Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 38 min 27 sek zpět

Studenti zkoumali pohřbívání v době bronzové. Další sezona studentské archeologické praxe ve Vojenicích

9. srpen 2017 - 9:51
Čtvrtá sezona záchranného archeologického výzkumu na pohřebišti z pozdní doby bronzové ve Vojenicích u Opočna (okr. Rychnov nad Kněžnou) proběhla letos v červenci opět ve znamení letní odborné terénní praxe. Vedle studentů archeologie FF UK se stejně jako v minulých letech zúčastnili také jejich kolegové z Univerzity Palackého v Olomouci, letos se připojily i dvě studentky studijního programu Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku z Českého egyptologického ústavu FF UK – kvůli výstavbě dálnice D 11 jsme naopak postrádali královéhradecké kolegy z UHK. Dorazila i řada starších studentů, kteří zde už povinnou praxi absolvovali v minulých letech a letos přijeli aspoň na den vypomoci a zavzpomínat, a rovněž bychom výzkum nezvládli dokončit bez pomoci amatérských spolupracovníků rychnovského muzea. Financování bychom si opět nedokázali představit bez laskavé podpory paní děkanky FF UK doc. Mirjam Friedové. I letošní rok přinesl zajímavá nová zjištění a objevy. PhDr. Zuzana Bláhová, Ph. D. Ústav pro archeologii FF UK

Dodatečné přijímací řízení pro ak. rok 2017/2018

8. srpen 2017 - 11:46
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2017/2018. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2017. Přihlášky je nutno podat do 28. 8. 2017.

Výběrové řízení ze dne 4. 8. 2017 – Ústav obecné lingvistiky

8. srpen 2017 - 9:06
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na pracovišti Ústav obecné lingvistiky Název pracovní pozice: 1. akademický pracovník – lektor/ka 2. akademický pracovník – lektor/ka Obor a zaměření: Lingvistická a filologická metodologie. Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání  a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362). Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) na dobu určitou Požadavky: magisterské/doktorské vzdělání v oboru obecná lingvistika nebo oboru příbuzném, prokazatelné organizační a pedagogické schopnosti, orientace v aktuálních lingvistických směrech a lingvistické metodologii a jejich aplikace do výuky, schopnost výuky v angličtině, odpovídající publikační a konferenční činnost, perspektiva odborného rozvoje v oboru. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky:  6. září 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, motivační dopis, přehled publikační a konferenční činnosti, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ_Obecná lingvistika

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení vědy

4. srpen 2017 - 13:50
Referent/ka Oddělení vědy Profil Oddělení vědy Oddělení vědy zajišťuje zejména agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia akreditovaného v cizích jazycích, agendu imatrikulací a promocí v doktorských studijních programech agendu stipendií a organizaci studentského hodnocení výuky v doktorských studijních programech. Do gesce Oddělení vědy dále spadá organizace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, agenda čestných hodností a ocenění pracovníků ve vědě a výzkumu a administrativní agenda činnosti vědecké rady fakulty. Hlavní odpovědnosti Doktorské studium: Komplexní zajištění administrativní agendy spojené s doktorským studiem, tj. zápisy přijatých studentů, evidence studentů v průběhu studia, kontrola studijních povinností, organizace obhajob disertačních prací. Administrace stipendií spojených s doktorským studiem, ceny a ocenění. Obecné: Komunikace se studenty doktorského studia a zaměstnanci FF UK týkající se agendy oddělení vědy. Archivace dokladů do složek studentů. Naše očekávání min. ukončené SŠ vzdělání/VŠ vzdělání v bakalářském programu. Komunikativní úroveň anglického jazyka. Velmi dobrá uživatelská úroveň MS OFFICE, zkušenost s dalšími informačními systémy výhodou. Dobré komunikační schopnosti. Pečlivost a samostatnost. Výhodou Znalost vysokoškolského prostředí. Praxe na obdobné pozici. Nabízíme Stabilní zázemí největší české humanitní fakulty. Příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže). Pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností. Zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení Elektronicky: Přihlášku – motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis (česky nebo anglicky) pošlete na e-mailovou adresu blanka.svobodova@ff.cuni.cz nebo vyplňte dotazník níže. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: Referent/ka Oddělení vědy. Své přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 8. 2017. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *  

Dočasný výpadek sítě: omezení úředních hodin

3. srpen 2017 - 14:02
Vzhledem k dočasnému výpadku sítě nebudou moci být v úředních hodinách oddělení děkanátu vyřízeny některé požadavky. Na nápravě pracujeme; znovuspuštění předpokládáme v průběhu dne. Omlouváme se za případné nepohodlí.

Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství spolupořádá konferenci v Oxfordu

2. srpen 2017 - 14:49
Conference on Public Life and Religious Diversity bude probíhat od 7. do 9. srpna v oxfordské Harris Manchester College. V rámci diskusního setkání vystoupí prof. Tomáš Halík.

Zemřel psycholog prof. Vladimír Kebza

1. srpen 2017 - 14:27
Ve čtvrtek 27. července po krátké těžké nemoci nečekaně zemřel profesor Vladimír Kebza. Je to velká ztráta nejenom pro Katedru psychologie FF UK, ale i pro celou českou psychologii. Odešel vynikající kolega a přátelský a moudrý člověk. Po ukončení magisterského studia oboru psychologie na Katedře psychologie FF UK v roce 1979 nastoupil V. Kebza do Psychologického ústavu tehdejší Československé akademie věd, kde v roce 1989 obhájil dizertační práci a získal titul CSc. V ústavu působil i ve funkci vědeckého tajemníka. Na začátku 90. let minulého století přešel do Státního zdravotního ústavu, kde významně přispěl k založení u nás nového vědeckého psychologického oboru – psychologie zdraví – a vedl oddělení psychosociálních determinant zdraví. Již v době svého působení v tomto rezortním ústavu začal přednášet na Katedře psychologie FF UK. Jeho habilitační práce v oboru klinická psychologie Psychosociální determinanty zdraví, kterou na své alma mater obhájil v roce 2005, je vynikající syntetizující monografií psychosociálních souvislostí lidského zdraví. V témže roce byla publikována v nakladatelství Academia. V roce 2012 byl V. Kebza jmenován profesorem klinické psychologie na FF UK. Je autorem či spoluautorem řady publikací, které byly vydávány u nás i v zahraničí, šlo o odborné publikace i vynikající časopisecké studie. Byl úspěšným řešitelem či spoluřešitelem řady vědecko- výzkumných projektů podporovaných domácími i zahraničními grantovými agenturami. Jeho odborný zájem se však neomezoval pouze na psychologii zdraví, kterou na Katedře psychologie FF UK přednášel jako první u nás. Zůstával hluboce zakotven v základních teoretických oborech psychologie, konkrétně v obecné psychologii, kterou také dlouhá léta vyučoval. Byl předsedou oborové rady doktorského studia, vedl řadu bakalářských, diplomních i doktorských prací a semináře doktorandského studia. Náhlý odchod profesora Vladimíra Kebzy je pro nás bolestivou ztrátou a jen obtížně budeme tuto vynikající osobnost nahrazovat. Kolegyně a kolegové z Katedry psychologie FF UK na něj nikdy nezapomenou. Rozloučíme se s ním ve středu 9. srpna 2017 v 11 hodin ve Velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

Nákup databází pro FF UK pro roky 2018–2020: aktualizace

1. srpen 2017 - 13:12
(poznámka: článek navazuje na příspěvek z 26. ledna 2017) Přestože je léto v plném proudu, knihovníci starající se o nákupy databází v knihovnách České republiky nezahálejí, naopak jsou v plném nasazení ohledně vyjednávání nákupů databází pro následujících pět let. Knihovny se snaží o nákup v rámci centra CzechELib, které má na starosti vyjednávání s producenty. Díky centralizovanému nákupu pro celou ČR by mělo být centrum CzechELib schopno dojednat nižší ceny databází, přičemž má zároveň na starosti i právní rámec nákupu elektronických informačních zdrojů. Vše se však děje ve velkém spěchu: ceny databází dostaly knihovny k dispozici čtrnáct dní před termínem hlasování pro nákup, část zdrojů dosud nebyla naceněna. Nejsou známy licenční podmínky. Před létem byly již napevno domluveny tzv. páteřní zdroje pro Univerzitu Karlovu, tedy takové, které jsou multioborové, a jsou tak relevantní pro všechny fakulty Univerzity Karlovy. Tyto zdroje nakoupí přímo Ústřední knihovna UK. Protože však Ústřední knihovna UK nedisponuje dostatkem finančních prostředků, chybějící prostředky budou rozpočítány na jednotlivé fakulty dle tzv. FTE (počtu uživatelů daných databází). Filozofická fakulta bude na páteřní zdroje každý rok doplácet od 450 tisíc korun pro rok 2018 až po 800 tisíc korun v roce 2022. Dle vyjádření centra CzechELib nebudou v projektu podpořeny samostatné časopisy, z nákupu tak vypadly na Filozofické fakultě diskutované časopisy Nature a Science. V páteřních zdrojích tak zůstaly databáze: Web of Science Scopus, Elsevier Science Direct EBSCO Academic Search Complete + Ultimate Wiley Online Library SpringerLink, Taylor a Francis EBSCO E-books Academic Collection (tento zdroj nahradil stávající obdobný zdroj Ebrary, který z licenčních důvodů nemohl být prohledávatelný celouniverzitním vyhledávačem UKAŽ) Oxford Journals STM + HSS Collection JSTOR I–III. Filozofická fakulta dále nakupuje oborové databáze, jejichž seznam byl zveřejněn v předchozím příspěvku. Vzhledem k výraznému zvýšení nákladů (jak nových plateb za páteřní zdroje, tak zvýšení cen oborových databází) je však již zřejmé, že všechny databáze nebudou moci být předpláceny. S jistotou již bylo odstoupeno od databáze Music Online a databáze LISA. Obě databáze budou však přístupné v Městské, resp. Národní knihovně. Stále vyjadřujeme zájem o databáze: ATLA BREPOLIS FIAF + FILM Television Literature Index L’Anné philologique LISS Literature Online Literature Resource Center PsychArticles a PsychInfo Theasaurus Linguae Graecae JSTOR VII JSTOR V HSS V pondělí 31. července 2017 mělo být oficiálně hlasováno do hlasovacího systému CzechELib. Univerzita Karlova však nehlasovala a naopak odeslala na MŠMT oficiální dopis se sdělením, že přes velký zájem o účast v projektu nemůže hlasovat, dokud nebudou naceněny všechny zdroje (na FF se to týká poloviny výše vyjmenovaných zdrojů) a dokud nebudou známy licenční podmínky a právní rámec CzechELibu atd. Nyní tedy čekáme na doplnění informací CzechELibu, abychom mohli závazně poptávat požadované databáze. Které databáze budou nakonec skutečně nakoupeny, záleží nejen na nabídnuté ceně, ale i na tom, zda stále zůstanou v rámci České republiky minimálně tři zájemci o daný zdroj, což je podmínka CzechElibu pro zajištění dotace 50% účasti. PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D. Ředitelka Knihovny FF UK    

The East and Central European Studies (ECES) provided a comprehensive academic and cultural program

31. červenec 2017 - 15:54
This summer, Faculty of Arts welcomed 98 students from 8 different countries from around the world. These students represented 43 different universities, and were participating in classes focused on Central and Eastern Europe and relations between Europe and Asia regions.

The East and Central European Studies (ECES) provided a comprehensive academic and cultural program

31. červenec 2017 - 15:50
This summer, Faculty of Arts welcomed 98 students from 8 different countries from around the world. These students represented 43 different universities, and were participating in classes focused on Central and Eastern Europe and relations between Europe and Asia regions. Their summer studies also included excursions to places of interest outside of Prague within and outside of the Czech Republic, as well as cultural activities within Prague. The East and Central European Studies (ECES) program at Charles University, Faculty of Arts was founded in 1992, and welcomes over 200 students to Prague each year. ECES is an English-taught program for non-degree seeking students located at Charles University at one of the four faculties founded in the 14th century. Courses are available in Art and Culture, History, Literature, Politics and Economics, History, and Language. photo: CU FA archive

Blahoslavený Hroznata a klášter premonstrátů v Teplé

28. červenec 2017 - 10:36
Kanonie premonstrátů v Teplé, Katedra církevních dějin a patrologie KTF UK, Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK pořádají v tepelském klášteře ve dnech 18.–20. září 2017 vědeckou konferenci.

Středoškoláci se mohou hlásit na odborné stáže a letní workshop na Filozofické fakultě UK

26. červenec 2017 - 14:43
Studenti středních škol a gymnázií se mohou seznámit s univerzitním prostředím a vyzkoušet si život vysokoškolského studenta. Vybrat si mohou buď formu stáže, kdy na vybraném ústavu stráví celkem 24 hodin, nebo třídenní letní kurz. Cílem aktivit je soustavná podpora nadaných středoškolských studentů v jejich odborném směřování. Odbornou stáž 24 hodin s FF UK nabízí polovina ústavů a kateder FF UK: účastníci si budou moci ověřit, že obor, jehož studium zvažují po maturitě, je pro ně ten pravý. V uplynulých ročnících se stážisté pod dohledem odborného školitele zapojili do vědecké činnosti katedry či ústavu, setkali se s významnými osobnostmi oboru, vyzkoušeli si roli vysokoškolského studenta účastí na výuce i samostatnou prací. Šestý ročník stáží se uskuteční v období od 16. 10. 2017 do 5. 1. 2018 (konkrétní časové rozvržení programu stáže záleží na domluvě s odborným školitelem). Přihlášky je možné posílat do 15. září 2017. Účast na stáži je bezplatná. Třídenní vzdělávací kurz Léto s FF UK letos nabídne přednášky zaměřené na odlišné kultury a národy zemí Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. Účastníci se například dozvědí, s jakými božstvy a démony jsou spojeny životy Tibeťanů, jak se vyvíjela kultura mexických Indiánů, jaké deskové hry ráli staří Egypťané nebo jak probíhal historicko-politický vývoj Maďarska ve 20. století. Kurz proběhne ve dnech 29.–31. 8. 2017, hlásit se je možné do naplnění kapacity. Účast na kurzu je zpoplatněna částkou 700 Kč.   

Začíná 61. ročník Letní školy slovanských studií. Na Filozofickou fakultu míří studenti z Ghany i Kolumbie

25. červenec 2017 - 10:30
Od 28. července do 25. srpna 2017 bude na Filozofické fakultě UK probíhat již tradiční Letní škola slovanských studií pořádaná Ústavem bohemistických studií FF UK. Na téměř sto padesát zájemců o češtinu z celého světa čeká čtyřtýdenní kurz jazyka, literatury a historie, ale i zážitkové workshopy či soutěž o nejlepší český chlebíček. Nejen Staré Město pražské, ale především pověst Univerzity Karlovy jako jedné z nejstarších evropských univerzit přitahuje již více než 60 let studenty, odborníky, ale i laiky se zájmem o českou kulturu. Nejstarší česká letní škola tak láká stále více účastníků ze všech kontinentů. „Zaznamenáváme vzrůstající zájem cizinců z  celého světa. Letošní LŠ se zúčastní 145 studentů z 38 zemí světa. Přivítáme studenty z Ghany, Kolumbie, Mexika i Taiwanu. Nejmladšímu účastníkovi je 18 a nejstaršímu 81 let,“ říká ředitelka LŠSS Svatava Škodová. Semináře, přednášky a workshopy letní školy již tradičně vedou přední odborníci Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky, například české dějiny přednáší právní historik prof. Jan Kuklík a české městské legendy a konspirační teorie vyučuje etnolog Petr Janeček. Samotná jazyková výuka češtiny je pak rozčleněna do čtyř základních stupňů podle pokročilosti a probíhá pět hodin denně. Letní škola slovanských studií nabízí svým studentům možnost zažít českou kulturu na vlastní kůži. Od výletů na hrady a zámky, setkání se zajímavými českými osobnostmi a filmové projekce po společné zpívání českých písní. „Letošní ročník přinese řadu inovací,“ říká Svatava Škodová. „Kromě jazykových kurzů, přednášek a volitelných seminářů jsme se rozhodli pro zájemce zařadit i volitelné workshopy a další neformální aktivity. Například na divadelním workshopu budeme účastníky učit improvizovat v češtině, během filmových dílen vytvoří vlastní animovaný film a dokument zachycující jejich vlastní vnímání Česka. To, jak lidé z celého světa vidí Prahu a její obyvatele, je zároveň nesmírně zajímavé i pro nás samotné. Nastavují nám zrcadlo,“ dodává. Nově se v programu objeví i stále populárnější urban walks neboli tematické procházky městem. „Chceme účastníkům ukázat i jinou Prahu než tu turistickou,“ vysvětluje Škodová. „Naši odborníci je provedou Prahou avantgardní, literární či mytologickou. Seznámí je se starými legendami a pověstmi, ale i současným urbanistickým a industriální vývojem Prahy,“ doplňuje. Oficiální zahájení LŠSS proběhne v sobotu 29. července od 9.30 hod. ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1), výuka samotná pak začíná v pondělí 31. července. Web:               http://lsss.ff.cuni.cz/ Facebook:      https://www.facebook.com/LSSSpraha/ Tisková zpráva Kontaktní osoba pro média Ina Píšová tisková mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz + 420 777 739 951

Výběrové řízení na pozici Sekretář/ka Ústavu etnologie

21. červenec 2017 - 13:54
Sekretář/ka Ústavu etnologie Naše očekávání vysokoškolské vzdělání v humanitním oboru, jazykové znalosti čj, aj; nj a fj výhodou, znalost akademického prostředí výhodou, organizační a administrativní schopnosti, příjemné vystupování, pečlivost, samostatnost a zodpovědnost, znalost práce s MS Office, základní znalost spisové služby a spisového zákona, zkušenosti s vedením grantové agendy výhodou, dobré organizační a komunikační schopnosti, znalost grafických programů a základů typografie výhodou. Nabízíme zajímavou a odpovědnou práci v prestižní instituci, stabilní zázemí největší české humanitní fakulty, pracoviště v centru Prahy, podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání, Zaměstnanecké benefity. Možnost nástupu 1. 10. 2017 První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Náležitosti přihlášky (povinné přílohy): profesní životopis, přehled praxe, kopie dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete svou přihlášku se všemi přílohami poštou, nebo doručte osobně na adresu: Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, nejpozději do 10.8.2017. Komise podle vlastního uvážení pozve vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.  

Students of Dutch Studies at CUFA: Important Recent Successes

21. červenec 2017 - 11:30
Students of the MA programme Dutch Studies at CUFA have recently succeeded in international competitions and also in the Jiří Levý Competition for young translators organised by the Czech Literary Translators’ Guild. Anna Krýsová became the absolute winter of the International Student Dictation in Dutch, leaving behind more than 100 students of Dutch Studies from 16 universities in 10 countries. The prize consists of the monolingual dictionary Van Dale and also of a short stay at the University of Wroclaw where she could establish useful contacts for her intended PhD studies during the international Dutch Studies conference. During this conference, the authors of best student works from Central and Eastern Europe received their prizes. One of them was the student of Dutch Studies at CUFA Eva Ungermannová, who received the award for the best MA thesis defended  in 2015, How Czech Students of Dutch Learn the Article, which she completed under the supervision of Professor Jan Pekelder. Last but not least, Dutch Studies in Prague were also successful in the area of literary translation: after many years, one of the winners of the Jiří Levý Competition for young translators was a translator working in Dutch: Lukáš Vítek submitted an extract from the classical novel by Maarten ‘t Hart A Flight of Curlews (Een vlucht regenwulpen) which has not been translated into Czech yet.

CfP Tigridovo svědectví dvacátého století: konference ke 100. výročí narození Pavla Tigrida

18. červenec 2017 - 13:47
Historické muzeum Národního muzea a Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zvou k aktivní účasti na konferenci ke 100. výročí narození Pavla Tigrida – Tigridovo svědectví dvacátého století. Bude se konat 24. října 2017 v Národním památníku na Vítkově. Konference se koná za podpory projektu Evropské unie Horizont 2020. Konference představí osobnost Pavla Tigrida v souvislostech kulturních a politických dějin dvacátého století, jejichž byl Tigrid aktivním účastníkem. Přihlášku na konferenci s názvem vašeho referátu prosíme zaslat nejpozději do 10. září 2017 na e-mail jitka_hanakova@nm.cz. Novinář, publicista a politik Pavel Tigrid, původním jménem Pavel Schönfeld, se narodil ještě do monarchie, která byla doslova do roka a do dne od jeho narození přebudována v republiku, nejprve tzv. první, druhou, třetí, posléze socialistickou a nakonec i demokratickou. Pocházel ze středostavovské asimilované židovské rodiny, která byla spřízněna se spisovateli Antalem Staškem a Ivanem Olbrachtem. Od mládí ho to táhlo k divadlu a novinařině. Již jako gymnazista publikoval ve Studentském časopise a spoluzaložil Divadelní kolektiv mladých. Publicistické a kulturní činnosti se věnoval již ve svém prvním exilu v Londýně, kde byl také hlasatelem českého vysílání BBC. Pavel Tigrid patřil mezi nejvýraznější představitele československého protikomunistického exilu. Po emigraci v roce 1948 se podílel na přípravách vysílání Rádia Svobodná Evropa a byl prvním programovým ředitelem čs. redakce. V polovině padesátých let založil Svědectví, jeden z nejvýznamnější exilových časopisů. Po roce 1968 stál Pavel Tigrid u zrodu mnoha exilových aktivit. Po návratu do Prahy působil jako poradce prezidenta Václava Havla. V letech 1994­–1995 byl ministrem kultury ČR. Byl nositelem řady vyznamenání, od roku 1995 i Řádu T. G. Masaryka. Až do své smrti žil střídavě ve Francii a v Čechách. Konference představí osobnost Pavla Tigrida v souvislostech kulturních a politických dějin dvacátého století, jejichž byl Tigrid aktivním účastníkem. Za organizační výbor se na setkání těší: Mgr. Jitka Hanáková, Archiv Národního muzea Mgr. Miroslav Michela, Ph.D., Ústav českých dějin FF UK Pozvánka Přihláška

Open Competition from July 17, 2017 – Department of Linguistics and Department of English Language and ELT Methodology

18. červenec 2017 - 13:40
The Dean of the Faculty of Arts, Charles University announces an open competition for the following academic position at Department of Linguistics and Department of English Language and ELT Methodology Job title: Assistant Professor Field and specialization: cognitive linguistics/psycholinguistics, experimental linguistics, focus on English Full-time position (40 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, primarily M.A. level courses will be expected supervision of students’ projects and theses conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation Job requirements: Ph.D. degree in the area of specialization adequate teaching experience ability to teach in English adequate publication record in the field of specialization PI experience in research projects and grants will be an advantage academic experience in a high-profile foreign institution organizational and communication skills Expected starting date: February 1, 2018 Application deadline: August 31, 2017 Complete applications will include the following: curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Electronic submission: Fill out the form below, successful submission will be confirmed via e-mail. Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Vamberská, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.vamberska@ff.cuni.czThe original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview or a public lecture. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ_ÚLING_ÚAJD

Opatření děkana č. 11/2017 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků a pro zúčtování záloh v závěru roku 2017 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

18. červenec 2017 - 11:15
Opatření děkana č. 11/2017 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků a pro zúčtování záloh v závěru roku 2017 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Nově vypsaná výběrová řízení: červenec 2017

17. červenec 2017 - 15:41
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vypsala výběrová řízení na pozice akademických pracovníků: akademický pracovník – (odborný) asistent v Ústavu řeckých a latinských studií FF UK: didaktika latiny (klasických jazyků) (přihlášení do výběrového řízení do 31. července 2017) akademický pracovník – odborný asistent v Ústavu jižní a centrální Asie FF UK: tibetanistika – jazyk, dialekty tibetštiny, tibetské rituály (přihlášení do výběrového řízení do 14. srpna 2017) akademický pracovník – lektor/ka na Katedře sociologie FF UK: metody sociálního výzkumu (přihlášení do výběrového řízení do 17. srpna 2017) akademický pracovník – odborný asistent / docent v Ústavu Dálného východu FF UK: japonská studia (přihlášení do výběrového řízení do 18. srpna 2017) akademický pracovník – odborný asistent v Ústavu etnologie FF UK: sociální antropologie se zaměřením na aplikovanou antropologii (přihlášení do výběrového řízení do 19. srpna 2017) akademický pracovník – odborný asistent v Ústavu etnologie FF UK: sociální antropologie se zaměřením na etnografický terénní výzkum a antropologii Evropy (přihlášení do výběrového řízení do 19. srpna 2017)

Dětský koutek do odvolání mimo provoz

17. červenec 2017 - 14:00
Vzhledem k nutnosti nápravy škod vzniklých v důsledku samovolné havárie elektroinstalace je dětský koutek do odvolání mimo provoz. Děkujeme za pochopení.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve dnech 17.10.- 27.10. ze zdravotních důvodů odpadají konzultace a veškerá výuka dr. Valkouna.

17. říjen 2017

Od pondělí 16. října do čtvrtka 26. října se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Vojtěchovského.

V týdnu od 16. října se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Koury, s výjimkou výuky předmětu History of...

02. říjen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014