Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndicate content
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Updated: 55 min 49 sec ago

Začíná 61. ročník Letní školy slovanských studií. Na Filozofickou fakultu míří studenti z Ghany i Kolumbie

6 hours 29 min ago
Od 28. července do 25. srpna 2017 bude na Filozofické fakultě UK probíhat již tradiční Letní škola slovanských studií pořádaná Ústavem bohemistických studií FF UK. Na téměř sto padesát zájemců o češtinu z celého světa čeká čtyřtýdenní kurz jazyka, literatury a historie, ale i zážitkové workshopy či soutěž o nejlepší český chlebíček. Nejen Staré Město pražské, ale především pověst Univerzity Karlovy jako jedné z nejstarších evropských univerzit přitahuje již více než 60 let studenty, odborníky, ale i laiky se zájmem o českou kulturu. Nejstarší česká letní škola tak láká stále více účastníků ze všech kontinentů. „Zaznamenáváme vzrůstající zájem cizinců z  celého světa. Letošní LŠ se zúčastní 145 studentů z 38 zemí světa. Přivítáme studenty z Ghany, Kolumbie, Mexika i Taiwanu. Nejmladšímu účastníkovi je 18 a nejstaršímu 81 let,“ říká ředitelka LŠSS Svatava Škodová. Semináře, přednášky a workshopy letní školy již tradičně vedou přední odborníci Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky, například české dějiny přednáší právní historik prof. Jan Kuklík a české městské legendy a konspirační teorie vyučuje etnolog Petr Janeček. Samotná jazyková výuka češtiny je pak rozčleněna do čtyř základních stupňů podle pokročilosti a probíhá pět hodin denně. Letní škola slovanských studií nabízí svým studentům možnost zažít českou kulturu na vlastní kůži. Od výletů na hrady a zámky, setkání se zajímavými českými osobnostmi a filmové projekce po společné zpívání českých písní. „Letošní ročník přinese řadu inovací,“ říká Svatava Škodová. „Kromě jazykových kurzů, přednášek a volitelných seminářů jsme se rozhodli pro zájemce zařadit i volitelné workshopy a další neformální aktivity. Například na divadelním workshopu budeme účastníky učit improvizovat v češtině, během filmových dílen vytvoří vlastní animovaný film a dokument zachycující jejich vlastní vnímání Česka. To, jak lidé z celého světa vidí Prahu a její obyvatele, je zároveň nesmírně zajímavé i pro nás samotné. Nastavují nám zrcadlo,“ dodává. Nově se v programu objeví i stále populárnější urban walks neboli tematické procházky městem. „Chceme účastníkům ukázat i jinou Prahu než tu turistickou,“ vysvětluje Škodová. „Naši odborníci je provedou Prahou avantgardní, literární či mytologickou. Seznámí je se starými legendami a pověstmi, ale i současným urbanistickým a industriální vývojem Prahy,“ doplňuje. Oficiální zahájení LŠSS proběhne v sobotu 29. července od 9.30 hod. ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1), výuka samotná pak začíná v pondělí 31. července. Web:               http://lsss.ff.cuni.cz/ Facebook:      https://www.facebook.com/LSSSpraha/ Tisková zpráva Kontaktní osoba pro média Ina Píšová tisková mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz + 420 777 739 951

Výběrové řízení na pozici Sekretář/ka Etnologického ústavu

21. July 2017 - 13:54
Sekretář/ka Etnologického ústavu Naše očekávání vysokoškolské vzdělání v humanitním oboru, titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent, jazykové znalosti čj, aj, nj a fj, znalost akademického prostředí, organizační a administrativní schopnosti, příjemné vystupování, pečlivost, samostatnost a zodpovědnost, znalost práce s MS Office, znalost spisové služby a spisového zákona, zkušenosti s vedením grantové agendy, dobré organizační a komunikační schopnosti, zkušenosti se správou mezinárodních projektů, znalost grafických programů a základů typografie. Nabízíme zajímavou a odpovědnou práci v prestižní instituci stabilní zázemí největší české humanitní fakulty pracoviště v centru Prahy podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání Zaměstnanecké benefity Možnost nástupu 1. 10. 2017 První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Náležitosti přihlášky (povinné přílohy): profesní životopis, přehled praxe, kopie dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete svou přihlášku se všemi přílohami poštou, nebo doručte osobně na adresu: Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, nejpozději do 10.8.2017. Komise podle vlastního uvážení pozve vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.  

Students of Dutch Studies at CUFA: Important Recent Successes

21. July 2017 - 11:30
Students of the MA programme Dutch Studies at CUFA have recently succeeded in international competitions and also in the Jiří Levý Competition for young translators organised by the Czech Literary Translators’ Guild. Anna Krýsová became the absolute winter of the International Student Dictation in Dutch, leaving behind more than 100 students of Dutch Studies from 16 universities in 10 countries. The prize consists of the monolingual dictionary Van Dale and also of a short stay at the University of Wroclaw where she could establish useful contacts for her intended PhD studies during the international Dutch Studies conference. During this conference, the authors of best student works from Central and Eastern Europe received their prizes. One of them was the student of Dutch Studies at CUFA Eva Ungermannová, who received the award for the best MA thesis defended  in 2015, How Czech Students of Dutch Learn the Article, which she completed under the supervision of Professor Jan Pekelder. Last but not least, Dutch Studies in Prague were also successful in the area of literary translation: after many years, one of the winners of the Jiří Levý Competition for young translators was a translator working in Dutch: Lukáš Vítek submitted an extract from the classical novel by Maarten ‘t Hart A Flight of Curlews (Een vlucht regenwulpen) which has not been translated into Czech yet.

CfP Tigridovo svědectví dvacátého století: konference ke 100. výročí narození Pavla Tigrida

18. July 2017 - 13:47
Historické muzeum Národního muzea a Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zvou k aktivní účasti na konferenci ke 100. výročí narození Pavla Tigrida – Tigridovo svědectví dvacátého století. Bude se konat 24. října 2017 v Národním památníku na Vítkově. Konference se koná za podpory projektu Evropské unie Horizont 2020. Konference představí osobnost Pavla Tigrida v souvislostech kulturních a politických dějin dvacátého století, jejichž byl Tigrid aktivním účastníkem. Přihlášku na konferenci s názvem vašeho referátu prosíme zaslat nejpozději do 10. září 2017 na e-mail jitka_hanakova@nm.cz. Novinář, publicista a politik Pavel Tigrid, původním jménem Pavel Schönfeld, se narodil ještě do monarchie, která byla doslova do roka a do dne od jeho narození přebudována v republiku, nejprve tzv. první, druhou, třetí, posléze socialistickou a nakonec i demokratickou. Pocházel ze středostavovské asimilované židovské rodiny, která byla spřízněna se spisovateli Antalem Staškem a Ivanem Olbrachtem. Od mládí ho to táhlo k divadlu a novinařině. Již jako gymnazista publikoval ve Studentském časopise a spoluzaložil Divadelní kolektiv mladých. Publicistické a kulturní činnosti se věnoval již ve svém prvním exilu v Londýně, kde byl také hlasatelem českého vysílání BBC. Pavel Tigrid patřil mezi nejvýraznější představitele československého protikomunistického exilu. Po emigraci v roce 1948 se podílel na přípravách vysílání Rádia Svobodná Evropa a byl prvním programovým ředitelem čs. redakce. V polovině padesátých let založil Svědectví, jeden z nejvýznamnější exilových časopisů. Po roce 1968 stál Pavel Tigrid u zrodu mnoha exilových aktivit. Po návratu do Prahy působil jako poradce prezidenta Václava Havla. V letech 1994­–1995 byl ministrem kultury ČR. Byl nositelem řady vyznamenání, od roku 1995 i Řádu T. G. Masaryka. Až do své smrti žil střídavě ve Francii a v Čechách. Konference představí osobnost Pavla Tigrida v souvislostech kulturních a politických dějin dvacátého století, jejichž byl Tigrid aktivním účastníkem. Za organizační výbor se na setkání těší: Mgr. Jitka Hanáková, Archiv Národního muzea Mgr. Miroslav Michela, Ph.D., Ústav českých dějin FF UK Pozvánka Přihláška

Open Competition from July 17, 2017 – Department of Linguistics and Department of English Language and ELT Methodology

18. July 2017 - 13:40
The Dean of the Faculty of Arts, Charles University announces an open competition for the following academic position at Department of Linguistics and Department of English Language and ELT Methodology Job title: Assistant Professor Field and specialization: cognitive linguistics/psycholinguistics, experimental linguistics, focus on English Full-time position (40 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, primarily M.A. level courses will be expected supervision of students’ projects and theses conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation Job requirements: Ph.D. degree in the area of specialization adequate teaching experience ability to teach in English adequate publication record in the field of specialization PI experience in research projects and grants will be an advantage academic experience in a high-profile foreign institution organizational and communication skills Expected starting date: February 1, 2018 Application deadline: August 31, 2017 Complete applications will include the following: curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Electronic submission: Fill out the form below, successful submission will be confirmed via e-mail. Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Vamberská, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.vamberska@ff.cuni.czThe original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview or a public lecture. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ_ÚLING_ÚAJD

Opatření děkana č. 11/2017 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků a pro zúčtování záloh v závěru roku 2017 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

18. July 2017 - 11:15
Opatření děkana č. 11/2017 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků a pro zúčtování záloh v závěru roku 2017 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Nově vypsaná výběrová řízení: červenec 2017

17. July 2017 - 15:41
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vypsala výběrová řízení na pozice akademických pracovníků: akademický pracovník – (odborný) asistent v Ústavu řeckých a latinských studií FF UK: didaktika latiny (klasických jazyků) (přihlášení do výběrového řízení do 31. července 2017) akademický pracovník – odborný asistent v Ústavu jižní a centrální Asie FF UK: tibetanistika – jazyk, dialekty tibetštiny, tibetské rituály (přihlášení do výběrového řízení do 14. srpna 2017) akademický pracovník – lektor/ka na Katedře sociologie FF UK: metody sociálního výzkumu (přihlášení do výběrového řízení do 17. srpna 2017) akademický pracovník – odborný asistent / docent v Ústavu Dálného východu FF UK: japonská studia (přihlášení do výběrového řízení do 18. srpna 2017) akademický pracovník – odborný asistent v Ústavu etnologie FF UK: sociální antropologie se zaměřením na aplikovanou antropologii (přihlášení do výběrového řízení do 19. srpna 2017) akademický pracovník – odborný asistent v Ústavu etnologie FF UK: sociální antropologie se zaměřením na etnografický terénní výzkum a antropologii Evropy (přihlášení do výběrového řízení do 19. srpna 2017)

Dětský koutek do odvolání mimo provoz

17. July 2017 - 14:00
Vzhledem k nutnosti nápravy škod vzniklých v důsledku samovolné havárie elektroinstalace je dětský koutek do odvolání mimo provoz. Děkujeme za pochopení.

Výběrové řízení ze dne 17. 7. 2017 – Ústav etnologie

17. July 2017 - 13:47
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Ústavu etnologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: sociální antropologie se zaměřením na etnografický terénní výzkum a antropologii Evropy Úvazek: 1 (40 hodin týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru sociální antropologie/etnologie (titul Ph.D.), zaměření na etnografický terénní výzkum a antropologii Evropy, zkušenost s realizací vlastního (etnografického) terénního výzkumu, zkušenost s výukou metodologie terénního výzkumu (min. 3 roky), zkušenost s vedením výuky odborného předmětu v anglickém jazyce, publikační činnost v oboru ve světovém jazyce; publikační činnost zaměřená na problematiku terénního výzkumu výhodou, zkušenost s překladem (včetně publikace) odborných textů z anglického jazyka, výhled na zahájení habilitačního řízení do 2 let. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín podání přihlášky: 19. srpna 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehled dosavadní praxe, přehled vědecké, výzkumné, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str. A4). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení k dalšímu kolu výběrového řízení (tj. k pohovoru nebo veřejné přednášce) pozvat všechny nebo (pouze) vybrané uchazeče. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ_Ústav_etnologie

Výběrové řízení ze dne 17. 7. 2017 – Ústav etnologie

17. July 2017 - 13:45
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Ústavu etnologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: sociální antropologie se zaměřením na aplikovanou antropologii Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru sociální antropologie/etnologie (titul Ph.D.), zkušenost s realizací terénních praxí v zahraničí, zkušenost s výukou na VŠ se zaměřením na aplikovanou antropologii (min. 3 roky), zkušenost s vedením výuky odborného předmětu v anglickém jazyce, publikační činnost v oboru ve světovém jazyce, zkušenost s působením na relevantních zahraničních institucích se zaměřením na aplikovanou antropologii, organizační a administrativní schopnosti, zkušenost z neziskového sektoru výhodou. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín podání přihlášky: 19. srpna 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehled dosavadní praxe, přehled vědecké, výzkumné, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str. A4). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení k dalšímu kolu výběrového řízení (tj. k pohovoru nebo veřejné přednášce) pozvat všechny nebo (pouze) vybrané uchazeče. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ_Ústav etnologie

Studenti nederlandistiky dosáhli v uplynulém semestru několika významných úspěchů

14. July 2017 - 14:09
Studenti magisterského oboru Nizozemský jazyk a literatura byli úspěšní v mezinárodních soutěžích a v překladatelské Soutěži Jiřího Levého. Anna Krýsová se stala absolutní vítězkou Mezinárodního studentského diktátu v nizozemštině, přičemž daleko za sebou nechala více než 100 studentů nederlandistiky z 16 univerzit v 10 zemích. Odměnou jí byl nejen výkladový slovník Van Dale, ale rovněž několikadenní pobyt na Univerzitě ve Vratislavi, kde během mezinárodní nederlandistické konference mohla navazovat kontakty pro své plánované doktorské studium. Na této konferenci byli rovněž oceněni autoři nejlepších studentských prací v regionu střední a východní Evropy, mj. absolventka nederlandistiky na FF UK Eva Ungermannová za nejlepší diplomovou práci roku 2015 Osvojování členu českými studenty nizozemštiny napsanou pod vedením prof. Jana Pekeldera. V neposlední řadě zabodovala pražská nederlandistika i v rámci literárního překladu: po mnoha letech se mezi vítěznými překlady v Soutěži Jiřího Levého objevil překlad nizozemské prózy. Jeho autorem je Lukáš Vítek a jedná se o ukázku z již klasického, dosud nepřeloženého románu Maartena ‘t Harta Hejno kolih. Anna Krýsová (zcela vpravo) při převzetí výhry, kterou předává Peter Keulers, zástupce nizozemského velvyslance v Praze (vlevo) za asistence dvou spolupracovnic z nizozemského velvyslanectví Eva Ungermannová s vedoucím práce prof. Pekelderem

Udělení čestné afiliace FF UK prof. Anthonymu Hardingovi

14. July 2017 - 13:26
Na zasedání Vědecké rady FF UK 22. června 2017 obdržel významný britský prehistorik působící v mnoha evropských zemích prof. Anthony Harding diplom afiliovaného člena FF UK. Anthony Harding absolvoval univerzitu v Cambridge v oborech archeologie a antropologie. V roce 1970, během svého doktorského studia, spolupracoval devět měsíců s prof. Janem Bouzkem z Ústavu pro klasickou archeologii v Praze. Poté, co získal doktorský titul Ph.D., zahájil svou odbornou profesi jako výzkumný asistent v Britském muzeu. Záhy byl však jmenován členem archeologického sboru na univerzitě v Durhamu, kde působil následujících 30 let. Během své dlouholeté kariéry na univerzitě se podílel na velkém množství archeologických projektů a napsal několik významných publikací, uznávaných odborníky po celém světě. V roce 1990 byl ustanoven profesorem. Později, v roce 2004, se přestěhoval do Exeteru, kde pracoval na univerzitě až do roku 2015. Akademický rok 2015/2016 strávil v Mnichově jako hostující profesor v Münchner Zentrum für Antike Welten. Harding se přednostně zabývá archeologií doby bronzové v Evropě, avšak jeho široký rozsah specializace zahrnuje také období neolitu a doby železné, dále se věnuje archeologii válečnictví a archeologii soli v pravěku. Vedl množství archeologických výzkumů v řadě evropských zemí, kromě lokalit na britském území je třeba zmínit alespoň Velim v České republice, Sobiejuchy v Polsku, Băile Figa a Corneşti v Rumunsku. Stejně tak působil i v mnoha evropských muzeích, např. v bývalé Jugoslávii. Během aktivní kariéry sepsal vícero přelomových děl, ať už se jednalo o monografie, či články v odborných časopisech, jež významně ovlivnila směr evropské archeologie. Anthony Harding působí v řadě odborných organizací, národních i mezinárodních. Mezi lety 2003 a 2009 byl prezidentem Evropské asociace archeologů. Také je dlouholetým členem mezinárodních komisí v Německu a v České republice, stejně jako v mnoha národních výborech ve Velké Británii. Ve Švýcarsku, Nizozemsku a Dánsku zasedá v komisi pro posuzování doktorských a habilitačních disertací. Až do nedávné doby byl předsedou správní rady jednoho z nejprestižnějších archeologických časopisu, Antiquity. Nadále pokračuje jako stálý člen poradního orgánu v redakční radě časopisů v Rumunsku, Španělsku a Itálii a jako šéfredaktor De Gruyter Open Archaeology. V průběhu několika posledních měsíců byl pozván jako hostující odborník na přednášky na univerzity v Německu, Rakousku, České republice a Itálii. Harding byl zvolen čestným členem British Academy (Akademie Spojeného království pro humanitní a společenské vědy) a Society of Antiquaries of London. foto: archiv FF UK

Cenu Kateřiny Krausové za rok 2016 získala Monika Norocká

14. July 2017 - 11:19
22. června 2017 se na Ústavu románských studií FF UK již po třiadvacáté udělovala Cena Kateřiny Krausové, která je určena pro nejlepší diplomovou práci obhájenou na oboru hispanistika v předešlém roce. Nejde však jen o samotné ocenění, ale také o setkání s rodinou Krausových, která před lety cenu zřídila jako památku na Kateřinu Krausovou, která na FF UK absolvovala v roce 1981 studium španělštiny–francouzštiny a roku 1985 emigrovala do USA, kde pět let poté po těžké nemoci zemřela. Jak letos připomněli Eliška Krausová a Ivan Kraus, měla by být cena rovněž připomínkou toho, že studium ve svobodě, možnost zvolit, čím se bude člověk zabývat, jak bude myslet, nejsou samozřejmostí. Cenu za rok 2016 získala Monika Norocká, která se v diplomové práci Paralelismo entre la poética de Juan Rulfo y María Luisa Bombal (Paralely v poetice Juana Rulfa a Maríi Luisy Bombsl) věnovala souvislostem mezi životem a tvorbou mexického autora Juana Rulfa a chilské spisovatelky Maríi Luisy Bombal. Porota ocenila stylistickou a jazykovou vyzrálost textu a autorčin cit pro literárnost studovaných děl; rovněž vyzdvihla pokoru a zároveň hluboké znalosti, s nimiž Monika Norocká přistupovala k tématu. Význam Ceny Kateřiny Krausové roste, nejen pro stále delší tradici jejího udělování, ale především pro symbolické hodnoty s ní spojené: její jméno nám připomíná pohnutou minulost naší země i to, že jí rodina Krausova uděluje prostě proto, že chce, a že tím vyzdvihuje hodnotu toho, co nelze okamžitě spočítat či zpeněžit. foto: archiv FF UK

Thiddag: intelektuál a říšský biskup

14. July 2017 - 11:02
Dvoudenní mezinárodní konference zaměřená na duchovní a církevní dějiny střední Evropy na přelomu milénia věnovaná tisíciletému výročí úmrtí třetího pražského biskupa Thiddaga proběhne na FF UK ve dnech 3.–4. října 2017.

Výběrové řízení ze dne 14. 7. 2017 – Katedra sociologie

14. July 2017 - 9:52
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na pracovišti Katedra sociologie Název pracovní pozice: 1. akademický pracovník – lektor/ka 2. akademický pracovník – lektor/ka Obor a zaměření: Metody sociálního výzkumu. Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ (CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362). Úvazek: 0,3-0,4 (na dobu určitou do 31. 5. 2019) Požadavky: Mgr. v oboru sociologie nebo oboru příbuzném, prokázané aktivní zkušenosti s výukou metodologie sociologického výzkumu na VŠ, prokázané zapojení do výzkumných projektů. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky: 17. srpna 2017 Náležitosti přihlášky: přehled pedagogického působení v oblasti metodologie sociologického výzkumu, přehled publikační činnosti za posledních 5 let, seznam výzkumných projektů, jichž se uchazeč/ka aktivně účastnil/a v posledních 5 letech, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Katedra sociologie si vyhrazuje právo nepřijmout žádného z přihlášených uchazečů, případně přijmout více uchazečů s náležitě upravenými parametry obsazovaných míst. Komise může podle vlastního uvážení k dalšímu kolu výběrového řízení (tj. k pohovoru nebo veřejné přednášce) pozvat všechny nebo (pouze) vybrané uchazeče. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ-Katedra sociologie

Výběrové řízení ze dne 14. 7. 2017 – Ústav Dálného východu

14. July 2017 - 9:49
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav Dálného východu Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent/docent Obor a zaměření: japonská studia Úvazek: 1 (40 hodin týdně) Požadavky: akademická hodnost Ph.D. v oboru japanologie/japonská studie, případně ekvivalent, zkušenost s výukou na vysoké škole, přiměřená akademická publikační činnost, předpoklady pro organizační práci v akademické sféře. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky: 18. srpna 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, seznam publikační činnosti, představa o působení na vypisovaném místě, projekt osobní vědecké činnosti, kopie dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ_Ústav Dálného východu  

Výběrové řízení ze dne 12. 7. 2017 – Ústav jižní a centrální Asie

12. July 2017 - 13:26
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav jižní a centrální Asie Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: tibetanistika – jazyk, dialekty tibetštiny, tibetské rituály Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Požadavky: ukončené doktorské vzdělání, předchozí pedagogická činnost, publikace dokládající dobrou úroveň znalostí v oboru, znalost angličtiny a literární i hovorové tibetštiny, znalost práce s PC, organizační a komunikační schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky: 14. srpna 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, motivační dopis, přehled vědecké a publikační činnosti, úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ- Ústav jižní a centrální Asie  

Byl zakončen osmnáctý běh kurzu pro prestižní mexickou vysokou školu na FF UK

11. July 2017 - 15:15
7. července byl ve Šporkově paláci zakončen 18. ročník kurzu pro studenty prestižní mexické vysoké školy Technologického institutu v Monterrey. Probíhal na základě smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Technologickým institutem z roku 1999, která byla později prodlužována a je každým rokem konkretizována dohodami mezi FF UK a Institutem. Během čtyř týdnů se účastníci kurzu seznamovali se základy české historie a kultury ve středoevropském kontextu i s historií a současností mexicko-českých vztahů. Pro tuto školu pořádají od devadesátých let podobné regionální kurzy desítky universit na celém světě, právě ukončený kurz pak patří mezi instituce s nejdelší tradicí. Déle jezdí mexičtí studenti pouze na madridskou COMILLAS. Konkrétní podobu a vedení této letní školy opět zajišťovalo Středisko ibero-amerických studií FF UK ve spolupráci s pedagogy z dalších fakultních pracovišť. Kurz slavnostně zahajoval na počátku června velvyslanec Mexika v České republice J. E. Pablo Macedo Riba, předáním diplomů ho pak uzavřela nová velvyslankyně této země v Praze J. E. Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez. Představitelka TECu dr. Araceli Luz González Uresti, která skupinu doprovázela, vyslovila ve svém závěrečném proslovu naději, že kurz bude pokračovat v příštím roce 19. turnusem.

Knihovnické nebe ve Slovinsku

11. July 2017 - 10:37
V červnu vyrazila naše skupina sedmi statečných knihovníků na exkurzi po slovinských knihovnách společně s kolegy z knihoven a informačních institucí ČR. Zahraniční cesta se konala pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP). Jejím cílem bylo navštívit během šesti dnů 6 městských knihoven s regionální působností a národní univerzitní knihovnu, zhlédnout jejich prostory, poznat jejich fungování a inspirovat se. Počet knihoven je ve Slovinsku menší než v České republice (58 městských knihoven, 10 regionálních, 269 poboček, 13 mobilních knihoven), kvalitu služeb to nijak neovlivňuje, ba naopak. Efektivní financování knihovnictví, centralizace veřejných knihoven pod záštitou Združenje splošnih knjižnic a aktivní nasazení zaměstnanců ve službách se odráží na jejich využití. Registrovaných čtenářů je 23 % z obyvatel Slovinska a 65 % využívá jejich služby. Přestože byla každá z navštívených knihoven specifická, jejich společnými rysy bylo, že se jedná o moderní komunitní centra s fondem odborné a krásné literatury, s oddělenými prosvětlenými prostory plnými knih. Součástí knihoven jsou čítárny, týmové studovny, pohádkové místnosti pro dětské čtenáře, prostory s domácím kinem, s technikou pro poslech hudby, přednáškové místnosti, divadelní prostory či fond zaměřený na regionální osobnosti a historii. Moderní nábytek, umělecké obrazy, literární kavárny jsou již samozřejmostí. Knihovny rovněž využívají selfchecky, čtečky a některé i automaty na vracení knih. V každé knihovně jsme objevili něco zajímavého. V Celje nám knihovníci zdůrazňovali význam tištěné knihy obzvláště pro dětské čtenáře, jelikož napomáhají rozvoji sociální komunikace. V historické reprezentativní budově Národní a univerzitní knihovny v Ljubljani, kterou navrhl známý architekt Jože Plečnik, jsme zhlédli výstavu zaměřenou na reformaci, prostřednictvím které se slovinština začala užívat v písemném styku. Knihovna koordinuje webový portál Digitální knihovny Slovinska, který volně zpřístupňuje knihy, časopisy, mapy, rukopisy a sekundární literaturu. Lidovými tanci nás přivítaly děti v knihovně v Grosuplji. Zdejší pamětní místnost zvaná Domoznanska soba uchovává dokumenty a knihy významné pro regionální historii, která je zmapována až do dob antiky. Knihovna v Domžale se nachází v obchodním středisku. Toto specifikum se kladně odrazilo na návštěvnosti knihovny (1000 návštěv denně). Z hlediska pořádání společenských aktivit je na tom velmi dobře se svým programem knihovna v Kranji, která organizuje kurzy informační a čtenářské gramotnosti, workshopy, půjčuje knihy na koupališti či pořádá filmové, divadelní a komiksové večery. Příhraniční knihovna v Nove Gorici je díky své poloze jedinečná svou spoluprací se slovinskými komunitami v Itálii, italskými knihovnami a místní univerzitou. Jen pro zajímavost na jejich zahrádce s lehátky, vodotryskem a zaparkovaným bibliobusem jsme poznali „knihovnické nebe“. V bilingvní oblasti Piranu schraňuje knihovna osobní archivy obyvatel a digitalizuje staré pohledy. Poslední den jsme strávili v Terstu, kde jsme v muzeu zhlédli sbírky Francesca Petrarky a Jamese Joyce, který zde žil a na jehož památku jsou po městě rozmístěny značky, které upozorňují na místa irským autorem navštívená. Bohatství knihoven a kulturních institucí spravují webové portály Kamra nebo Digitalna knjižnica Slovenije, která se mj. podílí na vývoji evropského internetového projektu Europeana. Na základě partnerství mezi vydavateli a knihovnami byla v roce 2013 založena elektronická knihovna a e-shop Biblos. Knihovníci aktivně propagují dobré knihy ze slovinské produkce, především beletrii, formou anotací knih na portálu Dobre knjige. Čtenáři zde mají možnost knihy hodnotit, komentovat a sdílet informace o nich. Vědeckou produkci slovinských autorů mapuje bibliografický systém COBISS. Pokud hledáte informace o známých osobnostech Slovinska (např. Drago Jančar či Jože Plečnik), navštivte internetový lexikon Primorci. Zážitků a dojmů z cesty bylo opravdu mnoho. Nejvíc se nám líbil aktivní přístup místních knihovníků, kteří ochotně vycházeli vstříc našim dotazům, a také různá prostorová řešení jednotlivých navštívených knihoven, která vždy poskytují prostor nejen pro vzdělávání uživatelů, ale i pro jejich setkávání a odpočinek. autorka: Marika Sztefková, Knihovna FF UK

Nové způsoby čtení lze hledat u všech děl, říká laureátka Iberoamerické ceny

10. July 2017 - 12:21
Zástupci diplomatických misí iberoamerických zemí akreditovaných v České republice letos udělili po dvaadvacáté tzv. Iberoamerickou cenu. Porota složená z nejvyšších zástupců velvyslanectví Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska, Španělska a Venezuely vybírala z 19 přihlášených textů zaměřených na problematiku latinskoamerických zemí a zemí Pyrenejského poloostrova. Nejvyšší ocenění Premio Iberoameriano získala práce studentky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Pavlíny Juračkové „Sedm knih o Dianě od Jorgeho de Montemayora – Od pastýřského románu k mystice“. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v dubnu. Na základě čeho jste se rozhodla pro toto téma? V rámci grantu Svět dona Quijota, který vzniká při Ústavu románských studií FF UK, jsem se věnovala odkazu pastýřského románu v Cervantesově Donu Quijotovi. Touto cestou jsem se dostala k Montemayorově knize Los siete libros de la Diana. V zimním semestru 2016 jsem pak přes program Erasmus studovala na Universidad Complutense de Madrid, kde se mi naskytla příležitost zabývat se hlouběji španělskou literaturu 16. století, to mě opět přivedlo k Dianě. Začala jsem se zajímat nejen o text díla, ale převážně o dobový kontext a okolnosti vzniku díla, až se téma postupně začalo rýsovat. Velkým pomocníkem se mi stala také Národní knihovna v Madridu, v níž jsem měla možnost nahlédnout do nejstarších dochovaných vydání Diany. Jaké místo v románské literatuře zaujímá Jorge de Montemayor? Nevím, jaké místo zaujímá obecně v románské literatuře, ale řekla bych, že v rámci španělské literatury má vcelku neměnné místo ve srovnání se známějšími díly, pro které se hledají stále nové a nové interpretace. Literární historie vytvořila označení pastýřský román, do něhož napasovala také Montemayorovu Dianu. Obecně o pastýřském románu postupně vzniklo celkem dost článků a studií, které se však často opakují a působí spíše jako resumé a konstatování literární produkce zmíněného žánru ve 2. poloviny 16. století. Až v roce 2009 publikovala barcelonská hispanistka María Dolores Esteva de Llobet knihu o Montemayorově životě a díle, kde se ale zaměřila převážně na dílo před Dianou. Obecně asi mohu říct, že Montemayor své místo ve španělské literatuře má z hlediska literární historie a vývoje žánrů, ale z pohledu nových interpretací zatím bohužel zůstává na okraji badatelského zájmu. Ve své práci vycházíte z myšlenky Juana Goytisola, že u literárních textů je důležité hledat vždy nové způsoby interpretace. Jakým způsobem se vaše interpretace díla odlišovala od těch dosavadních? Goytisolovo dílo celkově vnímám jako pokus o nové čtení časem zaběhnutých stereotypů a představ o španělské identitě. Jeho knihy jsou provokativní a Goytisolův vztah ke Španělsku značně problematický. Významná portorická hispanistka Luce López-Baralt vystihuje Goytisolův vztah ke Španělsku jako amor-odio (láska-nenávist). Goytisolovu představu o novém čtení (slovy Seymoura Chatmana je známá jako přečtení, nikoli čtení děl) jsem se pokusila uplatnit při interpretaci Montemayorovy Diany. S tím souvisela také volba metodologie. Místo strukturalistického přístupu k dílu jsem se více zabývala historií, částečně také formátem knihy a dopadem na významové uchopení díla. Dosavadní interpretace spojené s žánrovým zaškatulkováním jsem se snažila překročit a položit si otázku, co se skrývá pod nálepkou pastýřský román. Podle mého názoru nejde v případě Montemayora o pouhé imitování italských vlivů, ale spíše o strategické využití pastýřské tematiky, která však odkazuje obdobně jako v případě poetiky Svatého Jana od Kříže k něčemu vyššímu. V kontextu Montemayorova života, španělské inkvizice a problematiky knihtisku se pro mě dílo otevřelo mnohem více než v případě pouhého hledání estetických kritérií vedoucích k tzv. žánru pastýřského románu. Myslíte, že tyto nové způsoby lze hledat i u kanonizovaných děl, která už jsou zatížena velkým množstvím interpretací? (V české literatuře např. Máj, Kytice, Babička apod.) Rozhodně ano. Myslím, že nové způsoby čtení lze hledat u všech děl. Záleží na tom, jaký úhel pohledu a metodologii si zvolíme. Mohu se zabývat například Babičkou Boženy Němcové z mé časové a prostorové perspektivy, nebo mě může zajímat recepce Babičky v nějakém konkrétním období atd. Proč ne? Jakým směrem se bude ubírat váš další výzkum? V diplomové práci bych se ráda zabývala hlubším rozborem Los siete libros de la Diana v kontextu celého Montemayorova díla. Pokusila bych se zodpovědět otázky, které jsem v rámci soutěžního příspěvku pouze naznačila jako možnou cestu interpretace, a zároveň bych lépe propracovala metodologii práce. Nové uchopení tzv. pastýřského románu by mohlo posloužit také k novému čtení například Cervantesova díla. V první části z roku 1605 se při třídění knihovny dona Quijota mimo známější rytířské romány diskutuje také o pastýřských knihách a pohled na ně není rozhodně jednoznačný. Napříč oběma díly Dona Quijota se ve větší (jednotlivé kapitoly, příběhy) či menší (dílčí motivy) míře setkáváme s pastýřskou tematikou, k níž se Cervantes také v kontextu ostatních svých děl stále vracel. Tímto směrem bych se nadále ráda ubírala. rozhovor vedla Šárka Kadavá související: Studentka UK Pavlína Juračková získala prestižní Iberoamerickou cenu [iforum.cuni.cz, 4. dubna 2017]

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

News

Mezinárodní organizace stáže (International Labour Organization) nabízí stáž ve své centrále. Stáží se mohou účastnit studenti posledního ročníku magisterského studia, doktorandi a čerství absolventi. Podrobnjěší informace naleznete...

29. June 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. September 2014