Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 56 min 54 sek zpět

Opatření děkana č. 5/2017 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2017/2018 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2018/2019

14. březen 2017 - 10:21
Opatření děkana č. 5/2017 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2017/2018 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2018/2019

Opatření děkana č. 4/2017 Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

14. březen 2017 - 10:19
Opatření děkana č. 4/2017 Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Jak se zbavit Castra

14. březen 2017 - 10:18
Spolek studentů historie FF UK zve na diskusi u příležitosti nedávného vydání knihy politologa a publicisty Jaroslava Fialy "Jak se zbavit Castra", která se uskuteční 21. března od 19:10.

Současná Ukrajina píše!

14. březen 2017 - 10:15
Literární vědkyně a překladatelka Iryna Zabiiaka ví, že Současná Ukrajina píše!, a nebojí se o tom přednést cyklus osmi přednášek. První proběhne 23. 3. od 19 h v místnosti č. 313 (FF UK, nám. Jana Palacha 2).

Děkanský sportovní den FF UK

14. březen 2017 - 10:00
Přijďte si 5. dubna zadarmo zasportovat. Přihlašování je možné do 3. 4. 2017.

Ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti

14. březen 2017 - 9:55
Mezioborová konference se uskuteční v rámci Týdne diverzity 2017. Zaměřena bude na komplexní uchopení různorodých aspektů dynamické proměnlivosti společnosti v multidisciplinární perspektivě.

Za obzory revoluce v Rusku: narativy, prostory koncepce – 100 let od události

14. březen 2017 - 9:18
Konference ke stému výročí událostí v Rusku se zaměří na jednotlivé vrstvy recepce, komemorace a performance revolučních myšlenek, obrazů a praxí v prostoru střední a východní Evropy. | 7.–11. listopad 2017

Josef Čermák: “I do daleka vede cesta…”

13. březen 2017 - 15:44
Citátem z Franze Kafky je nazván svazek vybraných studií Josefa Čermáka, literárního historika a komparatisty, romanisty a germanisty, překladatele a editora, specialisty na dílo Franze Kafky. Výbor zachycující autorovo celoživotní dílo (nejstarší ze studií je z roku 1949, nejmladší pak z roku 2015) bude pro mnohé nepochybně překvapením. Soustředěním dosud rozptýlených a často nesnadno dostupných textů se konečně dostává zřetelnějších kontur osobnosti, která významně přispěla k udržení povědomí o oboru, jehož rámec kdysi zakreslil Václav Černý, ale který v Čechách nikdy neměl dostatečné podmínky k tomu, aby se institucionálně rozvinul: k tzv. „srovnávací literatuře“. První oddíl knihy je věnován právě studiím ze světové literatury a komparatistiky a obsahuje vedle textů zaměřených na analýzu textů z francouzské a německé literatury též syntetickou studii o fenoménu tzv. černého románu a vzpomínky na Václava Černého, dokumentující mj. vývoj literární komparatistiky v Československu. Druhý okruh textů je věnován česko-německým kulturním vztahům se zvláštním důrazem na pražskou německo-židovskou literaturu. Konečně oddíl poslední se zabývá tématem, kterému se Josef Čermák věnoval nejvíce, totiž životem a dílem Franze Kafky a jeho českou a světovou recepcí. Koupit v e-shopu  

Guest Lectures by Prof. Pura Nieto (Brown University) and Prof. David Konstan (NYU)

13. březen 2017 - 14:19
Prof. Pura Nieto (Brown University) Female choruses in Pindar 22 March 2017, 14:10, Room 147 (Celetná) Although the original performance of Pindaric poetry is still an open question, there are good reasons to understand the compositions as intended for choral performance. The numerous references to the chorus that the poems themselves include always address it as a group of men. Nevertheless, and in contrast to this, there are also several female choruses that play an important role throughout Pindar’s poetry and that have received much less attention from scholars. This paper surveys the role and function of these female choral groups, and looks especially at the Muses, the Graces, and the Hours. Prof. Pura Nieto (Brown University) Homer: The Intimacy of battle and a lion’s heart 23 March 2017, 18:00, Green Lecture Hall, Faculty of Arts building in Celetná As Emily Vermeule, Jean-Pierre Vernant and other scholars have demonstrated, in Greek, and more precisely in Homeric poetry, encounters of warriors on the battlefield and meetings of lovers in amorous contexts are described with the same language and images. An unarmed, defeated warrior may, for example, be compared to a woman. But there are many other situations where we can see in Homer a destabilization of the boundaries between the genders: male and female thus appear as less rigid categories than previously thought. The main heroes of both poems, Achilles and Odysseus, both present what are traditionally perceived as feminine characteristics, and strong female characters such as Andromache and Penelope exhibit in turn masculine traits and behaviors. My paper will exhibit and analyze such inversions with regard to the protagonists of both epics. Prof. David Konstan (NYU) Remorse: The Origins of a Moral Idea 23 March 2017, 14:10, Room 217 (Faculty of Arts main building, nám. Jana Palacha 2) It is commonly supposed that the interrelated notions of guilt, remorse, penitence, and forgiveness are specific to the Judeo-Christian tradition. Did the Greeks and Romans in the pre-Christian era have a concept of remorse? If not, when and how did it arise? The problem is complicated because there was no change in terminology; rather, old terms were invested with new meanings. In this talk, I argue that Christianity did indeed introduce new nuances in the classical terms, but that remorse as we know is not in fact Biblical but was a product of subsequent interpretation by the Church Fathers.

Department of Translation Studies Hosts Professor Franz Pöchhacker, Renowned Expert on Conference Interpreting

13. březen 2017 - 12:31
Four lectures by Professor Franz Pöchhacker (Centre for Translation and Interpreting, University of Wien) on most recent findings in the theory of conference interpreting are going to be held at the Department of Translation Studies CUFA on 16 – 17 March 2017. We are delighted to invite all students and members of the academic community to this lecture series delivered by a world-famous expert on translation studies, Professor Franz Pöchhacker. Programme: Memes: The evolution of ideas about interpreting | Thursday 16 March 2017 | 16:40–18:10 Turns and paradigms of interpreting studies | Thursday 16 March 2017 | 18:25–19:55 Quality in interpreting | Friday 17 March 2017 | 16:00–17:30 Strategies in interpreting | Friday 17 March 2017 | 17:45–19:15 Location: Swéerts-Sporck Palace, Hybernská 3, Prague 1, Room 206 All lectures are going to be held in English.

Lecture by Rebeca Grynspan, Secretary-General of the Ibero-American General Secretariat

13. březen 2017 - 12:22
Charles University and embassies of Ibero-American countries in the Czech Republic are happy to invite you to a lecture by Secretary-General of the Ibero-American General Secretariat, Ms. Rebeca Grynspan, entitled “Ibero-America Facing a Global Uncertainty Context”. The lecture is going to be held on Monday 3 April 2017 at 2 p.m. at the Patriotic Hall of Carolinum, Ovocný trh 3, Prague 1. The lecture will be delivered in English. Kindly confirm your participation by phone at +420 224 491 251 or by e-mail at rsvp@cuni.cz. Invitation

According to QS World University Rankings 2017, Charles University is One of the Best Universities

13. březen 2017 - 12:13
According to the QS World University Rankings by Subject 2017, in nineteen subjects, the departments, institutes, and centres at Charles University rank among the best institutions in the world. The results of the international survey have been published on 8 March 2017. This year, the global survey evaluated 46 subjects: 38 of these are practised at Charles University, but only 37 of them were able to meet the demanding criteria of the survey. While last year, Charles University was assessed as one of the best institutions in the world in 15 subjects, this year, the number has risen to 19. In terms of arts and humanities, the following subjects have been most successful in the survey: English Language and Literature (146th), Philosophy (139th), History (177th), Linguistics (186th), and Modern Languages (202th).  

Státní rigorózní zkoušky v dubnu 2017

10. březen 2017 - 19:15
Státní rigorózní zkoušky v dubnu 2017

Univerzita Karlova patří mezi nejlepší světová pracoviště dle mezinárodního srovnání vysokých škol QS World University Rankings by Subject

10. březen 2017 - 18:22
V devatenácti oborech patří katedry, instituty, kliniky, ústavy a centra Univerzity Karlovy mezi nejlepší světová pracoviště dle mezinárodního srovnání vysokých škol QS World University Rankings by Subject 2017, jehož výsledky byly zveřejněny 8. března 2017. Letošní celosvětový žebříček QS World University Rankings by Subject zahrnuje celkem 46 vědních oborů, z toho 38, které jsou pěstovány na Univerzitě Karlově. Náročná kritéria hodnocení univerzita splnila ve 37 případech, z toho mezi nejlepšími světovými pracovišti se umístila v 19 oborech, oproti 15 v loňském roce. Z dalších českých vysokých škol se v letošním žebříčku umístily Masarykova univerzita ve čtyřech oborech, Univerzita Palackého v Olomouci ve dvou oborech, České vysoké učení technické v Praze v sedmi, Vysoké učení technické v Brně ve třech a Vysoká škola ekonomická v Praze v jednom oboru. Vedle Univerzity Karlovy z českých vysokých škol dosáhlo na prestižní prvou dvoustovku pouze České vysoké učení technické, a to v pěti oborech (z toho jeden má v prvé stovce). Žebříček byl sestaven na základě posouzení činnosti téměř čtyř a půl tisíce vysokých škol, v žebříčku se jich objevuje více než tisíc. V jednotlivých oborech byly zveřejněny přehledy padesáti až pěti set institucí, které dosáhly nejlepších výsledků. Počet hodnocených a klasifikovaných institucí se lišil podle toho, kolik vysokých škol se daným oborem zabývá a zda splňují vstupní kritéria, jimiž například jsou vzdělávání studentů či minimální počet publikací v daném oboru. Podle toho se liší velikosti i skupina „těch nejlepších“. Hodnoceny byly reputace vysoké školy v daném oboru mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli a kvalita její vědecké práce měřená prostřednictvím průměrného citačního ohlasu na jednu publikaci a H-indexu. Složení kritérií a jejich vah přitom bylo pro jednotlivé obory různé, tak aby zohlednilo jejich specifika. UMÍSTĚNÍ UNIVERZITY KARLOVY V QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT 2017 obor umístění humanitní a uměnovědné obory 254 anglický jazyk a literatura 146 filosofie 139 historie 177 lingvistika 186 moderní jazyky 202 inženýrské a technické obory 419 informatika 263 vědy o živé přírodě a lékařské obory 226 biologie 288 lékařství 184 farmacie a farmakologie 160 přírodní vědy 188 fyzika a astronomie 180 geografie 88 chemie 303 matematika 183 materiálové vědy 297 vědy o životním prostředí 248 společenské vědy 347 ekonomie a ekonometrie 249 mediální a komunikační studia 197 politologie a mezinárodní vztahy 169 sociologie 253   za správnost: Mgr. Václav Hájek tiskový mluvčí UK Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova tel..: +420 224 491 248 e-mail: pr@cuni.cz Geografie opět v první stovce nejlepších světových vysokých škol [cuni.cz, 8. března 2017]

Ústav pro archeologii se zapojuje do stavby archeoparku Čechy-Bavorsko

10. březen 2017 - 13:00
Česko-německý projekt „ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko. Chránit a sdílet společný kulturní prostor“ zahajuje svoji činnost. Do projektu je zapojen i tým doc. Miroslava Popelky z Ústavu pro archeologii FF UK, který v rámci projektu připravuje sérii přednášek a workshopů realizovaných přímo v parku. Partnery ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko jsou Západočeská univerzita v Plzni, Ústav pro archeologii FF UK, Univerzita Bamberg, Západočeské muzeum v Plzni a Muzeum Českého lesa v Tachově. Vedoucím partnerem je bavorský spolek Via Carolina e.V. se sídlem v Bärnau, který od r. 2010 provozuje aktuálně největší středověký archeopark v Německu – Historický park Bärnau-Tachov. „Projekt byl se všemi zúčastněnými partnery intezivně připravován více než rok. Jsem velmi rád, že byl schválen a věřím, že bude obohacením našeho společného česko-bavorského regionu,“ řekl předseda spolku Via Carolina Alfred Wolf. „Pomocí archeologie můžeme širokou veřejnost atraktivní formou seznámit se společnými česko-bavorskými kulturními kořeny a probudit tak zájem o naši společnou historii,“ doplnil archeolog projektu Stefan Wolters. Hlavními cíli projektu jsou: Stavba ArchaeoDílny, která bude vybavena laboratoří, kancelářemi a výstavním prostorem a umožní žákům a studentům seznámit se s metodou experimentální archeologie, případně pozorovat archeology při práci. Dále zde budou prezentovány dvojjazyčné putovní výstavy. Stavba dvora Karla IV. formou archeologického experimentu za využití středověkých technik. Dvůr bude složen z kamenných staveb 14. století. Jeho kompletní dokončení se předpokládá v horizontu 15- 20 let. Organizace veřejně přístupného doprovodného programu – ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko uspořádá ročně desítky přednášek, seminářů a workshopů na téma společných dějin od pravěku po současnost. Program bude realizován v Bärnau, Tachově a v Plzni. Katedra Archeologie středověku a novověku, která v projektu zastupuje Univerzitu Bamberg, již pracuje na koncepci „archeologického kufříku“, který – vybaven originálními nálezy, filmy, literaturou a dalším informačním materiálem – bude od letních měsíců tohoto roku zdarma k dispozici českým a německým školám v pohraničí. Od léta 2018 Univerzita Bamberg nabídne putovní česko-německou výstavu o Slovanech v Čechách a Bavorsku. Ta zažije premiéru v Barnau, dále pak bude vystavena v Plzni a Tachově. Jedním z centrálních projektových výstupů Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni bude Archeologický atlas. Společně s Ústavem pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni, která projekt doprovází i z didaktického hlediska, nabídne i cyklus přednášek, seminářů a workshopů pro školy i širokou veřejnost. Západočeské muzeum v Plzni a Muzeum Českého lesa v Tachově projekt podpoří poskytnutím zázemí pro realizaci doprovodného programu, jakož i vlastním know-how. Rozhovor o Archeocentru Čechy-Bavorsko v České televizi Tisková zpráva Pozvánka na nadcházející akce    

CfP: Republicanism in the History of Political Philosophy and Today

9. březen 2017 - 20:19
3rd Biennial Ideas in Politics Conference Republicanism in the History of Political Philosophy and Today Prague – November 3rd–4th, 2017 Call for papers The current surge of political populism across the Western world may be interpreted not only as a sign of the collapse of the post-Cold War (neo-)liberal consensus but also as a symptom of a deeper crisis of representative democracy itself. This development invites us as political theorists and historians of political thought alike to reflect upon the intellectual foundations of liberal democracy as well as various alternative conceptualizations of free and self-governing political regime including the important, albeit for a long time somewhat neglected, tradition of republican political thought. The conference is open to researchers from the fields of political philosophy, political theory, intellectual history and other related disciplines. We invite proposals of individual papers as well as panels (comprising of 3-4 papers) on the following broadly defined topics: Historical roots and development of the republican tradition The impact of the republican tradition on modern democracies Variety of forms of current (neo-)republican political theory Republicanism as an alternative to the prevailing liberal account of democracy Constitutionalism, citizenship and political participation Republican ideas and European integration Keynote speakers Richard Bellamy (University College London) Christopher Kelly (Boston College) Philip Pettit (Princeton University) How to Apply Paper abstracts and panel proposals should be submitted electronically by June 10th, 2017. For more details and to submit a proposal, please visit our website. Call for Papers

CfP: Republicanism in the History of Political Philosophy and Today

9. březen 2017 - 20:08
3rd Biennial Ideas in Politics Conference Republicanism in the History of Political Philosophy and Today Prague – November 3rd–4th, 2017 Call for papers The current surge of political populism across the Western world may be interpreted not only as a sign of the collapse of the post-Cold War (neo-)liberal consensus but also as a symptom of a deeper crisis of representative democracy itself. This development invites us as political theorists and historians of political thought alike to reflect upon the intellectual foundations of liberal democracy as well as various alternative conceptualizations of free and self-governing political regime including the important, albeit for a long time somewhat neglected, tradition of republican political thought. The conference is open to researchers from the fields of political philosophy, political theory, intellectual history and other related disciplines. We invite proposals of individual papers as well as panels (comprising of 3-4 papers) on the following broadly defined topics: Historical roots and development of the republican tradition The impact of the republican tradition on modern democracies Variety of forms of current (neo-)republican political theory Republicanism as an alternative to the prevailing liberal account of democracy Constitutionalism, citizenship and political participation Republican ideas and European integration Keynote speakers Richard Bellamy (University College London) Christopher Kelly (Boston College) Philip Pettit (Princeton University) How to Apply Paper abstracts and panel proposals should be submitted electronically by June 10th, 2017. For more details and to submit a proposal, please visit our website. Call for Papers

Cesta na Východ znovu ožívá

9. březen 2017 - 19:09
Po téměř čtyřleté pauze znovu vychází časopis NaVýchod, který hodlá popularizovat země střední, východní a jihovýchodní Evropy, Kavkazu a Střední Asie. Jeho stránky přinesou mnoho zajímavého o kultuře, historii, politice, cestování, kulinářství a dalších fenoménech. Dovolujeme si vám představit obnovený časopis NaVýchod, který má za sebou již třináctiletou historii. Po delší pauze (od roku 2013) se časopisu ujal Východoevropský klub, který působí při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a udělal z něj svou platformu. Tištěný čtvrtletník se zaměřuje na dění na východ od nás, které nahlíží kriticky a bojuje tím proti dezinformacím a propagandě. Těšit se můžete na analýzy, komentáře, cestopisy, fotogalerie, glosy, recenze a občas i povídky nebo poezii. Časopis navazuje na aktivity Východoevropského klubu a prolíná se s nimi. Spolek vznikl před dvěma lety. Spouštěcím mechanismem byla chuť informovat o regionu východní Evropy, Kavkazu, Střední Asie, případně Balkánu, eliminovat předsudky spojené s touto oblastí a ukazovat jak její problematické stránky, tak aspekty, které mohou lidi napříč různými jazyky a kulturami spojovat. NaVýchod v osvětové misi pokračuje v tištěné podobě a věří, že tak osloví širší publikum než jen to, které se může aktivit na půdě Filozofické fakulty UK účastnit osobně. Cítíme, že v českém prostředí chybí periodikum, které by se zaměřovalo na země, jejichž důležitost roste zvláště v současné době, jež přeje záměrně šířeným polopravdám, či přímo lžím. Věříme, že články psané odborníky (máme mezi sebou historiky, filology, politology, sociology, kulturology, literární vědce a další) čtenářům poskytnou důvěryhodné a nezkreslené informace. První číslo nazvané „Na východ od Berlína – nová studená válka?“ vyšlo 22. 2. 2017 a je k zakoupení v prodejně Kiwi (Jungmannova 23, Praha), v knihkupectví Karolinum (Celetná 18, Praha), na akcích pořádaných Východoevropským klubem nebo na základě ročního předplatného. V případě zájmu jsme schopni na vyžádání zaslat časopis poštou. Předplatné či jednotlivé výtisky objednávejte na e-mailu redakce@navychod.cz. Více informací nejen o obsahu aktuálního čísla najdete na facebookové stránce.   kontakt pro média: e-mail: redakce@navychod.cz šéfredaktorka: Galina Babak (+420 774 967 824; babakgalin@gmail.com)

Rebeca Grynspan: Iberoamerické země tváří v tvář globální nejistotě

9. březen 2017 - 15:40
Univerzita Karlova a Velvyslanectví iberoamerických zemí v České republice si vás dovolují pozvat na přednášku „Iberoamerické země tváří v tvář globální nejistotě“, kterou přednese generální tajemnice Iberoamerického generálního sekretariátu Rebeca Grynspan v pondělí 3. dubna 2017 ve 14.00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1. Přednáška bude v anglickém jazyce. Účast laskavě potvrďte na tel.: 224 491 251 nebo e-mail: rsvp@cuni.cz. pozvánka

CfP: Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

9. březen 2017 - 12:01
Kreativní laboratoř FF UK ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy Krize racionality a moderní myšlení a se studentským spolkem Praxis vyhlašuje Call for Papers na mezioborovou konferenci, která se bude konat 22.–23. května 2017 v místnosti 104 hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). Abstrakt Od samého vzniku naší civilizace slyšíme opakovaná varování před hrozící krizí racionality. Platí však, že tato varování nabyla nových významů během historického období, které – jako doba moderní a současná – pomocí racionality definuje samu civilizaci. Moderní a současný postoj k racionalitě i k otázce jejích mezí přitom spojuje racionalitu se standardy exaktních a technických věd a její krize pak s mezemi čistě kvantitativních vysvětlení, na základě čehož bývá racionalita také ostře vymezována vůči rétorice a afektivitě, jak je tradičně nacházíme v takových oblastech ducha, jako jsou umění, politika či náboženství. Důsledkem je, že jsou vývoj i krize v těchto i dalších oblastech lidské zkušenosti a činnosti chápány jako nesouvisející, a zapomíná se, že samotné vymezení racionality má nutně svou rétorickou dimenzi, která se vymyká čistě racionální kontrole, např. matematické a logické formalizaci. V tomto rámci vyvstávají konkrétní otázky konference: Jaké jsou současné podoby racionality i diagnóz její krize? Do jaké míry jsou řešení krizí rétorická, ať už v pozitivním, či v negativním smyslu? Jak je krize racionality vnímána a reflektována z perspektivy různých humanitních věd a věd o kultuře? Jak reflektuje tuto situaci umění a jaká role připadá náboženství? Jaký je z hlediska krize racionality vztah racionality a afektivity? Cílem konference je v první řadě podat dostatečnou teoretickou reflexi pojmu racionality a její současné krize z perspektivy co nejširšího spektra humanitních věd, v druhé řadě pak na bázi konkrétní spolupráce různých konceptů racionality navrhnout věcná řešení, jak krizi racionality či racionalit překonat či plodně využít v náš prospěch. Příspěvky V případě zájmu o přednesení příspěvku zašlete abstrakt v češtině o maximálně 500 slovech do 31. 3. 2017 na adresu krizeracionality@gmail.com. Předpokládá se, že přednášky budou trvat cca 30 minut včetně diskuse. Rozhodnutí o přijetí příspěvku bude zasláno do 20. 4. 2017. Zvaní řečníci Libuše Heczková (Ústav české literatury a komparatistiky): (bude upřesněno) Tomáš Klír (Ústav pro archeologii): Archeologická interpretace – prolomení horizontů, nebo reprodukce racionality? Markéta Křížová (Středisko iboroamerikanických studií): „Divošské myšlení“ v (post)moderních vědách o člověku Petr Mareš (Ústav českého jazyka a teorie komunikace): Hledání racionality v jazyce a při užívání jazyka Karel Thein (Ústav filosofie a religionistiky): Racionalita, vlastnost člověka nebo světa? Programový výbor Josef Vojvodík Martin Procházka Olga Lomová Vojtěch Kolman Eva Voldřichová-Beránková Organizační výbor spolek Praxis

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve čtvrtek 29. června se úřední hodiny sekretariátu posouvají na 10:00 - 13:00.

22. červen 2017

Vzhledem k plánované rekonstrukci hlavní budovy bude provoz sekretairátu ÚSD během letních měsíců omezen na následující dny:

2. 8. 10:00-15:00 (P301)

3. 8. 10:00-15:00 (P301)

8. 8. 09:00-15:00 (P206)

9. 8....

19. červen 2017

V pondělí 19. června se ruší konzultační hodiny dr. Vojtěchovského, náhradní termín je ve čtvrtek 22. června od 14:00 do 15:30.

15. červen 2017

Zápočtový test z předmětu Kapitoly ze starších ruských dějin doc. Pickové se bude psát v pondělí 19. června od 15:00 v místnosti P301.

14. červen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014