Seminář nejnovějších dějin

Vedoucí semináře

prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

E-mail: vaclav.horcicka@ff.cuni.cz | Místnost č. 204

Více informací

Členové semináře 

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

E-mail: martin.kovar@ff.cuni.cz | Místnost č. 302A

Více informací

PhDr. Jan Koura, Ph.D

E-mail: jan.koura@ff.cuni.cz | Místnost č. 204

Více informací

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

E-mail: jaromir.soukup@ff.cuni.cz | Místnost č. 302A

Více informací

Doktorandi 

Mgr. Ondřej Crhák 

 • Téma dizertace: Postoj Československa k válce ve Vietnamu v kontextu politiky Sovětského svazu a ostatních zemí Východního bloku, 1956–1975.
 • E-mail: ondrej.crhak@ff.cuni.cz
Mgr. Otakar Foltýn

 • Téma dizertace: Koncept čtyř generací (moderního) válečnictví jako východisko pro analýzu změn bezpečnostního prostředí v Evropě 19. a 20. století.
Mgr. Vojtěch Halama 

 • Téma dizertace: Proměna přístupu irského státu k dědictví Velikonočního povstání v letech 1998–2016.
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová

 • Téma dizertace: Britská diaspora na Taiwanu, 1858-1895.
PhDr. Jan Chlubna

 • Téma dizertace: Příspěvek k problematice upevnění Tudorovské dynastie na anglickém trůnu
Václav Ježek, M.A.

 • Téma dizertace: Historický a archeologický význam cestopisů ruských cestovatelů a poutníku na Blízký Východ od 12. do 19. století.
Zdeněk Klíma

 • Téma dizertace: Československá pomoc izraelskému vojenskému letectvu ve Válce o nezávislost.
Mgr. Václav Kotrman

 • Téma dizertace: Politické a hospodářské vztahy mezi Československem a Kubou.
Mgr. Marie Michlová

 • Téma dizertace: Fenomén smrti ve Velké Británii, 1815–1855.
PhDr. Boris Mosković

 • Téma dizertace: Přístup srbské politické elity k národnostní a státoprávní otázce 1980–1987.
 • E-mail: moskovic@mua.cas.cz
PhDr. Mgr. Mihad Mujanović

 • Téma dizertace: Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918.
Mgr. Lukáš Nevrkla

 • Téma dizertace: Velká Británie a CENTO (Central Treaty Organisation): britská zahraniční politika v oblasti Northern Tier (1956–1964).
Ing. Karel Řehka

 • Téma dizertace: Informační válka od druhé poloviny 20. století do současnosti v komparativní perspektivě.
PhDr. Martina Soukupová

Mgr. Ondřej Šmigol

 • Téma dizertace: Margaret Thatcherová a střední Evropa.
Mgr. Miroslav Švec

 • Téma dizertace: Komparativní analýza zahraničně-politických priorit a cílů Velké Británie a Francie v letech 1949–1956.
Úvod > Ústav > Struktura ústavu > Semináře > Seminář nejnovějších dějin