Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 53 min 42 sek zpět

Zemřela docentka Iva Ondřejová

16. prosinec 2016 - 17:03
V pondělí 12. prosince zemřela doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc., docentka klasické archeologie a přední česká odbornice nejen na antický šperk, ale i na architekturu a antické umění jako celek. Docentka Ondřejová byla jednou z nejvýznamnějších postav české klasické archeologie, uznávanou i v zahraničí. Svou osobností harmonizovala společenství na oboru i v jeho okolí. Vychovala několik generací studentů, pro své žáky i kolegy byla lidskou oporou a inspirací. Věřila, že odkaz antické kultury je důležitý i pro současnost a že znalost jejich poselství nám může pomoci zhostit se úspěšně našich úkolů na tomto světě. V letech 1964–1969 vystudovala klasickou archeologii a filozofii na Filozofické fakultě UK, od roku 1970 působila na tehdejší Katedře věd o antickém starověku jako asistentka, od roku 1974 jako odborná asistentka. Titul PhDr. získala v roce 1972, hodnost CSc. jí byla udělena roku 1989. V roce 1994 byla po úspěšné habilitaci jmenována docentkou pro obor klasická archeologie; po osamostatnění ústavu byla zástupkyní ředitele a v letech 2000–2010 ředitelkou Ústavu pro klasickou archeologii, poté zástupkyní ředitele. Přednášela a vedla semináře z antické architektury, archeologie a umění archaického a klasického Řecka, archeologie Říma, předávala studentům svoje hluboké znalosti o antickém šperku, vedla kurzy starověkého umění pro dějiny umění a klasickou filologii. Byla až do své smrti členkou oborové rady klasické archeologie a vedoucí mnoha bakalářských, magisterských a doktorských prací. Hlavní oblastí odborného zájmu docentky Ondřejové byl od samého počátku antický šperk, publikovala katalogy šperků v českých sbírkách a práce o špercích severního Řecka a Černomoří. Zajímala se o vztahy antického šperkařství ke šperkařství střední Evropy v době halštatské, laténské a římské. Publikovala práci o antických řezaných kamenech ze sbírek Národního muzea v Praze, expertizy antických gem z tzv. Trevírského plenáře a relikviáře sv. Maura. Je spoluautorkou publikací o výzkumech v Kýmé a na ostrově Samothráké. Podílela se na přípravě odborných katalogů, zejména pro výstavy v Galerii antického umění v Hostinném a v Muzeu antického sochařství a architektury v Litomyšli. Podílela se na řešení mnoha výzkumných úkolů a grantů, vedla grantové projekty studentů a doktorandů, účastnila se řešení výzkumných záměrů a v neposlední řadě i terénních archeologických výzkumů. Její první monografie Les bijoux antiques du Pont Euxin Septentrional vyšla již v roce 1975, a pojednávala sbírku antických šperků v Západočeském muzeu v Plzni. Nejznámější se stala kniha Periklovo Řecko (1989), kterou napsala spolu s profesorem Janem Bouzkem, stejně jako skripta Řecké umění (2004) a Úvod do klasické archeologie (1997 a 2006, s J. Bouzkem a J. Musilem) a Římské umění (2014, s J. Bouzkem a P. Titzem). Její poslední obsáhlejší dílo Historie sběratelství antických památek v českých zemích (2006) vzniklo ve spolupráci s Marií Dufkovou z Národního Muzea v Praze. Doc. Ondřejová přispívala i do mezinárodních projektů pod záštitou UNESCO: Corpus Vasorum Antiquorum a Corpus Signorum Imperii Romani a vypublikovala desítky článků o antickém umění.

Výběrové řízení Fonetický ústav 20.12.2016

16. prosinec 2016 - 14:42
Děkanka Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Fonetický ústav Název pracovní pozice: asistent Obor a zaměření: zaměření na výuku osvojování řeči a teoretických i praktických základů logopedie Úvazek: 10 hodin týdně Požadavky: titul Mgr. v oboru logopedie, případně fonetika. Logopedická praxe výhodou. Předpokládá se studium nebo zahájení doktorského studia. Předpokládaný nástup: 15. únor 2017 Termín přihlášky: do 20. 1. 2017 Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem) Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Eva Antošová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu eva.antosova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Text přihlášky - poznámka

Vánoční provoz e-shopu

16. prosinec 2016 - 11:34
Upozornění! Objednávky k osobnímu odběru přijaté ve dnech 22. 12. 2016 – 1. 1. 2017 budou expedovány v týdnu od 2. ledna 2017. Otevírací doba výdejního místa dne 22. 12. – pouze do 18 h.

Den otevřených dveří FF UK 2017

16. prosinec 2016 - 10:46
V sobotu 14. ledna 2017 se uskuteční Den otevřených dveří Filozofické fakulty UK, na kterém se dozvíte vše ohledně přijímacího řízení, zahraničních pobytů i studia jako takového. Kromě přednášek o všech otvíraných bakalářských a magisterských oborech se můžete těšit i na prezentace studentských spolků, představení produkce Vydavatelství FF UK, a také na studentskou kavárnu, kde si uchazeči budou moci neformálně promluvit se současnými studenty různých oborů. Konkrétní program a rozpis prezentací najdete na http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-otevrenych-dveri/

Sdělení děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy číslo 3/2016 – Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na jednotlivé PROGRESY, resp. části PROGRESŮ uskutečňované na fa

15. prosinec 2016 - 16:54
Sdělení děkana č. 3/2016 – Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na jednotlivé PROGRESY, resp. části PROGRESŮ uskutečňované na fakultě pro období 2017 – 2021

Výběrové řízení Personalista / Personalistka

15. prosinec 2016 - 16:38
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá vhodné uchazeče na volné místo na Osobním oddělení  Personalista / Personalistka Osobní oddělení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zajišťuje pracovně právní a mzdovou agendu pro více než 800 zaměstnanců fakulty a ročně podobný počet DPP/DPČ. Hledáme kolegu/kolegyni, který/á bude mít především tyto úkoly: Personalistika – pracovní poměry, DPP, DPČ, nástupy, výstupy, výběrová řízení, organizace školení, zákonná hlášení státním institucím. Rozvojové úkoly v rámci osobního oddělení. Komunikace s cizinci. Ideální kandidát má: Praxi v personalistice alespoň 3 roky. Komunikační schopnosti v AJ. běžné dovednosti s PC – MS Office. Výhodou je znalost personalistických informačních systémů (EGJE/Elanor, SAP apod.) a praxe v nich. Výhodou je orientace v akademickém prostředí. Nabízíme: Zázemí velké a solidní vzdělávací instituce. Podporu osobního rozvoje a vzdělávání v oboru a v cizích jazycích. Pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností. 5 týdnů dovolené, stravenky, interní jazyková škola, dětský koutek a další výhody. Úvazek 40 hodin týdně, pracovní smlouva na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou s možností dalšího uplatnění. Pracoviště: Praha, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 Nástup: únor 2017. Termín přihlášení k výběrovému řízení: do 27. 1. 2017. Více informací: Pavel Kolouch, tel.: +420 221 619 852. Životopisy zasílejte e-mailem na adresu: pavel.kolouch@ff.cuni.cz případně poštou nebo osobně na adresu: Pavel Kolouch, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.

Výběrové řízení Personalista / Personalistka – řízení mezd

15. prosinec 2016 - 16:36
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá vhodné uchazeče na volné místo na Osobním oddělení  Personalista / Personalistka – řízení mezd Osobní oddělení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zajišťuje pracovně právní a mzdovou agendu pro více než 800 zaměstnanců fakulty. Hledáme kolegu/kolegyni, který/á bude mít především tyto úkoly: Plánování a kontrola čerpání mzdových prostředků ve spolupráci s vedením součástí fakulty Spolupráce při plánování mzdových nákladů v projektových žádostech a kontrola osobních nákladů v projektech Tvorba přehledů a statistických výkazů Rozvojové úkoly v rámci osobního oddělení a ekonomiky FF UK Ideální kandidát má: Zkušenosti v personalistice a v rozpočtování mezd. Vztah k oboru: k pracovně-právní a mzdové problematice, k číslům, výpočtům. SŠ vzdělání. Schopnost komunikace v AJ. Praxe v používání MS Office, zejména Excel. Výhodou je znalost personalistických informačních systémů (EGJE/Elanor, SAP apod.) a praxe v nich. Výhodou je orientace v akademickém prostředí. Nabízíme: Zázemí velké a solidní vzdělávací instituce. Podporu osobního rozvoje a vzdělávání v oblasti HR a v cizích jazycích Pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností. 5 týdnů dovolené, stravenky, interní jazyková škola, dětský koutek a další výhody. Plný úvazek – 40 hodin týdně. První smlouva na dobu určitou, na 1 rok, s předpokladem změny na dobu neurčitou v příštím roce. Pracoviště: Praha, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1. Nástup: únor 2017. Termín pro přihlášení k výběrovému řízení: do 27. 1. 2017. Více informací: Pavel Kolouch, tel.: +420 221 619 852. Životopisy zasílejte e-mailem na adresu: pavel.kolouch@ff.cuni.cz případně poštou nebo osobně na adresu: Pavel Kolouch, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.

Vyšla kniha Jaroslava Fialy Jak se zbavit Castra

15. prosinec 2016 - 14:25
Kniha Jak se zbavit Castra pojednává o jedné z nej­dramatičtějších kapitol moderních dějin a před­sta­vu­je unikátní sondu do velmocenské politiky a průběhu „karibské studené války“, jejímž klíčovým aktérem byl právě zesnulý Fidel Castro a v níž nikoli nevýznamnou roli sehrálo i Českoslo­ven­sko. Faktograficky hutná, a přitom čtenářsky přitažlivá práce českého politologa, historika a publicisty Jaroslava Fialy nejen přináší nová nebo zapomenutá fakta, ale vyniká rovněž vyváženým, nečernobílým a nepředpojatým pohledem na nedávnou historii. Kniha zároveň nabízí ucelený obraz pohnutých dějin moderní Kuby. PhDr. Jaroslav Fiala, Ph.D. (1983), vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě UK, kde nyní působí jako vyučující na Ústavu politologie. Věnuje se moderním politickým dějinám a postkolonialismu a dále tématům, jako jsou sociální nerovnost, neoliberalismus a krize kapitalismu. V rámci Fulbrightova stipendia pobýval ve Spojených státech amerických, kde studoval v tamních archivech. Jako novinář či badatel procestoval řadu latinskoamerických a blízkovýchodních zemí. Překládá z angličtiny a je šéfredaktorem komentářového webu www.a2larm.cz. kompletní anotace na webu nakladatelství  Rybka Publishers

Katalog služeb představí, co veřejnosti nabízejí vědecké týmy na UK

14. prosinec 2016 - 15:52
iForum: Univerzita Karlova spustila svůj Katalog služeb, jehož prostřednictvím odborná i laická veřejnost jednoduše zjistí, jaké vědecké týmy na nejstarší české univerzitě působí a co mohou nabídnout.

Literární večer Tarase Malkovyče

13. prosinec 2016 - 17:08
Česká asociace ukrajinistů a Východoevropský klub zvou na setkání se současným ukrajinským básníkem. Beseda proběhne 13. prosince 2016 od 19 hodin v m. č. 313.

Byly zveřejněny záznamy plenárních přednášek z konference „Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty“

13. prosinec 2016 - 16:51
Ve dnech od 27. do 29. června 2016 se na FF UK konala konference „Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty“, kterou pořádal Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK ve spolupráci s ERIAC – Interdisciplinárním výzkumným týmem v kulturní oblasti z Univerzity v Rouen. Na konferenci vystoupili přední představitele dnešní kulturně zaměřené lingvistiky z šesti evropských univerzit (Rouen, Grenoble, Lublin, Berlín, Bratislava, Praha). James W. Underhill Jednotlivci, nebo národy pro Evropu? Jürgen Trabant Mizející obrazy světa Mariarosaria Gianninoto Překlad evropských pojmů do čínštiny. Dà gōngmín or xiǎo shìmí. Několik poznámek o termínech označujících občana v mandarínské čínštině Ludmila Volná Svět Josefa Čapka: jak v Evropě překládáme pejska a kočičku Irena Vaňková, Alena Macurová, Naďa Hynková Dingová Člověk v jazyce: prostor, příběh, prožitek (Jazyky mluvené a jazyky znakové) Jerzy Bartmiński Kognitivní definice jako metoda výkladu pojmu Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska O profilování pojmů: otázky sporné i nesporné Prezentace hlavních přednášejících na stránkách ÚJKN FF UK

Podpora krátkodobých pobytů v Oxfordu

13. prosinec 2016 - 10:40
Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK vyhlašuje soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na Oxford University. Tato menší podpora je určena pro mladé badatele v oblasti humanitních a společenských věd z Karlovy Univerzity. Účastnit soutěže se mohou doktorandi a mladí badatelé (nejvíce 5 let od získání titulu PhD v době vyhlášení soutěže), kteří jsou zapsáni či zaměstnáni na Karlově Univerzitě. Podpora je určena na krytí nákladů (či části nákladů) při krátkodobém pobytu věnovaném výzkumné spolupráci s akademiky z Oxford University. Výše podpory: 1 000 EUR Délka výzkumného pobytu: jeden měsíc Termín odevzdání žádostí: 20.1.2017 Jazyk žádosti: angličtina Žádosti odevzdávejte elektronicky na jakub.jirsa@ff.cuni.cz a podepsané písemně na: Jakub Jirsa UFAR FF UK Nám. Jana Palacha 2 116 38 – Praha 1 Obsah žádosti v angličtině: jméno, příjmení žadatele domovská katedra či ústav žadatele odborné CV uchazeče termín pobytu (v kal. roce 2017) stručný projekt a náplň práce během pobytu v Oxfordu (max. 2 n.s.) kontakt na akademika, se kterým uchazeč na Oxford university spolupracuje či bude spolupracovat, a potvrzení od daného akademika, že se spoluprací souhlasí (stačí email přeposlaný uchazečem) Uchazeči budou vyrozuměni do jednoho měsíce od termínu odevzdání žádostí. Povinnosti příjemce podpory: naplnění projektu a náplně práce z žádosti zpráva o výsledku badatelského pobytu (1 n.s.) zajištění všech ostatních náležitostí návštěvy (cesta, ubytování, stravování atd.) Podpora ve výši 1 000 EUR bude k vyzvednutí v Europaeum, Oxford. V Praze tuto podporu koordinuje Jakub Jirsa (jakub.jirsa@ff.cuni.cz) a v Oxfordu dr. Paul Flather (euroinfo@europaeum.ox.ac.uk). Podpora je vyplácena ze sponzorského daru společnosti Sekyra Group. informace na webu CSPF

Delegation from the Guangdong University of Foreign Studies

12. prosinec 2016 - 10:13
On Thursday 8 December 2016, the Faculty of Arts received a delegation from the Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS), Canton Province in South China. The Guangdong University is home to one of key research centres in the humanities and social sciences in China and focuses especially on intercultural studies. Currently, the university aims to broaden its offer of Slavic languages and to establish, apart from departments of Polish and Russian studies, also a department of Czech philology. The Department of Czech Studies, CUFA, is deeply engaged in the process of establishing a specialised department of Czech studies in China. The visit of the Dean of the Faculty of Foreign Languages and Cultures, Professor Yang Ke, has crowned the period of intense preparations of an inter-university agreement between CUFA and GDUFS.

Opatření děkana č. 25/2016 Změna opatření děkana č. 5/2014, Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

9. prosinec 2016 - 12:44
Opatření děkana č. 25/2016 Změna opatření děkana č. 5/2014, Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

FF UK navštívila delegace z Guangdong University of Foreign Studies

9. prosinec 2016 - 11:53
Ve čtvrtek 8. 12. 2016 navštívila Filozofickou fakultu UK delegace z Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) z provincie Kanton v jižní Číně. Gundongská univerzita je domovem jednoho z klíčových výzkumných center pro humanitní a sociální vědy v Číně a  zaměřuje se zvl. na mezikulturní studie; v současné době je cílem této univerzity rozšířit nabídku slovanských jazyků a kromě ústavu polonistiky a rusistiky založit také bohemistické pracoviště. Na přípravě této čínské bohemistiky se intenzivně podílí Ústav bohemistických studií FF UK. Návštěva paní děkanky Fakulty cizích jazyků a kultur prof. Yang Ke završila období intenzivních příprav meziuniverzitní dohody mezi FF UK a GDUFS.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014