Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 39 min 1 sek zpět

Byly zveřejněny výsledky studentského hodnocení kurzů letního semestru

30. červen 2017 - 11:23
Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky. Výsledky jsou zveřejněny včetně slovních komentářů.

Kateřina Svatoňová získala Cenu F. X. Šaldy

29. červen 2017 - 11:45
Ve čtvrtek 29. června 2017 byly slavnostně předány Cena F. X. Šaldy za českou uměleckou kritiku a Cena Otokara Fischera pro německé bohemistky a bohemisty. Autoři oceněných knih Kateřina Svatoňová a Tilman Kasten přestavili své práce ve středu 28. června v pražském Goethe-Institutu. Cena Otokara Fischera byla udělena poprvé symbolicky v roce 150. výročí narození a 80. výročí smrti F. X. Šaldy. Po jedenadvacáté byla ve čtvrtek 29. června 2017 udělena Cena F. X. Šaldy za mimořádný publikační výkon v oblasti české umělecké kritiky. Porota Ceny F. X. Šaldy ve složení Petra Ježková (divadelní historie a kritika), Matěj Kratochvíl (hudební historie a kritika), Zdenka Kalnická (filosofie), Martina Mašínová (literatura a nakladatelská praxe), Jana Pelouchová (hostitelské Museum Kampa), Miloslav Topinka (básník a esejista) a Tomáš Winter (výtvarná kritika a kunsthistorie) se rozhodla udělit Cenu F. X. Šaldy Kateřině Svatoňové za knihu Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery (Praha: Filozofická fakulta UK, Národní filmový archiv, Master Film, 2016). Spolu s Cenou F. X. Šaldy bude poprvé slavnostně předána rovněž Cena Otokara Fischera pro německé bohemistky a bohemisty, která klade obdobný důraz na „pronikavost pohledu, dar hodnotící, schopnost vidět a položit problém, přetavování imaginace, povyšování a zpředmětňování nálady“ (O. Fischer, Na rozhraní, 1914). Je určena výjimečným počinům v německy psané bohemistice, zahrnuje širokou oblast české literární historie, jazykovědy, dějin umění, architektury, divadla, hudby či filmu. Zvláštní pozornost je věnována pracím germanobohemistickým, zkoumajícím vztahy mezi českou a německou kulturou v prostoru českých zemí. Neznámou kapitolu z dějin česko-německého literárního transferu představuje i kniha Tilmana Kastena o valdštejnských románech Alfreda Döblina a Jaroslava Durycha, kterou pod názvem Historismuskritik versus Heilsgeschichte–Die Wallenstein-Romane von Alfred Döblin und Jaroslav Durych vydalo v roce 2016 nakladatelství Böhlau. Knihu vybrala česko-německá porota Ceny Otokara Fischera tvořená zástupci německých univerzitních bohemistik (Irina Wutsdorff, Alfrun Kliems, Marek Nekula, Martina Winkler) a zástupci pořádajícího Institutu pro studium literatury (Libuše Heczková, Eva Jelínková, Petr Málek, Václav Petrbok). Cena F. X. Šaldy na Facebooku Cena Otokara Fischera Tisková zpráva Kontakt pro média Libuše Heczková 602 242 314 libuse.heczkova@ipsl.cz

Mezinárodní konference o středověké a renesanční hudbě

29. červen 2017 - 9:12
Ve dnech 4.–8. července 2017 proběhne v Anežském klášteře v Praze doposud největší setkání odborníků na hudbu starších období –  Mezinárodní konference o středověké a renesanční hudbě (Medieval and Renaissance Music Conference). 45. ročníku prestižního setkání se účastní přes tři sta českých a zahraničních muzikologů. Akci doprovodí série koncertů a výstav, na nichž si bude veřejnost moci prohlédnout například originál známého Jistebnického kancionálu. Poprvé za bývalou železnou oponou Idea každoročního muzikologického setkání Medieval and Renaissance Music Conference (MedRen) vzešla v 70. letech 20. století z podhoubí vzrůstajícího zájmu o výzkum hudby před rokem 1600. Zprvu čistě britská iniciativa se v 90. letech ujala i na pevnině a od té doby se v pořadatelství střídala kontinentální západoevropská a ostrovní města, např. Oxford, Vídeň, Tours, Barcelona, Brusel či Utrecht. Se 45. ročníkem konference MedRen pokořila další geograficko-politický předěl: Praha je první město za někdejší železnou oponou, které tuto významnou akci hostí. Na konferenci, kterou pořádají Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, se sjede 270 referujících účastníků z 28 zemí (z 20 evropských a dále z USA, Kanady, Brazílie, Austrálie, Hong Kongu, Gruzie, Arménie a Izraele). Akce tak patří k největším svého druhu v oblasti výzkumu starší evropské hudby. Nynější pořadatelství je nejen výsledkem několikaletých snah české vědecké diplomacie, ale i vyjádřením uznání zdejší poválečné tradici medievistického a raněnovověkého bádání. Zejména díky vědecké práci Jaromíra Černého se středoevropská témata začala vracet do mezinárodního diskursu, a to navzdory nepříliš dávné politické izolaci střední Evropy a ztíženým podmínkám, se kterými se museli potýkat zdejší vědci. Na Černého poznatky navazují od 90. let 20. století jeho žáci z Ústavu hudební vědy FF UK. Hudba není ani vážná, ani stará Téměř tři sta odborníků z celého světa od Hong Kongu po Brazílii představí středověkou a renesanční hudbu jako stále živé a aktuální téma. „Posláním setkání je ukázat, že hudba není ani vážná, ani stará, je taková, jací jsme my jako posluchači a jaké role jí přisuzujeme, nezávisle na čase a prostoru, v němž zaznívá,“ říká jedna z organizátorek, Lenka Hlávková z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty. „Již několik generací evropských muzikologů se snaží skrze písemné prameny hledat cesty ke zvukové podobě a vícerozměrnému obrazu naší minulosti a při tom odkládat brýle politiky, světonázoru i individuální kulturní zkušenosti.“ Doprovodné akce: Koncerty a výstavy Ve středu 5. 7. 2017 zazní v Anežském klášteře převážně vokální program Regina luctus – Královna smutku, věnovaný hudbě přelomu 13. a 14. století spojené s královským dvorem Václava II. a Guty Habsburské. Na přípravě koncertu se podílejí Tiburtina Ensemble s uměleckou vedoucí Barborou Kabátkovou a Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. Tento koncert je z kapacitních důvodů určen pouze registrovaným účastníkům konference. Záznam z koncertu odvysílá ČRo3 Vltava.  Pro veřejnost je připraven koncert 7. 7. 2017 od 19.30 hod. v kostele U Salvátora (Salvátorská 1, Praha 1) a je věnován 500. výročí luterské reformace. Vystoupí vokální soubor Societas Incognitorum pod uměleckým vedením Eduarda Tomaštíka. Zazní mimo jiné hudba pražských luteránských skladatelů rudolfinské doby. Během konference bude veřejnosti zpřístupněna i mimořádná výstava Hudební klenoty české reformace. Rukopisy a tisky 15.–17. století ze sbírek Národního muzea, a to v Národním muzeu – Českém muzeu hudby (Karmelitská 2, Praha 1). Bude zde k vidění ojedinělá kolekce nejvýznamnějších hudebních pramenů české hudby před rokem 1620. Kromě tisků z doby Rudolfa II. si budou návštěvníci moci prohlédnout známý Jistebnický kancionál a graduál Martina Bakaláře z Vyskytné. Výstava se bude konat pouze v době konání konference, tedy od 5. do 9. července 2017 vždy od 10 do 18 hodin.     Obr. 1 Jistebnický kancionál. Kdož jsú boží bojovníci                           Obr. 2 Jistebnický kancionál. Zdroj: Národní muzeum Doprovodným projektem je rovněž virtuální výstava hudebních rukopisů 12.–16. století ze sbírek Národní knihovny …a slovo se stalo hudbou. Na webových stránkách www.manuscriptorium.com si zájemci budou moci prohlédnout původní notové záznamy středověké a renesanční hudby, jejich současné přepisy a pustit nahrávku dané skladby. Vše doplňuje vysvětlující komentář. Jedná se o výsledek spolupráce Ústavu hudební vědy FF UK a Národní knihovny ČR s využitím databáze digitalizovaných rukopisů Manuscriptorium. Projekt bude spuštěn 4. července a jeho plnou verzi bude možno využívat do konce letošního roku. Slavnostní zahájení konference spolu se spuštěním projektu …a slovo se stalo hudbou proběhne 4. července 2017 v 18 hodin v Anežském klášteře. Záštitu nad konferencí přijali Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka Filozofické fakulty UK v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK v Praze Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A., poslanec Evropského parlamentu Konference se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Generální partner Národní galerie v Praze Partneři: Národní muzeum Národní knihovna ČR Horizon 2020 – HERA Nadace Český hudební fond Supraphon, a. s. Hyperion Records KLP – Koniasch Latin Press s. r. o. Bohemia Sekt s. r. o. GRAFFIS studio s. r. o. Organizační výbor Mgr. Jan Baťa, Ph.D. (Ústav hudební vědy FF UK) PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. (Ústav hudební vědy FF UK) PhDr. Jiří K. Kroupa (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě) Mgr. Josefína Matyášová (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě) Kontaktní osoba pro média Ina Píšová tisková mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz + 420 777 739 951 Tisková zpráva

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve dnech 17.10.- 27.10. ze zdravotních důvodů odpadají konzultace a veškerá výuka dr. Valkouna.

17. říjen 2017

Od pondělí 16. října do čtvrtka 26. října se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Vojtěchovského.

V týdnu od 16. října se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Koury, s výjimkou výuky předmětu History of...

02. říjen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014