Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Postup při zadávání vysokolských kvalifikačních prací

Bakalářské práce | Diplomové práce | Disertační práce | Změny v zadání po oficiálním vypracování | Koordinátor Ústavu světových dějin pro zadávání studentských kvalifikačních prací

Níže uvedené postupy jsou závazné nejen pro studenty, ale i pro vedoucí (školitele) závěrečných prací.

 

Bakalářské práce (BP):

Student/studentka v součinnosti s vedoucím bakalářského semináře vypracují zadání bakalářské práce. V součinnosti znamená, že všechny obsahové záležitosti zadání studenti konzultují s vedoucím.

Závazný postup:

 1. Po zvolení tématu vedoucí práce zašle ústavnímu koordinátorovi pro zadávání studentských kvalifikačních prací: jméno studenta/studentky (řešitele), typ práce (BP), název práce v AJ a ČJ a klíčová slova v AJ a ČJ.
 2. Následně koordinátor otevře editační přístup do zadání pro řešitele, jenž o této skutečnosti bude informován e-mailem a který si doplní pouze "Seznam odborné literatury" a "Zásady pro vypracování práce v českém jazyce (anotace)".
 3. Poté, kdy bude mít řešitel obsahové záležitosti schváleny vedoucím práce a doplněny v zadání, oznámí tuto skutečnost koordinátorovi, který zajistí vytištění zadání, podepsání vedoucím práce a ředitelem ústavu a předá na Studijní oddělení FF UK v Praze k evidenci a oficiálnímu podepsání děkanem FF UK v Praze.
 4. Zadání je nutné vyhotovit nejpozději jeden rok před plánovanou obhajobou bakalářské práce.

 

Diplomová práce (DP):

Student/studentka v součinnosti s vedoucím diplomového semináře vypracují zadání diplomové práce. V součinnosti znamená, že všechny obsahové záležitosti zadání studenti konzultují s vedoucím.

Závazný postup:

 1. Po zvolení tématu vedoucí práce zašle ústavnímu koordinátorovi pro zadávání studentských kvalifikačních prací: jméno studenta/studentky (řešitele), typ práce (DP), název práce v AJ a ČJ a klíčová slova v AJ a ČJ.
 2. Následně koordinátor otevře editační přístup do zadání pro řešitele, jenž o této skutečnosti bude informován e-mailem a který si doplní pouze "Seznam odborné literatury" a "Zásady pro vypracování práce v českém jazyce (anotace)".
 3. Poté, kdy bude mít řešitel obsahové záležitosti schváleny vedoucím práce a doplněny v zadání, oznámí tuto skutečnost koordinátorovi, který zajistí vytištění zadání, podepsání vedoucím práce a ředitelem ústavu a předá na Studijní oddělení FF UK v Praze k evidenci a oficiálnímu podepsání děkanem FF UK v Praze.
 4. Zadání je nutné vyhotovit nejpozději jeden rok před plánovanou obhajobou diplomové práce.

 

Disertační práce:

Doktorand/doktorandka vypracuje zadání disertační práce dle projektu, který byl předložen při přijímacím řízení do doktorského studia.

Závazný postup:

 1. Doktorand/doktorandka (řešitel) zašle ústavnímu koordinátorovi pro zadávání studentských kvalifikačních prací název práce v AJ a ČJ a klíčová slova v AJ a ČJ.
 2. Následně koordinátor otevře editační přístup do zadání pro řešitele, jenž o této skutečnosti bude informován e-mailem a který si doplní pouze "Seznam odborné literatury" a "Zásady pro vypracování práce v českém jazyce (anotace)" dle předloženého projektu.
 3. Poté, kdy bude mít řešitel vše doplněno, oznámí tuto skutečnost koordinátorovi, který zajistí další náležitosti
 4. Zadání je nutné vyhotovit nejpozději 2 měsíce po zahájení studia.

 

Změny v zadáních studentských závěrečných kvalifikačních prací:

 

Koordinátor Ústavu světových dějin pro zadávání studentských závěrečných kvalifikačních prací:

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. | jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz

 

Vše vyplývá z Opatřením děkana č. 10/2014 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014