Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 57 min 37 sek zpět

FF UK hledá na Ústav Českého národního korpusu novou kolegyni / nového kolegu na pozici vědecký pracovník

22. květen 2017 - 15:11
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá na Ústav Českého národního korpusu novou kolegyni / nového kolegu na pozici vědecký pracovník obor a zaměření: diachronní bohemistika Popis pracovní pozice: revize textů (zejména z 19. stol.), jejich lemmatizace a morfologické značkování pro diachronní korpusy ČNK, vědecká a publikační činnost v oboru. Požadujeme: vysokoškolské vzdělání jazykovědného směru, aktivní angličtina a alespoň částečná znalost dalších jazyků, přiměřená znalost jazykového vývoje češtiny. Nabízíme: zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Pokud vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 15. června 2017 na e-mailovou adresu michal.kren@ff.cuni.cz strukturovaný životopis nebo vyplňte dotazník níže. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru v následujících dnech. Předpokládaný nástup dle dohody. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

FF UK hledá na Ústav Českého národního korpusu novou kolegyni / nového kolegu na pozici vědecký pracovník

22. květen 2017 - 15:10
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá na Ústav Českého národního korpusu novou kolegyni / nového kolegu na pozici vědecký pracovník obor a zaměření: korpusová lingvistika se specializací na kvantitativní popis jazyka Popis pracovní pozice: vědecká a publikační činnost v oboru, s aplikací výsledků výzkumu do uživatelských rozhraní na  portálu http://korpus.cz/ Požadujeme: vysokoškolské vzdělání jazykovědného směru, dokončené nebo započaté doktorské studium, znalost statistiky, algoritmizace a programování, aktivní angličtina a alespoň částečná znalost dalších jazyků. Nabízíme: zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Pokud vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 15. června 2017 na e-mailovou adresu michal.kren@ff.cuni.cz strukturovaný životopis nebo vyplňte dotazník níže. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru v následujících dnech. Předpokládaný nástup dle dohody. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Proběhla konference Linguistics Prague

19. květen 2017 - 11:42
Ve dnech 27.–29. dubna se konal první ročník mezinárodní konference Linguistics Prague, která navazuje na pětiletou tradici konference Lingvistika Praha. Fakulta ožila třemi plenárními přednáškami, čtyřmi workshopy, osmnácti prezentacemi účastníků a posterovou sekcí. Ulrike Mosel (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) předávala mladým zájemcům o jazykovou dokumentaci své zkušenosti s popisem nedostatečně zdokumentovaných jazyků, Pamela Perniss (University of Brighton) představovala souvislosti mezi strukturou mluveného a znakového jazyka. Florian Siegl (UiT – Norges arktiske universitet) simuloval terénní výzkum a práci s mluvčími popisovaných jazyků, Jakub Dotlačil (University of Groningen) představoval užití soudů přijatelnosti, Míša Hejná (Aarhus University) s účastníky workshopu diskutovala o rozdílech mezi fonologií a fonetikou, Jakub Jehlička (FF UK) ukazoval, jak se tvoří multimodální korpus. Hodnocení konference ze strany účastníků předčilo veškerá očekávání organizátorů. Poznali jsme řadu dobrých lingvistů a zajímavých lidí a získali inspiraci, která obohatí náš vlastní výzkum. I proto se už nyní těšíme na rok 2018, kdy se bude konat další ročník konference. Tomáš Doischer foto: archiv FF UK

Knihovníci ve zbrani

19. květen 2017 - 11:39
V rámci letošního rektorského sportovního dne UK ve středu 17. 5. vyrazila naše knihovnická skupina na laser game. A aby nás nebylo málo, přibrali jsme ještě kolegy z LVT a proděkana pro informační zdroje dr. Ondřeje Tichého. V celkovém počtu 18 osob jsme se shromáždili v Mercuria Laser Game Praha, kde si každý z nás vybral výstroj (vestu a pistoli) s některou ze slušivých přezdívek jako například Harry Potter, Cipísek, Vochomůrka či Bart Simpson, pod níž celou dobu hrál. Následovala stručná úvodní instruktáž, a pak již mohl v temných herních prostorách začít nelítostný souboj na život a na smrt. Během pár okamžiků člověk zcela ztratil přehled o tom, kolikrát byl zasažen a kolik lidí sám zastřelil, přesto jsme se neohroženě pouštěli do nových bojových akcí. Po dvanácti minutách hra skončila a nastal čas „účtování“, kdy se každý dozvěděl nejen to, jak si vedl, ale zároveň dostal i statistiku, kdo na něj nejvíce útočil a kdo se naopak stal jeho nejčastější obětí. Po úvodní hře „všichni proti všem“ přišel na řadu také souboj týmů a občerstveni kofolou jsme se pustili ještě do další mise. Během her jsme si samozřejmě užili spoustu zábavy, ale zároveň je nutno říci, že jsme opravdu podali i skutečný sportovní výkon. autorka: Martina Soukupová, Historický kabinet

Oznámení o možnosti převzít písemnost – Říha Filip

18. květen 2017 - 15:25
Oznámení o možnosti převzít písemnost – Říha Filip

Oznámení o možnosti převzít písemnost – Prokip´yuk Myroslava

18. květen 2017 - 15:23
Oznámení o možnosti převzít písemnost – Prokip´yuk Myroslava

Oznámení o možnosti převzít písemnost – Šnobl Ondřej

18. květen 2017 - 14:33
Oznámení o možnosti převzít písemnost – Šnobl Ondřej

Oznámení o možnosti převzít písemnost – Sabaková Alexandra

18. květen 2017 - 14:32
Oznámení o možnosti převzít písemnost – Sabaková Alexandra

Oznámení o možnosti převzít písemnost – Marková Veronika

18. květen 2017 - 14:32
Oznámení o možnosti převzít písemnost – Marková Veronika

Oznámení o možnosti převzít písemnost – Horáková Kateřina

18. květen 2017 - 14:31
Oznámení o možnosti převzít písemnost – Horáková Kateřina

Oznámení o možnosti převzít písemnost – Gründlerová Dominika

18. květen 2017 - 14:30
Oznámení o možnosti převzít písemnost – Gründlerová Dominika

Oznámení o možnosti převzít písemnost – Bondar Yuliia

18. květen 2017 - 14:30
Oznámení o možnosti převzít písemnost – Bondar Yuliia

Oznámení o možnosti převzít písemnost – Alied Dana

18. květen 2017 - 14:29
Oznámení o možnosti převzít písemnost – Alied Dana

Studentky FF UK uspěly v celostátním kole soutěže Student a věda v Olomouci

18. květen 2017 - 9:45
Ve dnech 15.–17. května 2017 proběhl na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 18. ročník Mezinárodního setkání mladých lingvistů; v jehož rámci proběhlo celostátní kolo soutěže Student a věda. Postoupilo do něj 14 studentů z  šesti fakult univerzit v Praze, Brně, Olomouci, Hradci Králové a Českých Budějovicích; FF UK reprezentovali tři studenti (viz zpráva z fakultního kola soutěže). V náročné konkurenci nejen důstojně obstáli, ale podařilo se i obsadit první dvě místa: místo: Karolína Lipská (Ústav románských studií FF UK, obor francouzská filologie): Modus po verbech opinandi v (před)klasické francouzštině místo: Alžběta Růžičková (Fonetický ústav FF UK, obor fonetika): Strategie maskování hlasu u českých mluvčích Oběma studentkám blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci FF UK. FF UK byla v Olomouci zastoupena i v programu celostátního setkání: plenární přednáškou ho na pozvání pořadatelů konference (Katedra bohemistiky FF UP) zahájila doc. Ivana Bozděchová (členka soutěžní poroty soutěže Student a věda) a se svými prezentacemi vystoupili dva doktorandi. Tématem setkání byl Jazyk jako nástroj manipulace. foto: Vojtěch Duda Karolína Lipská (Ústav románských studií FF UK, obor francouzská filologie), vítězka celostátního kola soutěže Student věda 2017 facebookový profil konference Mezinárodní setkání mladých lingvistů

BRASIL 2017: První setkání předních českých odborníků na Brazílii

17. květen 2017 - 15:14
29. května 2017 proběhne v Praze setkání odborníků na Brazílii a česko-brazilské vztahy nazvané BRASIL 2017. Na konferenci, která bude první svého druhu, se setkají jak přední čeští brazilianisté, tak ti, kteří mají v různých ohledech co do činění s Brazílií, a to v různých oborech – v lingvistice, literární vědě, historii, v umění, politologii, diplomacii či obchodních kontaktech. Setkání má za cíl propagovat brazilskou kulturu a dějiny mezi širší akademickou a laickou veřejností – i proto bude hlavním jazykem setkání čeština. BRASIL 2017 nabízí příležitost pro vzájemné setkání, sdílení zkušeností a výměnu informací formou prezentací našich vědeckých, ale i jiných aktivit. Výsledkem semináře bude kolektivní monografie. „Brazílie se jako největší latinskoamerická země s 206 miliony obyvatel čím dál častěji těší pozornosti badatelů. Jako trh s obrovským potenciálem má význam pro ekonomy. Jako země s neobvyklými dějinami je zajímavá pro historiky i politology. Jako rozmanitá země několika podnebných pásů přitahuje biology a geografy. Jako země s nesmírně bohatou kulturou, na níž se kromě domorodého obyvatelstva a portugalských kolonizátorů podílejí také potomci zotročených Afričanů a přistěhovalci z nejrůznějších oblastí světa ‒ Japonci, Libanonci, Syřané, Italové, Němci nebo Češi ‒ fascinuje kulturology, literární historiky, muzikology, etnografy, lingvisty a mnohé další,“ říká hlavní organizátorka konference, Šárka Grauová z Ústavu románských studií Filozofické fakulty UK. Na konferenci bude rovněž představena kniha BRASÍLIA – MĚSTO – SEN, první publikace v češtině, která komplexně představuje ideu a architekturu brazilského hlavního města Brasília, který v rekordně krátkém čase (1957–1960) zrealizoval prezident českého původu Juscelino Kubitschek. Fotografie Pavla Friče doprovází průvodní komentáře, popisky, citáty a mimo jiné i texty odborníků z Filozofické fakulty UK. Následující fotografie pocházejí právě z připravované knihy, která vyjde v září 2017 v Nakladatelství Titanic. BRASIL 2017 proběhne ve spolupráci Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií, Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty a Institutu pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy, Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze a Společnosti českých portugalistů. Vybraná témata z programu konference: Ústavní vládnutí bez volební legitimity: Brazílie a problémy vice-prezidentského režimu (Radek Buben) Brazilský kávový trh a dovoz brazilské kávy do ČR – reálný případ (Pavel Šembera) Brazilská zahraniční politika v oblasti lidských práv (Irena Melounová) Brazilská vláda, Indiáni, imigrace a kolonizace na počátku 20. století: Svědectví Alberto Vojtěcha Friče na kongresu amerikanistů ve Vídni v roce 1908 (Markéta Křížová) Indiánky brazilského romantismu (Šárka Grauová) Když Brazilci a Portugalci mluví česky: Specifika výslovnosti lusofonních mluvčích v češtině (Eliška Zaepernicková, Barbora Kraftová, Filip Magalhães) Pozice Brazílie v mezinárodním systému (Petr Weber) Náboženství a konflikt v moderní Brazilii (František Kalenda) Brazilští trubadúři ve třetím tisíciletí (Milan Tichý) Setkání se uskuteční 29. května 2017 od 9 hod v Oettingenském paláci v Praze a je přístupné veřejnosti. Více informací na webu sympózia. Kontakt: brasil2017@post.cz Tisková zpráva Program semináře Kontakt pro média: doc. Markéta Křížová, Ph.D. Středisko ibero-amerických studií Filozofická fakulta UK marketa.krizova@ff.cuni.cz Ina Píšová Tisková mluvčí FF UK 777 739 951 ina.pisova@ff.cuni.cz  

Česká Učená společnost ocenila za přínos vědě 18 vědců i studentů

16. květen 2017 - 12:25
iForum: Medaili Za zásluhy o rozvoj vědy obdrželi také dva vědci spjatí s Univerzitou Karlovou: prof. Zdeňka Hledíková (FF UK) a prof. Bedřich Moldan (Centrum pro otázky životního prostředí UK).

Zlatý voči

16. květen 2017 - 11:39
Filmová soutěžní přehlídka Zlatý voči proběhne 18.–19. května. Na 22. ročník mezinárodního filmového festivalu studentů teorie audiovize zvou studenti filmové vědy a Katedra filmových studií FF UK.

Výběrové řízení ze dne 12. 5. 2017 – Katedra tělesné výchovy

16. květen 2017 - 11:15
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Katedra tělesné výchovy Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor L1 Obor a zaměření: tělesná výchova. Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru TV, předchozí pedagogická činnost v oblasti TV a sportu, sportovní všestrannost výhodou (např. zaměření na míčové hry, kondiční a zdravotní posilování, badminton), znalost angličtiny nebo němčiny na konverzační úrovni, znalost práce s PC, organizační a komunikační schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky: 15. června 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehled předchozí pedagogické praxe, kopie dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Filmová soutěžní přehlídka Zlatý voči proběhne 18.–19. května

16. květen 2017 - 11:03
Studenti filmové vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si vás dovolují srdečně pozvat na mezinárodní filmový festival studentů teorie audiovize Zlatý voči, jehož 22. ročník se uskuteční od 18. do 19. května ve Studentském klubu Celetná (Praha 1). Dvoudenní filmová přehlídka představí tvorbu studentů filmové teorie z celého světa. O vítězných snímcích v pěti kategoriích rozhodne porota, v níž tento rok zasedne filmová kritička a historička Jindřiška Bláhová, teoretik moderního umění Karel Císař, filmový a televizní režisér Jan Bušta a studentka filmové vědy Zuzana Černá. Filmový program bude doplněn programem odborným, v rámci něhož proběhnou dvě odborné panelové diskuze. První z nich se odehraje 18. května od 17:30 a bude se zabývat internetovými televizemi v českém kontextu. V současné době jsou k dispozici webové portály s vlastní audiovizuální tvorbou i bez ní. Každý z nich se snaží zaujmout své unikátní místo na trhu, přilákat diváky, zajistit si udržitelný zdroj financí a tedy stabilizovat se v rámci lokální sítě. Jaká jsou specifika internetových televizí v českém prostředí? O tom přijdou debatovat mediální teoretik Milan Kruml, šéfproducent Stream.cz Lukáš Záhoř, bývalý šéfproducent Playtvak.cz Josef Koukolíček a programový ředitel OBBODu Daniel Strejc. Celou diskuzi bude moderovat Mgr. Šimon Bauer. Druhá debata se uskuteční 19. května. Diskuze otevře problematiku obklopující současný stav filmové a televizní tvorby pro děti v České republice. Zohledněna bude i bohatá tradice z předrevolučního období a poskytne tak historický vhled a ukotvení. Dalším podnětem bude i v současnosti poněkud nejasné rozhraní autorské a zakázkové tvorby. Debata nabídne i přesah v podobě úvahy o významu tvorby pro děti ve vztahu k výchově českého diváka. Moderování diskuze se ujme filmový teoretik Matěj Forejt a účast v diskuzi přislíbila režisérka a scenáristka Maria Procházková, výkonný ředitel Juniorfestu Michal Šašek, Jiří Chalupa z oddělení dětské tvorby ČT a režisér Václav Vorlíček. V rámci doprovodného programu se návštěvníci mohou těšit na autorské čtení, výstavu filmových loutek, retrospektivu režiséra Jana Bušty, kterého je možné znát díky projektu Televise bude! nebo z trailerů pro NFA kampaň #zpetvkinech. Ve večerních hodinách bude připravena hudební produkce v podání soul-jazzové skupiny Jay Dee´s a DJ TOF a v pátek zase alternativní post-punková kapela Schrödingerova kočka, celý festival zakončí DJ Deleuze. Celý festival je zdarma. Další informace jsou k dispozici na našich webových stránkách a na facebookovém profilu festivalu. program ke stažení (PDF)  

Byl zveřejněn program konference Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

15. květen 2017 - 19:18
Kreativní laboratoř FF UK ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy Krize racionality a moderní myšlení a se studentským spolkem Praxis vyhlašuje Call for Papers na mezioborovou konferenci, která se bude konat v 22.–23. května 2017 v místnosti 104 hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). program konference (PDF) událost na Facebooku Abstrakt Od samého vzniku naší civilizace slyšíme opakovaná varování před hrozící krizí racionality. Platí však, že tato varování nabyla nových významů během historického období, které – jako doba moderní a současná – pomocí racionality definuje samu civilizaci. Moderní a současný postoj k racionalitě i k otázce jejích mezí přitom spojuje racionalitu se standardy exaktních a technických věd a její krize pak s mezemi čistě kvantitativních vysvětlení, na základě čehož bývá racionalita také ostře vymezována vůči rétorice a afektivitě, jak je tradičně nacházíme v takových oblastech ducha, jako jsou umění, politika či náboženství. Důsledkem je, že jsou vývoj i krize v těchto i dalších oblastech lidské zkušenosti a činnosti chápány jako nesouvisející, a zapomíná se, že samotné vymezení racionality má nutně svou rétorickou dimenzi, která se vymyká čistě racionální kontrole, např. matematické a logické formalizaci. V tomto rámci vyvstávají konkrétní otázky konference: Jaké jsou současné podoby racionality i diagnóz její krize? Do jaké míry jsou řešení krizí rétorická, ať už v pozitivním, či v negativním smyslu? Jak je krize racionality vnímána a reflektována z perspektivy různých humanitních věd a věd o kultuře? Jak reflektuje tuto situaci umění a jaká role připadá náboženství? Jaký je z hlediska krize racionality vztah racionality a afektivity? Cílem konference je v první řadě podat dostatečnou teoretickou reflexi pojmu racionality a její současné krize z perspektivy co nejširšího spektra humanitních věd, v druhé řadě pak na bázi konkrétní spolupráce různých konceptů racionality navrhnout věcná řešení, jak krizi racionality či racionalit překonat či plodně využít v náš prospěch. Zvaní řečníci Libuše Heczková Tomáš Klír Markéta Křížová Petr Mareš Karel Thein Programový výbor Josef Vojvodík, Martin Procházka, Olga Lomová, Vojtěch Kolman, Eva Voldřichová-Beránková Organizační výbor spolek Praxis

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Vzhledem k plánované rekonstrukci hlavní budovy bude provoz sekretairátu ÚSD během letních měsíců omezen na následující dny:

2. 8. 10:00-15:00 (P206)

3. 8. 10:00-15:00 (P206)

8. 8. 09:00-15:00 (P206)

9. 8....

19. červen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014