Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 36 min 53 sek zpět

Studentky FF UK uspěly v celostátním kole soutěže Student a věda v Olomouci

18. květen 2017 - 9:45
Ve dnech 15.–17. května 2017 proběhl na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 18. ročník Mezinárodního setkání mladých lingvistů; v jehož rámci proběhlo celostátní kolo soutěže Student a věda. Postoupilo do něj 14 studentů z  šesti fakult univerzit v Praze, Brně, Olomouci, Hradci Králové a Českých Budějovicích; FF UK reprezentovali tři studenti (viz zpráva z fakultního kola soutěže). V náročné konkurenci nejen důstojně obstáli, ale podařilo se i obsadit první dvě místa: místo: Karolína Lipská (Ústav románských studií FF UK, obor francouzská filologie): Modus po verbech opinandi v (před)klasické francouzštině místo: Alžběta Růžičková (Fonetický ústav FF UK, obor fonetika): Strategie maskování hlasu u českých mluvčích Oběma studentkám blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci FF UK. FF UK byla v Olomouci zastoupena i v programu celostátního setkání: plenární přednáškou ho na pozvání pořadatelů konference (Katedra bohemistiky FF UP) zahájila doc. Ivana Bozděchová (členka soutěžní poroty soutěže Student a věda) a se svými prezentacemi vystoupili dva doktorandi. Tématem setkání byl Jazyk jako nástroj manipulace. foto: Vojtěch Duda Karolína Lipská (Ústav románských studií FF UK, obor francouzská filologie), vítězka celostátního kola soutěže Student věda 2017 facebookový profil konference Mezinárodní setkání mladých lingvistů

BRASIL 2017: První setkání předních českých odborníků na Brazílii

17. květen 2017 - 15:14
29. května 2017 proběhne v Praze setkání odborníků na Brazílii a česko-brazilské vztahy nazvané BRASIL 2017. Na konferenci, která bude první svého druhu, se setkají jak přední čeští brazilianisté, tak ti, kteří mají v různých ohledech co do činění s Brazílií, a to v různých oborech – v lingvistice, literární vědě, historii, v umění, politologii, diplomacii či obchodních kontaktech. Setkání má za cíl propagovat brazilskou kulturu a dějiny mezi širší akademickou a laickou veřejností – i proto bude hlavním jazykem setkání čeština. BRASIL 2017 nabízí příležitost pro vzájemné setkání, sdílení zkušeností a výměnu informací formou prezentací našich vědeckých, ale i jiných aktivit. Výsledkem semináře bude kolektivní monografie. „Brazílie se jako největší latinskoamerická země s 206 miliony obyvatel čím dál častěji těší pozornosti badatelů. Jako trh s obrovským potenciálem má význam pro ekonomy. Jako země s neobvyklými dějinami je zajímavá pro historiky i politology. Jako rozmanitá země několika podnebných pásů přitahuje biology a geografy. Jako země s nesmírně bohatou kulturou, na níž se kromě domorodého obyvatelstva a portugalských kolonizátorů podílejí také potomci zotročených Afričanů a přistěhovalci z nejrůznějších oblastí světa ‒ Japonci, Libanonci, Syřané, Italové, Němci nebo Češi ‒ fascinuje kulturology, literární historiky, muzikology, etnografy, lingvisty a mnohé další,“ říká hlavní organizátorka konference, Šárka Grauová z Ústavu románských studií Filozofické fakulty UK. Na konferenci bude rovněž představena kniha BRASÍLIA – MĚSTO – SEN, první publikace v češtině, která komplexně představuje ideu a architekturu brazilského hlavního města Brasília, který v rekordně krátkém čase (1957–1960) zrealizoval prezident českého původu Juscelino Kubitschek. Fotografie Pavla Friče doprovází průvodní komentáře, popisky, citáty a mimo jiné i texty odborníků z Filozofické fakulty UK. Následující fotografie pocházejí právě z připravované knihy, která vyjde v září 2017 v Nakladatelství Titanic. BRASIL 2017 proběhne ve spolupráci Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií, Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty a Institutu pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy, Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze a Společnosti českých portugalistů. Vybraná témata z programu konference: Ústavní vládnutí bez volební legitimity: Brazílie a problémy vice-prezidentského režimu (Radek Buben) Brazilský kávový trh a dovoz brazilské kávy do ČR – reálný případ (Pavel Šembera) Brazilská zahraniční politika v oblasti lidských práv (Irena Melounová) Brazilská vláda, Indiáni, imigrace a kolonizace na počátku 20. století: Svědectví Alberto Vojtěcha Friče na kongresu amerikanistů ve Vídni v roce 1908 (Markéta Křížová) Indiánky brazilského romantismu (Šárka Grauová) Když Brazilci a Portugalci mluví česky: Specifika výslovnosti lusofonních mluvčích v češtině (Eliška Zaepernicková, Barbora Kraftová, Filip Magalhães) Pozice Brazílie v mezinárodním systému (Petr Weber) Náboženství a konflikt v moderní Brazilii (František Kalenda) Brazilští trubadúři ve třetím tisíciletí (Milan Tichý) Setkání se uskuteční 29. května 2017 od 9 hod v Oettingenském paláci v Praze a je přístupné veřejnosti. Více informací na webu sympózia. Kontakt: brasil2017@post.cz Tisková zpráva Program semináře Kontakt pro média: doc. Markéta Křížová, Ph.D. Středisko ibero-amerických studií Filozofická fakulta UK marketa.krizova@ff.cuni.cz Ina Píšová Tisková mluvčí FF UK 777 739 951 ina.pisova@ff.cuni.cz  

Česká Učená společnost ocenila za přínos vědě 18 vědců i studentů

16. květen 2017 - 12:25
iForum: Medaili Za zásluhy o rozvoj vědy obdrželi také dva vědci spjatí s Univerzitou Karlovou: prof. Zdeňka Hledíková (FF UK) a prof. Bedřich Moldan (Centrum pro otázky životního prostředí UK).

Zlatý voči

16. květen 2017 - 11:39
Filmová soutěžní přehlídka Zlatý voči proběhne 18.–19. května. Na 22. ročník mezinárodního filmového festivalu studentů teorie audiovize zvou studenti filmové vědy a Katedra filmových studií FF UK.

Výběrové řízení ze dne 12. 5. 2017 – Katedra tělesné výchovy

16. květen 2017 - 11:15
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Katedra tělesné výchovy Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor L1 Obor a zaměření: tělesná výchova. Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru TV, předchozí pedagogická činnost v oblasti TV a sportu, sportovní všestrannost výhodou (např. zaměření na míčové hry, kondiční a zdravotní posilování, badminton), znalost angličtiny nebo němčiny na konverzační úrovni, znalost práce s PC, organizační a komunikační schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky: 15. června 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehled předchozí pedagogické praxe, kopie dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Filmová soutěžní přehlídka Zlatý voči proběhne 18.–19. května

16. květen 2017 - 11:03
Studenti filmové vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si vás dovolují srdečně pozvat na mezinárodní filmový festival studentů teorie audiovize Zlatý voči, jehož 22. ročník se uskuteční od 18. do 19. května ve Studentském klubu Celetná (Praha 1). Dvoudenní filmová přehlídka představí tvorbu studentů filmové teorie z celého světa. O vítězných snímcích v pěti kategoriích rozhodne porota, v níž tento rok zasedne filmová kritička a historička Jindřiška Bláhová, teoretik moderního umění Karel Císař, filmový a televizní režisér Jan Bušta a studentka filmové vědy Zuzana Černá. Filmový program bude doplněn programem odborným, v rámci něhož proběhnou dvě odborné panelové diskuze. První z nich se odehraje 18. května od 17:30 a bude se zabývat internetovými televizemi v českém kontextu. V současné době jsou k dispozici webové portály s vlastní audiovizuální tvorbou i bez ní. Každý z nich se snaží zaujmout své unikátní místo na trhu, přilákat diváky, zajistit si udržitelný zdroj financí a tedy stabilizovat se v rámci lokální sítě. Jaká jsou specifika internetových televizí v českém prostředí? O tom přijdou debatovat mediální teoretik Milan Kruml, šéfproducent Stream.cz Lukáš Záhoř, bývalý šéfproducent Playtvak.cz Josef Koukolíček a programový ředitel OBBODu Daniel Strejc. Celou diskuzi bude moderovat Mgr. Šimon Bauer. Druhá debata se uskuteční 19. května. Diskuze otevře problematiku obklopující současný stav filmové a televizní tvorby pro děti v České republice. Zohledněna bude i bohatá tradice z předrevolučního období a poskytne tak historický vhled a ukotvení. Dalším podnětem bude i v současnosti poněkud nejasné rozhraní autorské a zakázkové tvorby. Debata nabídne i přesah v podobě úvahy o významu tvorby pro děti ve vztahu k výchově českého diváka. Moderování diskuze se ujme filmový teoretik Matěj Forejt a účast v diskuzi přislíbila režisérka a scenáristka Maria Procházková, výkonný ředitel Juniorfestu Michal Šašek, Jiří Chalupa z oddělení dětské tvorby ČT a režisér Václav Vorlíček. V rámci doprovodného programu se návštěvníci mohou těšit na autorské čtení, výstavu filmových loutek, retrospektivu režiséra Jana Bušty, kterého je možné znát díky projektu Televise bude! nebo z trailerů pro NFA kampaň #zpetvkinech. Ve večerních hodinách bude připravena hudební produkce v podání soul-jazzové skupiny Jay Dee´s a DJ TOF a v pátek zase alternativní post-punková kapela Schrödingerova kočka, celý festival zakončí DJ Deleuze. Celý festival je zdarma. Další informace jsou k dispozici na našich webových stránkách a na facebookovém profilu festivalu. program ke stažení (PDF)  

Byl zveřejněn program konference Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

15. květen 2017 - 19:18
Kreativní laboratoř FF UK ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy Krize racionality a moderní myšlení a se studentským spolkem Praxis vyhlašuje Call for Papers na mezioborovou konferenci, která se bude konat v 22.–23. května 2017 v místnosti 104 hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). program konference (PDF) událost na Facebooku Abstrakt Od samého vzniku naší civilizace slyšíme opakovaná varování před hrozící krizí racionality. Platí však, že tato varování nabyla nových významů během historického období, které – jako doba moderní a současná – pomocí racionality definuje samu civilizaci. Moderní a současný postoj k racionalitě i k otázce jejích mezí přitom spojuje racionalitu se standardy exaktních a technických věd a její krize pak s mezemi čistě kvantitativních vysvětlení, na základě čehož bývá racionalita také ostře vymezována vůči rétorice a afektivitě, jak je tradičně nacházíme v takových oblastech ducha, jako jsou umění, politika či náboženství. Důsledkem je, že jsou vývoj i krize v těchto i dalších oblastech lidské zkušenosti a činnosti chápány jako nesouvisející, a zapomíná se, že samotné vymezení racionality má nutně svou rétorickou dimenzi, která se vymyká čistě racionální kontrole, např. matematické a logické formalizaci. V tomto rámci vyvstávají konkrétní otázky konference: Jaké jsou současné podoby racionality i diagnóz její krize? Do jaké míry jsou řešení krizí rétorická, ať už v pozitivním, či v negativním smyslu? Jak je krize racionality vnímána a reflektována z perspektivy různých humanitních věd a věd o kultuře? Jak reflektuje tuto situaci umění a jaká role připadá náboženství? Jaký je z hlediska krize racionality vztah racionality a afektivity? Cílem konference je v první řadě podat dostatečnou teoretickou reflexi pojmu racionality a její současné krize z perspektivy co nejširšího spektra humanitních věd, v druhé řadě pak na bázi konkrétní spolupráce různých konceptů racionality navrhnout věcná řešení, jak krizi racionality či racionalit překonat či plodně využít v náš prospěch. Zvaní řečníci Libuše Heczková Tomáš Klír Markéta Křížová Petr Mareš Karel Thein Programový výbor Josef Vojvodík, Martin Procházka, Olga Lomová, Vojtěch Kolman, Eva Voldřichová-Beránková Organizační výbor spolek Praxis

Dodatečné přijímací řízení pro ak. rok 2017/2018

15. květen 2017 - 16:11
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2017/2018. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2017. Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2017/2018 s výjimkou stanovených termínů a maximálního počtu přijímaných uchazečů (MPP). Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového studia nelze zkombinovat obor, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení. Seznam nově vypsaných oborů s odkazem na přihlášky naleznete zde: balakářské obory / navazující magisterské obory. Lhůta pro podávání přihlášek: do 28. 8. 2017. Řádný termín přijímacích zkoušek: 11.–18. 9. 2017. Náhradní termín přijímacích zkoušek: 25.–26. 9. 2017.

Zrušení úředních hodin celého studijního oddělení ve středu 17. 5. 2017

15. květen 2017 - 10:00
Ve středu 17. května 2017 se z důvodu Rektorského sportovního dne ruší úřední hodiny celého Studijního oddělení, včetně Referátu SIS a Akreditačního referátu. Děkujeme za pochopení.  

Děkanka jmenovala novou tajemnici Filozofické fakulty UK

12. květen 2017 - 15:18
Ke dni 12. května 2017 jmenovala doc. Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, novou tajemnici Filozofické fakulty UK Ing. Michaelu Šolcovou. Ing. Šolcová má rozsáhlé zkušenosti z různých řídících pozic ve státní správě i v soukromém sektoru, uspěla v otevřeném výběrovém řízení a s jejím jmenováním vyslovil souhlas i Akademický senát FF UK. Ing. Filip Malý po více než pěti letech ukončil působení ve funkci tajemníka FF UK na vlastní žádost; na fakultě zůstává na jiné pracovní pozici.

Professor Tomáš Halík Will Receive the Award of the Pontifical Council for Culture

10. květen 2017 - 18:51
The award Per artem ad Deum (Through Art to God) is bestowed every year by the Pontifical Council for Culture for excellent achievements in culture, especially for supporting intercultural dialogue. The previous recipients of this award include the film director Krzysztof Zanussi and the composers Krzysztof Penderecki and Arvo Pärt. The Pontifical Council for Culture was founded in 1982 by John Paul II and its current president is Cardinal Giafranco Ravasi. Professor Halík lectured together with Ravasi as part of Benedict XVI’s initiative “Courtyard of the Gentiles”. Tomáš Halík, priest, university professor and writer,is going to receive the medal Per artem ad Deum for “his testimony of true faith, participation in the life of the society, and public protests against race discrimination” during the festival Sacroexpo in Poland in July. There will be two other recipients of the award: Polish astronomer and theologian Michael Heller, the only Polish recipient of the Templeton Prize, and the German artist Claudia Henzler.

Tomáš Halík obdrží Cenu Papežské rady pro kulturu

10. květen 2017 - 15:21
Cenu Per artem ad Deum (Uměním k Bohu) každoročně uděluje Papežská rada pro kulturu za vynikající zásluhy v oblasti kultury zejména za podporu dialogu mezi kulturami. Toto ocenění obdrželi v minulosti např. režisér Krzysztof Zanussi či skladatelé Krzysztof Penderecki a Arvo Pärt. Papežskou radu pro kulturu zřídil v roce 1982 papež Jan Pavel II. a v současnosti ji vede kardinál Giafranco Ravasi, s nímž Tomáš Halík společně přednášel v rámci iniciativy Benedikta XVI. nazvané „Nádvoří národů“. Kněz, vysokoškolský pedagog a spisovatel Tomáš Halík, oceněný za „svědectví opravdové víry, za svou účast na životě společnosti a veřejná stanoviska proti rasové diskriminaci“, převezme letošní medaili Per artem ad Deum v rámci červnového festivalu Sacroexpo v Polsku. Spolu s ním budou vyznamenáni polský astronom a teolog Michael Heller, jediný polský držitel Templetonovy ceny, a německá umělkyně Claudia Henzler.   Související: Uměním k Bohu. Halík v Polsku převezme vatikánské ocenění [ceskatelevize.cz, 9. května 2017]

Filozofická fakulta UK otevře centrum Borise Němcova pro studium Ruska

10. květen 2017 - 11:02
Filozofická fakulta UK otevře ve spolupráci s Fondem Borise Němcova za svobodu nové Akademické centrum Borise Němcova pro studium Ruska. Centrum představila Žanna Němcovová, dcera Borise Němcova a zakladatelka Fondu Borise Němcova za svobodu, ve středu 10. května 2017.  Nové centrum bude jedním z badatelských týmů působících v rámci Výzkumných center Filozofické fakulty, jejichž část se specializuje na areálový výzkum kulturních, politických, historických a společenských aspektů strategických světových regionů. Jedná se zejména o oblasti Předního východu, Centrální Asie, Dálného východu, Ruska a Latinské Ameriky. Týmy špičkových odborníků dané regiony zkoumají komplexně z perspektiv politologie, filosofie, demografie, sociální geografie, lingvistiky či ekonomie. Mimo jiné se zabývají otázkami konfliktů a bezpečnosti v daných oblastech, migrací, mezikulturními vztahy či pamětí, identitou a myšlením jednotlivých kultur. Akademické centrum Borise Němcova pro studium Ruska bude připravovat analýzy, zprostředkovávat rozhovory s odborníky, organizovat semináře a konference za účasti evropských a ruských nezávislých expertů. Výstupy svého výzkumu chce srozumitelnou formou prezentovat jak v médiích, tak na univerzitách v Evropě i Rusku. „Klíčový rozměr budoucí činnosti Akademického Centra Borise Němcova spočívá na jedné straně ve vytváření mezinárodní sítě kontaktů mezi odborníky na východní Evropu, na straně druhé ve vlastní popularizační, a zejména vědecké činnosti. V komunikaci s našimi ruskými partnery se podařilo definovat šest prioritních směrů výzkumu; konkrétně se jimi stane situace ruské společnosti v zrcadle současné kultury, obraz budoucnosti u obyvatel Ruska, analýza občanských protestů v Rusku, modely kolektivní (kulturní) paměti Ruska, ruská emigrace 20. a 21. století, evropské hodnoty jako formativní faktor identit v Rusku a na postsovětském prostoru. Mezi uvedenými okruhy se objevují jak aktuální politicko-sociální otázky, tak i témata umožňující zkoumat historické kořeny a evropské souvislosti dnešních problémů východoevropského areálu. Navzdory různému charakteru a odlišné historii obě zakládající instituce, tedy Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a Fond Borise Němcova za svobodu, spojuje obhajoba lidských práv, demokratických hodnot a principů otevřené společnosti v dnešním světě. Moje osobní poděkování patří představitelům fondu, kteří se na nás na konci roku 2016 obrátili s nabídkou spolupráce, stejně jako vedení fakulty, jež od počátku tuto iniciativu podpořilo,“ říká Marek Příhoda, ředitel Ústavu východoevropských studií FF UK. Centrum se také bude účastnit činnosti Fondu Borise Němcova, konkrétně organizace pravidelného Fóra Borise Němcova, přípravy projektu letní školy, sestavování ratingu mladých ruských intelektuálů a přípravy stipendijního programu pro podporu magisterských studentů, doktorandů a mladých vědců, zabývajících se Ruskem. Nové centrum bylo představeno ve středu 10. května 2017 v 16 hod v budově Filozofické fakulty UK v Hybernské 3 (místnost č. 303). V diskuzi o aktuálních možnostech výzkumu východní Evropy vystoupili Žanna Němcovová, zakladatelka Fondu Borise Němcova za svobodu Marek Příhoda, ředitel Ústavu východoevropských studií FF UK Jelena Lukjanovová, profesorka Vysoké školy ekonomie, Moskva Alexandr Morozov, politolog. Tisková zpráva Kontaktní osoba pro média: Ina Píšová tisková mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz + 420 777 739 951 Marek Příhoda ředitel Ústavu východoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy marek.prihoda@ff.cuni.cz

Prof. David Dunaway: Seminar Representing History: Don’t Write a Dissertation, Write a Book

9. květen 2017 - 12:34
PRIMUS Research Project in cooperation with the CUNI Institute for the Study of Strategic Regions (WG: Research of Collective Memory in European Semi-Peripheries) invite to Seminar Representing History: Don’t Write a Dissertation, Write a Book. David Dunaway, Professor of Creative Writing at the University of New Mexico who received first doctorate in American Studies from Berkeley and author of ten books of biography and history, will deliver the lecture and preside the seminar on Friday 12th May 2017 at 9:30–11.00 in the main building of the Faculty of Arts, Charles University, nám. Jana Palacha 2, Prague 1, Room 313. Key questions of the Seminar: What happens we present history to a public? Does writing a research study and filing it in the library constitute historical outreach? How can scholars find that public for their research? The seminar begins by raising issues in representing scholarship such as cultural authority and appropriation, and reductionism.  The second half takes up how American scholars publish in journals and with university presses: what is the review process? How do you find and engage an editor? Participants can schedule a follow-up meeting with the presenter to review their own academic profiles and ambitions.

Armenian Delegation Launches the Armenian Books Collection at CUFA

9. květen 2017 - 11:39
At the end of April, the Armenian ambassador, His Excellency Mr. Tigran Seiranian, the Counsellor of the Embassy, Ms. Nouneh Zastoukh, and the Rector of the Yerevan State University, Professor Aram Simonyan, visited the Jan Palach Library. Together with the Dean of CUFA, Doc. Mirjam Fried, the Vice-Dean for Information Resources, Dr. Ondřej Tichý, the Director of the CUFA Library, Dr. Klára Rösslerová, and the Director of the Jan Palach Library, Jan Kamenický, they launched the new collection of Armenian literature. The collection was assembled from CUFA’s libraries in 2014 and it has been processed thanks to the generous support of the Armenian embassy in Prague. The users of the CUFA Library may search for the titles in the Charles University Central Index (Ckis.cuni.cz), or just browse through them in the green study room of the Jan Palach Library (under the painting of Mount Ararat). The Embassy of Armenia in Prague has also promised to make further book donations in the future so that the collection could be expanded. The importance of this event for the Armenian community in the Czech Republic is documented in the article published in the Armenian magazine Orer.

Novinářská cena za rok 2016 putuje na FF UK

5. květen 2017 - 14:08
Ocenění, které každoročně uděluje Nadace Open Society Fund, si klade za cíl podporovat kvalitní a nezávislou žurnalistiku. Odborná porota hodnotí mimořádný přínos v oblastech psané, audiovizuální a online žurnalistiky. Cenu za nejlepší analyticko-investigativní příspěvek v kategorii psané žurnalistiky získala série článků o čínské společnosti CEFC. Velkou měrou se na ní podílel projekt Sinopsis.cz, společná iniciativa Ústavu Dálného východu FF UK a sdružení AcaMedia, který své texty následně zveřejňoval na serveru Hlídací pes. „Série článků systematicky zpochybňuje tvrzení o pozitivním vlivu čínských investic v České republice i kredibilitě aktivních čínských investorů. Porotci oceňují dlouhodobou práci autorů a rutinní kombinaci mnoha zahraničních i domácích zdrojů. Důležitému tématu věnují hodně prostoru a zasazují jej do kontextu mezinárodních debat o vlivu čínských investic,“ zdůvodnila porota své rozhodnutí. Projekt Sinopsis.cz propojuje akademické prostředí s mainstreamovými médii a usiluje tak o lepší pochopení současné Číny a česko-čínských vztahů. Výstupy projektu je možné sledovat na webové a facebookové stránce projektu. Zde je rovněž možno přihlásit se k odběru pravidelného newsletteru. „Cena mě těší jako doklad toho, že  práce našich pedagogů je oceňována nejen v úzce odborných kruzích, ale i širší veřejností. Věřím, že toto ocenění bude inspirací pro studenty a přispěje k rozšíření zájmu o odborná témata související se současnou Čínou včetně mezioborové spolupráce v relevantních oblastech,“ říká profesorka Olga Lomová, vedoucí sinologie na FF UK. V kategorii nejlepší rozhovor psané žurnalistiky zvítězil student politologie FF UK Filip Zajíček, který spolu s Kirillem Ščeblykinem publikoval v The Student Times rozhovor s Andrejem Babišem Koupím si, co budu chtít. To není váš problém. „Jedná se o silný rozhovor s mocným mužem, který evidentně podcenil protihráče. Novináři v rozhovoru ukázali bystrost v reakci na dotazovaného a nechali ho projevit se se vším všudy. Odhalili tak aroganci mocného politika, který se sám v rozhovoru diskreditoval. Rozhovor byl nominován nejen pro svůj zásadní společenský dopad a relevanci, ale také pro svou poutavost. (…) Rozhovor přesně vystihuje momenty mezi tazateli a dotazovaným a odkrývá pravou tvář výrazné osoby české politické scény,“ uvedla porota ve svém zdůvodnění. Mluvčí fakulty UK Ina Píšová k oceněním dodává: „Jako Filozofická fakulta UK usilujeme o naplnění trojího poslání: špičkové vědy, vynikající výuky a silné role ve veřejném prostoru.  Chceme poskytovat odborná stanoviska k aktuálním společensko-politickým tématům a podílet na budování občanské společnosti. Ocenění Filipa Zajíčka a kolegů z projektu Sinopsis je uznáním tohoto úsilí a my si ho velmi vážíme.“ Oceněné články věnované Číně jsou zveřejněny na webu projektu Sinopsis, rozhovor s Andrejem Babišem na webu Student Times. Tisková zpráva Kontaktní osoba pro média: Ina Píšová tisková mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz + 420 777 739 951

Zápis po přerušení – květen 2017

4. květen 2017 - 18:27
Studenti bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijních programů, kteří mají studium přerušeno do 22. 5. 2017, se dostaví k  opětovnému zápisu do studia  dne 17. 5. 2017 nebo 19. 5. 2017 v úředních hodinách studijního oddělení,  ke své studijní referentce.

Arménská delegace slavnostně otevřela fond arménských knih

3. květen 2017 - 14:42
Na konci dubna navštívil Knihovnu Jana Palacha v doprovodu arménského velvyslance Jeho Excelence Tigrana Seiraniana a rady velvyslanectví Nouneh Zastoukhové rektor Univerzity v Jerevanu pan prof. Aram Simonyan. Společně s paní děkankou doc. Mirjam Fried, panem proděkanem pro informační zdroje dr. Ondřejem Tichým, ředitelkou Knihovny FF UK dr. Klárou Rösslerovou a vedoucím Knihovny Jana Palacha Mgr. Janem Kamenickým slavnostně zpřístupnili fond arménské literatury. Fond byl roku 2014 sdružen z knih dostupných na Filozofické fakultě a díky spolupráci s Velvyslanectvím Arménské republiky zpracován. Uživatelé Knihovny FF UK tak knihy mohou dohledat prostřednictvím Centrálního katalogu UK (ckis.cuni.cz) nebo se jimi probírat pod obrazem Araratu v zelené studovně Knihovny Jana Palacha. Při návštěvě byly Velvyslanectvím Arménské republiky navíc přislíbeny průběžné dary arménských knih do fondu knihovny. Význam návštěvy pro arménskou komunity v ČR dokládá článek zveřejněný v arménském časopise Orer. poznámka: Nejedná se o první oficiální návštěvu z Arménie v Knihovně FF UK, o návštěvě z roku 2014 si můžete přečíst zde. Autoři: Klára Rösslerová a Jan Kamenický, fotografie Martin Hundák

Cenu Jana Palacha za rok 2016 získala práce o Bedřichu Frídovi a Jaroslavu Vrchlickém

3. květen 2017 - 9:37
Cenu za mimořádný přínos diplomové práce získal Mgr. Jiří Hubáček, nynější doktorand na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. „Při vydání rozsáhlého, dosud nikdy netištěného textu z rukopisné pozůstalosti prezentoval své profesionální schopnosti editorské, v úvodních studiích a zejména v oddílu Komentářů pak zcela jedinečnou znalost Vrchlického života a souvislostí jeho tvorby,“ uvedl vedoucí oceněné diplomové práce dr. Václav Vaněk. Oceněná diplomová práce byla vydána knižně ve Vydatelství FF UK v roce 2016. Cena Jana Palacha za rok 2016 byla předána v rámci zasedání Vědecké rady FF UK 20. dubna 2017. Bedřich Frída – Jaroslav Vrchlický: Vedle sebe šli jsme dálnou poutí… Vzpomínky ze života dvou bratří Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (Varia, sv. 55), 2016 Uspořádal, edičně připravil, úvodní studii a komentáře napsal Jiří Hubáček Svazek přináší první úplnou edici Pamětí překladatele, prozaika a divadelního kritika Bedřicha Frídy, v nichž autor vzpomíná především na svého bratra, spisovatele Jaroslava Vrchlického. Frídův text, dosud dostupný pouze v rukopise, přináší množství nových, biograficky a historicky cenných informací o životě a díle předního básníka lumírovské generace, zejména o období jeho dětství a mládí, o jeho manželství a o několikaleté vážné nemoci; dokresluje tak, ale v mnohém i koriguje některé ustálené soudy o básníkově životě a jeho literární činnosti. Frídovy Paměti jsou doplněny několika drobnějšími, časopisecky otištěnými a dnes většinou zapomenutými vzpomínkovými texty jak od Frídy, tak od samotného Vrchlického. V závěru je uveřejněna zpráva MUDr. Pelnáře o průběhu Vrchlického nemoci. Svazek je vybaven úvodní studií od Jiřího Hubáčka a rozsáhlými komentáři, které připomínají málo známé a často opomíjené dobové souvislosti, vztahující se k Vrchlického osobnosti a tvorbě. Cena Jana Palacha je jediná oficiální fakultní cena, která je udělována řádnému studentovi FF UK. Je udělována za vynikající samostatnou publikační činnost, za mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či magisterské diplomové práce nebo za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž FF UK. Jejím smyslem je připomenout památku Jana Palacha.  

The Czech Summer School of Linguistics

2. květen 2017 - 16:09
The aim of the Summer School of Linguistics is to give an opportunity to students and young researchers who are interested in language and its use to get acquainted with the range of current achievements in linguistic research. The lectures usually cover various research fields such as the first and second language acquisition, psycholinguistics, typology and language contact, corpus linguistics, neurolinguistics, phonetics, etc. The Summer School of Linguistics aims also to have an important social impact. In other words, it should be not only a place where one can get useful information of the current state of linguistics but also a place where people interested in language and its use meet, discuss various issues and possibly start to collaborate on various future projects. Anybody interested in language and its used is welcome at the Summer School of Linguistics. There is no need for prior knowledge of any of the topics. The capacity of the school is limited (ca. 100 participants). Therefore, we encourage you to register early. Conference website

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve čtvrtek 29. června se úřední hodiny sekretariátu posouvají na 10:00 - 13:00.

22. červen 2017

Vzhledem k plánované rekonstrukci hlavní budovy bude provoz sekretairátu ÚSD během letních měsíců omezen na následující dny:

2. 8. 10:00-15:00 (P301)

3. 8. 10:00-15:00 (P301)

8. 8. 09:00-15:00 (P206)

9. 8....

19. červen 2017

V pondělí 19. června se ruší konzultační hodiny dr. Vojtěchovského, náhradní termín je ve čtvrtek 22. června od 14:00 do 15:30.

15. červen 2017

Zápočtový test z předmětu Kapitoly ze starších ruských dějin doc. Pickové se bude psát v pondělí 19. června od 15:00 v místnosti P301.

14. červen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014