Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 17 min 50 sek zpět

Open Competition from November 3, 2017 – Institute of Near Eastern and African Studies

6. listopad 2017 - 9:06
The Dean of the Faculty of Arts, Charles University announces an open competition for the following academic position at Institute of Near Eastern and African Studies Job title: Assistant Professor Field and specialization: social, cultural and political history of the modern Middle East, preferably with emphasis on Israeli-Palestine conflict Full-time position (40 hours per week) Job description teaching within the applicant’s specialization, primarily M.A. level courses will be expected teaching at least one more general course supervision of students’ projects and theses conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation Job requirements Ph.D. degree in the area of specialization adequate teaching experience ability to teach in English primarily within the applicantʼs interest knowledge of at least one language of the region adequate publication record in the field of specialization PI experience in research projects and grants will be an advantage academic experience in a high-profile foreign institution organizational and communication skills We offer Environment of a major humanitiesʼ school, located in the historical center of the city of Prague Opportunity to form the profile of the newly conceived programme of Middle Eastern Studies Opportunity to get involved in various interdisciplinary research teams Very good financial conditions Expected starting date: March 1, 2018  (or by agreement) Application deadline: January 10, 2018 Complete applications will include the following curriculum vitae a concise research summary incl. future research interests overview of teaching experience complete list of publications one recent writing sample copies of documents that show academic degrees awarded names and contact information for two referees Submitting the application Electronic submission: Fill out the form below, successful submission will be confirmed via e-mail. Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Vamberská, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.vamberska@ff.cuni.cz Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview in person or by a video conference, possibly followed by a public lecture. Additional information is available at pavel.sladek@ff.cuni.cz (job profile) hana.vamberska@ff.cuni.cz (application proceedures) If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Open Competition from November 3, 2017 – Institute of Near Eastern and African Studies

6. listopad 2017 - 9:06
The Dean of the Faculty of Arts, Charles University announces an open competition for the following academic position at Institute of Near Eastern and African Studies Job title: Assistant Professor Field and specialization: Middle Eastern Studies with the focus on modern and contemporary Iran, specifically Iranian politics, government and society Full-time position (40 hours per week) Job description teaching within the applicant’s specialization, primarily M.A. level courses will be expected teaching at least one more general course supervision of students’ projects and theses conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation Job requirements Ph.D. degree in the area of specialization adequate teaching experience ability to teach in English primarily within the applicantʼs interest knowledge of Persian language adequate publication record in the field of specialization PI experience in research projects and grants will be an advantage academic experience in a high-profile foreign institution organizational and communication skills We offer Environment of a major humanitiesʼ school, located in the historical center of the city of Prague Opportunity to form the profile of the newly conceived programme of Middle Eastern Studies Opportunity to get involved in various interdisciplinary research teams Very good financial conditions and collaboration with Iranian universities Expected starting date: March 1, 2018 (or by agreement)  Application deadline: January 10, 2018 Complete applications will include the following curriculum vitae a concise research summary incl. future research interests overview of teaching experience complete list of publications one recent writing sample copies of documents that show academic degrees awarded The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. names and contact information for two referees Submitting the application Electronic submission: Fill out the form below, successful submission will be confirmed via e-mail. Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Vamberská, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.vamberska@ff.cuni.cz Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview in person or by a video conference, possibly followed by a public lecture. Additional information is available at pavel.sladek@ff.cuni.cz (job profile) hana.vamberska@ff.cuni.cz (application proceedures) If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Proběhne workshop zaměřený na praktické zkušenosti spojené s poskytováním konzultačních služeb na University of Cambridge

3. listopad 2017 - 10:53
Konzultační služby pro externí subjekty jsou významnou možností přenosu znalostí a zvýšení dopadu výzkumu na společnost. Chcete se inspirovat, jak funguje přenos poznatků do praxe prostřednictvím konzultačních služeb na jedné z nejlepších univerzit světa, University of Cambridge? Chcete se seznámit s konkrétními příklady z praxe poskytování konzultantských služeb univerzitními akademickými pracovníky? Máte zájem navázat či prohloubit spolupráci se soukromou sférou, veřejným sektorem nebo územní samosprávou a nabídnout jim svoji expertízu? Chcete se dozvědět, jakou podporu při poskytování konzultačních služeb vám může poskytnout administrativa univerzity? Zveme vás, vědecké pracovníky a zainteresované doktorandy, na odborný workshop zaměřený na praktické zkušenosti spojené s poskytováním konzultačních služeb na University of Cambridge, jedné z nejlepších univerzit světa, cílený na odborníky z humanitních a sociálně-vědních oborů. termín | čtvrtek 30. listopadu 2017, 9.30–2.30 místo konání | Ovocný Trh 3–5, Praha 1: Karolinum, Velká zasedací síň, 2. patro přednášející | PERI CIHAN, Consultancy Manager, Cambridge Entreprise jazyk | angličtina přihlašování | do 22. listopadu e-mailem na transfer@ff.cuni.cz kapacita | 25 míst příklady případových studií pozvánka v PDF Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy koordinátorky přenosu poznatků na Filozofické fakultě UK: Zdeňka Filipová, Veronika Nováková, Hana Bednářová e-mail: transfer@ff.cuni.cz Ivana Sýkorová, specialistka humanitního a společenskovědního přenosu poznatků, CPPT UK e-mail: ivana.sykorova@ruk.cuni.cz tel.: 224 491 209

Mezinárodní den archeologie nabídl besedu s Jiřím Bartoškou, vystoupení Maorů a aktivity pro všechny generace

2. listopad 2017 - 14:07
Mezinárodní den archeologie letos připadl na sobotu 21. října: Česká republika se k této celosvětové události připojila počtvrté. Nyní patří k zemím, které v tento den nabízejí největší počet různě rozsáhlých akcí pro veřejnost. Ústav pro archeologii, Ústav pro klasickou archeologii, Český egyptologický ústav a letos také Ústav etnologie a Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK opět využily nádvorních prostor Karolina. Letos zde mohli návštěvníci kromě devatenácti tematických stánků navštívit také další „otevřená“ stanoviště. Do programu přibyly atraktivní aktivity jako např. ukázka štípání kamene, výroba pazourkové dýky nebo ukázka kovářské práce s použitím malé přenosné výhně. O náležitý zvukový doprovod se postaralo hudební seskupení Altsteinzeitliche Knochenklangbilder: vybaveni bubínky, chrastítky nebo jen klacíky a oděni jako lidé pravěku opustili hudebníci v průběhu dne nádvoří a vyšli do Celetné ulice, kde okamžitě upoutali pozornost procházejících. Tyto a mnohé další ukázky přilákaly na akci mnoho návštěvníků, jejich počet odhadují organizátoři na 1500. K vysoké účasti přispělo jistě i počasí, které bylo navzdory předpovědi příznivé. Letos bylo pro návštěvníky přichystáno i jedno velké překvapení: hodinová beseda s hercem Jiřím Bartoškou, který ztvárnil roli lovce Sokola v trilogii natočené podle románů Eduarda Štorcha. Od jejího uvedení do kin uplynulo letos 40 let. Jiří Bartoška vyprávěl nejen o těchto snímcích, ale podělil se i o zážitky ze svého plodného hereckého života. Na konci besedy se ve Studentském klubu Celetná objevilo ještě pět Maorů s patřičným tetováním a v domorodém oděvu, kteří zazpívali domorodou píseň a uvedli v úžas celé shromáždění, když začali zpívat českou státní hymnu, k níž se všichni vestoje připojili. Přednášky, workshopy, besedy a aktivity pořádané Filozofickou fakultou UK k Mezinárodnímu dni archeologie se stávají tradiční akcí, jejímž hlavním smyslem je představit veřejnosti nejen výsledky práce archeologických pracovišť, ale také návštěvníkům umožňují zkusit si vlastníma rukama činnosti, které tvořily denní program našich předků v pravěku a středověku.

Třetí ročník poetického festivalu Mladý měsíc představí slovinské básnířky

2. listopad 2017 - 10:48
Třetí ročník poetického festivalu slovinských básnířek Mladý měsíc se koná ve dnech 14.–16. listopadu. Představí se zde básnířky Miriam Drev, Alenka Jensterle Doležal a Meta Kušar. Festival je důkazem výjimečně plodné spolupráce mezi Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a mnohými fakultami a organizacemi ve Slovinsku. Dosud se festivalu zúčastnily uznávané současné básnířky ze Slovinska: Katja Gorečan, Barbara Korun, Kristina Hočevar, Glorjana Veber, Maja Vidmar, Barbara Pogačnik, Stanka Repar-Chrobáková a Lidija Dimkovska. Básně ze slovinštiny do češtiny přeložili studenti specializace slovinština z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty UK. Festival organizují slovenisté z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií – doc. dr. Alenka Jensterle-Doležal a Mgr. Aljaž Koprivnikar. V rámci festivalu se uskuteční tři literární večery v Praze i po České republice. Proběhne také překladatelský workshop na Filozofické fakultě UK. Po festivalu bude vydána „zrcadlová“ antologie obsahující básně vystupujících autorek v originále a jejich studentské překlady do češtiny. Úterý, 14. 11. 2017 První básnický večer v 19 h v Lužickém semináři (U Lužického semináře 86/11, Praha 1) Účinkují básnířky: Miriam Drev, Meta Kušar a Alenka Jensterle-Doležal. Moderátor Radek Čermák. Hudební doprovod Silva Morasten. Středa, 15. 11.2017 Od 9 h do 11 h: rozhovor s básnířkami a překladatelský workshop v místnosti č. 23, FF UK. Moderátor Alenka Jensterle-Doležal. Účinkují studenti slovenistiky na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií. Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1. V 18 h druhý literární večer v Novopackých sklepích v Nové Pace. Účinkují autorky: Miriam Drev, Meta Kušar a Alenka Jensterle-Doležal. Moderátor Lenka Šulcová. Čtvrtek, 16. 11. 2017 Od 18 h do 19. 30: třetí literární večer na Velvyslanectví Slovinska v Praze (Pod Hradbami 15, Praga 6) (v rámci Dnu poezie v Praze). Moderátor Mircea Dan Duta. Účinkují autorky Miriam Drev, Meta Kušar a Alenka Jensterle-Doležal. Festival Mladý měsíc organizují doc. dr. Alenka Jensterle Doležalová a Mgr. Aljaž Koprivnikar, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlová. Sponzoři: Ministerstvo za Slovence po svetu Republike Slovenije (ministerstvo pro Slovince po světě Republiky Slovinsko), Filozofická fakulta UK, Center za slovenščino kot tuji jezik (Centrum pro slovinštinu jako druhý jazyk, Filozofická fakulta v Lublaně), Spolek Novopacký sklepy, Odbor Mira – Slovinský Pen klub (u Spolku slovinských spisovatelů), Velvyslanectví Republiky Slovinsko v Praze. událost na Facebooku

Proběhla konference Moc bezmocných: Masaryk, Patočka, Havel

2. listopad 2017 - 10:09
Z iniciativy Ústavu východoevropských studií FF UK spolupořádala Filozofická fakulta UK ve spolupráci s Historickou a filozofickou fakultou Lotyšské univerzity a Velvyslanectvím České republiky v Rize ve dnech 25.–26. 10. 2017 konferenci „Moc bezmocných: Masaryk, Patočka, Havel“. Záštitu nad konferencí převzala bývalá lotyšská prezidentka Vaira Vīķe-Freiberga, která spolu s českým velvyslancem Miroslavem Koskem konferenci zahájila. Na konferenci vystoupil doc. Ivan M. Havel, prof. Václav Bělohradský, předseda Pražského lingvistického kroužku doc. Tomáš Hoskovec, vedoucí archivu a programu Jana Patočky vídeňského Institutu humanitních studií dr. Ludger Hagedorn a filosofové, literární vědci, filologové a historici z Lotyšské univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Referáty se týkaly politického, filosofického a literárního odkazu  Václava Havla a jeho lotyšským souvislostem, aktuálnosti myšlení Jana Patočky a Tomáše Garrigua Masaryka, historie Pražského lingvistického a Pražského filosofického kroužku, obecné problematiky „bezmocných“ a minulosti i současnosti národnostních menšin v Česku a Lotyšsku. program konference

Dějiny Hollywoodu jinak. Katedra filmových studií FF UK pořádá sérii přednášek prof. Richarda Maltbyho

1. listopad 2017 - 14:55
Prof. Richard Maltby (Flinders University, Adelaide, Australia): Approaches to Classical Hollywood History 14., 15., 16. 11. 2017 | 12.30–15.45 | Room 429 (4th floor, nám. Jana Palacha 2) Contact and guarantor: dr. Jindřiška Bláhová Registration: by 8. 11. 2017 by e-mail: jindriska.blahova@ff.cuni.cz Student Requirements: Mandatory Attendance All 3 lectures / Reading Recommended Preliminary Readings in Preparation for the Module (texts available, password Maltby) / Participation in in-class discussion / Final Essay (1500 words) submitted to jindriska.blahova@ff.cuni.cz by Thursday 7th December (midnight). Module Description Between 1920 and 1960, the Classical Hollywood system integrated the production, distribution and exhibition of entertainment films on an industrial scale. This series of lectures will discuss several of the contrasting ways in which the history of this system has been understood. We will explore the limitations of emphasis on production and analysis that focuses on intertextual relationships between films, or the interpretation of film texts as symptomatic historical documents, and present alternatives to them that offer views from the perspective of the audience’s social experience of cinema – the perspective of cinema history rather than film history. These alternative approaches argue that a cultural history of American cinema must take account of both Hollywood’s actual audiences and the discursively-constructed audiences that its movies addressed. Film history’s preoccupation with the individual films as its primary object of study ignores the extent to which movies were commercially positioned and understood, by producers, exhibitors and audiences alike, as consumable goods: viewed once, disposed of and replaced by a substitute providing a comparable experience. The lectures will concentrate on the Hollywood cinema of the 1930s, and will be illustrated with screenings of three Warner Bros. movies from that decade – I am a Fugitive from a Chain Gang (1932. Dir. Mervyn LeRoy), Bullets or Ballots (1936. Dir. William Keighley), and Jezebel (1938. Dir. William Wyler). The three film case studies will be used to illustrate the role of production trends, cycles and star vehicles in Classical Hollywood’s vertically integrated system, and to explore the ways in which the reception of individual movies was influenced by their specific historical contexts. Recommended Preliminary Reading Richard Maltby, “New Cinema Histories,” in Explorations in New Cinema History: Approaches and Case Studies, eds Richard Maltby, Daniel Biltereyst and Philippe Meers. Wiley-Blackwell, Malden, MA, 2011, pp. 3-40. Thomas Schatz, “Warner Bros.: Power Plays and Prestige,” Chapter 12 of The Genius of the System: Hollywood Filmmaking in the Studio Era. Pantheon Books, New York, 1988. Tino Balio, “Selling Stars: The Economic Imperative,” in The Classical Hollywood Reader, ed. Steve Neale. Routledge, London, 2012, pp. 209-22. Richard Maltby, “The Production Code and the Mythologies of ‘Pre-Code’ Hollywood,” in The Classical Hollywood Reader, ed. Steve Neale. Routledge, London, 2012, pp. 237-248. Recommended Reading Ruth Vasey, “‘Let ‘Em Have It’: The Ironic Fate of the 1930s Hollywood Gangster,” in The Wiley-Blackwell History of American Film, eds Cynthia Lucia, Roy Grundmann and Art Simon (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011), pp. 179-201 Richard Maltby, “‘As Close to Real Life as Hollywood Ever Gets’: Headline Pictures, Topical Movies, Editorial Cinema, and Studio Realism in the 1930s,” in The Wiley-Blackwell History of American Film, eds Cynthia Lucia, Roy Grundmann and Art Simon. Wiley-Blackwell, Malden, MA: 2011, pp. 46-111. Mark Glancy and John Sedgwick, “Cinemagoing in the United States in the mid-1930s: A Study Basedon the Variety Dataset,” in The Classical Hollywood Reader, ed. Steve Neale. Routledge, London, 2012, pp. 179-208. Cathy Klaprat, “The Star as Market Strategy: Bette Davis in Another Light,” in The American Film Industry, Revised Edition, ed. Tino Balio. University of Wisconsin Press, Madison, WI, 1985, pp.351-76. Patrick Keating, “Prologue: Emotional Curves and Linear Narratives,” in The Classical Hollywood Reader, ed. Steve Neale. Routledge, London, 2012, pp. 6-20.

Známý matematik John Lennox a sociolog Os Guinness vystoupí v Praze

1. listopad 2017 - 11:19
Univerzitní křesťanské hnutí pořádá spolu s Filozofickou fakultou UK sérii přednášek profesora matematiky Johna Lennoxe a sociologa Ose Guinnesse. John Lennox vystoupí s přednáškou Time for Science. What can we really know? 2. listopadu, Os Guinness promluví na téma Time for Truth. Who can we really trust? 6. listopadu. John Lennox: Time for Science. What can we really know? 2. 11. 2017 od 19 hod | Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1; Collegium Maximum | událost na Facebooku Inspirován kantovskými otázkami Co můžeme skutečně vědět? V co můžeme doufat? Jak na základě odpovědí na tyto otázky máme jednat? přiblíží John Lennox myšlení René Descarta a Edmunda Husserla. Věnovat se bude také otázce, zda mimo poznání na základě měřitelných dat existuje také druh poznání vztahující se k něčemu, co nás přesahuje. Lennox ve své přednášce porovná přístupy předních křesťanských i sekulárních myslitelů k této problematice. John C. Lennox je profesorem matematiky a filozofie vědy na Univerzitě v Oxfordu. Vystudoval matematiku na Cambridge University, kde získal doktorát za disertaci Centrality and permutability in soluble groups. V Oxfordu následně získal doktorát v oblasti filozofie vědy; na University of Surrey získal MA v oboru bioetiky. Působil na univerzitách ve Vídni, Wützburgu a Albertě, Minsku, Kyjevě, Moskvě, Novosibirsku a Ramat Ganu. Plynule mluví německy, španělsky, francouzsky a rusky. Z ruštiny přeložil řadu významných matematických publikací. Posledních několik let se věnuje obhajobě křesťanské víry zejména v konfrontaci s novým ateismem. Lennox je členem London Mathematical Society, Trinity Fora a mnoha univerzitních spolků v Oxfordu. Jeho polemiky s Richardem Dawkinsem a Christopherem Hitchensem dokonce vyšly knižně (God’s Undertaker: Has Science Buried God?, 2009; Gunning for God, 2011; Seven Days that Divide the World, 2011). Je názorovým oponentem Stephena Hawkinga, na jehož publikaci The Grand Design (2011) Lennox odpověděl knihou God and Stephen Hawking (2011).   Os Guinness: Time for Truth. Who can we really trust? 6. 11. 2017 od 19 hod | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1; Velká aula FF UK (m. č. 131) V postmoderní společnosti podle Ose Guinnesse neexistuje pravda v objektivním nebo absolutním smyslu, neboť je vždy relativizována. Přesto je pro nás pravda nepostradatelná pro dosažení skutečné svobody a kvalitního života. Je rovněž něčím, co nás konfrontuje, co formuje naše touhy a je podle našich tužeb zpětně formováno. Přednáška je zaměřená na různá pojetí pravdy v současném světě. Guinness je přesvědčen, že skutečná svoboda a pravdivost našeho života nás vede k integritě a odpovědnosti. Sociolog Os Guinness je přímým potomkem Arthura Guinnesse, zakladatele dublinského pivovaru Guinness. Narodil se v Číně, kde jeho rodiče během druhé světové války pobývali jako lékařští misionáři. Byl svědkem čínské revoluce v roce 1949 a společně s mnoha dalšími cizinci byl vyhoštěn. Vrátil se do Evropy, kde studoval na University of London a následně na Oriel College v Oxfordu, kde získal doktorát. Os Guinness napsal a editoval více než třicet knih včetně The Call, Time for Truth, Long Journey Home, Unspeakable, A Free People’s Suicide, The Global Public Square a Renaissance. Než se odstěhoval do Spojených států v roce 1984, pracoval jako nezávislý reportér BBC. Od té doby byl hostujícím badatelem ve Woodrow Wilson Center for International Studies, lektorem na Brookings Institution, Trinity Foru a EastWest Institute v New Yorku. Byl ředitelem Williamsburg Charter Foundation a je autorem The Global Charter of Conscience publikovaného Evropským parlamentem v roce 2012. organizátoři: Tomáš Uher, DiS. ředitel Univerzitního křesťanského hnutí tomuher@gmail.com MgA. Zuzana Pomykalová Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zuzana.pomykalova@ff.cuni.cz

First Czech Translation of Máirtín Ó Cadhain’s Cré na Cille (1949)

31. říjen 2017 - 13:56
Dr Radvan Markus (Centre for Irish Studies, Department of Anglophone Literatures and Cultures) has translated one of the most acclaimed novels in Irish of all times, Máirtín Ó Cadhain’s Cré na Cille (1949), into Czech. The translation is a significant step in making the best works of Irish-language literature available to the Czech readership. The commented translation, published by Argo, has been supported by Literature Ireland. Cré na Cille (“The Churchyard’s Soil”) by Máirtín Ó Cadhain (1906-1970) is considered one of the greatest novels written in the Irish language and has drawn comparisons to the work of Flann O’Brien, Samuel Beckett and James Joyce.

Katedra tělesné výchovy FF UK zve studenty na florbalový a futsalový turnaj

30. říjen 2017 - 15:13
Florbalový turnaj proběhne v sobotu 11. listopadu; futsalový turnaj v neděli 12. listopadu. Turnaje se uskuteční v centrální hale Sportovního centra UK Hostivař. Hlásit se je možné do 9. 11. e-mailem na jan.smrcka@ff.cuni.cz. Přihláška musí obsahovat název týmu a jmennou soupisku členů s uvedením fakulty. Organizační poznámky: Počet žen a počet „střídajících“ v družstvu není omezen. Každé družstvo musí mít vlastního brankáře a „rozhodčího“, který bude pískat utkání ostatních týmů (v případě futsalového turnaje jsou třeba dva tito „rozhodčí“ v každém družstvu) Každý hráč může hrát pouze za jedno družstvo, ve kterém může být pouze jeden host (absolvent či student jiné VŠ). Omezený počet brankářské výstroje bude k zapůjčení na místě. Všichni účastníci turnaje musí mít vlastní zámek na skříňku do centrální šatny a čistou sálovou obuv. Hrací systém a délka utkání budou nastaveny dle počtu přihlášených družstev. Florbalový turnaj sobota 11. listopadu 2017 | 8:30–14:00 | centrální hala Sportovního centra UK Hostivař | doprava linkou metra A na stanici Skalka a autobusem 125 na zastávku Gercenova družstva 3 hráči + 1 brankář hlásí se celá družstva složená ze studentů FF, FSV, FHS a ostatních fakult UK hřiště a pravidla na basketbalovém hřišti s mantinely s drobnými úpravami pravidel florbalu (vzdálenosti při rozehrávání, bez brankoviště atd.) doporučení vlastní florbalové vybavení jednotné dresy pro družstvo (světlá a tmavá trička) plavky (po turnaji je možné si v hodinách pro veřejnost zaplavat)   Futsalový turnaj neděle 12. listopadu 2017 | 9:00–16:00 | centrální hala Sportovního centra UK Hostivař | doprava linkou metra A na stanici Skalka a autobusem 125 na zastávku Gercenova družstva 4 hráči + 1 brankář hlásí se celá družstva složená ze studentů FF, FSV, FHS a ostatních fakult UK hřiště a pravidla na házenkářském hřišti dle pravidel futsalu doporučení doporučení jednotné dresy pro družstvo (světlá a tmavá trička) kontaktní osoba: PaeDr. Jan Smrčka Katedra tělesné výchovy FF UK jan.smrcka@ff.cuni.cz 737 917 059

Absolventka hudební vědy Eliška Svobodová podpoří koncertem s kapelou Fanfán Tulipán sbírku na obnovu univerzitní knihovny v Mosulu

30. říjen 2017 - 13:35
Koncert proběhne 2. listopadu od 20 hodin v kampusu v Hybernské v rámci akce Den pro Mosul. V rozhovoru Eliška líčí své hudební i studijní začátky, inspirace i výhledy do budoucna.   Vystudovala jsi Vyšší odbornou školu publicistiky spolu s Konzervatoří Jaroslava Ježka a Filozofickou fakultou v Brně. Následně jsi pokračovala v magisterském studiu hudební vědy na FF UK. Proč právě tato kombinace? Po maturitě jsem šla nejprve na Vyšší odbornou školu publicistiky, která byla zaměřena spíše prakticky – vybrala jsem si rozhlasovou specializaci a moc mě to bavilo. Během studia jsem ale stále cítila nutnost se rozvíjet i v hudbě – začala jsem tedy studovat skladbu na Ježkově konzervatoři, kterou jsem dělala souběžně s kombinovaným bakalářským studiem uměnověd na brněnské filozofické fakultě. Vyšlo to tak, že jsem ve stejném roce současně maturovala na konzervatoři a státnicovala v Brně – opravdu nezapomenutelná kombinace… Následně jsem navázala magisterským studiem hudební vědy na FF UK, které jsem dokončila před dvěma lety. Zdá se, že sis tedy dobře vybrala a podařilo se ti skloubit svou profesi se svým koníčkem. Čím vším se aktuálně živíš a co z toho tě nejvíc baví? Aktuálně pracuji v Českém rozhlase Vltava, kde připravuji hudební pořad Planeta jazzem posetá a vybírám hudbu do odpoledního kulturního bloku ArtCafé. Mojí hlavní náplní práce je teď ale správa sociálních sítí Vltavy, což je neuvěřitelně pestrá a zábavná práce. Přímo hudbou jsem se nikdy živit nechtěla – v mé rodině je několik profesionálních hudebníků, od nichž jsem odmala slýchala, jak moc náročný tento způsob obživy je. Hudbu tedy vnímám spíše jako vnitřní potřebu a jako odreagování od práce v rozhlase. Zatím se to skvěle doplňuje. Kdy tě napadlo založit kapelu a jak vznikla? Kapela byla jednou z motivací, proč jsem šla na Ježkovu konzervatoř. Vždycky jsem hrála v kapelách, už na gymplu jsme měli jazz-rockovou skupinu, na kterou ráda vzpomínám. Rok poté, co jsem začala studovat na Ježkově konzervatoři, jsem založila kapelu Fanfán Tulipán. Hned v počátku jste byli hodně úspěšní. Rok po založení kapely jste zvítězili ve finále soutěže o Cenu Metropolitní Univerzity v rámci festivalu Mladí ladí jazz a v témže roce jste vyhráli i české kolo mezinárodní soutěže Jazz Prix, což vás určitě muselo hodně motivovat. Jak velké byly vaše počáteční ambice a máš pocit, že jste jim za těch 8 let existence kapely dostáli? Nám se staly dokonce i věci, o kterých jsem se ani v počátku neodvažovala snít – například vystoupení v rámci Bohemia Jazz Festu, což byl jeden z mých největších koncertních zážitků. Zároveň jsem ráda, že se mi podařilo sestavit kapelu tak, že muzikanti jsou nesmírně otevření a nebrání se koncertům v nezvyklých prostředích: hráli jsme tak třeba na dětském táboře, spali tam v teepee a druhý den jeli hrát do Rakouska na festival Jazz an der Donau. Druhý extrém a taky nezapomenutelný, byl rockový klub v rumunském městě Targoviste, kam nás pozvalo České centrum – náš kinder-jazz měl u místních motorkářů nečekaný úspěch Většina vašich skladeb je přirozeně instrumentálních. Ze samotného názvu vaší kapely i písní se nicméně zdá, že si docela ráda hraješ se slovy. Nechybí ti tedy někdy přecijen možnost k posluchačům promluvit i prostřednictvím textů? Najít text, který bych dokázala zpívat a se kterým bych se uměla identifikovat, je pro mě opravdu těžké. Jednu textařku mám, vynikající básnířku Míšu Keroušovou – u řady jejích textů mě hned napadá melodie a směřování písně. Ale způsob, jakým já obvykle pracuji, vychází spíše z představy nějakého prostředí či situace, čímž se nechávám vést. Zkouším si třeba představit, jaká hudba by mohla znít ve fjordu nebo se snažím hudebně ilustrovat různé situace a nálady, třeba strach před dalekou cestou. Vy sami vaši hudbu označujete jako „kinder-jazz“. Co si pod tím můžeme představit a kdo jsou nejčastěji vaši posluchači? Spojení „kinder-jazz“ vzniklo během studia na konzervatoři – připadalo mi, že většina lidí kolem mě příliš akcentuje techniku na úkor originality a autenticity výrazu. V tomto prostředí jsem měla čím dál větší nutkání dělat hudbu víc po svém, zahrnout do ní jak hravost, tak i určitou syrovost. Název „kinder-jazz“ byl od začátku tak trochu legrace reflektující třeba i fakt, že občas hrajeme na dětské hudební nástroje nebo hračky. Zároveň je ale důležité říct, že tím nechceme odkazovat k  naivnímu umění nebo art brut – skládat hudbu, která je hravá, neznamená, že člověk rezignuje na rozvíjení se v technice a začne spoléhat jen na intuici. Naše publikum je opravdu rozmanité – od jazzových posluchačů přes návštěvníky divadelních festivalů po malé děti, pro které občas pořádáme speciální koncerty, naposledy teď v září v rámci festivalu Struny dětem. Jak jsi zmínila, vaše hudba je charakteristická i neobvyklými hudebními nástroji – hrajete na melodiku, estonskou citeru, xylofon nebo dokonce hrací skříňku. Kde vůbec hledáš inspiraci k novým skladbám a jejich ztvárnění? Nejlepší inspirací je odjet a setkat se s úplně jinou hudební tradicí či jinými nástroji. Hodně mě nasměroval a inspiroval pobyt na hudebním workshopu v Estonsku, kde mě okouzlil zvuk tradiční citery. Koupila jsem si ji tehdy přímo od výrobce a občas na ni hraji v kapele. Velkým zážitkem bylo také třeba muzeum zvonkoher v Utrechtu plné sálových orchestrionů, pianol a hracích skříní. Pořídila jsem si tam hrací skříňku pling-plong, pro kterou si člověk může vytvořit vlastní melodii, a používám ji ve skladbě Kabinet kuriozit. Na kontě máte dvě desky. Zdá se, že tedy nikam nespěcháte, ale hraní si opravdu užíváte. Jaké máte s kapelou plány do budoucna? V příštím roce se chystáme nahrát studiovou desku, těším se na festivaly a hlavně na rozmanitá místa, kam nás Fanfán zavede. Chodím teď také na hudební konzultace ke skladatelce a klavíristce Beatě Hlavenkové, což mě velice inspiruje a motivuje. Je jasné, že kapela funguje v různých časech s různou intenzitou. Teď jsme ve fázi, kdy hrajeme jednou dvakrát za měsíc, což vnímám jako optimální, aby se z toho nestal stereotyp, člověk se na hraní těšil a zároveň měl čas i na svou práci. A konečně – zanedlouho vystoupí kapela Fanfán Tulipán v našem kampusu v Hybernské v rámci akce Den pro Mosul. Celá akce proběhne jakou součást podpory veřejné sbírky na obnovu univerzitní knihovny v Mosulu, kterou vyhlásila knihovna FF ve spolupráci s Člověkem v tísni. Jak vnímáš, že se jako absolventka FF vracíš na fakultní půdu při takové příležitosti? Na studium vzpomínám skutečně s velkým vděkem. Měla jsem to štěstí potkat několik pedagogů, kteří mě hodně ovlivnili nejen, co se týče vědomostí ale i životních postojů. Jsem ráda za to, že jsme dodnes v kontaktu a můžu se s nimi podělit o novinky související s mou diplomovou prací, podle které se aktuálně připravuje dokumentární film. Kromě toho moje mateřská katedra pořádá často akce, kde je možné se společně vídat a řadu muzikologů potkávám i v rozhlase. Na akci v Hybernské se moc těším a jsem ráda, že tento projekt můžeme s Fanfánem podpořit. Veronika Nováková

2. listopad bude Dnem pro Mosul

30. říjen 2017 - 12:32
Hlavní doprovodná akce veřejné peněžní sbírky Pomozme knihovně! na obnovu zničené Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku proběhne ve čtvrtek 2. 11. od 15:00 v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1). Návštěvníky čeká bohatý program, který nasytí tělo i duši. Sbírku vyhlásila Knihovna Filozofické fakulty UK ve spolupráci s Člověkem v tísni. S otevřením symbolických bran areálu ve tři hodiny odpoledne si zájemci budou moci prohlédnout unikátní výstavu Ohrožená architektura města Mosulu, zapůjčenou Akademií věd České republiky. Ta je seznámí s architektonickým dědictvím města, jehož osud závažně poznamenaly ideologicky motivované útoky radikální skupiny Islámský stát, z archeologické i historické perspektivy. Výstavu, která mapuje činnost Orientálního ústavu AV ČR v oblasti, doplní venkovní i vnitřní videoprojekce. V půl páté odstartuje odborná část programu přednáškami ředitele Orientálního ústavu AV ČR Ondřeje Beránka a koordinátorky iráckých programů Člověka v tísni Nadi Aliové. Následnou odbornou panelovou diskusi zahájí svým příspěvkem velvyslanec Irácké republiky pan Walid Hamed Shiltagh, který spolu s dalšími zajímavými hosty nahlédne do historie i současnosti iráckého území. Účast na akci potvrdili i rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a děkanka Filozofické fakulty UK Mirjam Friedová. K dispozici bude dostatek jídla, pití a originálních výrobků z produkce knihovníků a studentů FF UK i zaměstnanců Velvyslanectví Irácké republiky. Od osmi večer zahraje skupina Fanfán Tulipán. „Den pro Mosul bude vyvrcholením doprovodného programu sbírky Pomozme knihovně! Cílem odborné části programu je seznámit návštěvníky s aktuálními informacemi o dění v Mosulu, v Iráku a samozřejmě kolem samotné Ústřední knihovny, z různých úhlů pohledu. Diskusní příspěvky se dotknou dávné minulosti tohoto území, památkové péče, mediálního obrazu Iráku v České republice, ale i projektů Člověka v tísni a jiných institucí v této oblasti. V závěru panelové diskuse se spojíme i s blogerem Mosul Eye, který situaci na místě dlouhodobě komentuje. Po celý den budou promítána krátká tematická videa, k ochutnání bude tradiční irácké pečivo nebo káva, napečou i knihovníci a studenti,“ doplnila informaci o sbírce ředitelka Knihovny FF UK Klára Rösslerová. Vstup na akci je dobrovolný a veškerý výtěžek připadne probíhající sbírce Pomozme knihovně! Na místě mohou návštěvníci přispět přímo do zapečetěných pokladniček. Sbírka bude probíhat až do 31. prosince 2017, veřejnost může přispět i převodem na bankovní účet 51945194/0300. Ústřední knihovna Mosulské univerzity v Iráku byla s více než milionem dokumentů (včetně vzácných rukopisů a starých tisků) jednou z nejvýznamnějších knihoven v oblasti. V letech 2014 až 2016, kdy se Mosul ocitl pod nadvládou tzv. Islámského státu, byla téměř úplně zničena. V červenci 2017 se podařilo město definitivně osvobodit a ihned začaly snahy o jeho obrodu. Toto úsilí je zaměřeno i na Mosulskou univerzitu a její knihovnu, která studentům a pedagogům poskytovala vynikající informační zázemí potřebné ke studiu a výuce. další informace: web sbírky: http://www.pomozmeknihovne.cz Facebook sbírky: http://bit.ly/denpromosul Seznam pokladniček a jejich umístění: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Knihovna Jana Palacha, nám. Jana Palacha 2 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Knihovna Celetná, Celetná 20 Univerzita Karlova, Knihovna společenských věd T. G. Masaryka, U Kříže 661/8 Kontaktní osoby pro sbírku i média: PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D. ředitelka Knihovny FF UK klara.rosslerova@ff.cuni.cz 733 676 961 Naďa Aliová koordinátorka programů ČvT v Iráku Člověk v tísni, o.p.s. nada.aliova@clovekvtisni.cz 778 486 244 tisková zpráva

Workshop výzkumné skupiny Hegel v interdisciplinární perspektivě a studentského filozofického spolku Praxis: Duch je kost

30. říjen 2017 - 9:45
„Šáhneme vám na hlavičku,“ poznamenává Pécuchet k mladé ženě v jednom z dílů seriálu Byli jednou dva písaři podle slavné Flaubertovy předlohy. Pročpak chce sahat na hlavičku? „Řekneme vám, jaká jste,“ oznamuje vyděšené ženě, která namítá: „Já vím, jaká jsem.“ Vědec však správně dodává: „To se jen domníváte, že víte, jaká jste.“ I Hegel se obšírně zabývá vědou jménem lebkozpyt a v této souvislosti formuluje jeden ze svých památných výroků: Duch je kost. Pécuchet a jeho vědecký spolupracovník Bouvard však hrbolek dobra nenajdou. Je tedy frenologie překonaná? Oficiálně ano. Ne však v případě, že pochopíme výraz překonání v hegelovském smyslu. Pak to znamená, že podobné úvahy mohou být dokonce subtilněji integrované v současném myšlení. Právě tomuto rozměru Hegelova výroku se chceme věnovat v jednotlivých příspěvcích. Spřízněných myšlenkových struktur si totiž můžeme všimnout např. v neurovědách a jejich úvahách o tom, kde jsou v mozku lokalizované mohutnosti ducha, jako hudební sluch či logické myšlení. Totéž ale platí i o každodenní mluvě, nebo ještě spíše našem zvyku odhadovat charakter podle vzhledu a obecné potřebě typizace vůbec, která snadno vyústí v předsudky či xenofobii. Workshop organizuje výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě (Kreativní laboratoř, HRC) ve spolupráci se studentským filozofickým spolkem Praxis. Setkání se uskuteční ve středu 1. 11. od 14:30 v AKC Husova 4a. Anotace příspěvků budou postupně zveřejňovány ve facebookové události. přednášející: doc. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D. (ÚRS FF UK) Tereza Matějčková, Ph.D. (ÚFAR FF UK) prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. (ÚČLK FF UK) doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (ÚFAR FF UK) Richard Cisler (student ÚFAR FF UK)

Podpora bohemistiky v Íránu a rozvoj íránských studií na FF UK

27. říjen 2017 - 15:49
Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK uzavřel v roce 2016 Memorandum o porozumění s íránským Ministerstvem vědy a rozvoje, a tak byl položen základ pro česko-íránskou spolupráci v oblasti vědy a vzdělávání. V říjnu 2017 se v návaznosti na toto memorandum a v rámci projektu Internacionalizace 2017 uskutečnila pracovní cesta doc. PhDr. Ivany Bozděchové, CSc., z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a PhDr. Zuzany Kříhové, Ph.D., do Íránu s cílem projednat možnosti užší spolupráce mezi FF UK a několika íránskými univerzitami, a to především v oblasti íránistiky, lingvistiky, komparatistiky, bohemistiky a výuky češtiny jako cizího jazyka. Je potřeba navazovat na dlouhou tradici české íránistiky (významní íránisté a překladatelé jako Jan Rypka, Věra Kubíčková nebo Jiří Osvald jsou známi i v Íránu). Zároveň je třeba reagovat na situaci, kdy navzdory zájmu o českou kulturu a literaturu ze strany íránských studenů, badatelů i běžných čtenářů chybí v Íránu instituce, která by zaštiťovala rozvoj badatelské činnosti na poli bohemistiky, kdy chybí kvalifikovaní překladatelé a znalci české literatury, stejně jako tlumočníci pro praxi. Využít a rozvinout lze dále skutečnost, že íránští lingvisté jsou mj. dobře obeznámeni s výzkumem českých lingvistů, především Pražské lingvistické školy. Zástupkyně FF UK jednaly s představiteli univerzity v Ahvázu (Univerzita Šahída Čamrána), Šírázu (Šírázská univerzita) a Teheránu (Univerzita Šahída Beheštího); obě strany se domluvily na přípravě konkrétních projektů a návrhů smluv o mezifakultní či meziuniverzitní spolupráci zahrnující výuku češtiny a perštiny, české a perské literatury a kultury, možnosti výměnných pobytů pedagogů a studentů apod. Významnou podporu těmto aktivitám vyjádřili dále představitelé Ministerstva vědy a rozvoje Íránu a Velvyslanectví ČR v Teheránu. Spolupráce v oblasti literární tvorby (umělecký překlad, publikace) byla prodiskutována v literárním institutu Bedil Dehlavi foundation, Institutu šíření perského jazyka, kulturním institutu Šahr-e ketáb (Book City, největší nakladatelství a distributor perské a cizojazyčné překladové literatury) v Teheránu. Program návštěvy tak naznačil akademické i praktické cíle možné budoucí spolupráce. doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. ÚČJTK FF UK

Lectures by Os Guinness and John C. Lennox

27. říjen 2017 - 13:19
John C. Lennox's lecture "Time for Science: What can we really know?" will be held on 2 November at 7 p.m. at the Faculty of Law; Os Guinness's lecture "Time for Truth: Who can we really trust?" will be held on 6 November at 7 p.m. at the Faculty of Arts (Main Building).

Czech Institute of Egyptology Discovers Ramses II’s Temple Near Cairo

27. říjen 2017 - 13:13
Archaeological exploration in 2012 and 2017 brought to light evidence for a hitherto entirely unknown temple complex. It was discovered at the eastern edge of the Czech concession at Abusir, in an area that forms a natural transition between a terrace of the Nile and the floodplain. The complex of 32 × 51 m in ground plan was entered through a large mud brick pylon. Behind it was a large forecourt from where one could proceed directly into the stone court, but also into two identical and considerably long storage buildings that enclosed the right and left side of the complex.  Given the archaeological evidence, it can be assumed that stone column lined the side walls of the court which was enclosed by mud brick walls that were, however, at least at some places, painted blue. From the rear end of the court, a ramp or perhaps a staircase gave access to an elevated stone sanctuary whose back part was divided into three parallel rooms. The remains of this building, which constitutes the very core of the complex, were covered by huge deposits of sand and chips of stone of which many bore fragments of polychrome reliefs. These finds constitute a priceless source not only for the reconstruction of the decoration programme of the sanctuary, but also of the function and dating of the entire complex. Based both on textual and iconographic evidence, the structure is to be dated to the New Kingdom, to the reign of Ramesses II (ca. 1279-1213 BC). His name and royal titulary are attested among the excavated relief fragments. So far, relief fragments connected to cult of solar deities (such as Ra, Amun, and Nekhbet) and royal authority (the king and the god Horus) have been recognized. A construction of this type corresponds to the building programme of the above-mentioned king in the Memphite region, however, this is the only archaeologically attested temple of the king in the necropoleis of Abusir and Saqqara. The temple itself fits well both the state ideology of Ramesses II and the local traditions, stressing the cult of the sun. It is the presence of the temple in the Abusir-Saqqara region that can shed more light on their importance for religion and ideology during the New Kingdom. According to the director of the Czech mission, Prof. Miroslav Bárta, the discovery of this temple of Ramesse II. provides a unique evidence on building and religious activities of the king in the Memphite area. At the same time, it shows the permanent status of the cult of sun god Ra who was venerated in Abusir from the Fifth dynasty onwards and whose cult gained again on importance during the discussed period. The discovery has received extensive coverage in international media: Smithsonian: “Remains of Temple to Ramses II Discovered Near Cairo” Foxnews: Deset Discovery: Lost Temple of Ramses II Uncovered by Archaeologists CBS News: Egypt Says Ramses II Temple Unearthed Near Cairo Archaeology.org: Ramses II Temple Uncovered in Abusir Necropolis DailyMail: Lost Temple of Ramses II is Discovered in Giza The Washington Post: Egypt Says Ramses II Temple Unearthed Southwest of Cairo

Interní výběrové řízení ze dne 27. 10. 2017 na místo ředitele/ky Jazykového centra

27. říjen 2017 - 13:00
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 27. 10. 2017 interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Jazykového centra dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 27. 11. 2017. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Náležitosti přihlášky: aktuální profesní životopis bibliografie odborných prací koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující další dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.  

Professor Tomáš Halík at the University of Notre Dame

27. říjen 2017 - 12:45
In October, Professor Tomáš Halík held two symposia at the University of Notre Dame (Indiana, USA) as part of his project “The Theological Hermeneutics of Contemorary Society”. These symposia (“Where to Find the Signs of the Times?” and “How to Interpret the Signs of the Times?”) have brought together scholars from numerous disciplines, including history, philosophy, sociology, and theology, to discern the signs of the times by addressing the questions of where to find them, how to interpret them, and how best to respond to them.

On-line stream: Setkání s kandidáty na funkci děkana pro volební období 2018–2022

26. říjen 2017 - 13:30
Přenos předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání Akademického senátu FF UK, které proběhne 26. října 2017 od 18:00 ve Velké aule FF UK, bude možné sledovat také on-line.

Co způsobilo masivní šíření praslovanštiny? Odpovědi hledal mezinárodní seminář Jazykový kontakt a časní Slované

26. říjen 2017 - 9:42
Seminář, který proběhl 19.–22. října, byl zaměřen na jednu z nejkontroverznějších otázek současných středověkých studií, což je mimořádně rychlá expanze slovanského jazyka (jazyků) napříč velkou částí Evropy v raném středověku. Velmi rychlé rozšíření praslovanštiny na sklonku antiky a v raném středověku je jedním z živě diskutovaných témat současné medievistiky a slavistiky. Tradiční modely vysvětlují šíření slovanského jazyka migrací v 6.–7. století, kterou zároveň spojují s určitou materiální kulturou a časnými zmínkami o etnických Slovanech. Alternativní scénáře připisují tu samou hmotnou kulturu a písemné zprávy jazykově i geneticky velmi heterogenním komunitám, mezi nimiž se praslovanština rozšířila jako obecný dorozumívací jazyk teprve ve vrcholném období avarského kaganátu. V krajním pojetí by tedy časní Slované nehovořili slovansky, neexistovala žádná slovanská pravlast a slovanští mluvčí by neměli společné kořeny. Otázkou počátku časných Slovanů a praslovanštiny se zabýval seminář uspořádaný na Filozofické fakultě UK ve dnech 19.–22. října 2017. Mezi účastníky byli zastoupeni zahraniční lingvisté, onomastici, historici, religionisté a archeologové působící na univerzitách ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Finsku a Rumunsku. Právě mírou mezioborového propojení a intenzitou diskuze se seminář zařadil mezi výjimečné události, stírající zároveň bariéru mezi lingvisty, archeology a kulturními historiky. Hlavní přednesené referáty i s následnou diskuzí a komentáři budou monograficky publikovány příští rok. Na seminář navážou další aktivity, včetně úsilí o širší a evropsky koncipovaný výzkumný projekt. Organizátor: FF UK, Humanities Research Centers výzkumná skupina Identity v pohybu: jazyk, hmotná kultura, náboženství a etnicita v raném středověku Poster Abstrakty

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014