Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 56 min 34 sek zpět

Studentka historie z Ústavu českých dějin FF UK získala Cenu Josefa Šusty

12. duben 2017 - 18:12
Práce Terezy Dufkové Cesta krále Václava IV. do Remeše roku 1398 získala Cenu Josefa Šusty v rámci 17. ročníku této soutěže. Cena byla udělena odbornou hodnotitelskou komisí výboru Sdružení historiků České republiky u příležitosti Celostátní studentské vědecké konference „Historie 2016“, která se konala 6. a 7. dubna 2017 v Českých Budějovicích.

Prof. Matthew Guterl (Brown University): “Donald Trump, Capitalism, and the Endings of America”

11. duben 2017 - 11:24
Department of Anglophone Literatures and Cultures, CU FA, is pleased to invite you to a lecture by Matthew Guterl, Professor of Africana Studies and American Studies Chair of American Studies at Brown University. | 18 April 2017

Výběrové řízení ze dne 6. 4. 2017 – Jazykové centrum

11. duben 2017 - 8:55
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Jazykové centrum Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor / lektorka Obor a zaměření: francouzský jazyk. Úvazek: 1 (40 hodin týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru francouzština, titul nebo předpoklady k zahájení doktorského studia v tomto oboru vítány, výborná znalost francouzštiny, znalost češtiny, přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, organizační a administrativní schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky: 15. května 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem). představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Týden diverzity

10. duben 2017 - 12:34
Čtyřdenní kulturně-vědecká akce se z velké většiny odehraje v nově oživeném prostoru Hybernské 4. Připraveny jsou přednášky, workshopy, projekce a mnoho dalších aktivit prezentujících dění na FF UK.

CUFA Opens a New Cultural Campus in an Empty Set of Buildings in the Old Town of Prague

7. duben 2017 - 11:48
In April, the large complex of buildings in Hybernská, which has been empty so far, is going to open to the public for the first time. In cooperation with the Prague City Council, the Faculty of Arts, Charles University, launches a multifunctional space which will bring together creative students, academics, and artists, and will also cater for Prague citizens and visitors. The festival Diversity Week: City and Emotions (10 – 13 April 2017),  is going to be the starting point of the transformation of the empty set of seven houses into an open community space where the public, the academia, students, and artists can meet and cooperate. The varied programme of the festival attempts to show how these different spheres could be connected. The festival includes worshops, exhibitions, videomapping, escape games, film screenings and concerts, and is completely free of charge. English-friendly events during Diversity Week: City through Women’s Hearts and Eyes, panel discussion, Tuesday 11 April, 8:30 How’s Life in Divercity, panel discussion, Tuesday 11 April, 12:00 The Human Scale, film screening, Tuesday 11 April, 16:30 Colombia magia salvaje, film screening, Tuesday 11 April, 18:30 Homo Sapiens, film screening, Tuesday 11 April, 20:00 Strategies of Identity: Heritage and Diversity, workshop, Wednesday 12 April, 14:00 Litteraria Pragensia Books & Equus Press, publishing house presentation, Wednesday 12 April, 18:00 Conference, performance collage, Wednesday 12 April 20:00 & Thursday 13 April, 12:30 Prague through Foreing Eyes, literary cafe, Thursday 13 April, 13:30 BERG Orchestra, musical walk, Thursday 13 April, 19:00 BERG Orchestra, site specific performance, 13 April, 20:00 See the full programme here.

Výběrové řízení ze dne 5. 4. 2017 – Ústav filosofie a religionistiky

7. duben 2017 - 11:38
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav filosofie a religionistiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: filosofie se zaměřením na antickou filosofii a jednu další oblast (systematickou nebo historickou) filosofie. Úvazek: 1 (40 hodin týdně) Požadavky: titul Ph.D. nebo ekvivalent, případně krátce před dokončením, aktivní znalost alespoň dvou světových jazyků, schopnost pravidelné výuky v cizím jazyce, přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, organizační a administrativní schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky: 5. května 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis s přehledem praxe a přehledem vědecké, pedagogické a publikační činnosti, v případě dokončeného doktorského studia ověřenou kopii doktorského diplomu, rozvaha o budoucím odborném zaměření. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ_UFAR

Open Letter to Viktor Orbán in Support of the Central European University in Budapest

7. duben 2017 - 11:14
Tiltakozó nyilatkozat a budapesti Közép-európai Egyetem ügyében Orbán Viktor magyar miniszterelnök kormánya olyan felsőoktatási törvénymódosítási tervezetet kíván elfogadtatni, amely veszélyezteti a Magyarországon működő nemzetközi akadémiai intézmények további tevékenységét. Többek között a Közép-európai Egyetemét (CEU) is, melyet 1991-ben Prágában alapítottak és 1996-tól Magyarországon fejti ki tevékenységét, teljes összhangban az érvényes magyar jogrenddel. A kormány által benyújtandó törvénymódosítás célja a Budapesten működő Közép-európai Egyetem tevékenységének megnehezítése, akár teljes ellehetetlenítése. A törvényekkel való ilyen típusú diszkriminatív visszaélés a nem demokratikus, tekintélyelvű társadalmi rendszerek jellemzője, melyekről az elmúlt évszázad tapasztalatai alapján úgy gondoltuk, hogy Európába immár soha nem térhetnek vissza. A magyar kormány eljárása a török egyetemeken nemrégiben lezajlott politikai és nacionalista tisztogatásokat, illetve a jelenlegi orosz rezsim igyekezetét idézi, amely a Szentpétervárott működő Európai Egyetem megszűntetését célozta. A művelődéshez és az akadémiai világ tevékenységéhez Európa mindig nyitott módon viszonyult, szem előtt tartva a kutatás szabadságát és a nemzetközi együttműködés lehetőségeit, azzal a céllal, hogy minél hathatósabban elősegítse az ismeretek és a társadalom fejlődését. Így volt ez a középkorban, a kezdetek kezdetén, majd a newmani és humboldti típusú egyetemeken, és így van ez mai is. A magyar kormány jelenlegi lépései, melyek a CEU és más nemzetközi oktatási intézmények ellen irányulnak, az európai kultúra és művelődés fenti hagyományaival mennek szembe. A CEU Közép-Európa egyik legjobb felsőoktatási intézménye, amely céltudatos munkájának köszönhetően vált napjaink egyik legjobb hírű egyetemévé szerte a világon. A CEU más egyetemekkel szemben tanúsított nyitottsága jelentősen hozzájárul mind a magyarországi, mind régiónk más nemzetei felsőoktatásának színvonalához is. A CEU intenzíven együttműködik Közép-Európa akadémiai műhelyeivel, közös kutatási projektek, nyári egyetemek, illetve közösen szervezett konferenciák keretén belül is. Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy a felsőoktatási törvény tervezett módosítását a jelenlegi formájában ne valósítsa meg. Amennyiben az akadémiai intézmények elleni támadásra mégis sor kerülne, szeretnénk hangot adni tiltakozásunknak és abbéli szándékunknak, hogy készen állunk megtalálni azt az új, teljes értékű otthont, melyben a Közép-európai Egyetem ismét visszatérhet akadémiai küldetésének teljesítéséhez.   doc. Mirjam Friedová, Ph.D. Faculty of Arts, Charles University Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. Faculty of Humanities, Charles University PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. Faculty of Social Sciences, Charles University Mgr. Zdeněk Holý Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. Institute of International Relations Prague Michael Žantovský Vaclav Havel Library PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. Institute of Philosophy, Academy of Science, v. v. i. Vlaďka Votavová Association for International Affairs (AMO) Statement in Support of the Central European University in Budapest The Hungarian government lead by Viktor Orbán is currently preparing an amendment to the National Higher Education Act which would threaten the further activities of international academic institutions in Hungary. One of them is the Central European University (CEU), which was founded in Prague in 1991 and has been carrying out its activities in Hungary since 1996, completely in accordance with Hungarian law. The aim of the amendment which is being prepared at the moment is to hinder or even prevent further activities of the Central European University in Budapest. Such discriminatory abuse of law is one of the characteristics of non-democratic, authoritarian regimes which we have never expected to see in Europe again. The action of the Hungarian government is on par with the recent political and nationalist cleansings at Turkish universities and with efforts on part of the Russian regime to close the European University in St Petersburg. Since the Middle Ages through the classical universities, as imagined by Newman and Humboldt, to the present-day forms, European approach to education and the academic world has been characterised by openness, freedom of research, and international cooperation with the aim to develop human knowledge and society. Current steps of the Hungarian government, deliberately aimed against CEU and other international educational institutions, are going directly against the tradition of European culture and education. CEU is one of the best academic institutions in Central Europe and has been for a long time building up a reputation of an excellent international university. By its openness towards other universities, it significantly contributes towards the quality of university education both in Hungary and in other countries of our region. CEU intensively cooperates with academic institutions in Central Europe by means of joint research projects, summer schools, and conferences. We appeal on the Hungarian government not to introduce the amendment of the National Higher Education Act in its current form. Should such an attack on academic institutions really take place, we want to express our profound disagreement and determination to help CEU to find another suitable home and to renew its academic mission. doc. Mirjam Friedová, Ph.D. Faculty of Arts, Charles University Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. Faculty of Humanities, Charles University PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. Faculty of Social Sciences, Charles University Mgr. Zdeněk Holý Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. Institute of International Relations Prague Michael Žantovský Vaclav Havel Library PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. Institute of Philosophy, Academy of Science, v. v. i. Vlaďka Votavová Association for International Affairs (AMO)   Contact for the media: Ina Píšová, CUFA Spokesperson +420 777 739 951 ina.pisova@ff.cuni.cz

Noc s Andersenem počtvrté, tentokrát se Čtyřlístkem a konečně pod hvězdami

6. duben 2017 - 11:48
V aprílový předvečer se v Knihovně Jana Palacha konala již čtvrtá Noc s Andersenem. I naše knihovna se tak pustila do boje o dětské čtenářství, tentokrát nám byly pomocníky postavičky ze Čtyřlístku. Akce vždy začíná předčítáním knihy, kterou vybíráme tak, aby se hodila k tématu večera. Letos jsme se báli, že předčítat kreslený Čtyřlístek bude trochu oříšek, nakonec jsme však objevili i Čtyřlístek ve formě pohádkové knihy. Po čtení následuje z pohledu dětí zlatý hřeb večera: bojovka. Letos děti měly jedno stanoviště na Fonetickém ústavu, kde měnily hlas Fifinky tak, aby zněl strašidelněji a únosci Myšpulína, Bobíka a Pindi se náležitě vylekali, jinde skládaly čtyřlístkové puzzle na čas nebo plnily vědomostní úkoly s čtyřlístkovou tématikou. Dvě stanoviště jsou však nezměnitelná: prvním je opičí dráha, která letos kromě rychlosti a zručnosti dětí při oblíbené jízdě s knihovnickým vozíkem prověřila i jejich schopnost vyluštit tajný vzkaz, rychlost při oblékání a znalost českých pohádek ukrytých v kouzelném klobouku. Druhou tradiční disciplínou je stezka odvahy do temného knihovního skladu. Po bojovce jsme my sčítali body, abychom určili vítěze, a děti si ještě skládaly vlastní Čtyřlístek s komiksovými bublinami podle jejich fantazie. A pak už následovalo vyhlášení vítězů a rozdávání dárků. Díky štědrosti našich sponzorů děti dostaly krásné knihy, pexesa, bonbóny, tužky a podobně. Naším tradičním sponzorem je ČEZ a nakladatelství Mladá fronta, letos jím byly navíc IKEA a DM drogerie. Po společné večeři a čištění zoubků následuje příprava na spaní, s rozbalováním spacáků a karimatek pomáhají úplně všichni. Spí se na galerii hlavní studovny Knihovny Jana Palacha s proskleným stropem a letos byly poprvé vidět hvězdy! Před usnutím děti ještě poslouchají ukolébavky a pohádku na dobrou noc. Zde oficiální program končí, protože pak už by děti teoreticky měly jen klidně spát. Ve skutečnosti následuje noc plná štěbetání, běhání na záchod, svícení baterkami a tajného čtení (nad tím jediným bychom měli přimhouřit oči). Ale i to je součástí Noci s Andersenem, pro děti je noc strávená mimo domov a bez rodičů umocněná spaním ve spacáku v kolektivu ostatních dětí zážitkem sama o sobě. A my jim to přejeme. Užíváme si tu radost s nimi. autoři: Klára Rösslerová, Jan Kamenický a Radek Skarnitzl; fotografie: Martin Hundák, FF UK

Studentská rada FF UK pořádá shromáždění na podporu Středoevropské univerzity

5. duben 2017 - 15:22
V úterý 4. 4. 2017 schválil maďarský parlament novelu zákona o vysokých školách, jehož jedním z důsledků V úterý 4. 4. 2017 schválil maďarský parlament novelu zákona o vysokých školách, jejímž důsledkem s největší pravděpodobností zrušení Středoevropské univerzity v Budapešti (situaci přehledně zmapoval Český rozhlas). Středoevropská univerzita dlouhodobě spolupracuje s FF UK, řada jejích absolventů na FF UK působí. Spolu s dalšími českými vědeckými a kulturními institucemi proto fakulta Středoevropské univerzitě vyjádřila podporu otevřeným dopisem, který adresovala předsedovi maďarské vlády Viktoru Orbánovi, navrhovateli novely zákona o vysokých školách Zoltánu Balogovi a rektorovi Středoevropské univerzity prof. Ignatieffovi. Na podporu ohrožené univerzity nyní Studentská rada FF UK pořádá shromáždění, které se bude konat v sobotu 8. dubna ve 14:00 před Velvyslanectvím Maďarské republiky v Praze. událost na Facebooku

Studentka FF UK Pavlína Juračková získala prestižní Iberoamerickou cenu

5. duben 2017 - 14:43
iForum: 4. dubna se ve Vlasteneckém sále Karolina uskutečnilo slavnostní vyhlášení 22. ročníku Iberoamerické ceny. Cenou nesoucí název Premio Iberoamericano byly odměněny nejlepší práce studentů českých VŠ.

Zemřela anglistka PhDr. Marcela Kuncová

4. duben 2017 - 11:07
Ve středu 29. března 2017 zemřela ve věku 85 let anglistka PhDr. Marcela Kuncová, jejíž jméno je těsně spjato s pražskou anglistikou poválečného období. Marcela Kuncová byla žačkou nejvýznamnějších následovníků Viléma Mathesia – profesorů Bohumila Trnky, Josefa Vachka a Ivana Poldaufa. Jako adeptka lingvistiky navštěvovala Trnkovu Odbornou skupinu pro funkční jazykozpyt při Kruhu moderních filologů již od jejího založení v r. 1956. Na Katedru anglistiky a amerikanistiky na FF UK nastoupila v druhé polovině 60. let po zrušení Univerzity 17. listopadu, kde pracovala pod vedením Ivana Poldaufa, který podnítil její zájem o lexikologii. Na Katedře anglistiky FF UK působila až do r. 1990. Vyučovala zde všem lingvistickým disciplínám, byla mj. jednou z prvních, kdo ve svých seminářích seznamoval studenty v té době s nejmodernější mluvnicí R. Quirka a kol.  A Grammar of Contemporary English (1972), a to už krátce po jejím vydání. K jejím nejvlastnějším tématům však patřila stylistika a lexikologie a zejména problematika frázových sloves. V nesnadných sedmdesátých letech normalizace představoval tehdejší kolektiv anglistů zvláštní ostrůvek soudržnosti a pohody – Marcela Kuncová s Jarmilou Emmerovou, Eliškou Hornátovou a Jiřím Noskem (a také Olgou Krijtovou) trávili volný čas i mimo fakultu na společných výletech. Stovky studentů si budou Marcelu Kuncovou pamatovat jako anglofila s vášní pro britský styl a humor, nadšence pro západní lingvistiku.

Otevřený dopis Viktoru Orbánovi na podporu Středoevropské univerzity v Budapešti

3. duben 2017 - 13:57
Filozofická fakulta UK spolu s dalšími českými vědeckými a kulturními institucemi vyjadřuje svoji podporu Středoevropské univerzitě v Budapešti otevřeným dopisem předsedovi maďarské vlády Viktoru Orbánovi, navrhovateli novely zákona o vysokých školách Zoltánu Balogovi a rektorovi Středoevropské univerzity prof. Ignatieffovi. Adresáti otevřeného dopisu Viktor Orbán, 1357 Budapest, Pf. 6. Zoltán Balog, 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Michael Ignatieff, rektor Středoevropské univerzity, 1051 Budapest, Nádor u. 9, Monument Building   Prohlášení na podporu Středoevropské univerzity v Budapešti Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána připravuje novelu zákona o vysokých školách, která ve výsledku ohrožuje další provoz mezinárodních akademických institucí v Maďarsku. Mimo jiné Středoevropské univerzity (CEU), která byla v roce 1991 založena v Praze a působí v Maďarsku od roku 1996 zcela v souladu s maďarským právním řádem. Cílem chystané vládní novely je ztížit další působení Středoevropské univerzity v Budapešti či mu dokonce zamezit. Takto diskriminační zneužívání práva je charakteristikou nedemokratických, autoritářských režimů, o kterých jsme předpokládali, že se po zkušenostech z minulého století do Evropy již nevrátí. Jednání maďarské vlády se tak řadí vedle nedávné politické a nacionalistické čistky na tureckých univerzitách a snahy ruského režimu zavřít Evropskou univerzitu v Petrohradě. Evropský přístup ke vzdělanosti a akademickému světu je od svých středověkých počátků přes klasické univerzity newmanovského a humboldtovského typu až po jejich současné podoby charakterizován otevřeností, svobodou bádání a mezinárodní spoluprací za účelem rozvoje poznání a společnosti. Nynější kroky maďarské vlády zaměřené účelově proti CEU a dalším mezinárodním vzdělávacím institucím jdou proti této tradici evropské kultury a vzdělanosti. CEU je jednou z nejlepších akademických institucí ve střední Evropě a dlouhodobě si buduje pověst špičkové světové univerzity. CEU svojí otevřeností vůči ostatním univerzitám výrazným způsobem přispívá ke kvalitě vysokého školství jak v Maďarsku, tak v dalších zemích našeho regionu. CEU intenzivně spolupracuje s akademickými institucemi ve střední Evropě formou společných vědeckých projektů, letních škol a spolupořádaných konferencí. Vyzýváme maďarskou vládu, aby plánovanou novelu vysokoškolského zákona v nynější podobě nerealizovala. Pokud by k tomuto útoku na akademické instituce skutečně došlo, chceme dát najevo svůj nesouhlas a odhodlání pomoci Středoevropské univerzitě najít nový plnohodnotný domov a znovuobnovit její akademické poslání.   doc. Mirjam Friedová, Ph.D. děkanka Filozofické fakulty UK Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. děkanka Fakulty humanitních studií UK PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. děkan Fakulty sociálních věd UK Mgr. Zdeněk Holý děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Praha Michael Žantovský ředitel Knihovny Václava Havla PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. ředitel Filosofického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. Vlaďka Votavová ředitelka Asociace pro mezinarodni otazky (AMO)                                                         Tiltakozó nyilatkozat a budapesti Közép-európai Egyetem ügyében Orbán Viktor magyar miniszterelnök kormánya olyan felsőoktatási törvénymódosítási tervezetet kíván elfogadtatni, amely veszélyezteti a Magyarországon működő nemzetközi akadémiai intézmények további tevékenységét. Többek között a Közép-európai Egyetemét (CEU) is, melyet 1991-ben Prágában alapítottak és 1996-tól Magyarországon fejti ki tevékenységét, teljes összhangban az érvényes magyar jogrenddel. A kormány által benyújtandó törvénymódosítás célja a Budapesten működő Közép-európai Egyetem tevékenységének megnehezítése, akár teljes ellehetetlenítése. A törvényekkel való ilyen típusú diszkriminatív visszaélés a nem demokratikus, tekintélyelvű társadalmi rendszerek jellemzője, melyekről az elmúlt évszázad tapasztalatai alapján úgy gondoltuk, hogy Európába immár soha nem térhetnek vissza. A magyar kormány eljárása a török egyetemeken nemrégiben lezajlott politikai és nacionalista tisztogatásokat, illetve a jelenlegi orosz rezsim igyekezetét idézi, amely a Szentpétervárott működő Európai Egyetem megszűntetését célozta. A művelődéshez és az akadémiai világ tevékenységéhez Európa mindig nyitott módon viszonyult, szem előtt tartva a kutatás szabadságát és a nemzetközi együttműködés lehetőségeit, azzal a céllal, hogy minél hathatósabban elősegítse az ismeretek és a társadalom fejlődését. Így volt ez a középkorban, a kezdetek kezdetén, majd a newmani és humboldti típusú egyetemeken, és így van ez mai is. A magyar kormány jelenlegi lépései, melyek a CEU és más nemzetközi oktatási intézmények ellen irányulnak, az európai kultúra és művelődés fenti hagyományaival mennek szembe. A CEU Közép-Európa egyik legjobb felsőoktatási intézménye, amely céltudatos munkájának köszönhetően vált napjaink egyik legjobb hírű egyetemévé szerte a világon. A CEU más egyetemekkel szemben tanúsított nyitottsága jelentősen hozzájárul mind a magyarországi, mind régiónk más nemzetei felsőoktatásának színvonalához is. A CEU intenzíven együttműködik Közép-Európa akadémiai műhelyeivel, közös kutatási projektek, nyári egyetemek, illetve közösen szervezett konferenciák keretén belül is. Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy a felsőoktatási törvény tervezett módosítását a jelenlegi formájában ne valósítsa meg. Amennyiben az akadémiai intézmények elleni támadásra mégis sor kerülne, szeretnénk hangot adni tiltakozásunknak és abbéli szándékunknak, hogy készen állunk megtalálni azt az új, teljes értékű otthont, melyben a Közép-európai Egyetem ismét visszatérhet akadémiai küldetésének teljesítéséhez.   doc. Mirjam Friedová, Ph.D. Faculty of Arts, Charles University Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. Faculty of Humanities, Charles University PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. Faculty of Social Sciences, Charles University Mgr. Zdeněk Holý Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. Institute of International Relations Prague Michael Žantovský Vaclav Havel Library PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. Institute of Philosophy, Academy of Science, v. v. i. Vlaďka Votavová Association for International Affairs (AMO) Statement in Support of the Central European University in Budapest The Hungarian government lead by Viktor Orbán is currently preparing an amendment to the National Higher Education Act which would threaten the further activities of international academic institutions in Hungary. One of them is the Central European University (CEU), which was founded in Prague in 1991 and has been carrying out its activities in Hungary since 1996, completely in accordance with Hungarian law. The aim of the amendment which is being prepared at the moment is to hinder or even prevent further activities of the Central European University in Budapest. Such discriminatory abuse of law is one of the characteristics of non-democratic, authoritarian regimes which we have never expected to see in Europe again. The action of the Hungarian government is on par with the recent political and nationalist cleansings at Turkish universities and with efforts on part of the Russian regime to close the European University in St Petersburg. Since the Middle Ages through the classical universities, as imagined by Newman and Humboldt, to the present-day forms, European approach to education and the academic world has been characterised by openness, freedom of research, and international cooperation with the aim to develop human knowledge and society. Current steps of the Hungarian government, deliberately aimed against CEU and other international educational institutions, are going directly against the tradition of European culture and education. CEU is one of the best academic institutions in Central Europe and has been for a long time building up a reputation of an excellent international university. By its openness towards other universities, it significantly contributes towards the quality of university education both in Hungary and in other countries of our region. CEU intensively cooperates with academic institutions in Central Europe by means of joint research projects, summer schools, and conferences. We appeal on the Hungarian government not to introduce the amendment of the National Higher Education Act in its current form. Should such an attack on academic institutions really take place, we want to express our profound disagreement and determination to help CEU to find another suitable home and to renew its academic mission. doc. Mirjam Friedová, Ph.D. Faculty of Arts, Charles University Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. Faculty of Humanities, Charles University PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. Faculty of Social Sciences, Charles University Mgr. Zdeněk Holý Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. Institute of International Relations Prague Michael Žantovský Vaclav Havel Library PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. Institute of Philosophy, Academy of Science, v. v. i. Vlaďka Votavová Association for International Affairs (AMO) Kontakt pro média: Ina Píšová, tisková mluvčí FF UK +420 777 739 951 ina.pisova@ff.cuni.cz  

Lorenz Engell a Joseph Vogl budou diskutovat perspektivy reflexe médií

3. duben 2017 - 13:18
FF UK spolu s Goethe Institutem přivítají 11. dubna dvě nejvýznamnější osobnosti filosofie médií a zakladatele tzv. výmarské školy, která koncem 90. let 20. století určila směr výzkumu médií, „Medienwissenschaft“. Lorenz Engell, který se stal 2001 prvním profesorem filosofie médií v Německu, a Joseph Vogl, profesor teorie literatury, kultury a médií na Humboldtově univerzitě v Berlíně, navrhli nový přístup ke zkoumání kultury zahrnující jak její estetickou, tak i technickou dimenzi, jež spojují koncepty „myslícího filmu“ Lorenze Engella a „vědění literatury“ Josepha Vogla. Při příležitosti založení výzkumné skupiny Teorie/filosofie médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, která navazuje na dlouhodobou spolupráci českých a německých vědců, budou Lorenz Engell a Joseph Vogl diskutovat perspektivy reflexe médií. Diskuse (Vy)nalézat média. Rozhovor s Lorenzem Engellem a Josephem Voglem se uskuteční 11. dubna 2017 v čase 18:00–21:00 v Goethe Institutu (Masarykovo nábřeží 32, Praha 1). Organizuje výzkumná skupina Teorie/filosofie médií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Goethe-Institut v rámci Týdne diverzity Filozofické fakulty UK. událost na webu Goethe Institutu Německá teorie a filosofie médií, která dnes získává mezinárodní věhlas mimo jiné jako „German Media Theory“, je předchůdcem podobných směrů, které se v posledních letech prosadily i v České republice. Radikalitu nového přístupu vyjadřuje „první axiom teorie médií“ formulovaný Lorenzem Engellem a Josephem Voglem v roce 1999, totiž že „žádná média neexistují, tedy alespoň žádná média v substanciálním a historicky stabilním smyslu“. Východiskem teoretických úvah tedy nejsou média ve smyslu masmédií nebo jejich technického zázemí, nýbrž otázka, co se jak nebo kdy stává médiem. Tato otázka na jedné straně zpochybňuje tradiční předměty a metody filologií, historických věd, estetiky či sociálních věd a zaměřuje pozornost na medialitu vědění (psaní a obrazů, archivů a laboratoří); na straně druhé (kulturní) techniky a mediální praktiky ovšem tvoří nové ‚pevné základy‘ humanitních věd.  

Rozsáhlý výzkumný projekt přiblíží fenomén Laterny magiky

3. duben 2017 - 13:12
Filozofická fakulta UK je součástí rozsáhlého výzkumného projektu, jenž je zacílen na zachování a zpřístupnění kulturního a tvůrčího dědictví výjimečného uměleckého díla multimediální divadelní platformy Laterna magika. K projektu vznikly webové stránky, mimo jiné se záznamy pamětníků. Projekt vyústí interaktivní výstavou v Praze a Brně a spuštěním digitální sbírky dostupné i široké veřejnosti. Proč a jak zkoumat dílo Laterny magiky? Laterna magika, kombinující multižánrové divadelní inscenace s filmovými projekcemi na několik pláten umístěných v prostoru jeviště, vznikla jako reprezentativní kulturně-propagační program Československa pro mezinárodní výstavu EXPO 58. Díky mimořádnému úspěchu vznikla v Praze stejnojmenná série představení a posléze i stálá divadelní scéna vycházející ze stejného inscenačního principu. Díky své experimentální povaze, kombinaci více médií, propojení uměleckého díla s vývojem nových (zejména projekčních) technologií a spolupráci mnoha význačných osobností se stala ojedinělým fenoménem v kontextu českého i světového umění. Vedle zakladatelů Laterny magiky, Alfréda Radoka a scénografa Josefa Svobody, patřili mezi spolupracovníky režiséři Ján Roháč, Vladimír Svitáček, Ladislav Rychman, Miloš Forman, ale také další výrazní tvůrci – Evald Schorm, Jan Švankmajer, Radúz Činčera, Jiří Šlitr či Zdeněk Liška. Výzkumný projekt Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění zahrnuje sběr archiválií ze soukromých a veřejných sbírek i rozsáhlé rozhovory s pamětníky. Nedílnou součást tvoří práce s filmovým materiálem, jenž byl předán do Národního filmového archivu v roce 2010 – jeho záchrana, popis a digitalizace kurátory vybraných částí. Historická a filmová oblast výzkumu je doplněna o tvorbu nových multimediálních dat – experimentální snímání a animaci pohybu tanečníků či 3D vizualizaci scény představení Laterny magiky. Multidisciplinární povaha díla Laterny magiky se odráží ve složení výzkumného týmu, jenž sestává z odborníků humanitních i technických oborů. Hlavním řešitelem projektu, probíhajícího v letech 2016–2019, je Národní filmový archiv ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, sdružením CESNET a Českým vysokým učením technickým. Co je cílem výzkumného projektu? Výstava: Zveřejnění a interpretace díla Laterny magiky jako multimediálního audiovizuálního díla ve spolupráci se současnými umělci. Výstavu, jež proběhne na jaře 2019 v Brně a na podzim téhož roku v Praze, doprovodí podrobný česko-anglický katalog. Nová digitální sbírka: Archiválie, rozhovory, multimédia a filmy budou propojeny a přístupny odborné i široké veřejnosti na jednom místě. Badatelské výstupy: Studie ve specializovaných periodikách a účast na zahraničních konferencích. Mediálním partnerem projektu je Národní divadlo. Výzkum je financován v rámci grantové výzvy NAKI II Ministerstva kultury ČR. foto: laterna-research.cz

CfP do 12. 4.: Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

3. duben 2017 - 11:19
Kreativní laboratoř FF UK ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy Krize racionality a moderní myšlení a se studentským spolkem Praxis vyhlašuje Call for Papers na mezioborovou konferenci, která se bude konat v 22.–23. května 2017 v místnosti 104 hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). Abstrakt Od samého vzniku naší civilizace slyšíme opakovaná varování před hrozící krizí racionality. Platí však, že tato varování nabyla nových významů během historického období, které – jako doba moderní a současná – pomocí racionality definuje samu civilizaci. Moderní a současný postoj k racionalitě i k otázce jejích mezí přitom spojuje racionalitu se standardy exaktních a technických věd a její krize pak s mezemi čistě kvantitativních vysvětlení, na základě čehož bývá racionalita také ostře vymezována vůči rétorice a afektivitě, jak je tradičně nacházíme v takových oblastech ducha, jako jsou umění, politika či náboženství. Důsledkem je, že jsou vývoj i krize v těchto i dalších oblastech lidské zkušenosti a činnosti chápány jako nesouvisející, a zapomíná se, že samotné vymezení racionality má nutně svou rétorickou dimenzi, která se vymyká čistě racionální kontrole, např. matematické a logické formalizaci. V tomto rámci vyvstávají konkrétní otázky konference: Jaké jsou současné podoby racionality i diagnóz její krize? Do jaké míry jsou řešení krizí rétorická, ať už v pozitivním, či v negativním smyslu? Jak je krize racionality vnímána a reflektována z perspektivy různých humanitních věd a věd o kultuře? Jak reflektuje tuto situaci umění a jaká role připadá náboženství? Jaký je z hlediska krize racionality vztah racionality a afektivity? Cílem konference je v první řadě podat dostatečnou teoretickou reflexi pojmu racionality a její současné krize z perspektivy co nejširšího spektra humanitních věd, v druhé řadě pak na bázi konkrétní spolupráce různých konceptů racionality navrhnout věcná řešení, jak krizi racionality či racionalit překonat či plodně využít v náš prospěch. Příspěvky Deadline odevzdání abstraktů prodloužen do 12. 4. 2017. V případě zájmu o přednesení příspěvku zašlete abstrakt v češtině o maximálně 500 slovech do 12. 4. 2017 na adresu krizeracionality@gmail.com. Předpokládá se, že přednášky budou trvat ca 30 minut včetně diskuse. Rozhodnutí o přijetí příspěvku bude zasláno do 20. 4. 2017. Zvaní řečníci Libuše Heczková Tomáš Klír Markéta Křížová Petr Mareš Karel Thein Programový výbor Josef Vojvodík, Martin Procházka, Olga Lomová, Vojtěch Kolman, Eva Voldřichová-Beránková Organizační výbor spolek Praxis

FF UK otvírá kulturní kampus v opuštěném komplexu v centru Prahy

29. březen 2017 - 13:31
V dubnu se veřejnosti poprvé otevře rozsáhlý komplex dosud prázdných budov v pražské Hybernské ulici. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zde ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy otevírá multifunkční prostor, který bude sdružovat kreativní studenty, akademiky a umělce a sloužit obyvatelům i návštěvníkům Prahy.  Festivalem Týden diverzity 10.–13. dubna 2017 zahájí prázdné sedmidomí v Hybernské 4 svoji proměnu v otevřený komunitní prostor, kde se stýká veřejnost, akademici, studenti a umělci. Bohatý program ukáže možnosti propojení těchto sfér, ke kterému bude už od května docházet soustavně a v ještě větší návaznosti na nejrůznější kulturní a vzdělávací aktéry v centru města. „Ve smysluplném využívání prázdných prostor, které jsou v majetku města, je obrovský potenciál. Smysluplný projekt, jako je tento, dokáže totiž oživit celou tu lokalitu, ale zároveň propojit akademiky, studenty a umělce s veřejností,“ říká pražská primátorka Adriana Krnáčová. Veřejnosti se tak otevře netradiční městský prostor i sama univerzita – nejen jako vzdělávací a vědecká instituce, ale především jako společenství umělecky a kulturně založených tvůrčích individualit. „Univerzita Karlova je po několik set let stálým obyvatelem centra Prahy a vždycky hledala způsoby, jak využívat obrovský potenciál svých studentů a akademiků k oživení města,“ říká Ina Píšová, mluvčí Filozofické fakulty UK. „Chceme pozvat Pražany, aby se stali součástí univerzity, zažili naše workshopy, přišli na přednášky, výstavy a projekce nebo se s našimi kunsthistoriky vydali na komentované prohlídky města. Město a univerzita vždy byly a jsou živá komunita.“ Po čtyři dubnové dny bude neobvyklý prostor v Hybernské nabízet svým návštěvníkům kromě zmíněných workshopů a výstav také videomapping, únikové hry, filmové projekce a koncerty, mimo jiné i známého orchestru BERG. Záštitu nad akcí převzala primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, která se zúčastní také panelové debaty o rozvoji města, a prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, který celý Týden diverzity osobně zahájí. Dalšími partnery jsou zahraniční instituty a ambasády, UMPRUM, Galerie Rudolfinum, IPR, KREP a další. Akce budou probíhat v objektu v Hybernské 4 vždy od 10 hod do pozdního večera. Vstup na veškeré akce Týdne diverzity je zdarma. Kompletní program a další informace najdete na Facebooku a webu. Tisková zpráva Kontakt pro média PR: Ina Píšová, E ina.pisova@ff.cuni.cz, T 777 739 951 produkce: Anna Hořejší, E annahorejsi@email.cz, T 721 235 735

Vyšel aktualizovaný katalog Open Access časopisů, jejichž vydavatelem je FF UK

29. březen 2017 - 10:02
ISSUU: Katalog k prolistování nebo stažení je k dispozici na Issuu profilu Vydavatelství FF UK, kde jsou umístěny i ukázky z dalších publikací vydavatelství.

Zemřela Milena Čížková

28. březen 2017 - 20:00
Dne 27. 3. 2017 zemřela v nedožitých 83 letech Milena Čížková, dlouholetá sekretářka Ústavu hudební vědy FF UK. Milena Čížková, roz. Černá, se narodila 31. července 1934 v Praze. V letech 1949–1951 studovala obchodní školu, kterou ukončila státní zkouškou z psaní na stroji a těsnopisu. Od roku 1951 do roku 1972 pracovala v projekčním ústavu Projekta a následně mezi lety 1973 a 1991 ve Federálním úřadu pro normalizaci a měření. Po ročním důchodu (1992–1993) v době, kdy její vrstevníci spíše odcházeli na odpočinek, začala novou a plodnou éru svého života jako sekretářka Ústavu hudební vědy FF UK, kde pracovala až do září 2014. Milena Čížková byla mimořádně přátelská ke svým kolegům i studentům a patřila mezi nejlepší sekretářky na fakultě.

Vlivní muži pražských předměstí

28. březen 2017 - 11:59
Kniha Vlivní muži pražských předměstí porovnává komunální elity dvou pražských předměstských obcí, Karlína a Libně, v letech 1861-1914. Právě toto období přineslo prudký růst pražské aglomerace spojený s řadou zásadních změn. Důležitou roli v těchto změnách hrála komunální politika reprezentovaná zejména městskými či obecními samosprávami jednotlivých obcí aglomerace. Karlín i Libeň v této době patřily k překotně rostoucím průmyslovým předměstím s významným zastoupením velkých akciových strojíren. Karlín navíc plnil i funkci obchodního a finančního centra. Práce analyzuje specifika obou obcí, jejich vývoj ve sledovaných letech po stránce urbanistické i demografické, konstrukci komunální elity na úrovni obecní samosprávy, volební boj a etapy vývoje komunální politiky, ale i vliv dalších hráčů bez formalizované moci, ať už šlo o osoby nadané ekonomickým, či sociálním kapitálem. Práce také rozebírá socioprofesní složení obecní samosprávy a na základě kolektivního biogramu životní styl jejích členů počínaje majetkovými poměry, přes národnostní preference, spolkovou činnost až po úroveň bydlení a budování rodinných vazeb. Sociální struktura Karlína byla podstatně složitější než Libně, což se odráželo i v odlišné struktuře komunální elity. Rozsah ekonomického, sociálního či kulturního kapitálu příslušníků komunálních elit se pak projevoval například v obecním hospodaření a v rozdílné schopnosti obou obcí realizovat důležité modernizační projekty, jakož i v míře sebevědomí ve vztahu ke státní správě nebo ve vztahu k hlavnímu městu při jednání o spojení obcí s Prahou. Koupit v e-shopu

Dusk and Dawn: new monograph about literature between two centuries

28. březen 2017 - 10:22
The new monograph Dusk and Dawn. Literature between two centuries, authored by an interdisciplinary team of philologists from the Faculty of Arts, Charles University, and their European colleagues, examines European and American literature from the turn of the nineteenth and twentieth century, tracing not only trends shared by the whole cultural region but also differences manifested in particular national literatures. The book is divided into two parts: the first one explores the transformation of paradigms in literature and literary criticism; the second one offers portraits of individual writers, figures and myths from the period broadly understood as the “epoch of Symbolism”. The book argues that despite local differences, Euro-American literatures faced a common set of problems, including the crisis of modern culture, the confutation of Positivism, the relativisation of art forms and genres, and the problematisation of the subject. The book contributes to a re-evaluation of this period and to a greater awareness of its significance for the self-reflection and possible renaissance of modern culture. Major topics of the book include Symbolism, Modernity, Belle Époque, Verism, Pessimism, hybrid genres, and topology. Specialized chapters are dedicated to the works of D’Annunzio, Émile Zola, Knut Hamsun and Georg Brandes, Thomas Mann and Hugo von Hofmanstahl, Marcel Proust, and Edward Thomas. Contributors include Vladimír Svatoň, Eva Kalivodová, Václav Jamek, Alice Flemrová, Anna Housková, Catherine Ébert-Zeminová, Justin Quinn, Jiří Pelán, and Záviš Šuman. Dusk and Dawn. Literature between Two Centuries Edited by: doc. PhDr. Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D.; Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. Published by: Faculty of Arts Press, Charels University Prague 2017, ISBN 978-80-7308-704-3, hardcover, 510 pp. LINKS: Preview: https://issuu.com/ffukpress/docs/dusk_and_dawn_preview E-shop: https://e-shop.ff.cuni.cz/knihy/monografie/dusk_and_dawn_literature_between_two_centuries-1479

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve čtvrtek 29. června se úřední hodiny sekretariátu posouvají na 10:00 - 13:00.

22. červen 2017

Vzhledem k plánované rekonstrukci hlavní budovy bude provoz sekretairátu ÚSD během letních měsíců omezen na následující dny:

2. 8. 10:00-15:00 (P301)

3. 8. 10:00-15:00 (P301)

8. 8. 09:00-15:00 (P206)

9. 8....

19. červen 2017

V pondělí 19. června se ruší konzultační hodiny dr. Vojtěchovského, náhradní termín je ve čtvrtek 22. června od 14:00 do 15:30.

15. červen 2017

Zápočtový test z předmětu Kapitoly ze starších ruských dějin doc. Pickové se bude psát v pondělí 19. června od 15:00 v místnosti P301.

14. červen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014