Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 37 min 8 sek zpět

Vyšel aktualizovaný katalog Open Access časopisů, jejichž vydavatelem je FF UK

29. březen 2017 - 10:02
ISSUU: Katalog k prolistování nebo stažení je k dispozici na Issuu profilu Vydavatelství FF UK, kde jsou umístěny i ukázky z dalších publikací vydavatelství.

Zemřela Milena Čížková

28. březen 2017 - 20:00
Dne 27. 3. 2017 zemřela v nedožitých 83 letech Milena Čížková, dlouholetá sekretářka Ústavu hudební vědy FF UK. Milena Čížková, roz. Černá, se narodila 31. července 1934 v Praze. V letech 1949–1951 studovala obchodní školu, kterou ukončila státní zkouškou z psaní na stroji a těsnopisu. Od roku 1951 do roku 1972 pracovala v projekčním ústavu Projekta a následně mezi lety 1973 a 1991 ve Federálním úřadu pro normalizaci a měření. Po ročním důchodu (1992–1993) v době, kdy její vrstevníci spíše odcházeli na odpočinek, začala novou a plodnou éru svého života jako sekretářka Ústavu hudební vědy FF UK, kde pracovala až do září 2014. Milena Čížková byla mimořádně přátelská ke svým kolegům i studentům a patřila mezi nejlepší sekretářky na fakultě.

Vlivní muži pražských předměstí

28. březen 2017 - 11:59
Kniha Vlivní muži pražských předměstí porovnává komunální elity dvou pražských předměstských obcí, Karlína a Libně, v letech 1861-1914. Právě toto období přineslo prudký růst pražské aglomerace spojený s řadou zásadních změn. Důležitou roli v těchto změnách hrála komunální politika reprezentovaná zejména městskými či obecními samosprávami jednotlivých obcí aglomerace. Karlín i Libeň v této době patřily k překotně rostoucím průmyslovým předměstím s významným zastoupením velkých akciových strojíren. Karlín navíc plnil i funkci obchodního a finančního centra. Práce analyzuje specifika obou obcí, jejich vývoj ve sledovaných letech po stránce urbanistické i demografické, konstrukci komunální elity na úrovni obecní samosprávy, volební boj a etapy vývoje komunální politiky, ale i vliv dalších hráčů bez formalizované moci, ať už šlo o osoby nadané ekonomickým, či sociálním kapitálem. Práce také rozebírá socioprofesní složení obecní samosprávy a na základě kolektivního biogramu životní styl jejích členů počínaje majetkovými poměry, přes národnostní preference, spolkovou činnost až po úroveň bydlení a budování rodinných vazeb. Sociální struktura Karlína byla podstatně složitější než Libně, což se odráželo i v odlišné struktuře komunální elity. Rozsah ekonomického, sociálního či kulturního kapitálu příslušníků komunálních elit se pak projevoval například v obecním hospodaření a v rozdílné schopnosti obou obcí realizovat důležité modernizační projekty, jakož i v míře sebevědomí ve vztahu ke státní správě nebo ve vztahu k hlavnímu městu při jednání o spojení obcí s Prahou. Koupit v e-shopu

Dusk and Dawn: new monograph about literature between two centuries

28. březen 2017 - 10:22
The new monograph Dusk and Dawn. Literature between two centuries, authored by an interdisciplinary team of philologists from the Faculty of Arts, Charles University, and their European colleagues, examines European and American literature from the turn of the nineteenth and twentieth century, tracing not only trends shared by the whole cultural region but also differences manifested in particular national literatures. The book is divided into two parts: the first one explores the transformation of paradigms in literature and literary criticism; the second one offers portraits of individual writers, figures and myths from the period broadly understood as the “epoch of Symbolism”. The book argues that despite local differences, Euro-American literatures faced a common set of problems, including the crisis of modern culture, the confutation of Positivism, the relativisation of art forms and genres, and the problematisation of the subject. The book contributes to a re-evaluation of this period and to a greater awareness of its significance for the self-reflection and possible renaissance of modern culture. Major topics of the book include Symbolism, Modernity, Belle Époque, Verism, Pessimism, hybrid genres, and topology. Specialized chapters are dedicated to the works of D’Annunzio, Émile Zola, Knut Hamsun and Georg Brandes, Thomas Mann and Hugo von Hofmanstahl, Marcel Proust, and Edward Thomas. Contributors include Vladimír Svatoň, Eva Kalivodová, Václav Jamek, Alice Flemrová, Anna Housková, Catherine Ébert-Zeminová, Justin Quinn, Jiří Pelán, and Záviš Šuman. Dusk and Dawn. Literature between Two Centuries Edited by: doc. PhDr. Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D.; Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. Published by: Faculty of Arts Press, Charels University Prague 2017, ISBN 978-80-7308-704-3, hardcover, 510 pp. LINKS: Preview: https://issuu.com/ffukpress/docs/dusk_and_dawn_preview E-shop: https://e-shop.ff.cuni.cz/knihy/monografie/dusk_and_dawn_literature_between_two_centuries-1479

Dusk and Dawn. Literature Between Two Centuries

28. březen 2017 - 10:11
This new monograph examines European and American literature from the turn of the 19th and 20th centuries, offering portraits of individual writers, figures and myths from the "epoch of Symbolism".

Hra Československo 38–89: Atentát míří na světový trh

27. březen 2017 - 17:39
Úspěšná počítačová hra Československo 38–89: Atentát míří pod novým názvem Attentat 1942 na světový trh. Vyjde v české, anglické, německé a ruské verzi v druhé polovině letošního roku pro Windows a Mac OS. Na rozdíl od stávající verze obsahuje hra nové minihry, vylepšené herní mechaniky, vyšší kvalitu komiksů a videí a desítky drobných úprav, které vycházejí z připomínek testerů a hráčů. V současné chvíli je uvedena na stránkách Steam Greenlight, kde mohou hráči hlasovat pro její zařazení do služby Steam. „Podpora hráčské komunity a zpětná vazba od hráčů je pro nás důležitá,“ říká Jakub Gemrot z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí programátor projektu. „Na základě připomínek hráčů jsme hru pro světové vydání výrazně upravili,“ doplňuje. „Hráčům, kteří si koupili předchozí verzi, nabídneme hru Attentat 1942 zdarma,“ říká Vít Šisler z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí projektu a hlavní game designer. „Zisky z prodeje budou jako u předchozí verze hry použity na podporu vědy a výzkumu,“ doplňuje. Hru Attentat 1942 vyvinuli odborníci z Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. „Vytvářet fiktivní příběhy, byť do maximální míry založené na dobových reáliích, nebylo pro historiky standardní zadání. Pokud však hra probouzí zájem o naše nedávné dějiny, je to velká satisfakce i pro nás,“ říká Marie Černá z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Vývoj hry Attentat 1942 finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Technologická agentura České republiky. Hra v minulosti získala řadu ocenění, mimo jiné Česká hra roku 2015, a to v kategorii Nejlepší debut v české herní tvorbě, či první cenu v prestižní soutěži European Conference on Games Based Learning 2015. Kontakt pro média: Vít Šisler, hlavní game designer Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK vit.sisler@ff.cuni.cz Informace o hře jsou k dispozici na stránkách Steam Greenlight, na webu hry a v Press Kitu.

Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě

27. březen 2017 - 13:08
V rámci Týdne diverzity v úterý 11. a ve středu 12. dubna 2017 proběhne ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti s názvem Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě. Diverzita je pro konferenci jednak tématem – jako stále aktuálnější společenský jev, který spoluurčuje povahu sociálních interakcí, jednak východiskem pro podobu programu, který má především umožnit setkání perspektiv různých vědních oborů a různých výzkumných tradic, které jsou na FF UK zastoupeny. Zastřešujícím tématem konference je sociální interakce a reflexe toho, že v  sociálně a kulturně orientovaných vědách (včetně historie a lingvistiky) se v současné době v centru zájmu nachází interdisciplinární postižení dynamické proměnlivosti společnosti: zkoumají se mechanismy a strategie adaptace a integrace na úrovni jedinců a skupin, biologické a sociální předpoklady různého chování v mezilidských interakcích či možnosti a meze institucionálního řízení těchto procesů. Ač se jedná o témata přítomná ve zmíněných disciplínách dlouhodobě, pozornost se nyní zaměřuje na aktualizované kontexty ovlivněné například rozvojem nových médií, proměnami veřejných diskurzů, eskalovanými válečnými konflikty, vývojem na evropské politické scéně včetně České republiky, kontakty jazykovými i kulturními, které zesilují potřebu debat o identitách a diverzitách individuálních i sociálních a vedle toho vyžadují systematické teoreticko-metodologické stýkání disciplín, které se danými jevy a procesy zabývají, v míře větší než dříve. Konference Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě tak má přispět k formulaci klíčových mezioborových témat, která je vhodné učinit předmětem soudobého zkoumání, k němuž badatelé FF UK v těchto disciplínách zároveň mohou přispět, a specifikovat tak zastřešující badatelské zaměření Centra pro studium člověka a společnosti. První den konference je věnován zvaným přednášejícím, jak ze zahraničí, tak z FF UK. Pozvání FF UK přijali prof. Björn Hansen (Řezno), prof. Barbara Mertins (Dortmund) a prof. Jordan Zlatev (Lund), kteří prosloví přednášky propojující lingvistickou perspektivu s rozměrem socio-kulturním a psychologickým. Odpoledne téhož dne proběhne i posterová sekce, přičemž postery budou k dispozici k prohlédnutí i během celého druhého konferenčního dne. Součástí druhého dne bude celkem 21 příspěvků a panelová diskuse věnovaná společným mezioborovým tématům vyplývajícím ze zaměření Centra pro studium člověka a společnosti i z přednesených vystoupení.   Termín konání 11. a 12. dubna 2017 v rámci Týdne diverzity 2017   Místo FF UK, nám. Jana Palacha 2, místnost č. 300 (úterý) a č. 104 (středa)   Zahraniční přednášející Prof. Björn Hansen (Institut für Slavistik, Universität Regensburg) A lexical-semantic approach to the language of corruption Prof. Barbara Mertins (Institut für Deutsche Sprache und Literatur, Technische Universität Dortmund) Language and Cognition – some psycholinguistic insights  Prof. Jordan Zlatev (Centre for Languages and Literature, Lund University) Norms of language: What kinds and where from? Insights from phenomenology    Podrobný program včetně abstraktů jednotlivých příspěvků

(Vy)nalézat média. Rozhovor s Lorenzem Engellem a Josephem Voglem

27. březen 2017 - 12:57
HRC: Při příležitosti založení výzkumné skupiny Teorie/filosofie médií na FF UK budou Lorenz Engell a Joseph Vogl diskutovat s Kateřinou Krtilovou perspektivy reflexe médií. Diskuse se uskuteční 11. dubna v Goethe Institutu.

Hledají se dobrovolníci pro Týden diverzity

24. březen 2017 - 19:28
Pro kulturně-vzdělávací akci FF UK Týden diverzity: Město a emoce, která se koná v termínu 10.–13. dubna 2017 převážně v komplexu budov v Hybernské 4, hledáme dobrovolníky na různé pozice. Týden diverzity – letos na téma Město a emoce – chce ukázat Prahu jako místo, které prožíváme a které žije v nás, místo rozmanité a zamilované do své rozmanitosti, podhradí plné chuti přemýšlet, tvořit a inspirovat se. Tato kulturně-vědecká akce představuje Prahu také jako místo studentských básníků a amatérských herců, malířů a filmařů, filozofů, aktivistů, novinářů, vědců a bláznů. Čekají na vás výstavy, videomapping, koncerty, debaty, workshopy, projekce, přednášky, komentované procházky, program pro děti a mnoho dalšího. Kompletní program a další informace jsou k dispozici na webu tydendiverzity.cz. Poptáváme dobrovolníky na následující pozice: ASISTENT/KA PRODUKCE komunikace s produkční, účastníky a návštěvníky, pomoc s koordinací akce na místě, dohled nad dodržováním harmonogramu, zajištění drobných pochůzek ASISTENT/KA TECHNICKÉ PRODUKCE komunikace s technickým produkčním a účastníky, příprava techniky a vybavení pro jednotlivé akce, zajištění drobných pochůzek dopolední směna 9:30–13:30, odpolední směna 13:30–8:30, případně večerní směna 18:30–0:00 KUSTOD/KA dohled nad výstavami a knihkupectvím, komunikace s návštěvníky, podávání informací o akci dopolední směna 9:30–13:30, odpolední směna 13:30–18:30 ASISTENT/KA DOPROVODNÉHO PROGRAMU komunikace s produkční, technickým produkčním, koordinátorkou doprovodného hudebního programu, pomoc s přípravou doprovodného večerního programu, dohled nad dodržováním harmonogramu, pomoc se zajištěním hladkého průběhu večerního programu směna 18:00–0:00 ASISTENT/KA WORKSHOPU komunikace s technickým produkčním, koordinátorem workshopu a jeho účastníky, pomoc s technickými a produkčními úkony spojenými s realizací workshopu, drobné pochůzky, pomoc se zajištěním hladkého průběhu workshopu směna cca 5 hodin denně dle času a délky workshopu Nabízíme: možnost zapojit se do příprav akce na místě již od 1. 4. možnost účasti na programu v souladu s pracovní náplní dobrovolníka občerstvení během služby možnost zapojit se do dalších aktivit v rámci projektu Hybernská ožívá možnost vystavení dobrovolnického certifikátu nebo potvrzení o dobrovolnické službě v rámci akce možnost symbolického stipendia v případě aktivnější dobrovolnické služby (týká se zejména pozice asistent/ka produkce) Setkání dobrovolníků proběhne 1. a 2. dubna v rámci kolaudace prostoru v Hybernské 4. Školení dobrovolníků proběhne 5. a/nebo 6. 4. dle časových možností zájemců. V případě zájmu o některé z pozic vyplňte, prosím, do 29. 3. tento formulář. Kontakt:  Anna Hořejší, produkční Týdne diverzity, T 721 235 735

Knižní amnestie z pohledu čísel

24. březen 2017 - 15:05
Jak jste jistě zaznamenali, 1. – 31. 1. 2017 proběhla v souvislosti s přechodem na sdílenou univerzitní výpůjční matici ve dílčích knihovnách Knihovny Filozofické fakulty amnestie na nevrácené knihy. Amnestií na nevrácené dokumenty máme jako šafránu. Poslední taková akce trvala jen týden; pamětníci si možná vybaví, že byla na podzim 2013. Zajímalo nás, jak úspěšná letošní amnestie byla. Jestli máte chuť, zveme vás na porci statistických dat, která vás možná překvapí: V rámci amnestie (jedná se o knihy, které měly být vráceny do 31. 12. 2016) bylo vráceno 2 086 dokumentů, které se dělí mezi 1 252 čtenářů. Výpůjčky byly zatíženy zpozdným ve výši 424 918 Kč, které bylo stornováno. Nejnižší odpuštěná částka jsou 2 Kč. Nejvyšší odpuštěná částka je 76 350 Kč (pro vysvětlení dodáváme, že se jednalo o prezenční výpůjčku z roku 2010. Kdyby stejným zpozdným byla zatížena absenční výpůjčka, byla by stará přibližně 153 let, pamatovala by tedy 15letého Tomáše G. Masaryka, narození Antonína Sovy nebo založení firmy Petrof.) Průměr na knihu je necelých 204 Kč. Ale víme, že průměr může být zavádějící hodnota, podělíme se tedy s vámi i o medián: 18 Kč. Amnestie byla úspěšná ze 72%, což považujeme za velký úspěch. Nicméně stále evidujeme 831 výpůjček, které měly být vráceny dříve než 31. 12.2016. A rozloučíme se stylově statisticky: za předpokladu, že se na 1 metr regálu vejde v průměru 65 knih, chybí nám necelých 13 metrů knih Tak snad se do konce roku dostaneme z nešťastné 13 na šťastnou 7.   Pavlína Vejmelková Systémová knihovnice Knihovna FF UK  

Kniha profesora Halíka byla nominována na Foreword INDIES Book of the Year Award

24. březen 2017 - 14:54
Kniha Chci, abys byl, jejíž anglický překlad vyšel v University of Notre Dame Press v roce 2016, je nominována v kategorii odborných knih v oboru filozofie. Vítěz bude oznámen v rámci konference Asociace amerických knihoven, která se uskuteční 22.–27. června v Chicagu. Posláním ocenění Foreword Book of the Year Awards je upozornit knihovníky a knihkupce na výjimečné publikace nezávislých vydavatelů a jejich autory. Vítězné tituly vybírá porota složená ze čtenářů, knihovníků a knihkupců.

Professor Halík’s Book Nominated for the 2016 Foreword INDIES Book of the Year Award

23. březen 2017 - 18:29
Professor Halík’s book I Want You to Be (University of Notre Dame Press, 2016) is a finalist for the 2016 Foreword INDIES book of the Year Award in the Adult Nonfiction, Philosophy category. The winners will be announced during the American Library Association conference, June 22-27, 2017, in Chicago. Foreword’s Book of the Year Awards were established to bring increased attention from librarians and booksellers to the literary achievements of independent publishers and their authors. The awards are unique because they ask a jury of readers, librarians, and booksellers to select their top categories as well as choose the winning titles.  

Uzavření Šporkova paláce 23. března z důvodu přerušení dodávky vody

22. březen 2017 - 17:13
Budova Šporkova paláce v Hybernské ulici, kde sídlí Středisko ibero-amerických studií a Ústav translatologie FF UK, bude ve čtvrtek 23. 3. v době 7:30–16:00 uzavřena. Ruší se výuka, která začíná před 16:00, tj. i výuka začínající v 15:50. Výuka začínající v 16:40 může proběhnout beze změn. Knihovna Šporkova paláce bude celý den uzavřena. oznámení o přerušení dodávky vody

Byl zveřejněn program ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti

22. březen 2017 - 12:59
Ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě proběhne v rámci Týdne diverzity 11.–12. dubna 2017. Kompletní program je k dispozici na stránkách interakce.ff.cuni.cz.

V rámci činnosti HRC proběhne mezinárodní symposium spojené s výstavou Bezedno – Vilém Flusser a umění

22. březen 2017 - 12:41
Hra proti aparátu. Filosofie médií a kultury Viléma Flussera 7.–8. 4. 2017, Filozofická fakulta UK a Goethe-Institut Pořádá Výzkumná skupina teorie/filosofie médií FF UK. Partneři: Goethe-Institut, FAMU, Kompetenzzentrum Medienanthropologie, Bauhaus-Universität Weimar. Koncepce a moderace: Baruch Gottlieb & Kateřina Krtilová Sympozium se koná v angličtině bez simultánního tlumočení. Vstup zdarma. Praha jako rodné město Viléma Flussera je zároveň filosofickým pojmem jeho autobiografie Bezedno. „‚Bezedno‘ znamenalo […] nejen ztrátu všech modelů prožívání, poznání a hodnot, nýbrž také ztrátu struktury, která těmto modelům dává řád. Nešlo tedy jen o ztrátu všech modelů spojených s ‚Prahou‘, z nichž se staly prázdné formy, ale o ztrátu celé konstrukce (totiž okcidentální tradice), která modely drží pohromadě a z níž zbyla jen pravidla nesmyslné hry.“ Motiv bezednosti lze chápat jako princip, který Flusserovu filosofii kultury a médií spojuje: východiskem je v obou případech hluboká krize západního myšlení, „modelů“, které určují vztah ke světu. Existenciální vykořenění, který Flusserův život po útěku z Prahy v roce 1938 určilo, mu umožnilo relativizovat samozřejmé ukotvení ve „vlastní“ kultuře, v tradicích osvícenství a humanismu a současně formulovat myšlenku „svobody migranta“. Později Flusser rozvíjí filosofii médií, v níž se zaměřuje na praktiky a techniky, věci a „nevěci“ (Undinge), architektury a nástroje jako na média, která kulturu a skutečnost, vědění a vnímání formují. Obrazy, písmo, počítání a komputace vytvářejí pokaždé jiné formy vědomí a jiné skutečnosti, které lze popsat jen ve vztahu k odlišným univerzům. Výchozím bodem jak svobody migranta, tak i možnosti „skoku“ z jednoho univerza do druhého, je radikální zpochybnění všech modelů – ve Flusserově pojetí ztráta půdy pod nohama. Na konci Flusserových dějin západní kultury, po skoku z univerza textu, se ocitáme v univerzu komputace ovládaném technologií, která myšlení nejen formuje, ale takřka nahrazuje. Umožňuje (logicko-matematické) myšlení mechanizovat, generujíc „umělou inteligenci“, která operuje nezávisle na lidském vnímání a čase. Jde o technologii měnící operátory ve „funkcionáře“, kteří jednají jen v rámci daných pravidel a rozhodují jen v rámci předem daných možností. Nakolik lze Flusserovu myšlenku „hry proti aparátu“ uplatnit také v univerzu komputace – nikoliv jen na jeho okraji, tj. stále na půdě univerza textu? Přijmeme-li Flusserův (nebo také Kittlerův) předpoklad, že technologie je významnou součástí kultury, zůstává otázka, jak kriticky reflektovat komputaci i různé (jiné) techniky a praktiky, nástroje a umělecká díla, která kulturu utvářejí. Kdy reflexe vlastních podmínek následuje jen technická, ekonomická či politická pravidla hry, a kdy umožňuje svobodu v zacházení s aparátem? Co lze chápat jako „aparát“ a jaké pojetí kultury nesměřuje k technologickému determinismu, ale ke kritické reflexi technických podmínek vědění, vnímání a jednání? Program je k dispozici na webu sympozia.

Vychází výbor z textů významného kafkologa Josefa Čermáka

22. březen 2017 - 11:57
Citátem z Franze Kafky je nazván svazek vybraných studií Josefa Čermáka, literárního historika a komparatisty, romanisty a germanisty, překladatele a editora, specialisty na dílo Franze Kafky. Výbor zachycující autorovo celoživotní dílo (nejstarší ze studií je z roku 1949, nejmladší pak z roku 2015) bude pro mnohé nepochybně překvapením. Soustředěním dosud rozptýlených a často nesnadno dostupných textů se konečně dostává zřetelnějších kontur osobnosti, která významně přispěla k udržení povědomí o oboru, jehož rámec kdysi zakreslil Václav Černý, ale který v Čechách nikdy neměl dostatečné podmínky k tomu, aby se institucionálně rozvinul k tzv. „srovnávací literatuře“. První oddíl knihy je věnován právě studiím ze světové literatury a komparatistiky a obsahuje vedle textů zaměřených na analýzu textů z francouzské a německé literatury též syntetickou studii o fenoménu tzv. černého románu a vzpomínky na Václava Černého, dokumentující mj. vývoj literární komparatistiky v Československu. Druhý okruh textů je věnován česko-německým kulturním vztahům se zvláštním důrazem na pražskou německo-židovskou literaturu. Konečně oddíl poslední se zabývá tématem, kterému se Josef Čermák věnoval nejvíce, totiž životem a dílem Franze Kafky a jeho českou a světovou recepcí.  O autorovi Josef Čermák (nar. 1928 v Roztokách u Jilemnice) vystudoval bohemistiku, romanistiku a srovnávací dějiny literatur na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde jej nejvíce ovlivnil Václav Černý. Roku 1952 nastoupil do SNKLHU, později přejmenovaného na Odeon. V nakladatelství působil až do roku 1990, nejprve jako redaktor (byl postupně členem pěti jazykových redakcí), později jako šéfredaktor a hlavní lektor. Podílel se zde na přípravě vydání velkého množství zásadních textů světové literatury. Po odchodu z Odeonu působil v dalších nakladatelstvích (Aventinum, Grafoprint Neubert) a vedl autorský tým desetisvazkové encyklopedie Universum (Euromedia, 1999–2001). Vedle toho se věnoval překládání, zejména z němčiny a francouzštiny, a především literárně‑historickému bádání. Jako komparatista přednášel v mladších letech světovou literaturu na Pedagogické a Filozofické fakultě UK, v šedesátých letech působil až do jeho nuceného odchodu tři semestry u Václava Černého na katedře komparatistiky pražské filozofické fakulty. Patří k našim předním znalcům pražské německé literatury a mezinárodní věhlas si získal jako jeden z nejzasvěcenějších českých vykladačů díla Franze Kafky (je autorem významných monografií vydaných v zahraničí). Z předmluvy Jiřího Pelána  „A právě osobnosti a dílu Franze Kafky, skutečnému těžišti Čermákova celoživotního zájmu o pražskou německou kulturu, je věnována více než dvacítka jeho příspěvků, jež přítomný soubor uzavírá. Jejich tematika je rozmanitá: najdeme tu například i úvahu o „starostech Franze Kafky s češtinou“ či zamyšlení nad „Kafkou jako glosátorem divadelního dění“. Převážná část těchto příspěvků je nicméně cíleně zaměřena ke Kafkově biografii: upřesňují se v nich fakta, snáší se dokladový materiál, korigují se tradované nepřesnosti a vyvracejí lživé konstrukce. Nejde přitom pouze o suché konstatace a nezbytné emendace: Čermák v těchto studiích osvědčuje nejen faktografickou akribii, ale také dar portrétu. Na pečlivé dokumentární bázi před námi neobyčejně plasticky vystupují členové Kafkovy širší rodiny – galerie jeho strýců z matčiny strany –, jeho otec, jeho sestry, jeho přátelé – Max Brod, souchotinář z Matliar Robert Klopstock –, či jeho „ženy“ – Dora Diamantová, Felice Bauerová, Grete Blochová, Julie Wohryzková, Milena Jesenská.“ „Texty, jež předkládá přítomný soubor studií a statí, vznikaly v průběhu více než šedesáti let. Čím překvapují, je jejich faktická jednota: podivuhodná koherence tematických voleb i metodologických přístupů. Rejstřík Čermákových metodologických hledisek je zajisté široký, všechna tato hlediska však vykazují jednotné rysy. Jsou vždy vázána na text – nejdou nad něj a nejdou proti němu –, jsou principiálně neideologická, nepoplatná apriorním schématům, a jsou – jak si to přál Václav Černý – autenticky „literárněhistorická“. Ať už jde o syntetické charakteristiky nebo minuciózní heuristické rešerše, nejsou exhibicí interpretačního důvtipu, ale korektní službou traktovaným autorům. Jejich jasnou motivací je snaha lépe poznat předmět kritického zájmu a říci něco nového. Jsou to dnes nemalé ctnosti.“ O knize Josef Čermák “I do daleka vede cesta…” Vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Praha 2017, 978-80-7308-700-5, 1. vydání, váz., 576 s. Svazek obsahuje výběrovou bibliografii autora   Kniha je k dostání v e-shopu FF UK.   Odkazy ukázka ke stažení rozhlasové vzpomínky k poslechu   Tisková zpráva Titulní strana   Kontaktní osoba pro média Mgr. Ondřej Sýkora 221 619 298; 731 439 761 ondrej.sykora@ff.cuni.cz

Kolektivizaci studuje už od prvního ročníku. Za výzkum získal student UK cenu Fragmenty paměti

21. březen 2017 - 12:57
iForum: Mgr. Tomáš Jirsa, student Filozofické a Právnické fakulty UK, obdržel 3. března v rámci festivalu proti totalitě Mene Tekel ve studentské kategorii cenu Fragmenty paměti za svou badatelskou činnost o tématu kolektivizace.

Na FF UK vystoupí přední filmový historik Andrew Higson

20. březen 2017 - 23:08
Jaké jsou současné trendy evropského televizního a filmového dramatu? Jaké filmy a seriály vznikají a kterým z nich se daří „cestovat“ a oslovit publikum v dalších zemích? To jsou některé z otázek, jimž bude věnována série přednášek prof. Andrewa Higsona (University of York) na Katedře filmových studií FF UK ve dnech 27.–29. 3. 2017. Otevřeno všem studentům FF UK i FAMU i zájemcům z řad veřejnosti. Prof. Andrew Higson (University of York) je předním odborníkem na národní kinematografie. Je autorem monografií Waving the Flag: Constructing a National Cinema in Britain (1995) a English Heritage, English Cinema: The Costume Drama Since 1980 a editorem antologií Dissolving Views: Key Writings on British Cinema, British Cinema, Past and Present a Young and Innocent? The Cinema in Britain, 1896–1930. Podílel se i na kolekci ‘Film Europe’ and ‘Film America’: Cinema, Commerce and Cultural Exchange, 1920–1939 o vztazích Hollywoodu a Evropy ve 20. a 30. letech. V současnosti vede Department of Theatre, Film and Television na Univerzitě v Yorku a dokončuje rozsáhlý projekt podpořený evropským výzkumným programem HERA věnovaný současnému evropskému televiznímu a filmovému dramatu. program přednáškového bloku

Beyond The Revolution in Russia: Narratives – Spaces – Concepts

20. březen 2017 - 16:06
During the conference, on the occasion of the 100th anniversary of the events in Russia, we would like to consider individual layers of reception and commemoration in the area of the East-central Europe.

Zrušení konzultačních hodin vedoucí studijního oddělení Mgr. Kateřiny Volné v úterý 21. 3. 2017

20. březen 2017 - 12:12
V úterý 21. března 2017 se ruší konzultační hodiny vedoucí studijního oddělení Mgr. Kateřiny Volné.  Děkujeme za pochopení.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve čtvrtek 29. června se úřední hodiny sekretariátu posouvají na 10:00 - 13:00.

22. červen 2017

Vzhledem k plánované rekonstrukci hlavní budovy bude provoz sekretairátu ÚSD během letních měsíců omezen na následující dny:

2. 8. 10:00-15:00 (P301)

3. 8. 10:00-15:00 (P301)

8. 8. 09:00-15:00 (P206)

9. 8....

19. červen 2017

V pondělí 19. června se ruší konzultační hodiny dr. Vojtěchovského, náhradní termín je ve čtvrtek 22. června od 14:00 do 15:30.

15. červen 2017

Zápočtový test z předmětu Kapitoly ze starších ruských dějin doc. Pickové se bude psát v pondělí 19. června od 15:00 v místnosti P301.

14. červen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014