Státní rigorózní zkouška na Ústavu světových dějin FF UK

Datum: 24. dubna 2018

Místo: místnost č. P204 (hlavní budova FF UK)

Čas: 16,00 hodin Složení komise:

Předseda: Prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

Členové: Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. Přihlášení uchazeči: Mgr. K. Mádrová, Ph.D.

Úvod > Nástěnka > Státní rigorózní zkouška na Ústavu světových dějin FF UK