Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 32 min 52 sek zpět

Dodatečné přijímací řízení pro ak. rok 2017/2018

15. květen 2017 - 16:11
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2017/2018. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2017. Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2017/2018 s výjimkou stanovených termínů a maximálního počtu přijímaných uchazečů (MPP). Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového studia nelze zkombinovat obor, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení. Seznam nově vypsaných oborů s odkazem na přihlášky naleznete zde: balakářské obory / navazující magisterské obory. Lhůta pro podávání přihlášek: do 28. 8. 2017. Řádný termín přijímacích zkoušek: 11.–18. 9. 2017. Náhradní termín přijímacích zkoušek: 25.–26. 9. 2017.

Zrušení úředních hodin celého studijního oddělení ve středu 17. 5. 2017

15. květen 2017 - 10:00
Ve středu 17. května 2017 se z důvodu Rektorského sportovního dne ruší úřední hodiny celého Studijního oddělení, včetně Referátu SIS a Akreditačního referátu. Děkujeme za pochopení.  

Děkanka jmenovala novou tajemnici Filozofické fakulty UK

12. květen 2017 - 15:18
Ke dni 12. května 2017 jmenovala doc. Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, novou tajemnici Filozofické fakulty UK Ing. Michaelu Šolcovou. Ing. Šolcová má rozsáhlé zkušenosti z různých řídících pozic ve státní správě i v soukromém sektoru, uspěla v otevřeném výběrovém řízení a s jejím jmenováním vyslovil souhlas i Akademický senát FF UK. Ing. Filip Malý po více než pěti letech ukončil působení ve funkci tajemníka FF UK na vlastní žádost; na fakultě zůstává na jiné pracovní pozici.

Professor Tomáš Halík Will Receive the Award of the Pontifical Council for Culture

10. květen 2017 - 18:51
The award Per artem ad Deum (Through Art to God) is bestowed every year by the Pontifical Council for Culture for excellent achievements in culture, especially for supporting intercultural dialogue. The previous recipients of this award include the film director Krzysztof Zanussi and the composers Krzysztof Penderecki and Arvo Pärt. The Pontifical Council for Culture was founded in 1982 by John Paul II and its current president is Cardinal Giafranco Ravasi. Professor Halík lectured together with Ravasi as part of Benedict XVI’s initiative “Courtyard of the Gentiles”. Tomáš Halík, priest, university professor and writer,is going to receive the medal Per artem ad Deum for “his testimony of true faith, participation in the life of the society, and public protests against race discrimination” during the festival Sacroexpo in Poland in July. There will be two other recipients of the award: Polish astronomer and theologian Michael Heller, the only Polish recipient of the Templeton Prize, and the German artist Claudia Henzler.

Tomáš Halík obdrží Cenu Papežské rady pro kulturu

10. květen 2017 - 15:21
Cenu Per artem ad Deum (Uměním k Bohu) každoročně uděluje Papežská rada pro kulturu za vynikající zásluhy v oblasti kultury zejména za podporu dialogu mezi kulturami. Toto ocenění obdrželi v minulosti např. režisér Krzysztof Zanussi či skladatelé Krzysztof Penderecki a Arvo Pärt. Papežskou radu pro kulturu zřídil v roce 1982 papež Jan Pavel II. a v současnosti ji vede kardinál Giafranco Ravasi, s nímž Tomáš Halík společně přednášel v rámci iniciativy Benedikta XVI. nazvané „Nádvoří národů“. Kněz, vysokoškolský pedagog a spisovatel Tomáš Halík, oceněný za „svědectví opravdové víry, za svou účast na životě společnosti a veřejná stanoviska proti rasové diskriminaci“, převezme letošní medaili Per artem ad Deum v rámci červnového festivalu Sacroexpo v Polsku. Spolu s ním budou vyznamenáni polský astronom a teolog Michael Heller, jediný polský držitel Templetonovy ceny, a německá umělkyně Claudia Henzler.   Související: Uměním k Bohu. Halík v Polsku převezme vatikánské ocenění [ceskatelevize.cz, 9. května 2017]

Filozofická fakulta UK otevře centrum Borise Němcova pro studium Ruska

10. květen 2017 - 11:02
Filozofická fakulta UK otevře ve spolupráci s Fondem Borise Němcova za svobodu nové Akademické centrum Borise Němcova pro studium Ruska. Centrum představila Žanna Němcovová, dcera Borise Němcova a zakladatelka Fondu Borise Němcova za svobodu, ve středu 10. května 2017.  Nové centrum bude jedním z badatelských týmů působících v rámci Výzkumných center Filozofické fakulty, jejichž část se specializuje na areálový výzkum kulturních, politických, historických a společenských aspektů strategických světových regionů. Jedná se zejména o oblasti Předního východu, Centrální Asie, Dálného východu, Ruska a Latinské Ameriky. Týmy špičkových odborníků dané regiony zkoumají komplexně z perspektiv politologie, filosofie, demografie, sociální geografie, lingvistiky či ekonomie. Mimo jiné se zabývají otázkami konfliktů a bezpečnosti v daných oblastech, migrací, mezikulturními vztahy či pamětí, identitou a myšlením jednotlivých kultur. Akademické centrum Borise Němcova pro studium Ruska bude připravovat analýzy, zprostředkovávat rozhovory s odborníky, organizovat semináře a konference za účasti evropských a ruských nezávislých expertů. Výstupy svého výzkumu chce srozumitelnou formou prezentovat jak v médiích, tak na univerzitách v Evropě i Rusku. „Klíčový rozměr budoucí činnosti Akademického Centra Borise Němcova spočívá na jedné straně ve vytváření mezinárodní sítě kontaktů mezi odborníky na východní Evropu, na straně druhé ve vlastní popularizační, a zejména vědecké činnosti. V komunikaci s našimi ruskými partnery se podařilo definovat šest prioritních směrů výzkumu; konkrétně se jimi stane situace ruské společnosti v zrcadle současné kultury, obraz budoucnosti u obyvatel Ruska, analýza občanských protestů v Rusku, modely kolektivní (kulturní) paměti Ruska, ruská emigrace 20. a 21. století, evropské hodnoty jako formativní faktor identit v Rusku a na postsovětském prostoru. Mezi uvedenými okruhy se objevují jak aktuální politicko-sociální otázky, tak i témata umožňující zkoumat historické kořeny a evropské souvislosti dnešních problémů východoevropského areálu. Navzdory různému charakteru a odlišné historii obě zakládající instituce, tedy Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a Fond Borise Němcova za svobodu, spojuje obhajoba lidských práv, demokratických hodnot a principů otevřené společnosti v dnešním světě. Moje osobní poděkování patří představitelům fondu, kteří se na nás na konci roku 2016 obrátili s nabídkou spolupráce, stejně jako vedení fakulty, jež od počátku tuto iniciativu podpořilo,“ říká Marek Příhoda, ředitel Ústavu východoevropských studií FF UK. Centrum se také bude účastnit činnosti Fondu Borise Němcova, konkrétně organizace pravidelného Fóra Borise Němcova, přípravy projektu letní školy, sestavování ratingu mladých ruských intelektuálů a přípravy stipendijního programu pro podporu magisterských studentů, doktorandů a mladých vědců, zabývajících se Ruskem. Nové centrum bylo představeno ve středu 10. května 2017 v 16 hod v budově Filozofické fakulty UK v Hybernské 3 (místnost č. 303). V diskuzi o aktuálních možnostech výzkumu východní Evropy vystoupili Žanna Němcovová, zakladatelka Fondu Borise Němcova za svobodu Marek Příhoda, ředitel Ústavu východoevropských studií FF UK Jelena Lukjanovová, profesorka Vysoké školy ekonomie, Moskva Alexandr Morozov, politolog. Tisková zpráva Kontaktní osoba pro média: Ina Píšová tisková mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz + 420 777 739 951 Marek Příhoda ředitel Ústavu východoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy marek.prihoda@ff.cuni.cz

Prof. David Dunaway: Seminar Representing History: Don’t Write a Dissertation, Write a Book

9. květen 2017 - 12:34
PRIMUS Research Project in cooperation with the CUNI Institute for the Study of Strategic Regions (WG: Research of Collective Memory in European Semi-Peripheries) invite to Seminar Representing History: Don’t Write a Dissertation, Write a Book. David Dunaway, Professor of Creative Writing at the University of New Mexico who received first doctorate in American Studies from Berkeley and author of ten books of biography and history, will deliver the lecture and preside the seminar on Friday 12th May 2017 at 9:30–11.00 in the main building of the Faculty of Arts, Charles University, nám. Jana Palacha 2, Prague 1, Room 313. Key questions of the Seminar: What happens we present history to a public? Does writing a research study and filing it in the library constitute historical outreach? How can scholars find that public for their research? The seminar begins by raising issues in representing scholarship such as cultural authority and appropriation, and reductionism.  The second half takes up how American scholars publish in journals and with university presses: what is the review process? How do you find and engage an editor? Participants can schedule a follow-up meeting with the presenter to review their own academic profiles and ambitions.

Armenian Delegation Launches the Armenian Books Collection at CUFA

9. květen 2017 - 11:39
At the end of April, the Armenian ambassador, His Excellency Mr. Tigran Seiranian, the Counsellor of the Embassy, Ms. Nouneh Zastoukh, and the Rector of the Yerevan State University, Professor Aram Simonyan, visited the Jan Palach Library. Together with the Dean of CUFA, Doc. Mirjam Fried, the Vice-Dean for Information Resources, Dr. Ondřej Tichý, the Director of the CUFA Library, Dr. Klára Rösslerová, and the Director of the Jan Palach Library, Jan Kamenický, they launched the new collection of Armenian literature. The collection was assembled from CUFA’s libraries in 2014 and it has been processed thanks to the generous support of the Armenian embassy in Prague. The users of the CUFA Library may search for the titles in the Charles University Central Index (Ckis.cuni.cz), or just browse through them in the green study room of the Jan Palach Library (under the painting of Mount Ararat). The Embassy of Armenia in Prague has also promised to make further book donations in the future so that the collection could be expanded. The importance of this event for the Armenian community in the Czech Republic is documented in the article published in the Armenian magazine Orer.

Novinářská cena za rok 2016 putuje na FF UK

5. květen 2017 - 14:08
Ocenění, které každoročně uděluje Nadace Open Society Fund, si klade za cíl podporovat kvalitní a nezávislou žurnalistiku. Odborná porota hodnotí mimořádný přínos v oblastech psané, audiovizuální a online žurnalistiky. Cenu za nejlepší analyticko-investigativní příspěvek v kategorii psané žurnalistiky získala série článků o čínské společnosti CEFC. Velkou měrou se na ní podílel projekt Sinopsis.cz, společná iniciativa Ústavu Dálného východu FF UK a sdružení AcaMedia, který své texty následně zveřejňoval na serveru Hlídací pes. „Série článků systematicky zpochybňuje tvrzení o pozitivním vlivu čínských investic v České republice i kredibilitě aktivních čínských investorů. Porotci oceňují dlouhodobou práci autorů a rutinní kombinaci mnoha zahraničních i domácích zdrojů. Důležitému tématu věnují hodně prostoru a zasazují jej do kontextu mezinárodních debat o vlivu čínských investic,“ zdůvodnila porota své rozhodnutí. Projekt Sinopsis.cz propojuje akademické prostředí s mainstreamovými médii a usiluje tak o lepší pochopení současné Číny a česko-čínských vztahů. Výstupy projektu je možné sledovat na webové a facebookové stránce projektu. Zde je rovněž možno přihlásit se k odběru pravidelného newsletteru. „Cena mě těší jako doklad toho, že  práce našich pedagogů je oceňována nejen v úzce odborných kruzích, ale i širší veřejností. Věřím, že toto ocenění bude inspirací pro studenty a přispěje k rozšíření zájmu o odborná témata související se současnou Čínou včetně mezioborové spolupráce v relevantních oblastech,“ říká profesorka Olga Lomová, vedoucí sinologie na FF UK. V kategorii nejlepší rozhovor psané žurnalistiky zvítězil student politologie FF UK Filip Zajíček, který spolu s Kirillem Ščeblykinem publikoval v The Student Times rozhovor s Andrejem Babišem Koupím si, co budu chtít. To není váš problém. „Jedná se o silný rozhovor s mocným mužem, který evidentně podcenil protihráče. Novináři v rozhovoru ukázali bystrost v reakci na dotazovaného a nechali ho projevit se se vším všudy. Odhalili tak aroganci mocného politika, který se sám v rozhovoru diskreditoval. Rozhovor byl nominován nejen pro svůj zásadní společenský dopad a relevanci, ale také pro svou poutavost. (…) Rozhovor přesně vystihuje momenty mezi tazateli a dotazovaným a odkrývá pravou tvář výrazné osoby české politické scény,“ uvedla porota ve svém zdůvodnění. Mluvčí fakulty UK Ina Píšová k oceněním dodává: „Jako Filozofická fakulta UK usilujeme o naplnění trojího poslání: špičkové vědy, vynikající výuky a silné role ve veřejném prostoru.  Chceme poskytovat odborná stanoviska k aktuálním společensko-politickým tématům a podílet na budování občanské společnosti. Ocenění Filipa Zajíčka a kolegů z projektu Sinopsis je uznáním tohoto úsilí a my si ho velmi vážíme.“ Oceněné články věnované Číně jsou zveřejněny na webu projektu Sinopsis, rozhovor s Andrejem Babišem na webu Student Times. Tisková zpráva Kontaktní osoba pro média: Ina Píšová tisková mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz + 420 777 739 951

Zápis po přerušení – květen 2017

4. květen 2017 - 18:27
Studenti bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijních programů, kteří mají studium přerušeno do 22. 5. 2017, se dostaví k  opětovnému zápisu do studia  dne 17. 5. 2017 nebo 19. 5. 2017 v úředních hodinách studijního oddělení,  ke své studijní referentce.

Arménská delegace slavnostně otevřela fond arménských knih

3. květen 2017 - 14:42
Na konci dubna navštívil Knihovnu Jana Palacha v doprovodu arménského velvyslance Jeho Excelence Tigrana Seiraniana a rady velvyslanectví Nouneh Zastoukhové rektor Univerzity v Jerevanu pan prof. Aram Simonyan. Společně s paní děkankou doc. Mirjam Fried, panem proděkanem pro informační zdroje dr. Ondřejem Tichým, ředitelkou Knihovny FF UK dr. Klárou Rösslerovou a vedoucím Knihovny Jana Palacha Mgr. Janem Kamenickým slavnostně zpřístupnili fond arménské literatury. Fond byl roku 2014 sdružen z knih dostupných na Filozofické fakultě a díky spolupráci s Velvyslanectvím Arménské republiky zpracován. Uživatelé Knihovny FF UK tak knihy mohou dohledat prostřednictvím Centrálního katalogu UK (ckis.cuni.cz) nebo se jimi probírat pod obrazem Araratu v zelené studovně Knihovny Jana Palacha. Při návštěvě byly Velvyslanectvím Arménské republiky navíc přislíbeny průběžné dary arménských knih do fondu knihovny. Význam návštěvy pro arménskou komunity v ČR dokládá článek zveřejněný v arménském časopise Orer. poznámka: Nejedná se o první oficiální návštěvu z Arménie v Knihovně FF UK, o návštěvě z roku 2014 si můžete přečíst zde. Autoři: Klára Rösslerová a Jan Kamenický, fotografie Martin Hundák

Cenu Jana Palacha za rok 2016 získala práce o Bedřichu Frídovi a Jaroslavu Vrchlickém

3. květen 2017 - 9:37
Cenu za mimořádný přínos diplomové práce získal Mgr. Jiří Hubáček, nynější doktorand na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. „Při vydání rozsáhlého, dosud nikdy netištěného textu z rukopisné pozůstalosti prezentoval své profesionální schopnosti editorské, v úvodních studiích a zejména v oddílu Komentářů pak zcela jedinečnou znalost Vrchlického života a souvislostí jeho tvorby,“ uvedl vedoucí oceněné diplomové práce dr. Václav Vaněk. Oceněná diplomová práce byla vydána knižně ve Vydatelství FF UK v roce 2016. Cena Jana Palacha za rok 2016 byla předána v rámci zasedání Vědecké rady FF UK 20. dubna 2017. Bedřich Frída – Jaroslav Vrchlický: Vedle sebe šli jsme dálnou poutí… Vzpomínky ze života dvou bratří Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (Varia, sv. 55), 2016 Uspořádal, edičně připravil, úvodní studii a komentáře napsal Jiří Hubáček Svazek přináší první úplnou edici Pamětí překladatele, prozaika a divadelního kritika Bedřicha Frídy, v nichž autor vzpomíná především na svého bratra, spisovatele Jaroslava Vrchlického. Frídův text, dosud dostupný pouze v rukopise, přináší množství nových, biograficky a historicky cenných informací o životě a díle předního básníka lumírovské generace, zejména o období jeho dětství a mládí, o jeho manželství a o několikaleté vážné nemoci; dokresluje tak, ale v mnohém i koriguje některé ustálené soudy o básníkově životě a jeho literární činnosti. Frídovy Paměti jsou doplněny několika drobnějšími, časopisecky otištěnými a dnes většinou zapomenutými vzpomínkovými texty jak od Frídy, tak od samotného Vrchlického. V závěru je uveřejněna zpráva MUDr. Pelnáře o průběhu Vrchlického nemoci. Svazek je vybaven úvodní studií od Jiřího Hubáčka a rozsáhlými komentáři, které připomínají málo známé a často opomíjené dobové souvislosti, vztahující se k Vrchlického osobnosti a tvorbě. Cena Jana Palacha je jediná oficiální fakultní cena, která je udělována řádnému studentovi FF UK. Je udělována za vynikající samostatnou publikační činnost, za mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či magisterské diplomové práce nebo za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž FF UK. Jejím smyslem je připomenout památku Jana Palacha.  

The Czech Summer School of Linguistics

2. květen 2017 - 16:09
The aim of the Summer School of Linguistics is to give an opportunity to students and young researchers who are interested in language and its use to get acquainted with the range of current achievements in linguistic research. The lectures usually cover various research fields such as the first and second language acquisition, psycholinguistics, typology and language contact, corpus linguistics, neurolinguistics, phonetics, etc. The Summer School of Linguistics aims also to have an important social impact. In other words, it should be not only a place where one can get useful information of the current state of linguistics but also a place where people interested in language and its use meet, discuss various issues and possibly start to collaborate on various future projects. Anybody interested in language and its used is welcome at the Summer School of Linguistics. There is no need for prior knowledge of any of the topics. The capacity of the school is limited (ca. 100 participants). Therefore, we encourage you to register early. Conference website

Prague Microfestival, May 18 – 21, Hybernská 4

2. květen 2017 - 16:05
Prague Microfestival (PMF) is an annual festival of the arts, combining contemporary writing with art, film, and performance.

Invitation to the Workshop “The Language Contact and the Early Slavs”

2. květen 2017 - 16:02
The Language Contact and the Early Slavs Prague, Czech Republic 19th–20th October 2017 organized by the MIndME research group, Charles University MIndMe Research Group | Faculty of Arts, Charles University In the last decades, there have been radical shifts in our understanding of ethnicity, religion and their dialogic relationship. Ethnicity, similar to religion, is not viewed as a biologically or culturally stable identity, but as a behaviour – as a cultural construct created, transmitted and maintained by discourse and practice and in effect expressed both by language or/and non-verbal semiotic means such as material culture. However, there is a lack of knowledge of interaction and substitutability of language and material culture in this process under various social, economic, and demographical circumstances. The MIndMe research group aims to advance the research in how ethnicity was constructed in the specific situation of migration or cultural and language contact in Early Medieval Europe. In addition, the research will focus on links between ethnicity and other kinds of identities, especially religion. In order to achieve these objectives, the project (1) includes various disciplines, territories, and contact situations, (2) advances comparative approaches and new methods, and (3) organizes several international conferences and workshops. The first one will be held in Prague – “The language contact and the early Slavs”. Workshop: The language Contact and the Early Slavs The workshop is addressed to one of the most controversial issues in contemporary medieval studies, which is the extremely fast expansion of the Slavic language across great parts of Europe in the Early Middle Ages. While traditional scenarios assume unity of language, ethnicity and material culture, leading alternative models emphasize the active role of material culture, through which ethnic identity was constructed to mobilize linguistically extremely heterogeneous population. The traditionalists explain the spread of the Proto-Slavonic language by migrations in the 6th-7th century and associate that with specific material culture and with early mentions of ethnic Slavs in written sources. The alternative hypotheses attribute the same material culture and written references to linguistically and genetically very varied communities and associate the later spread of the Proto-Slavonic with its status as an ‘official’ language or ‘koiné’. In other words, early ethnic Slavs did not speak Proto-Slavonic, no Slavic ‘Urheimat’ did exist and Slavic speakers may not have common roots. The papers will be given from Thursday to Friday, one full day excursion/trip on Saturday will be offered. The workshop is organized by the financial support of the Faculty of Arts, Charles University. Abstracts for the workshop Titles and abstracts (100–300 words) should be sent to Tomáš Klír (tomas.klir@ff.cuni.cz) before 31th May 2017. Required information: Surname, first name Affiliation/Address E-mail Telephone number Title Short schedule of the workshop Morning Lunch Afternoon Evening Wednesday, 18th October Arrival Arrival Arrival Arrival Thursday, 19th October Welcome and lectures Lunch Lectures Dinner Friday, 20th October Lectures Lunch Lectures Dinner Saturday, 21th October Excursion Excursion Excursion Dinner Sunday, 22th October Departure Departure Departure Departure Excursion: optional. Accompanying person: accommodation in double room. More details will follow.

Výstava Dvacet let Mezinárodního sinologického centra byla slavnostně zahájena

2. květen 2017 - 14:21
Vernisáž výstavy Dvacet let Mezinárodního sinologického centra/Hou Hsiao-hsien v Praze proběhla 27. dubna 2017 ve foyer hlavní budovy Filozofické fakulty UK. Výstava zde bude k vidění do konce května 2017. Spolu s mezinárodní konferencí Taiwan Cinema and Cultural Dynamics a přehlídkou filmů režiséra Hou Hsiao-hsiena v kině Ponrepo je součástí doprovodných akcí k výročí Centra. Výstava přibližuje působení Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuovy nadace při Univerzitě Karlově, které bylo založeno v roce 1997, a dále se zaměřuje na dílo režiséra Hou Hsiao-hsiena (City of Sadness, Millenium Mambo, Assassin) a spisovatelky a scenáristky Chu Tien-wen v širším kontextu historie taiwanského filmu. foto: archiv FF UK

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Vzhledem k plánované rekonstrukci hlavní budovy bude provoz sekretairátu ÚSD během letních měsíců omezen na následující dny:

2. 8. 10:00-15:00 (P206)

3. 8. 10:00-15:00 (P206)

8. 8. 09:00-15:00 (P206)

9. 8....

19. červen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014