Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 19 min 58 sek zpět

Záznam prezentací ze Dne otevřených dveří Filozofické fakulty UK

13. únor 2017 - 11:54
Informace o přijímacím řízení 2017/2018 Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK: Andragogika a personální řízení (Bc., Mgr.) Katedra psychologie FF UK: Psychologie (Bc., Mgr.) Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK:  Anglistika – amerikanistika (Bc.), Anglický jazyk (Mgr.), English Language and Linguistics (Mgr.), Anglofonní literatury a kultury (Mgr.) Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK: Český jazyk a literatura (Bc.) Ústav translatologie FF UK: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ pro mezikulturní komunikaci (Bc.), Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch, Překladatelství: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–RJ, ČJ–ŠJ (Mgr.), Tlumočnictví: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–ŠJ (Mgr.) Ústav politologie FF UK: Politologie (Bc.), Politické teorie (Mgr.)   Informace o přijímacím řízení 2017/2018 Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK: Andragogika a personální řízení (Bc., Mgr.) Katedra psychologie FF UK: Psychologie (Bc., Mgr.) Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK:  Anglistika – amerikanistika (Bc.), Anglický jazyk (Mgr.), English Language and Linguistics (Mgr.), Anglofonní literatury a kultury (Mgr.) Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK: Český jazyk a literatura (Bc.) Ústav translatologie FF UK: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ pro mezikulturní komunikaci (Bc.), Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch, Překladatelství: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–RJ, ČJ–ŠJ (Mgr.), Tlumočnictví: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–ŠJ (Mgr.) Ústav politologie FF UK: Politologie (Bc.), Politické teorie (Mgr.)

Zrušení konzultačních hodin proděkanky pro studium a vedoucí studijního oddělení v úterý 14. 2. 2017

13. únor 2017 - 11:02
V úterý 14. února 2017 se z důvodu nemoci ruší konzultační hodiny proděkanky pro studium Mgr. Renaty Landgráfové, Ph.D. a vedoucí studijního oddělení Mgr. Kateřiny Volné. Děkujeme za pochopení.  

Jan Wiendl představí ztracený sešit básní Jana Zahradníčka

10. únor 2017 - 14:44
Básnický sešit, který si jeden z největších českých básníků dvacátého století vedl ve vězení a který byl téměř šedesát let považován za zničený, právě vydala Moravská zemská knihovna. V Brně jej představí bohemisté doc. Jan Wiendl (ÚČLK FF UK) a prof. Tomáš Kubíček (MZK). Záštitu nad projektem převzal ministr kultury. Slavnostní uvedení knihy v život a její předání čtenářům proběhne v konferenčním sále Moravské zemské knihovny ve středu 15. února v 17.00 za účasti básníkovy rodiny, editora i vydavatele. Po slavnostním aktu, kdy zazní Zahradníčkovy básně v podání Františka Derflera za hudebního doprovodu Ladislava Muroně, bude následovat přednáška doc. Jana Wiendla ozřejmující širší okolnosti a souvislosti Zahradníčkova posledního tvůrčího období. Deník obsahuje básnické texty, jejichž většinu Zahradníček rekonstruoval ze své paměti po návratu domů a které Zahradníčkův přítel a editor Bedřich Fučík zařadil po jeho smrti do sbírky Čtyři léta. Najdeme zde však i verše a básně rozšiřující známé Zahradníčkovo dílo, podobně jako například neznámý překlad básně Eduarda Mörika. Rukopis básní a jejich precizace prozrazuje, že textový zápis je výsledkem dlouhého učení se veršům nazpaměť. Protože papíru bylo zoufale málo, musel Zahradníček zapisovat až takovou podobu básně, která mu už umožňovala minimum škrtů a zásahů. I v tomto se stává deník svědectvím o nezlomné vůli a víře nejenom ve smysl básnického poslání. Básnický deník má význam nejenom pro textology a literární historiky, stává se dokumentem mimořádné hodnoty, který zcela jistě patří do fondu kulturní paměti českého národa. I proto se Moravská zemská knihovna rozhodla vydat deník v podobě, která jej co nejvíce přiblíží čtenáři, tedy v podobě faksimile jednotlivých listů a srovnání s ustálenou podobou známých básní z již vydaného Zahradníčkova díla. Tímto způsobem je deník představen jako jedinečný doklad tvůrčího a lidského postoje Jana Zahradníčka v době jeho nejtěžší životní zkoušky. Více o objevu Zahradníčkovy vězeňské poezie v archivu Sboru vězeňské a justiční stráže v Leopoldově v článku Jana Wiendla. Kontaktní osoby: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. Moravská zemská knihovna tomas.kubicek@mzk.cz doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Ústav české literatury a komparatistiky FF UK jan.wiendl@ff.cuni.cz

Sociologická konference v zrcadle českých médií

8. únor 2017 - 18:06
Ve dnech 1.–3. 2. 2017 proběhlo na FF UK doposud největší setkání českých sociologů, Konference České sociologické společnosti, kterou připravila Katedra sociologie FF UK. Konference se svou velikostí přes 300 účastníků řadí mezi největší odborná setkání v historii fakulty. Neobvyklá byla i propojením akademické sféry s aplikovanou, neboť v jejích panelech zasedli zástupci vědy i byznysu, zejména spolupracujících sociologických agentur. Vedle odborných diskusí nabídla řadu témat zajímavých nejen pro českou sociologickou obec, ale i pro širší veřejnost: mimo jiné Mýty o generaci 55+, Bezdětnost a reprodukční chování v Česku, Generace Y, Sociální nerovnosti v české společnosti či Analýzy sociálních sítí. Nebývalou pozornost jí proto věnovala mimo jiné České televize a Český rozhlas. Pozvánka na konferenci v ČT24 a rozhovor s Jiřím Vinopalem (KSOC) a Tomášem Diviákem (KSOC). Tomáš Diviák představil svůj výzkum organizovaného zločinu na sociálních sítích (1. 2. 2017 v 6.20; Studio ČT24; opakování v 12.30)    Reportáž České televize věnovaná jednomu z témat konference, generaci 55+. Lucie Vidovičová (Ústav populačních studií FSS MU) hovoří o výzkumných tématech spojených se stárnutím (1. 2. 2017 v 15.20; Studio ČT24). Pozvánka na konferenci v Českém rozhlase a rozhovor s Petrem Lupačem (KSOC FF UK) o sociologii nových médií a digitální demenci (1.2. 2017 v 7.10; Český rozhlas Plus).    Nina Fárová (Sociologický ústav AV ČR) představuje svůj výzkum mužů v tzv. ženských profesích, konkrétně v mateřských školách (1. 2. 2017 ve 12.35; Český rozhlas Plus; Radiofórum). Reportáž z konference, v níž hovoří Anna Šťastná (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí) a Kristýna Janurová (PřF UK) o vlivu rodinné politiky na porodnost v Česku (3. 2. 2017 v 14.35; Český rozhlas Plus; Magazín Leonardo). O konferenci informovala rovněž ČTK a Pražský deník. Prezentace z konference jsou k dispozici na webu akce.

Opatření děkana č. 3/2017 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017

8. únor 2017 - 16:34
Opatření děkana č. 3/2017 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017

Na PragoFFestu 2017 zazněly přednášky o severských ságách

8. únor 2017 - 14:53
Ve dnech 2.–5. února proběhl v Modré škole v Hájích festival fantastiky PragoFFest. V rámci linie MatFFyzExpo, společného programu Matematicko-fyzikální a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, se účastníci mohli dozvědět více o severských ságách či makromolekulární fyzice nebo si vyzkoušet novinky v herních technologiích. Za FF UK v sekci Fantasy & History přednášel Jan Kozák o rituálech zasvěcení severských hrdinů, Jiří Dynda se zaměřil na iniciační zkoušky ruského epického hrdiny a další role v ruském eposu, Helena Exnerová představila různé představy, jak může podle různých náboženských hnutí vypadat konec světa.

6. kolokvium Společnosti českých portugalistů

7. únor 2017 - 20:51
Společnost českých portugalistů ve spolupráci s Oddělením portugalistiky ÚRS FF UK a Institutem strategických regionů pořádá dne 17. února své 6. kolokvium. Program zahájí panelová diskuse Portugalština: úhly pohledu, v níž vystoupí portugalská velvyslankyně Manuela Franco, brazilský vyslanecký rada Acir Pimenta Madeira a vrchní ředitel Sekce mimoevropských zemí MZV Ivan Jančárek. Akce se uskuteční v pátek 17. února 2017 v prostorách Oettingenského paláce (Josefská 6, Praha 1) od 9:30. program

New Media Inspiration 2017

7. únor 2017 - 12:11
Studia nových médií FF UK zvou na konferenci New Media Inspiration, letos na téma „Život po Facebooku“. Přijďte se s námi zamyslet, jestli jsme ještě skuteční, a poodhalit potenciál informací skrytých za uživatelským rozhraním sítí. Jak virtuální mění skutečné Nová média mění v posledních letech svět tak rychle, že už to většina z nás pomalu přestává vnímat. Další a další sociální sítě, aplikace, zpravodajské portály a pestrý multimediální obsah se kolem nás rojí od probuzení do usnutí a rozptylují nás nejen při práci, ale krátí i svobodně trávený volný čas. Odtrhnout se od svítících monitorů a displejů nabízejících nekonečné zdroje informací je už pro mnohé, bez ohledu na generační příslušnost, podobně náročné jako vzdorovat závislosti. To vede ke zcela přirozené reakci a sebeobranně organizmu – přestáváme si uvědomovat, jak je den za dnem naše existence virtuálnější a závislejší na technologiích a online komunikačních kanálech. Jsme ještě skuteční? Je reálnější náš facebookový profil, nebo my jako analogové bytosti, které pomocí fyzických pohybů rukou a prstů ovládají klávesnici vytvářející virtuální obsah? Svět po Facebooku Jaké to je, žít „po Facebooku“? Sociální sítě změnily naši každodenní realitu. Tisíce odběratelů vám mohou pomáhat měnit svět k lepšímu, ale zástupy fanoušků na sítích samy o sobě nestačí. V prezentaci „Lajkem svět nezměníš (ale bez něj taky ne)“ vám to na reálných příkladech ukáže reportér Janek Rubeš. O bublinách uvnitř Facebooku promluví Josef Šlerka, na základě analýzy 200 000 facebookových stránek odhalil, že „uvnitř Facebooku je ještě jeden, mnohem větší“.  Dalším velkým tématem jsou falešné zprávy, manipulace, politika v nepolitických komunikačních prostorech a celková proměna médií v novomediálním kontextu. Nezapomněli jsme ani na kočky, které zaplavily český Tinder, vzestup YouTube celebrity nebo nové trendy v herním průmyslu. Řečníci, na které se můžete těšit Jako již tradičně se na New Media Inspiration můžete setkat s českými internetovými celebritami a předními odborníky z řad analytiků, psychologů, pedagogů, ekonomů, novinářů, lékařů a dalších. NMI chce být otevřenou konferencí, kde se setkávají často velmi vzdálené obory a profese a díky různorodosti řečníků vzniká prostor pro dialog mezi akademickou a komerční sférou. Letos máte šanci setkat se osobně, bez bariéry monitorů a displejů, například s Františkem Koukolíkem (primář emeritus, Thomayerova nemocnice, Oddělení patologie a molekulární medicíny), Jindřichem Šídlem (Seznam.cz), Josefem Šlerkou (Socialbakers), Janou Leitnerovou (HateFree), Jánem Simkaničem (Internet Info), Petrem Koubským (VŠE, TUESDAY Business Network) nebo Danielem Dočekalem. Celkem se můžete těšit na 25 řečníků, přednášky budou probíhat ve dvou sálech. Na webových stránkách konference je k dispozici podrobný program, vyberte si dopředu, které prezentace musíte stihnout. Řečníci vám odhalí taje skryté za uživatelským rozhraním sítí a zavedou vás do světa za zrcadlem – za našimi osobními „bublinami“. Zaregistrujte se včas: http://bit.ly/NMI17registrace

Professor Halík Represents European Theology in Africa

7. únor 2017 - 12:06
On 30 January – 5 February 2017, the first meeting of leading African and European theologians took place in Angola. On the invitation of the Archbishop of Luanda and President of the Angolan Catholic Bishops’ Conference, Mons. Filomen Dias, the Czech theologian and recipient of the Templeton Prize, Professor Tomáš Halík, took part in the conference as one of the main speakers. About 300 bishops, professors of theology, and seminarians from Africa, Europe (especially Portugal, Spain, and France), and Canada attended the conference. Representatives of non-catholic churches in Africa were also present. Several papers addressed the reform efforts of Pope Francis and the future direction of the Catholic Church, others focused on the specific theological contribution of the dynamically growing Christianity in Africa. In his lecture entitled “The Art of Reading Signs of the Time. Theological Hermeneutics of Contemporary Culture”, Professor Halík suggested that the current social teaching of the Church could be replaced with a new discipline, “cairology”, which would develop the prophetic and critical role of the Church in contemporary world by employing methods of today’s philosophy, especially phenomenology and hermeneutics (the art of interpretation). The conference participants also visited the Catholic University in Luanda and the Dominican centre for human rights defense in Angola.  

New Media Inspiration 2017

7. únor 2017 - 10:42
Zveme vás na konferenci New Media Inspiration, letos na téma „Život po Facebooku“. Přijďte se s námi zamyslet, jestli jsme ještě skuteční, a poodhalit potenciál informací skrytých za uživatelským rozhraním sítí.

Výběrové řízení na pozici rozpočtáře

6. únor 2017 - 22:48
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá do ekonomického oddělení novou kolegyni / nového kolegu na pozici rozpočtář Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) je tradičním centrem české vzdělanosti, vznikla jako fakulta svobodných umění díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348. Svou prestiž zakládá na bezkonkurenčním počtu oborů, jichž zde lze studovat téměř sedmdesát, na hloubce a náročnosti studia a na svém výběrovém charakteru. Absolventi se dokáží vynikajícím způsobem uplatnit na nejvýznamnějších postech v oblastech vědy, kultury či politiky. Díky sedmi stovkám špičkových pedagogů a vědeckých pracovníků je tato fakulta nejvýznamnější českou humanitně orientovanou vzdělávací institucí, která ve svých oborech prezentuje stále nové a objevné myšlenky, a navazuje tak na svou několikasetletou tradici. Popis pracovní pozice: kontrola rozpočtů sledování a přehledy čerpání finančních prostředků poskytování ekonomických výstupů řešitelům průběžné sledování legislativy potřebné k výkonu práce Požadujeme: minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru solidní znalost MS Office analytické myšlení znalost účetních principů základní znalost zákona o DPH a zákona o dani z příjmů schopnost komunikace v anglickém jazyce samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost znalost administrativy vysokoškolského prostředí výhodou Nabízíme: zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce zajímavou a odpovědnou práci odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností benefity podrobněji: http://www.ff.cuni.cz/benefity Pokud Vás tato pozice zaujala, pošlete Váš strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem do 28. února 2017 na e-mailovou adresu  marcela.kvasnickova@ff.cuni.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Výběrové řízení na specialistu IT

6. únor 2017 - 16:58
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Laboratoř výpočetní techniky Vaše úkoly: Správa IT systémů: Správa tiskového HW a SW a tiskových front, spotřebního materiálu. Správa IP telefonní ústředny CISCO a telefonního systému. Správa intranetu v prostředí Sharepoint Online. Uživatelský support: Zprovoznění, instalace a konfigurace PC a dalších IT zařízení Instalace a konfigurace operačního systému a základního software Obecné: Komunikace se zaměstnanci a studenty o problémech v oblasti IT Evidence problémů v oblasti IT Diagnostika problémů v oblasti IT Řešení problémů v oblasti IT Kontrola dodržování autorských práv a interních pravidel nakládání s IT v rámci FF UK Naše očekávání: dobré komunikační schopnosti, znalosti operačního systému Windows 7 a Windows 10, znalosti síťových technologií Windows Server, sdílení tiskáren a souborových složek, znalost hardware tiskáren, konfigurace ovladačů apod., znalosti uživatelského aplikačního software MS Office 2010-2016, znalosti fungování Internetu, TCP/IP, DNS, WWW, emailu, počítačových sítí obecně apod., základní znalost aktivních síťových prvků a jejich konfigurace, znalost anglického jazyka na komunikační úrovni. Předpokládaný nástup: Ihned nebo dle dohody. Termín přihlášky: 28. února 2017 Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis doklad o ukončeném vzdělání motivační dopis. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Text přihlášky - poznámka

Výběrové řízení na fotografa na ČEgÚ

6. únor 2017 - 16:32
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Český egyptologický ústav Název pracovní pozice: fotograf Označení pracoviště a pracovního místa: Český egyptologický ústav FF UK, vědecký a terénní dokumentátor Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Požadavky: ukončené vzdělání v oblasti fotodokumentace a vědecké dokumentace praxe z terénních výzkumů aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (angličtina) práce s grafickými programy. Předpokládaný nástup: 1. dubna 2017 Termín přihlášky: 28. února 2017 Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis doklad o ukončeném vzdělání ukázky prací (fotodokumentace archeologického objektu, fotodokumentace nálezů) – doklady mohou být zaslány v anglickém jazyce.  Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Text přihlášky - poznámka

Zájemci o empirickou práci v behaviorálních vědách se mohou hlásit na placenou stáž

6. únor 2017 - 14:18
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Psychologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., vypisují dvě místa pro placené stáže v laboratoři Labels pro letní semestr akademického roku 2016/2017. Každá stáž odpovídá úvazku 10 hodin týdně a bude vyžadována pravidelná přítomnost v laboratoři dvakrát až třikrát týdně od března do konce zkouškového období. Odměna za jednosemestrální stáž bude 20 000 Kč. Jedno místo bude zaměřeno na práci na psycholingvistických experimentech s dětmi, druhé na experimentech s vizuální pamětí. Předpokladem pro obě místa je:     1) být studentem FF UK v řádném studiu (Bc. 3+1 rok studia, NMgr. 2+1 rok studia),     2) mít zájem o empirickou práci v behaviorálních vědách (není nutné být studentem konkrétního oboru). Zapojení do psycholingvistických experimentů s dětmi bude obnášet:     1) práci s korpusem, vyhledávání vlastností slov,     2) přípravu textových a obrázkových podnětů,     3) zpracování literatury,     4) administraci experimentů dětem v mateřských školách, komunikaci s rodiči a personálem školek. Pro práci na vizuálně-paměťových experimentech potřebujeme někoho, kdo by:     1) vytvářel podnětové fotografie v Praze a okolí,     2) připravoval podněty = editoval fotografie (základní úpravy např. v Gimp),     3) hledal literaturu,     4) připravoval a administroval experimenty (PsychoPy, popř. eyetracking). Přihlášky zasílejte Filipu Smolíkovi, vedoucímu laboratoře Labels (smolik@praha.psu.cas.cz), do 15. 2. 2017. Součástí přihlášky musí být životopis a motivační dopis dokládající zájem o problematiku a zkušenosti v souvisejících oborech.

Tomáš Halík reprezentuje evropskou teologii v Africe

6. únor 2017 - 13:55
Ve dnech 30. ledna až 5. února se konalo v Angole historicky první setkání předních afrických a evropských katolických teologů. Na pozvání arcibiskupa z Luandy a prezidenta katolické biskupské konference Angoly mons. Filomena Diase na konferenci vystoupil s jedním z hlavních referátů rovněž český teolog a nositel Templetonovy ceny prof. Tomáš Halík. Konference se účastnilo na 300 biskupů, profesorů teologie a seminaristů řady zemí celého afrického kontinentu, z Evropy (zvláště Portugalska, Španělska a Francie) a Kanady. Byli přítomni i zástupci nekatolických církví v Africe. Několik referátů se týkalo reformních snah papeže Františka a budoucího směřování katolické církve, jiné se zaměřily na specifický teologický přínos velmi dynamicky se rozvíjejícího křesťanství v Africe. Tomáš Halík promluvil na téma „Umění číst znamení doby. Teologická hermeneutika soudobé kultury“. Ve svém referátu mj. navrhl nahradit dosavadní sociální nauku církve novou disciplínou, „kairologií“, rozvíjející prorocko-kritickou úlohu církve v současném světě s využitím metod současné filozofie, zejména fenomenologie a hermeneutiky (umění interpretace). Účastníci též navštívili Katolickou univerzitu v Luandě a dominikánské centrum pro obhajoby lidských práv v Angole.

Opatření děkana č. 2/2017 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2017

3. únor 2017 - 9:59
Opatření děkana č. 2/2017 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2017

Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939-1941

1. únor 2017 - 16:02
Kniha Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939-1941. Od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie se zabývá velmi složitými československo-­jugoslávskými vztahy bezprostředně před druhou světovou válkou a na jejím začátku. V této době už Československo jako nezávislý stát neexistovalo a Jugoslávie balancovala mezi zájmy silnějších států, především Německa a Velké Británie, aby uchránila své teritorium a zajistila svým občanům jakoukoliv budoucnost bez válečného konfliktu. Jugoslávský rezervovaný postoj k událostem v Protektorátu Čechy a Morava a navázání spíš formálních než přátelských a srdečných styků s novým slovenským státem, ale i přítomnost československé emigrace na jugoslávském území, tolerance jugoslávských orgánů vůči činnosti příslušníků české a slovenské menšiny proti Protektorátu, Slovensku a Německu a odmítavý jugoslávský postoj ke slovenskému státu představovaly pestrobarevný komplexní svět československo-­jugoslávských vztahů v letech 1939-1941. Tato tematika dosud nebyla detailně zkoumána ani v České republice, ani v zahraničí. Koupit v e-shopu

Cizí a blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století

1. únor 2017 - 12:54
V nakladatelství Akropolis vychází rozsáhlá kolektivní monografie Cizí a blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století (1048 stran). Kniha představuje židovství a jeho kulturní tradici v českých zemích v uplynulém století a je výsledkem čtyřleté práce týmu Centra pro studium holokaustu a židovské literatury na Filozofické fakultě UK. Židovská kulturní tradice, v českých zemích přítomná už od raného středověku, byla nejen v době nacismu, ale i v desetiletích komunistického režimu soustavně potlačována a marginalizována. Do popředí zájmu veřejnosti i badatelů se soustředěně dostala až po roce 1989. Monografie navazuje na výsledky dosavadního výzkumu a představuje židovskou tematiku v širokém spektru pohledů, přístupů i názorových proudů: od romantického obdivu k Židům přes protižidovské heterostereotypy až po antisemitismus, od českožidovství k sionismu a socialismu, od reflexe Židů v beletrii na počátku dvacátého století k jejich obrazu v dobových židovských časopisech a k tematizaci holokaustu v poezii, próze i filmu. Představuje kulturní dění v českých zemích jako ideově pluralitní a vícejazyčné, sleduje literaturu nejen česky psanou, ale i německojazyčnou a hebrejskou. Na rozsáhlé publikaci se podílelo devět spoluautorů, většina z nich patří k nejmladší vědecké generaci. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší a nejdůkladnější zpracování tohoto tématu. Kniha vznikla za podpory Grantové agentury ČR, Česko-německého fondu budoucnosti, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Česko-izraelské smíšené obchodní komory a Federace židovských náboženských obcí. Prezentace knihy proběhne v úterý 7. 2. 2017 v 18 hodin v Maiselově synagoze (Maiselova 10, 110 00 Praha 1). Knihu uvede její editor profesor Jiří Holý, kterého odprovodí autorským čtením svých textů s židovskými motivy herec a dramatik Arnošt Goldflam. Knihu je možno prolistovat, nahlédnout do obsahu nebo zakoupit zde.                                                                                                                  Kontakt pro média Jiří Holý Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta UK jiri.holy@ff.cuni.cz +420 605 967 916 Tisková zpráva

International Seminar on North-East Tibet (Amdo): Dynamics of Power

27. leden 2017 - 16:45
Following the fruitful workshop of the Amdo Reasearch Network hosted by Humboldt University of Berlin in 2014 we are happy to announce the 2nd International Workshop of the Amdo Research Network to be held in Prague in 2017. Kindly see the programme here. AMDO RESEARCH NETWORK Amdo, one of the three main Tibetan regions, comprises the northeastern sector of the Tibetan Plateau. Amdo mainly falls within the current Chinese administrative unit of Qinghai Province, the majority of which is composed of Tibetan Autonomous Prefectures. Parts of Amdo are also located in the current Sichuan and Gansu Provinces. Premodern Amdo was characterized by high ethnic diversity, unique cultural aspects, and its own major dialect of oral Tibetan. Since the 1950s, modern Amdo Tibetans have experienced large-scale transformations in social, socio-economic and cultural aspects of life, primarily driven by Chinese state development efforts. Amdo’s position in China’s far West makes it a target for state programs for rural development. Additionally, the most important rivers of China all have their sources on the Amdo-Qinghai Plateau, making the region of special environmental interest for the state. During the past two decades, the number of researchers working in Amdo has gradually increased, yet information about individual or group projects and networking between researchers has remained underdeveloped. The Amdo Research Network was established to connect national and international scholars and other interested parties who share common research interests in this region. Its aim is to serve as a platform for exchange and comparison of research project information and published results, and to facilitate easier establishment of research collaborations. The Amdo Research Network is based at the Humboldt University of Berlin, within the Tibetan Studies program of the Central-Asian Seminar, which has a strong focus on the Amdo area in terms of formal language training, teaching and affiliated researchers. (For the Humboldt University website see AMDO RESEARCH NETWORK, the program of the Berlin workshop is here) DATE: The second ARN workshop will be held in Prague, January 29–31,  2017. VENUE: Faculty of Arts, Charles University in Prague Please, contact us with any question using the following e-mail: amdoworkshop2017@outlook.com.

Methodologies in Digital Humanities: Text Encoding Initiative Public Day

27. leden 2017 - 16:34
Methodologies in Digital Humanities (Text Encoding Initiative Public Day) The Text Encoding Initiative (TEI) has long been the major standard for the digital representation of textual resources for scholarly research, used across all disciplines of the Humanities by librarians, archivists and scholars alike. During this symposium, supported by Faculty of Arts, Charles University, the TEI Consortium and the European network DiXiT, we will have the pleasure of welcoming many members of the TEI Technical Council (the body in charge of developing and maintaining this standard), together with Czech scholars using the TEI in their work. They will present how the new methods introduced by Digital Humanities, of which the TEI is a central part, are shaping new ways of working and collaborating in scholarly activities. The public day will take place on February 8th 2017 at the Faculty of Arts, Charles University, room P104 (first floor), nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (map). Entrance is free with no registration required. If you know you are coming in advance, please let us know at ondrej.tichy@ff.cuni.cz. The event is organised by: Marjorie Burghart, Lucie Doležalová and Ondřej Tichý. Programme Introduction 10:00 TEI for Critical Editions 10:15 Hugh Cayless (TEI Council Chair / Duke University, USA) Implementing Critical Editions for the Digital Latin Library Markéta Ivánková (Charles University) How does TEI cope with the variants of the Bærings saga? Coffee Break 11:15 Teaching with TEI 11:30 Elisa Beshero-Bondar (TEI Council / University of Pittsburgh, Greensburg) Cooking with Emily Dickinson and Frankenstein: TEI as a Learning Process Lucie Doležalová (Charles University) & Marjorie Burghart (CNRS, France) The Digital Editing of Medieval Manuscripts Training Network (DEMM) Lunch 12:30 Tools for TEI 14:00 Magdalena Turska (TEI Council / eXist Solutions) When encoding is done: publishing and maintaining TEI corpora Boris Lehečka (Czech Academy of Science) Creating TEI Compliant Editions in MS Word Coffee Break 15:00 TEI for Long-Term Preservation 15:15 Alejandro Bia (TEI Council / Miguel Hernández University, Spain) Why XML-TEI is the best option for document encoding considering Long Term Preservation? Jan Hajič, jr. (Charles University) Optical Musical Recognition Coffee Break 16:15 TEI and Infrastructures 16:30 James Cummings (TEI Council / Oxford University, UK) TEI Infrastructure for Creation, Collaboration, and Publication Ondřej Košarko (Charles University) LINDAT/CLARIN Centre for Language Research Infrastructure in the Czech Republic The End

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014