou zapojit do stáží v CEFRESu

19. September 2017 - 13:23
Studentům magisterských a doktorských programů na FF UK s dobrou úrovní francouzského jazyka nabízí CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) 1–3 měsíční stáže, za které získávají ECTS kredity. Uzávěrka přihlášek pro zimní semestr 17/18 je 1. 10. 2017.

Soutěž projektu COURAGE: Otevřená výzva tvůrcům dokumentárních filmů

19. September 2017 - 9:57
V rámci projektu COURAGE byla vypsána otevřená výzva tvůrcům dokumentárních filmů Kultura jako hnutí odporu v bývalých socialistických zemích východní Evropy. Hledají se vysoce kvalitní dokumentární filmy, schopné přimět k zamyšlení a zaujmout široké publikum. Uzávěrka přihlášek je 29. září 2017.

The Digital Methodologies in the Study of the Past

19. September 2017 - 9:08
The guest lecture series The Digital Methodologies in the Study of the Past (part of the Medieval Social Conflicts and Contrasts project) attempts to bring scholars working in the emerging field of Digital Humanities with the focus on Medieval or Early Modern topics to both local and international audience at CU FA, Prague. We hope to cover a number of a wide field of approaches and angles through presentations of succesful digital projects or notable works in progress.

Výběrové řízení na pozici Rozpočtář/ka

15. September 2017 - 13:05
Rozpočtář/ka Hlavní odpovědnosti kontrola rozpočtu sledování a přehledy čerpání finančních prostředků poskytování ekonomických výstupů řešitelům průběžné sledování legislativy potřebné k výkonu práce Naše očekávání minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru solidní znalost MS Office analytické myšlení znalost účetních principů základní znalost zákona o DPH a zákona o dani z příjmů schopnost komunikace v anglickém jazyce samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost znalost administrativy vysokoškolského prostředí výhodou Nabízíme stabilní zázemí velké vzdělávací instituce zajímavou a odpovědnou práci odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Rozpočtář/ka. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 30. 9. 2017 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

V Překladatelské soutěži Jiřího Levého zvítězila Petra Johana Poncarová, doktorandka Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK

14. September 2017 - 15:03
Ve 25. ročníku soutěže byla Petra Johana Poncarová oceněna za překlad prvních dvou kapitol románu Deireadh an Fhoghair (Konec podzimu) skotského gaelsky píšícího autora Tormoda Caimbeula. O úspěchu překladatelky informovala Česká televize, koncem srpna vyšel mírně zkrácený soutěžní překlad v měsíčníku pro světovou literaturu PLAV. „Caimbeul je asi nejvýznamnějším gaelsky píšícím prozaikem 20. století, na čemž se shoduje řada vlivných kritiků. Přesto paradoxně o jeho díle i tomto románu, ačkoli se považuje za absolutní vrchol gaelské prózy, existuje jen velmi málo kritické literatury a zatím nebyl přeložen do žádného dalšího jazyka, ani do angličtiny,“ uvedla Petra Johana Poncarová v obsáhlém rozhovoru pro portál iLiteratura. Překladatelskou soutěž Jiřího Levého, která je určena pro mladé překladatele do 35 let, vyhlašuje každoročně Obec překladatelů již od roku 1992 v různých kategoriích. Mezi laureáty ceny Jiřího Levého patří nejlepší současní čeští překladatelé (Viktor Janiš, Stanislav Rubáš, Alice Flemrová, Pavel Drábek, Mariana Machová); v porotě zasedají špičkoví překladatelé z různých jazykových oborů: anglisté Ladislav Šenkyřík (překladatel Iana McEwana, Kurta Vonneguta, Vladimira Nabokova aj.) a Miroslav Jindra (překladatel Josepha Hellera, Leonarda Cohena, Michaela Cunninghama aj.). Petra Johana Poncarová (1988) je pravděpodobně jediná Češka ovládající gaelštinu. Vystudovala anglistiku a skandinavistiku na FF UK, v současné době dokončuje doktorát a specializuje se právě na skotskou gaelštinu. Studovala na ostrově Skye a pracovala v gaelském nakladatelství na ostrově Lewis. Její překlady básní Christophera Whytea jsou vůbec prvními překlady z gaelštiny do češtiny, nyní připravuje antologii moderní gaelské literatury v českém překladu. Překládá i beletrii z angličtiny pro nakladatelství Argo a Host. Překlad nejslavnější básně Christophera Whytea Čínský brouk, v níž autor popisuje svůj vztah ke gaelštině:

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

News

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. November 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. November 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. September 2014