Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 52 min 22 sek zpět

Výběrové řízení Vedoucí ekonomického oddělení

27. leden 2017 - 16:24
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá vhodné uchazeče na volné místo na Ekonomickém oddělením Vedoucí ekonomického oddělení Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) je se svými téměř desíti tisíci studenty a osmi sty zaměstnanci největší humanitní fakultou v ČR. Ekonomické oddělení zajišťuje tvorbu a kontrolu plnění rozpočtu, bankovní styk a pokladní službu, vedení účetnictví, výkaznictví a vedení agendy majetku. Popis pozice Obecné úkoly vedoucího pracovníka jsou stanoveny Organizačním řádem děkanátu FF UK, čl. 9. Vedení týmu 13 zaměstnanců. Hlavní okruhy odpovědností Řízení a kontrola rutinních agend Ekonomického oddělení, Schvalování účetních operací, Nastavování pracovních postupů v rámci zefektivnění práce nebo v návaznosti na změny legislativy, metodické vedení oddělení, Zpracování rozpočtu fakulty a výroční zprávy o hospodaření, Příprava vnitřních předpisů fakulty týkající se hospodaření, Koordinace roční inventarizace majetku, Příprava podkladů pro vedení a samosprávné orgány fakulty. Vstupní předpoklady VŠ vzdělání, přednostně ekonomického směru Znalost účetnictví a daní Angličtina na úrovni B2 Solidní znalost MS Office Sociální inteligence Komunikační dovednosti a dobré vystupování Organizační schopnosti, týmový duch a spolehlivost Schopnost efektivního řešení problémů a konfliktů Znalost vysokoškolského prostředí výhodou Trestní bezúhonnost Nabízíme Zajímavou práci v inspirujícím akademickém prostředí Stabilní zázemí největší české humanitní fakulty Příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže) Program benefitů Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplňte níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: Vř vedoucí Ekonomického oddělení. E-mailem: Přihlášku v českém nebo anglickém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu tajemnik@ff.cuni.cz. Vše nejpozději 24. 2. 2017. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Text přihlášky - poznámka

Zemřel PhDr. Václav A. Černý, CSc., odborník na kavkazské jazyky

27. leden 2017 - 14:20
Lingvista a překladatel Václav A. Černý zemřel 21. ledna ve věku 85 let. Celý život se odborně věnoval malým, zejména kavkazským jazykům. Poslední rozloučení s dr. Černým se uskuteční 31. ledna od 15:00 ve velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze. PhDr. Václav Černý, CSc. (nar. 27. května 1931 v Praze), studoval orientalistiku na Filozofické fakultě UK a r. 1954 absolvoval obor arménština-perština. Dvacet let pracoval jako vědecký pracovník Orientálního ústavu, který však musel za normalizace opustit. Celý život se odborně věnoval malým jazykům, zejména, avšak nikoliv výlučně, kavkazským. Po r. 1989 přednášel na FF UK obecnou kaukazologii, gruzínštinu a čerkeštinu, později pořádal pro své studenty kaukazologické a obecně lingvistické bytové semináře. Ve vědecké práci se zaměřil na gramatiku a lexikum čerkeštiny a jiných kavkazských jazyků. V posledních letech se zabýval východogruzínským pohanstvím. Václav Černý byl dlouhá léta jediným odborníkem na kavkazské jazyky a literaturu u nás a literaturu také překládal. V roce 1991 převzal Gruzínskou státní Mačabeliovu cenu za překladatelské dílo. Z gruzínštiny překládal následující autory: Tengiz Abuladze, Thamaz Bibiluri, Rezo Čeišvili, Othar a Thamaz Čiladze, Nodar Dumbadze, Micheil Džavachišvili, Guram Gegešidze, Naira Gelašviliová, Otia Ioseliani, Džemal Kharčchadze, Niko Lortkipanidze, Guram Phandžikhidze, Ušangi Rižinašvili, Arčil Sulakauri, Šadiman Šamanadze, Laša Thabukašvili, Važa Phšavela. V roce 2015 obdržel Řád prezidenta Gruzie za celoživotní zásluhy o reprezentaci gruzínské literatury a kultury. Toto státní vyznamenání bylo z občanů České republiky dosud uděleno pouze prezidentu Václavu Havlovi. Zemřel odborník na kavkazské jazyky Václav A. Černý [novinky.cz, 26. ledna 2017]

Hledáme knihovníka do Knihovny Celetná

26. leden 2017 - 19:00
Knihovna FF UK hledá pro Knihovnu Celetná knihovníka pro výpůjční pult. Nástup od 1. 3. 2017, úvazek 1,0. Požadavky: vysokoškolské vzdělání knihovnického směru počítačová gramotnost na vysoké úrovni znalost práce s knihovními katalogy a informačními zdroji znalost knihovního systému Aleph výhodou znalost angličtiny na komunikativní úrovni znalost dalších jazyků výhodou všeobecný přehled se zaměřením na fondy Knihovny Celetná a Filozofické fakulty UK   přátelskost, vstřícnost systematičnost a důslednost organizační schopnosti komunikativnost týmový duch časová flexibilita   Nabízíme: stravenky 5 týdnů dovolené plat dle mzdových tabulek FF UK výuka anglického jazyka ve fakultní jazykové škole   Náplň práce: komplexní správa výpůjčního pultu knihovny důkladné zvládnutí výpůjčního protokolu systému ALEPH další příležitostné knihovnické činnosti Životopisy a motivační dopisy zasílejte, prosím, do 3. února 2017 ředitelce Knihovny FF UK PhDr. Kláře Rösslerové (klara.rosslerova@ff.cuni.cz). Vybraní zájemci se zúčastní výběrového řízení, které se bude konat v pondělí 13. února 2017.

Knižní novinky Vydavatelství FF UK: leden

26. leden 2017 - 18:51
Přinášíme výběr z nejnovějších titulů z produkce Vydavatelství FF UK. Uvedené knihy lze zakoupit se slevou v Knihovně Jana Palacha nebo v e-shopu, kde také najdete ukázky a vybrané e-knihy ve formátu pdf. Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku Sylva Fischerová, Jiří Starý (eds.) Příručky literární vědy obvykle tvrdí, že vznik zábavné a populární literatury souvisí se vznikem moderní společnosti, kterou charakterizuje značné množství volného času, že její existenci umožnil až novodobý rozvoj gramotnosti a že je pro ni typický zejména konvenční, jednoduchý a nenápaditý literární tvar. Kniha Starodávné bejlí se pokouší představit jiný pohled na věc. Demonstruje totiž, že pojmy “populární literatura”, “triviální literatura” či “brak” můžeme aplikovat také na literaturu starších dob. Předmětem zájmu jejích autorů jsou tak rozmanité artefakty jako staro-egyptský papyrus Turín, antické milostné romány, křesťanské hagiografie i pašijové divadlo, životy Ježíšovy a mariánské písně, byzantská parodie liturgického postupu, staroseverské povídky či lživé ságy, arabské maqámy i španělské slepecké romance. e-shop: kniha, ukázka Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru? Ladislava Součková Linhartová Knižní studie je osobitou interpretací posledního románu Ladislava Fukse, situovaného především do Vídně v epoše fin de siecle. Zabývá se vztahem románového fikčního světa ke kultuře a filozofii biedermeieru. O biedermeieru je zde uvažováno jako o hodnotovém proudu harmonizujícím přístup k životu, ale i metodě, která preferuje idylu a vtiskuje specifické rysy formální podobě textu. Jako analytický nástroj je vzhledem k výrazné intertextualitě Fuksovy textury zvolena teorie transtextuality vlivného francouzského naratologa Gérarda Genetta. e-shop: kniha, ukázka Andragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané kapitoly Miroslava Dvořáková, Michal Šerák Kniha systematizuje vybrané oblasti andragogické teorie i praxe vzdělávání dospělých a reflektuje historický vývoj i aktuální stav celého oboru. Text zkoumá vznik a konstituování andragogiky jako samostatné a integrované vědní disciplíny v globálním i národním kontextu a předkládá informace o jejích klíčových poznatcích. e-shop: kniha, e-kniha (PDF) Vedle sebe šli jsme dálnou poutí… Vzpomínky ze života dvou bratří Bedřich Frída, Jaroslav Vrchlický Svazek přináší první úplnou edici Pamětí překladatele, prozaika a divadelního kritika Bedřicha Frídy, v nichž autor vzpomíná především na svého bratra, spisovatele Jaroslava Vrchlického. Frídův text, dosud dostupný pouze v rukopise, přináší množství nových, biograficky a historicky cenných informací o životě a díle předního básníka lumírovské generace, zejména o období jeho dětství a mládí, o jeho manželství a o několikaleté vážné nemoci; dokresluje tak, ale v mnohém i koriguje některé ustálené soudy o básníkově životě a jeho literární činnosti. Svazek je vybaven úvodní studií od Jiřího Hubáčka a rozsáhlými komentáři, které připomínají málo známé a často opomíjené dobové souvislosti, vztahující se k Vrchlického osobnosti a tvorbě. e-shop: kniha, e-kniha (PDF) Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci Martin Veselka, Dorota Nowicka, Nicolai Czemplik, Colett Neumann (eds.) Svazek obsahuje písemné verze příspěvků z desátého ročníku mezinárodní konference interFaces, která proběhla ve dnech 15. až 22. května 2015 na Univerzitě Karlově. Mladí badatelé ze tří zemí a univerzit (Praha, německé Lipsko a polská Vratislav) se soustředili na otázky související s ústředním tématem konference, jímž byla tentokrát vícejazyčnost. Problematiku uchopili v řadě pozoruhodných detailních sond i obecněji zaměřených studií z oblasti jazykovědné, translatologické, literárněvědné a kulturologické. Velká část z nich vyzdvihuje především jazykové, literární a kulturní kontexty určené konferenčními jazyky – češtinou, němčinou a polštinou. e-shop: kniha, e-kniha (PDF) Čeština a ruština v kontaktu. Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí Hana Gladkova a kol. Monografie podává ucelený obraz o řečovém chování a o metodách jeho výzkumu v ruskojazyčné menšině v ČR. Pozornost se věnuje povaze a typologii chyb, které se vyskytují v jazykových projevech ruskojazyčných příslušníků na různých jazykových rovinách, problematice cizího akcentu v jejich mluvených projevech a užívání spisovné a obecné češtiny. Zjištěné jazykové kompetence jsou dále popisovány ve vztahu se sociodemografickými faktory a dalšími parametry, které ukazují míru integrace sledované skupiny do majoritní společnosti. Předmětem zájmu autorů je rovněž oblast výuky češtiny jako cizího jazyka, neboť úspěšné začlenění se do nového prostředí je podmíněno právě zvládnutím češtiny. e-shop: kniha, e-kniha (PDF) V prosinci vyšlo: Pokusy o renesanci Západu (Anna Housková, Vladimír Svatoň, eds.) Alena Macurová: Komunikace v textu a s textem

Nákup databází pro Filozofickou fakultu UK pro roky 2018 – 2020

26. leden 2017 - 18:11
Knihovna FF UK (dále KFF) má ve své kompetenci nákupy přístupů do databází pro uživatele z Filozofické fakulty UK. Nákupy přístupů do předplácených databází stojí v řádu desítek až stovek tisíc korun ročně a i proto se knihovna snaží o nákupy v rámci konsorcií se státní dotací. Část databází tak nyní knihovna nakupuje jako člen 4 konsorcií podpořených z projektu „Informace“, díky kterému jsme dosud od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále MŠMT) dostávali dotaci 75% z ceny zdroje. Tento projekt ovšem s rokem 2017 končí a plynule by na něj měl navázat projekt nový: CzechElib (https://czechelib.cz/), resp. Národní centrum pro pořizování, správu a využívání elektronických informačních zdrojů. Jeho cílem je centrální zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům (dále EIZ) pro výzkumné a vzdělávací instituce, které má nahradit decentralizované nákupy formou konsorcií, která jsou administrativně náročná a nemají takovou vyjednávací schopnost ve věci podmínek a cen. Tento nový projekt spadá stejně jako končící projekt Informace pod MŠMT a je zaštítěn Národní technickou knihovnou. Z projektu bude možné financovat EIZ od ledna 2018 a to s minimálně 50% dotací, pro citační a hodnotící nástroje 70%, přičemž případné kurzovní rozdíly (např. změna ceny EIZ způsobená změnou kurzu zahraniční měny) budou přeneseny na účastníky. Na poskytnutí dotace pro roky 2018 až 2020 je alokována částka 1,3 mld. Kč. Nyní nastala doba, kdy jednotlivé instituce zvažují, se kterými zdroji budou usilovat o dotaci – z výše uvedené částky je zřejmé, že všechny zdroje podpořeny nebudou. Na konci roku 2016 tak měly knihovny a další instituce uvést, o které zdroje by měly zájem. Tyto zdroje byly zařazeny do seznamu projektu a nyní probíhá jejich výběr. Filozofická fakulta UK není samostatným subjektem, za naši univerzitu se hlasuje jednotně, a to prostřednictvím Ústřední knihovny UK (dále ÚKUK). Jednotlivé fakulty tak obdržely od ÚKUK obdobný seznam, v jakém se hlasuje přímo v CzechElibu, aby vybraly zdroje, které budou chtít podpořit. ÚKUK tyto požadavky shromažďuje, aby provedla 31. ledna 2017 hlasování za celou univerzitu. Zde je však nutné zmínit několik problematických oblastí: instituce hlasují podle seznamů, které byly vytvořeny na základě jejich požadavků z konce loňského roku. Tyto seznamy však nebyly nijak pročištěny ani zrevidovány, takže se v nich objevuje například jedna a táž databáze v různých podobách, nebo naopak databáze samostatně najít nejde, protože je součástí nějaké větší (např. KFF nakupuje databázi JSTOR kolekci V a VII, v seznamu lze však najít pouze JSTOR I-IX jako celek). Druhým problémem je, že hlasujeme o něco, u čeho neznáme cenu. Nacenění proběhne až v dalším kroku. Nyní instituce pouze vyjadřují svůj nezávazný zájem a přibližně v dubnu 2017 dostanou potvrzenou cenu a informaci, zda zdroj bude do projektu zařazen, až potom bude instituce moci projevit svůj zájem závazně. Proto je teď vhodné projevit zájem u všech relevantních zdrojů. ÚKUK nakupuje pro celou univerzitu tzv. páteřní zdroje, což jsou takové, které potřebují a využívají všechny fakulty. Pro ně bude v CzechElibu i hlasovat. Jsou jimi (v pořadí dle priority): Web of Science, Scopus, Nature, Science[1], ElsevierScienceDirect, EBSCO Academic Search Complete, Wiley Online Library, SpringerLink,  Taylor and Francis, Ebrary, ProQuest Central, OJO, JSTOR I-III, Gale. Jak ale bylo uvedeno výše, tak ani ÚKUK zatím neví, kolik přístupy k těmto zdrojům budou stát, a je proto možné, že i přes dotaci si je nebude moci dovolit a financování by pak muselo být rozděleno mezi jednotlivé fakulty. KFF hlasuje pro zdroje uvedené v následující tabulce: Zdroje, které by nebyly v rámci tohoto projektu nakoupeny, budou nakupovány individuálně v plné ceně dle finančních možností KFF.   PhDr. Klára Rösslerová, ředitelka Knihovny FF UK [1] Databáze Nature a Science byly do páteřních zdrojů a na tyto pozice zařazeny z rozhodnutí vedení UK. [2] Zdroje, které mají vyplněno „předfinancováno“, jsou i na rok 2018 financovány v rámci konsorcií z projektu Informace. [3] S poznámkou, že KFF má zájem o: Library of Latin Texts A, Library of Latin Texts B, Cross Database Search Tool a Database of Latin Dictionaries. [4] S poznámkou, že KFF má zájem o:  jen V. (pro roky 2019 a 2020! Rok 2018 máme předfinancovaný) a VII.

Methodologies in Digital Humanities: Text Encoding Initiative Public Day

26. leden 2017 - 18:04
Přijďte na setkání s tvůrci a uživateli digitálních textových zdrojů, které je spoluorganizováno v rámci činnosti Humanities Research Centers 8. února.

Opatření děkana č. 27/2016 Změna opatření děkana č. 27/2006 – k poskytování příspěvku na stravování pro pracovníkyFilozofické fakulty, ve znění opatření děkana č. 10/2012, kterým se mění opatření děkana číslo 27/2006 k poskytování příspěvku na stravování

26. leden 2017 - 14:22
Opatření děkana č. 27/2016 Změna opatření děkana č. 27/2006 – k poskytování příspěvku na stravování pro pracovníkyFilozofické fakulty, ve znění opatření děkana č. 10/2012, kterým se mění opatření děkana číslo 27/2006 k poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky Filozofické fakulty ze dne 1. 11. 2006

S fakultou mám spojený celý život, říká Hana Markvartová po 40 letech práce pro FF UK

26. leden 2017 - 12:31
Hana Markvartová, která na FF UK působí od roku 1976, se rozhodla odejít. Vedení fakulty jí děkuje za její práci a do další životní etapy přeje vše dobré. Osobní oddělení 23. ledna odpoledne uspořádalo oslavu, na kterou přišly desítky kolegů paní Markvartové popřát hodně štěstí a hodně radosti do další životní etapy. „Přál bych si jednou odcházet v takové kondici, v jaké je dnes paní Markvartová,“ řekl současný vedoucí Osobního oddělení Ing. Pavel Kolouch. Na pracovní i osobní zážitky během působení na FF UK vzpomíná Hana Markvartová v rozhovoru v publikaci Služebníci vědy (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013): „Nejdřív byl jeden počítač na oddělení, pak v každé místnosti a nakonec ho měla každá pracovnice na stole. To šlo rychle. I proto, že do revoluce nás bylo tak šest set padesát zaměstnanců, ale teď je nás devět set padesát.“ (s. 67) „Jestli tady bude pánbůh, nebo čert, tak to je jedno, protože my ty mzdy stejně musíme spočítat.“ (s. 71) Hana Markvartová, roz. Rosincová (*1955), v roce 1970 ukončila základní devítiletou školu v Praze na Invalidovně, v roce 1973 byla vyučena v n. p. Chirana v Praze-Modřanech jako elektromechanička. Po maturitě na střední průmyslové škole elektrotechnické v oboru sdělovací a elektronická zařízení v Kutné Hoře nastoupila v roce 1976 na Filozofickou fakultu UK, kde působila jako samostatná pracovnice katedry psychofyziologie a psychologie aplikované v lékařství (pozdější katedry psychologie), referentka a následně deset let vedoucí osobního oddělení.

Proběhlo slavnostní zakončení zimního semestru Dětské univerzity FF UK. Humanitní vědy objevovalo 70 dětí

24. leden 2017 - 18:02
Malí studenti si na kurzech vedených odborníky působícími na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vyzkoušeli hledání v Českém národním korpusu, psaní mayských hieroglyfů nebo výrobu obilných placek jako v pravěku. Na závěr obdrželi za pravidelnou účast diplomy z rukou doc. Mirjam Friedové, děkanky FF UK. Kurzy Dětské univerzity FF UK jsou otevírány každý semestr a nabídka se rozšířila z kurzů pro mladší děti navštěvující 3.–5. třídu ZŠ i na kurzy pro starší děti navštěvující 6.–9. třídu ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií. V zimním semestru 2016/2017 se uskutečnilo 6 kurzů pro mladší a 7 kurzů pro starší děti. Celkem se kurzů zúčastnilo 70 dětí. Do projektu se zapojilo celkem 15 pedagogů a vědeckých pracovníků FF UK; s průběhem některých kurzů pomáhali také doktorandi konkrétních pracovišť. Díky oborové šíři kurzů získali účastníci představu o potenciálu humanitních věd. Prohloubili tak svoje zájmy a získali podněty pro další vlastní bádání. Univerzitní prostředí bylo dětem představeno jako inspirativní místo, které je prostorem pro poznávání světa a přemýšlení, a zde působící odborníci jako lidé, kteří hluboce rozumí předmětům svého zaměření a kteří dovedou své znalosti předat poutavou a zábavnou formou. Díky tomu děti mohou studium vnímat nejen jako aktivitu spojenou s povinností, ale především jako zajímavou a obohacující činnost. Kurzy probíhají jako jednorázové akce, je tedy možné přihlásit se třeba jen na jeden, podle zájmu a časových možností. Účast na kurzu je zpoplatněna částkou 100 Kč. Kurzy se konají v odpoledních hodinách a obvykle v budovách Filozofické fakulty UK nebo v budovách spolupracujících institucí a jsou vždy vedeny odborníky působícími na FF UK. Program letního semestru 2016/2017 je v přípravě. Zveřejnění nových kurzů je plánováno na začátek března. Veškeré podrobnosti ohledně programu a možností přihlášení jsou k dispozici na stránkách projektu http://detskauniverzita.ff.cuni.cz.   Letní semestr a zimní semestr 2013/2014 projektu Hledá se Sofie, Sofiinu letní školu 2014 a zimní semestry projektu Dětská univerzita FF UK 2015/2016 a 2016/2017 podpořilo partnerstvím hl. m. Praha. Kontakt pro média: Mgr. Hana Bednářová koordinátor projektu Dětská univerzita FF UK Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK hana.bednarova@ff.cuni.cz +420 734 367 963 v Praze 24. ledna 2017 tisková zpráva (.doc) tisková zpráva (.pdf)

Zemřel prof. Jaroslav Vacek, bývalý děkan FF UK

24. leden 2017 - 11:24
Prof. Vacek působil v letech 1994–1997 jako prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu), v letech 2003–2006 jako děkan FF UK. Zemřel 23. ledna 2017 ve věku 74 let. Jaroslav Vacek (nar. 1943 v Litostrově) vystudoval sanskrt a tamilštinu. Po studiu mongolštiny v Ulánbátaru založil v roce 1976 na Univerzitě Karlově výuku mongolštiny. Po revolučních změnách v r. 1989 obnovil výuku tamilštiny a sanskrtu v r. 1990. V sedmdesátých a osmdesátých letech indologie na UK téměř zmizela kromě hindštiny a prof. Vacek organizoval nové zahájení výuky filologických oborů tamilštiny, sanskrtu a bengálštiny, jejichž výuka spolu s hindštinou od té doby probíhá dodnes.  Je autorem série českých i mezinárodních učebnic, monografií (částečně v mezinárodní spolupráci), literárních a odborných překladů a také mnoha studií. Těžištěm jeho odborné práce je srovnání altajských jazyků (mezi nimi mongolštiny) s drávidskými jazyky jižní Indie. V roce 1998 zahájil mezinárodní projekt Pandanus, který se ve spolupráci s univerzitami v Miláně, Krakově a Varšavě věnuje výzkumu přírodní symboliky v indické literatuře, kultuře a umění. Prof. Vacek vychoval řadu mongolistů. Někteří jeho žáci působí v diplomatických službách a v jiných oblastech styků s Mongolskem. V roce 2010 mu prezident Mongolské republiky udělil státní vyznamenání Mongolské republiky Nairamdal Medal. životopis prof. Vacka na webu Ústavu jižní a centrální Asie FF UK

V rámci činnosti HRC FF UK avizujeme dvě připravované konference Kreativní laboratoře

24. leden 2017 - 10:54
V rámci činnosti HRC FF UK Kreativní laboratoř v roce 2017 připravuje dvě konference: Ve spolupráci s Progresem Q14 se bude konat konference „Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře“. Konference se uskuteční 22.–23. května 2017 v místnosti 104 hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). Zvanými řečníky jsou doc.Libuše Heczková, dr. Tomáš Klír, doc. Markéta Křížová, prof. Petr Mareš a prof. Karel Thein. „Call for papers“ bude vyhlášen během února. Ve spolupráci sAgence universitaire de la Francophonie se bude konat konference „La rhétorique de la vie affective: susciter, comprendre et nommer les émotions“. Konference se uskuteční na podzim 2017. „Call for papers“ bude vyhlášen během března.

Brasil 2017: setkání českých brazilianistů

24. leden 2017 - 10:40
Ve spolupráci Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií, Střediska ibero-amerických studií a Institutu pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy, Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze a Společnosti českých portugalistů se dne 29. května 2017 uskuteční seminář s názvem Brasil 2017. Rádi bychom si společně připomněli šedesát let existence samostatného oboru Portugalská filologie na Univerzitě Karlově, padesát let fungování Střediska ibero-amerických studií, ale též zareagovali na fakt, že Česká republika získala statut pozorovatele Společenství portugalsky mluvících zemí (CPLP). Hlavním cílem je zprostředkovat setkání českých brazilianistů a vůbec všech, kteří mají co do činění s Brazílií, a to v co nejširší oblasti zájmů – v lingvistice, literární vědě, historii, studiu vzájemných vztahů, v umění, politologii, diplomacii či obchodních kontaktech. Protože je cílem semináře zároveň propagace tématu brazilských dějin a kultury mezi širší akademickou a laickou veřejností, bude hlavním jazykem setkání čeština. Seminář nabízí příležitost pro vzájemné setkání, sdílení zkušeností a výměnu informací formou prezentací našich vědeckých, ale i jiných aktivit. Výsledkem semináře bude kolektivní monografie. Tímto Vás srdečně zveme k účasti na semináři, ať formou příspěvku v délce 15 minut, nebo formou prezentace posteru. Zájemce prosíme o zaslání následujících informací na brasil2017@post.cz do 15. února 2017: jméno, instituce, název příspěvku či posteru, anotace v rozsahu půlstrany (900 znaků). Do konce února Vás vyrozumíme, zda byl Váš příspěvek přijat. Těšíme se na setkání! Organizátoři: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. doc. Markéta Křížová, Ph.D. Mgr. Milan Tichý Mgr. et Mgr. Alena Rudolfová Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.

Konference České sociologické společnosti 2017: Proběhne největší setkání českých sociologů a socioložek

23. leden 2017 - 16:58
Ve dnech 1.–3. 2. 2017 proběhne v Praze doposud největší česká sociologická konference, kterou pořádá Česká sociologická společnost ve spolupráci s Katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Konference poskytne široký přehled o současné české sociologii a aktuálních sociologických výzkumech. Třídenní odborný program bude obsahovat více než 100 vystoupení předních českých sociologů a socioložek. Jako hlavní řečníci s plenárními přednáškami vystoupí dva sociologové světového formátu, prof. Ilja Šrubař z univerzity v Kostnici a prof. Jiří Přibáň z univerzity v Cardiffu. Tematické zastoupení sociologických disciplín stejně jako různých pracovišť bude velmi pestré. V rámci programu se bude setkávat oblast akademické sociologie, výzkumů soukromých organizací, odborných ústavů i mezioborových projektů příbuzných sociálně-vědních oborů, proběhne i diskuse vedoucích všech kateder sociologie v ČR.  „Začalo to jako organizace spíše komorní akce pro několik desítek zainteresovaných, ale je zřejmé, že začátkem února se na FF UK uskuteční největší setkání českých sociologů a socioložek v novodobé historii české sociologie. Očekáváme přes 120 přednášejících a více než 200 účastníků ze všech významných institucí v ČR,“ říká dr. Jiří Vinopal, vedoucí spolupořádající Katedry sociologie FF UK.  Reprodukční chování Čechů, mýty o generaci 55+ a mileniálové Proč je Česko rájem reprodukční turistiky? Jaké důsledky má anti-aging reklama na naši představu o stárnutí či jak fungují muži v ženských odvětvích jako mateřské školky? V téměř 30 tematických blocích představí přední sociologové aktuální výzkumy o současné české společnosti. Sociologii potkáte všude Výsledky průzkumů veřejného mínění a komentáře k aktuálnímu dění v médiích, vědecké projekty a výuka na vysokých školách, výzkumné studie v rámci veřejných projektů nebo zkoumání dopadů reklamy – za běžných okolností to vypadá, že sociologie je obor mnoha dílčích zaměření, která spolu vlastně nemají mnoho společného. Zájem o konferenci však ukazuje nejen, že sociologie a sociologický výzkum jsou přítomny v obrovském množství oblastí života české společnosti, ale také že existuje silný společný základ a velký prostor pro jejich spolupráci. Věda se setkává s byznysem Sociologie není vědou odtrženou od vnějšího světa, naopak. Úzce spolupracuje se státní správou, agenturami a byznysem. Na konferenci se proto ve společném dialogu setkají práce zástupců všech těchto oblastí. Generálním partnerem konference je společnost NMS Market Research, s přispěním společnosti Kantar bude zajištěno občerstvení s tématem „Potkávání se s odlišnými kulturami“, na konferenční večírek zve při příležitosti 25. výročí svého založení společnost SC&C. Partnerem je i společnost Data Collect a na konferenci se bude prezentovat také 11 dalších subjektů ze soukromého sektoru. Mladá věda se představuje Vlastní část odborného i společenského programu společně připravují také studenti sociologie ze všech kateder v České republice, kteří se budou prezentovat a na konferenci organizačně podílet osobně i prostřednictvím svých studentských spolků. Konferenční večírek se uskuteční v historicky významném a přitom moderním prostředí Galerie kavárny Louvre; pestré a vynikající občerstvení v průběhu konference bude zajištěno firmou Ethnocatering pracující na bázi sociálního podnikání. Na konferenci je možné se předem registrovat na webových stránkách, přihlásit se však bude možné i na místě v den konání. KONTAKTY http://css2017.ff.cuni.cz/ css2017@ff.cuni.cz Katedra sociologie FF UK Celetná 20 110 00 Praha 1 Pro média Eva Kyselá tajemnice Katedry sociologie FF UK +420 774 562 474 eva.kysela@ff.cuni.cz Tisková zpráva konference České sociologické společnosti Partneři akce         

Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru?

23. leden 2017 - 15:58
Knižní studie Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru? je osobitou interpretací posledního románu Ladislava Fukse, situovaného především do Vídně v epoše fin de siecle. Zabývá se vztahem románového fikčního světa ke kultuře a filozofii biedermeieru. O biedermeieru je zde uvažováno jako o hodnotovém proudu harmonizujícím přístup k životu, ale i metodě, která preferuje idylu a vtiskuje specifické rysy formální podobě textu. Jako analytický nástroj je vzhledem k výrazné intertextualitě Fuksovy textury zvolena teorie transtextuality vlivného francouzského naratologa Gérarda Genetta. E-shop

Vyšla kniha Mezi-obrazy o kameramanu Jaroslavu Kučerovi

21. leden 2017 - 10:00
Kniha vizuální teoretičky Kateřiny Svatoňové je kritickým zpracování zcela neznámé pozůstalosti jednoho z předních českých kameramanů. Filozofická fakulta UK ve spolupráci s Národním filmovým archivem a společností MasterFilm vydala monografii PhDr. Kateřiny Svatoňové, Ph.D., Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery. Jde o kritické zpracování zcela neznámé pozůstalosti jednoho z předních českých kameramanů Jaroslava Kučery (1929–1991), spolupracovníka Věry Chytilové, Vojtěcha Jasného, Karla Kachyni, Zdeňka Podskalského, Oldřicha Lipského či Petra Weigla. Kučera je znám jako progresivní kameraman, který určil vizuální podobu řady českých filmů (mj. Démanty noci, Sedmikrásky, Ovoce stromů rajských jíme, Všichni dobří rodáci nebo Adéla ještě nevečeřela) a představení v Laterně Magice (např. Odysseus), a jako režisér dokumentárního snímku Pražský hrad – přičemž jeho tvorba je mnohem pestřejší (nalezneme zde i tendenční snímky jako Cirkus v cirkuse, zábavní filmy Jáchyme, hoď ho do stroje! či televizní tvorbu  To byla svatba, strýčku! aj.). Zatím zcela nezpracovaný profil Jaroslava Kučery se do značné míry „zkomplikoval“ nalezením rozsáhlé a zcela neznámé pozůstalosti, která dovolila proniknout k jeho „myšlení obrazem“, přiblížit se jeho pohledu a zkoumat vazby mezi jeho vlastní fotografickou a filmovou tvorbou a profesionálním natáčením. Kniha Kateřiny Svatoňové se pokouší jednak o teoretické uchopení práce kameramana a jeho základních mediálních praktik v jejich obecnosti, jednak o postižení specifických postupů Jaroslava Kučery. Zároveň se snaží o načrtnutí plastického obrazu některých specifických rysů umělecké i populární tvorby socialistického Československa. Informace o knize: Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery Kateřina Svatoňová Praha: NFA – FF UK – MasterFilm 2016 ISBN 978-80-7004-174-1 vázaná, 368 s., 346 obr.; doporučená cena 790 Kč e-shop Informace o autorce: PhDr. Kateřiny Svatoňové, Ph.D., je vedoucí Katedry filmových studií FF UK. Dlouhodobě se věnuje teorii, historii a filozofii médií, mediálně-archeologickému výzkumu (české) modernity, proměnám (vnímání) prostoru a času ve vizuální kultuře, paralelním dějinám kinematografie a vztahu filmu a jiných médií. Je členkou redakční rady Iluminace: Časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu, předsedkyní České společnosti pro filmová studia a členkou odborného grémia a správní rady Nadačního fondu Ceny F. X. Šaldy. Je kurátorkou výstav z dějin filmu a médií, editorkou několika publikací a monotematických periodik (např. spolu s Kateřinou Krtilovou Medienwissenschaft: Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií) a autorkou knih 2 ½ D: Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarných umění (Praha: Casablanca, 2008) a Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru (Praha: Academia 2013).  

Slavnostní zakončení pátého ročníku odborných stáží 24 hodin s FF UK

20. leden 2017 - 16:49
Proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy dr. Jan Bičovský předal certifikáty úspěšným absolventům stáží 24 hodin S FF UK 6. 1. 2017. Možnost absolvovat odbornou stáž nabízí FF UK středoškolským studentům od roku 2012. V letošním akademickém roce se do projektu zapojilo 19 fakultních kateder a ústavů a stáží se zúčastnilo 40 stážistů z celé České republiky. foto: archiv FF UK

Pietní akt u příležitosti 48. výročí úmrtí Jana Palacha

19. leden 2017 - 18:20
V pondělí 16. ledna 2017 zahájila Filozofická fakulta Univerzity Karlovy každoroční palachovský týden, který je připomínkou sebeupálení Jana Palacha 16. ledna 1969, studenta oboru historie na této fakultě. Od roku 1989 Palachův týden tradičně připravují sami studenti a formou přednášek a workshopů veřejnosti připomínají osobnost Jana Palacha. V den výročí, tedy v pondělí 16. ledna 2017, proběhl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy tradiční pietní akt u posmrtné masky Jana Palacha na průčelí hlavní budovy fakulty. Spolu s vedením Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty se pietního aktu tentokrát zúčastní i zástupci Vysoké školy ekonomické, kde Jan Palach rovněž studoval. foto: archiv FF UK  

Starodávné bejlí

19. leden 2017 - 15:53
Příručky literární vědy nám obvykle tvrdí, že vznik zábavné a populární literatury souvisí se vznikem moderní společnosti, kterou charakterizuje značné množství volného času, že její existenci umožnil až novodobý rozvoj gramotnosti a že je pro ni typický zejména konvenční, jednoduchý a nenápaditý literární tvar. Kniha Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku, kterou držíte v ruce, se pokouší představit jiný pohled na věc. Jejím cílem je demonstrovat, že pojmy “populární literatura”, “triviální literatura” či “brak” můžeme aplikovat také na literaturu starších dob. Předmětem zájmu jejích autorů jsou tak rozmanité artefakty jako staro-egyptský papyrus Turín, antické milostné romány, křesťanské hagiografie i pašijové divadlo, životy Ježíšovy a mariánské písně, byzantská parodie liturgického postupu, staroseverské povídky či lživé ságy, arabské maqámy i španělské slepecké romance. Nad těmito texty se ukazuje, že hranice braku a “vysoké” literatury nejsou zdaleka tak jednoznačné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Že zdánlivě “nízká” témata jako sex, násilí apod. se opakovaně kříží s těmi, která jsou používána v literatuře svrchovaně “umělecké” a vysoké. Že schematičnost nízké literatury se pojí se silným sklonem k variaci a vzájemné mezihry mezi konvencí a inovací jsou v ní často daleko rafinovanější, než jsou badatelé ochotni připustit. Že bývá nejednou podstatně nápaditější a subverzivnější než literatura kanonická. A že – konečně – její bizarnost, parodický nádech a neochota podřídit se pravidlům vysoké literatury nejsou tak efemérní a pomíjivé hodnoty, jak se často říká. Že se zkrátka s tím váchalovským literárním bejlím můžeme znamenitě bavit i dnes – tisíce let poté, co vzniklo. E-shop  

Probíhá workshop SSH Evaluation: Reconciling needs and methods

19. leden 2017 - 12:29
Ve dnech 19.–20. ledna 2017 probíhá workshop mezinárodní sítě COST programu specializujícího se na hodnocení výzkumu v sociálních a humanitních vědách.

Výběrové řízení na pozici výzkumníka v projektu COURAGE

19. leden 2017 - 12:15
Podávat přihlášky na pozici výzkumného pracovníka na částečný úvazek v projektu v rámci Horizon 2020, jehož řešitelem je ÚČD FF UK, je možné do 31. ledna 2017.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014