Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 54 min 1 sek zpět

Univerzita Karlova patří mezi nejlepší světová pracoviště dle mezinárodního srovnání vysokých škol QS World University Rankings by Subject

10. březen 2017 - 18:22
V devatenácti oborech patří katedry, instituty, kliniky, ústavy a centra Univerzity Karlovy mezi nejlepší světová pracoviště dle mezinárodního srovnání vysokých škol QS World University Rankings by Subject 2017, jehož výsledky byly zveřejněny 8. března 2017. Letošní celosvětový žebříček QS World University Rankings by Subject zahrnuje celkem 46 vědních oborů, z toho 38, které jsou pěstovány na Univerzitě Karlově. Náročná kritéria hodnocení univerzita splnila ve 37 případech, z toho mezi nejlepšími světovými pracovišti se umístila v 19 oborech, oproti 15 v loňském roce. Z dalších českých vysokých škol se v letošním žebříčku umístily Masarykova univerzita ve čtyřech oborech, Univerzita Palackého v Olomouci ve dvou oborech, České vysoké učení technické v Praze v sedmi, Vysoké učení technické v Brně ve třech a Vysoká škola ekonomická v Praze v jednom oboru. Vedle Univerzity Karlovy z českých vysokých škol dosáhlo na prestižní prvou dvoustovku pouze České vysoké učení technické, a to v pěti oborech (z toho jeden má v prvé stovce). Žebříček byl sestaven na základě posouzení činnosti téměř čtyř a půl tisíce vysokých škol, v žebříčku se jich objevuje více než tisíc. V jednotlivých oborech byly zveřejněny přehledy padesáti až pěti set institucí, které dosáhly nejlepších výsledků. Počet hodnocených a klasifikovaných institucí se lišil podle toho, kolik vysokých škol se daným oborem zabývá a zda splňují vstupní kritéria, jimiž například jsou vzdělávání studentů či minimální počet publikací v daném oboru. Podle toho se liší velikosti i skupina „těch nejlepších“. Hodnoceny byly reputace vysoké školy v daném oboru mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli a kvalita její vědecké práce měřená prostřednictvím průměrného citačního ohlasu na jednu publikaci a H-indexu. Složení kritérií a jejich vah přitom bylo pro jednotlivé obory různé, tak aby zohlednilo jejich specifika. UMÍSTĚNÍ UNIVERZITY KARLOVY V QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT 2017 obor umístění humanitní a uměnovědné obory 254 anglický jazyk a literatura 146 filosofie 139 historie 177 lingvistika 186 moderní jazyky 202 inženýrské a technické obory 419 informatika 263 vědy o živé přírodě a lékařské obory 226 biologie 288 lékařství 184 farmacie a farmakologie 160 přírodní vědy 188 fyzika a astronomie 180 geografie 88 chemie 303 matematika 183 materiálové vědy 297 vědy o životním prostředí 248 společenské vědy 347 ekonomie a ekonometrie 249 mediální a komunikační studia 197 politologie a mezinárodní vztahy 169 sociologie 253   za správnost: Mgr. Václav Hájek tiskový mluvčí UK Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova tel..: +420 224 491 248 e-mail: pr@cuni.cz Geografie opět v první stovce nejlepších světových vysokých škol [cuni.cz, 8. března 2017]

Ústav pro archeologii se zapojuje do stavby archeoparku Čechy-Bavorsko

10. březen 2017 - 13:00
Česko-německý projekt „ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko. Chránit a sdílet společný kulturní prostor“ zahajuje svoji činnost. Do projektu je zapojen i tým doc. Miroslava Popelky z Ústavu pro archeologii FF UK, který v rámci projektu připravuje sérii přednášek a workshopů realizovaných přímo v parku. Partnery ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko jsou Západočeská univerzita v Plzni, Ústav pro archeologii FF UK, Univerzita Bamberg, Západočeské muzeum v Plzni a Muzeum Českého lesa v Tachově. Vedoucím partnerem je bavorský spolek Via Carolina e.V. se sídlem v Bärnau, který od r. 2010 provozuje aktuálně největší středověký archeopark v Německu – Historický park Bärnau-Tachov. „Projekt byl se všemi zúčastněnými partnery intezivně připravován více než rok. Jsem velmi rád, že byl schválen a věřím, že bude obohacením našeho společného česko-bavorského regionu,“ řekl předseda spolku Via Carolina Alfred Wolf. „Pomocí archeologie můžeme širokou veřejnost atraktivní formou seznámit se společnými česko-bavorskými kulturními kořeny a probudit tak zájem o naši společnou historii,“ doplnil archeolog projektu Stefan Wolters. Hlavními cíli projektu jsou: Stavba ArchaeoDílny, která bude vybavena laboratoří, kancelářemi a výstavním prostorem a umožní žákům a studentům seznámit se s metodou experimentální archeologie, případně pozorovat archeology při práci. Dále zde budou prezentovány dvojjazyčné putovní výstavy. Stavba dvora Karla IV. formou archeologického experimentu za využití středověkých technik. Dvůr bude složen z kamenných staveb 14. století. Jeho kompletní dokončení se předpokládá v horizontu 15- 20 let. Organizace veřejně přístupného doprovodného programu – ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko uspořádá ročně desítky přednášek, seminářů a workshopů na téma společných dějin od pravěku po současnost. Program bude realizován v Bärnau, Tachově a v Plzni. Katedra Archeologie středověku a novověku, která v projektu zastupuje Univerzitu Bamberg, již pracuje na koncepci „archeologického kufříku“, který – vybaven originálními nálezy, filmy, literaturou a dalším informačním materiálem – bude od letních měsíců tohoto roku zdarma k dispozici českým a německým školám v pohraničí. Od léta 2018 Univerzita Bamberg nabídne putovní česko-německou výstavu o Slovanech v Čechách a Bavorsku. Ta zažije premiéru v Barnau, dále pak bude vystavena v Plzni a Tachově. Jedním z centrálních projektových výstupů Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni bude Archeologický atlas. Společně s Ústavem pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni, která projekt doprovází i z didaktického hlediska, nabídne i cyklus přednášek, seminářů a workshopů pro školy i širokou veřejnost. Západočeské muzeum v Plzni a Muzeum Českého lesa v Tachově projekt podpoří poskytnutím zázemí pro realizaci doprovodného programu, jakož i vlastním know-how. Rozhovor o Archeocentru Čechy-Bavorsko v České televizi Tisková zpráva Pozvánka na nadcházející akce    

CfP: Republicanism in the History of Political Philosophy and Today

9. březen 2017 - 20:19
3rd Biennial Ideas in Politics Conference Republicanism in the History of Political Philosophy and Today Prague – November 3rd–4th, 2017 Call for papers The current surge of political populism across the Western world may be interpreted not only as a sign of the collapse of the post-Cold War (neo-)liberal consensus but also as a symptom of a deeper crisis of representative democracy itself. This development invites us as political theorists and historians of political thought alike to reflect upon the intellectual foundations of liberal democracy as well as various alternative conceptualizations of free and self-governing political regime including the important, albeit for a long time somewhat neglected, tradition of republican political thought. The conference is open to researchers from the fields of political philosophy, political theory, intellectual history and other related disciplines. We invite proposals of individual papers as well as panels (comprising of 3-4 papers) on the following broadly defined topics: Historical roots and development of the republican tradition The impact of the republican tradition on modern democracies Variety of forms of current (neo-)republican political theory Republicanism as an alternative to the prevailing liberal account of democracy Constitutionalism, citizenship and political participation Republican ideas and European integration Keynote speakers Richard Bellamy (University College London) Christopher Kelly (Boston College) Philip Pettit (Princeton University) How to Apply Paper abstracts and panel proposals should be submitted electronically by June 10th, 2017. For more details and to submit a proposal, please visit our website. Call for Papers

CfP: Republicanism in the History of Political Philosophy and Today

9. březen 2017 - 20:08
3rd Biennial Ideas in Politics Conference Republicanism in the History of Political Philosophy and Today Prague – November 3rd–4th, 2017 Call for papers The current surge of political populism across the Western world may be interpreted not only as a sign of the collapse of the post-Cold War (neo-)liberal consensus but also as a symptom of a deeper crisis of representative democracy itself. This development invites us as political theorists and historians of political thought alike to reflect upon the intellectual foundations of liberal democracy as well as various alternative conceptualizations of free and self-governing political regime including the important, albeit for a long time somewhat neglected, tradition of republican political thought. The conference is open to researchers from the fields of political philosophy, political theory, intellectual history and other related disciplines. We invite proposals of individual papers as well as panels (comprising of 3-4 papers) on the following broadly defined topics: Historical roots and development of the republican tradition The impact of the republican tradition on modern democracies Variety of forms of current (neo-)republican political theory Republicanism as an alternative to the prevailing liberal account of democracy Constitutionalism, citizenship and political participation Republican ideas and European integration Keynote speakers Richard Bellamy (University College London) Christopher Kelly (Boston College) Philip Pettit (Princeton University) How to Apply Paper abstracts and panel proposals should be submitted electronically by June 10th, 2017. For more details and to submit a proposal, please visit our website. Call for Papers

Cesta na Východ znovu ožívá

9. březen 2017 - 19:09
Po téměř čtyřleté pauze znovu vychází časopis NaVýchod, který hodlá popularizovat země střední, východní a jihovýchodní Evropy, Kavkazu a Střední Asie. Jeho stránky přinesou mnoho zajímavého o kultuře, historii, politice, cestování, kulinářství a dalších fenoménech. Dovolujeme si vám představit obnovený časopis NaVýchod, který má za sebou již třináctiletou historii. Po delší pauze (od roku 2013) se časopisu ujal Východoevropský klub, který působí při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a udělal z něj svou platformu. Tištěný čtvrtletník se zaměřuje na dění na východ od nás, které nahlíží kriticky a bojuje tím proti dezinformacím a propagandě. Těšit se můžete na analýzy, komentáře, cestopisy, fotogalerie, glosy, recenze a občas i povídky nebo poezii. Časopis navazuje na aktivity Východoevropského klubu a prolíná se s nimi. Spolek vznikl před dvěma lety. Spouštěcím mechanismem byla chuť informovat o regionu východní Evropy, Kavkazu, Střední Asie, případně Balkánu, eliminovat předsudky spojené s touto oblastí a ukazovat jak její problematické stránky, tak aspekty, které mohou lidi napříč různými jazyky a kulturami spojovat. NaVýchod v osvětové misi pokračuje v tištěné podobě a věří, že tak osloví širší publikum než jen to, které se může aktivit na půdě Filozofické fakulty UK účastnit osobně. Cítíme, že v českém prostředí chybí periodikum, které by se zaměřovalo na země, jejichž důležitost roste zvláště v současné době, jež přeje záměrně šířeným polopravdám, či přímo lžím. Věříme, že články psané odborníky (máme mezi sebou historiky, filology, politology, sociology, kulturology, literární vědce a další) čtenářům poskytnou důvěryhodné a nezkreslené informace. První číslo nazvané „Na východ od Berlína – nová studená válka?“ vyšlo 22. 2. 2017 a je k zakoupení v prodejně Kiwi (Jungmannova 23, Praha), v knihkupectví Karolinum (Celetná 18, Praha), na akcích pořádaných Východoevropským klubem nebo na základě ročního předplatného. V případě zájmu jsme schopni na vyžádání zaslat časopis poštou. Předplatné či jednotlivé výtisky objednávejte na e-mailu redakce@navychod.cz. Více informací nejen o obsahu aktuálního čísla najdete na facebookové stránce.   kontakt pro média: e-mail: redakce@navychod.cz šéfredaktorka: Galina Babak (+420 774 967 824; babakgalin@gmail.com)

Rebeca Grynspan: Iberoamerické země tváří v tvář globální nejistotě

9. březen 2017 - 15:40
Univerzita Karlova a Velvyslanectví iberoamerických zemí v České republice si vás dovolují pozvat na přednášku „Iberoamerické země tváří v tvář globální nejistotě“, kterou přednese generální tajemnice Iberoamerického generálního sekretariátu Rebeca Grynspan v pondělí 3. dubna 2017 ve 14.00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1. Přednáška bude v anglickém jazyce. Účast laskavě potvrďte na tel.: 224 491 251 nebo e-mail: rsvp@cuni.cz. pozvánka

CfP: Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

9. březen 2017 - 12:01
Kreativní laboratoř FF UK ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy Krize racionality a moderní myšlení a se studentským spolkem Praxis vyhlašuje Call for Papers na mezioborovou konferenci, která se bude konat 22.–23. května 2017 v místnosti 104 hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). Abstrakt Od samého vzniku naší civilizace slyšíme opakovaná varování před hrozící krizí racionality. Platí však, že tato varování nabyla nových významů během historického období, které – jako doba moderní a současná – pomocí racionality definuje samu civilizaci. Moderní a současný postoj k racionalitě i k otázce jejích mezí přitom spojuje racionalitu se standardy exaktních a technických věd a její krize pak s mezemi čistě kvantitativních vysvětlení, na základě čehož bývá racionalita také ostře vymezována vůči rétorice a afektivitě, jak je tradičně nacházíme v takových oblastech ducha, jako jsou umění, politika či náboženství. Důsledkem je, že jsou vývoj i krize v těchto i dalších oblastech lidské zkušenosti a činnosti chápány jako nesouvisející, a zapomíná se, že samotné vymezení racionality má nutně svou rétorickou dimenzi, která se vymyká čistě racionální kontrole, např. matematické a logické formalizaci. V tomto rámci vyvstávají konkrétní otázky konference: Jaké jsou současné podoby racionality i diagnóz její krize? Do jaké míry jsou řešení krizí rétorická, ať už v pozitivním, či v negativním smyslu? Jak je krize racionality vnímána a reflektována z perspektivy různých humanitních věd a věd o kultuře? Jak reflektuje tuto situaci umění a jaká role připadá náboženství? Jaký je z hlediska krize racionality vztah racionality a afektivity? Cílem konference je v první řadě podat dostatečnou teoretickou reflexi pojmu racionality a její současné krize z perspektivy co nejširšího spektra humanitních věd, v druhé řadě pak na bázi konkrétní spolupráce různých konceptů racionality navrhnout věcná řešení, jak krizi racionality či racionalit překonat či plodně využít v náš prospěch. Příspěvky V případě zájmu o přednesení příspěvku zašlete abstrakt v češtině o maximálně 500 slovech do 31. 3. 2017 na adresu krizeracionality@gmail.com. Předpokládá se, že přednášky budou trvat cca 30 minut včetně diskuse. Rozhodnutí o přijetí příspěvku bude zasláno do 20. 4. 2017. Zvaní řečníci Libuše Heczková (Ústav české literatury a komparatistiky): (bude upřesněno) Tomáš Klír (Ústav pro archeologii): Archeologická interpretace – prolomení horizontů, nebo reprodukce racionality? Markéta Křížová (Středisko iboroamerikanických studií): „Divošské myšlení“ v (post)moderních vědách o člověku Petr Mareš (Ústav českého jazyka a teorie komunikace): Hledání racionality v jazyce a při užívání jazyka Karel Thein (Ústav filosofie a religionistiky): Racionalita, vlastnost člověka nebo světa? Programový výbor Josef Vojvodík Martin Procházka Olga Lomová Vojtěch Kolman Eva Voldřichová-Beránková Organizační výbor spolek Praxis

Vyhlášení výsledků 14. kola soutěže GA UK

9. březen 2017 - 10:49
Grantová rada UK a oborové rady GA UK ukončily vyhodnocování projektů 14. kola GA UK a po schválení kolegiem rektora zveřejňuje projekty, které byly přijaty k financování.

Výběrové řízení – Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství

8. březen 2017 - 13:27
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav filosofie a religionistiky Název pracovní pozice: vědecký pracovník  Specializace: politická filosofie, etika, religionistika nebo teologie. Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Smlouva bude uzavřena na jeden rok s možností prodloužení. Požadavky: Ph.D. v humanitním či společenskovědním oboru, nejvíce 5 let po získání titulu Ph.D., anglický jazyk (plynně), druhý cizí jazyk, samostatná vědecká činnost, zkušenost s administrativou vědeckých aktivit. Předpokládaná pracovní náplň: badatelská činnost v oboru vymezeném odborným profilem Centra, administrativní zajištění činnosti Centra. Předpokládaný nástup: 1. května 2017 Termín přihlášky: 31. března 2017 Náležitosti přihlášky: CV uchazeče včetně aktivit spojených s organizováním vědecké činnosti, přehled publikací a odborných aktivit uchazeče, kopie Ph.D. diplomu. Způsoby přihlášení: elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení vám potvrdíme e-mailem. písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu: Jakub Jirsa, ÚFAR FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 – Praha 1 e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Uchazeči budou následně vyrozuměni o místě a času konání konkurzu. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Text přihlášky - poznámka

Vynikající studenti Univerzity Karlovy obdrželi ceny rektora

8. březen 2017 - 11:48
Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dnes ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Cenu převzalo deset absolventů. Rektor zároveň udělil Mimořádnou cenu. Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu získávají absolventi lékařských oborů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera, společenskovědních oborů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše, přírodovědných oborů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, teologických oborů – Cena Josefa Dobrovského, učitelského studia – Cena prof. PhDr. Václava Příhody.  Oceněný dostává diplom a finanční odměnu, viz Opatření rektora č. 10/2001. Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů obdrželi MUDr. Jakub Štefela a Bc. Viera Margeťáková z 3. LF UK. Jakub Štefela absolvoval magisterský program všeobecné lékařství a během studia se podílel na organizaci výuky jako asistent na Ústavu anatomie, v letech 2010–12 působil jako administrátor internetového portálu pro medicínské studijní materiály Wikiskripta. Je hlavním autorem studijních materiálů pro studenty medicíny „Úvod do centrální nervové soustavy“. Viera Margeťáková pracuje v Charitativním domově ve Staré Boleslavi. Jako téma své bakalářské práce si zvolila téma péče o pacienta s demencí. V charitativním domově se následně podílela na zpracování metodiky poskytování ošetřovatelské péče o obyvatele domova s Alzheimerovou demencí. Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů obdrželi Mgr. Evelyne Koubková z FF UK a Bc. Joosep Grents z FHS UK. Evelyne Koubková cenu obdržela za velmi dobré studijní výsledky a mimořádně zdařilou magisterskou práci, v níž interpretuje asyriologický materiál v podobě série tabulek z 1. tis. př. Kristem zachycujících instrukce pro výrobu liturgicky užívaného tympánu. Joosep Grents cenu obdržel za své mimořádné studijní výsledky a vynikající bakalářskou práci The Complexities of Hybrid Warfare: A study in Contemporary Military History. Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdrželi Mgr. Miroslav Soroka a Bc. Michal Jakl z PřF UK. Miroslav Soroka cenu obdržel za svou diplomovou práci, která je zajímavá svým přesahem do různých oblastí chemie. Výsledky práce se staly podkladem pro další publikace v odborných impaktovaných časopisech. Michal Jakl cenu obdržel za svoji bakalářskou práci, ve které se mu podařilo propojit oblasti svého zájmu – geoinfografiku, geografii, kartografii a matematiku. Podařilo se mu vytvořit aplikaci pro mobilní telefony, která podle polohy uživatele vyhledává nejbližší přírodní oblasti v Praze. Následně vytvořil geoinformační systém s aplikacemi – např. online geolokaci pro orientační běh, geolokační hru pro mobilní telefony či aplikaci pro správu turistických pamětních mincí. Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia byla udělena Mgr. Lence Havelkové a Bc. Janu Baťkovi z PřF UK. Lenka Havelková cenu obdržela za mimořádně dobrou diplomovou práci, která kromě výzkumného rozměru měla také značný aspekt aplikační směřující k autorům map a atlasů určených pro vzdělávání. Jan Baťka cenu obdržel rovněž za výborně zpracovanou závěrečnou práci. Při jejím sepsání musel prostudovat velké množství zahraniční literatury. Jeho snaha vyústila v publikaci v odborném časopisu Acta Universitalis Carolinae Geographica. Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů obdržela Mgr. Helena Exnerová z HTF UK a Bc. Eduard Fiedler z KTF UK. Oba byli ohodnoceni za jejich velmi dobře zpracované závěrečné práce. Mimořádná cena rektora byla udělena: Florianu Merklemu z 2. LF UK za mimořádnou občanskou odpovědnost a lidskou obětavost, když z vlastních zdrojů iniciativně zorganizoval finanční sbírku k úhradě školného pro jeho anglického kolegu, který nebyl schopen školné uhradit, MUDr. Lukáši Malému z 3. LF UK za mimořádnou dobrovolnickou činnost, který se podílel na zavádění projektu paliativní péče v regionu Ntumgamo v Ugandě, Davidu Adamovi z 3. LF UK za mimořádnou činnost v neziskové organizaci Andromeda, kterou založil a která se zaměřuje na sociálně znevýhodněné děti mezi čtvrtým až dvanáctým rokem, Barboře Procházkové z LF UK v Plzni a Mgr. Simoně Baumrtové z FTVS UK za mimořádné sportovní výsledky. Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává dopis rektora a finanční odměnu. Viz Opatření rektora č. 10/2001.  za správnost: Mgr. Václav Hájek tiskový mluvčí UK Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova tel.: +420 224 491 248 e-mail: pr@cuni.cz tisková zpráva Univerzity Karlovy, Praha 8. března 2017

Nejlepší studenti Univerzity Karlovy obdrželi prestižní Bolzanovu cenu

8. březen 2017 - 11:40
Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima 8. března 2017 ocenil prestižní Bolzanovou cenou tři studentky. Oceněny byly dizertační práce z oblasti egyptologie, farmakologie a algebraické topologie. Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy již více než dvacet let. Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. V letošním ročníku komise hodnotila téměř 60 přihlášených prací. Ocenění získali spolu s diplomem i finanční odměnu. V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána doktorská disertační práce „The Reign of King Nyuserre and Its Impact on the Development of the Egyptian State. A Multiplier Effect Period during the Old Kingdom“ autorky Mgr. et Mgr. Veroniky Dulíkové, Ph.D., z Filozofické fakulty UK. Práce přináší zásadní vědecké poznatky o mechanismech fungování staroegyptské společnosti s extrapolacemi na další starověké společnosti. Ve svém obsahu přináší významné výsledky založené především na autorčině dlouholetém egyptologickém bádání. Znamená také určitý posun v metodologii: pohybuje se nejen v rámci tradičních metod, ale především hojně a vhodně využívá nových vědeckých postupů a poznatků z oblasti počítačového zpracování dat. V kategorii přírodovědné byla vybrána práce „Bounding Helly numbers via Betti numbers“ RNDr. Zuzany Patákové, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Práce prezentuje hlavní výsledky prostřednictvím originální kombinací metod obstrukční teorie z oblasti algebraické topologie, které kombinuje s kombinatorickým přístupem zahrnujícím Ramseyovu teorii. Výsledky bezprostředně související s předloženou soutěžní prací byly dosud uplatněny v 6 publikacích v renomovaných mezinárodních časopisech a ve 3 prestižních sbornících z mezinárodně významných konferencí. V kategorii lékařské byla vybrána disertační práce „Interakce antiretrovirotik s lékovými efluxními transportéry a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku“ autorky Mgr. Zuzany Ptáčkové, Ph.D., z Farmaceutické fakulty UK. Práce přináší nová experimentální data o placentárním transportu důležitých antivirotik s využitím in vitro, in situ, ex vivo a in vivo metod. Získané poznatky mohou přispět k lepší charakterizaci farmakokinetiky zkoumaných léčiv a k zvýšení bezpečnosti jejich používání. Údaje o transportních mechanismech zkoumaných látek mohou být dále aplikovány při prohlubování znalostí o potenci antiretrovirotik pro lékové interakce. Přestože významný vliv testovaných antiretrovirotik na placentární expresi efluxních transportérů nebyl prokázán, mohou být získané výsledky v této oblasti příspěvkem k doplnění mozaiky znalostí o účincích antiretrovirotik na transportní systémy. za správnost: Mgr. Václav Hájek tiskový mluvčí UK Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova tel.: +420 224 491 248 e-mail: pr@cuni.cz tisková zpráva Univerzity Karlovy, Praha 8. března 2017 související: Prestižní Bolzanovu cenu získaly tři studentky UK [iforum.cuni.cz, 9. března 2017]

Proč knihám skenujeme obálky a obsahy

7. březen 2017 - 17:48
V roce 2015 jsme začali nově nakoupeným knihám skenovat obálky a obsahy (ve smyslu table of contents). Všechny nové knihy, které centrálně zpracujeme ve Středisku vědeckých informací, mají v Centrálním katalogu připojenou naskenovanou obálku a prohledávatelný obsah.  Tyto dvě zdánlivé maličkosti dokáží ve skutečnosti velmi usnadnit vyhledatelnost našich knih. Čtenář si v katalogu může najít knihu podle jejího obsahu, aniž by znal její přesný název nebo jméno jejího autora. Čtenář může díky této funkci objevit knihy, o jejichž existenci dokonce vůbec nevěděl. Z opačného pohledu si může ověřit, zda kniha, kterou se chystá si půjčit, vůbec odpovídá jeho potřebám. Naskenovaná knižní obálka nejenže v katalogu dobře vypadá, ale také může pomoct ve chvíli, kdy si čtenář není jistý titulem nebo autorem knihy, ale pamatuje si, jak kniha vypadala. Od začátku projektu jsme naskenovali už více než šest tisíc obálek a zhruba stejné množství obsahů o více než 20 tisících stránkách. Skenování mají kromě pracovníků Střediska vědeckých informací na starosti i další oborové knihovny. Aby byly knižní obsahy prohledávatelné a s textem bylo možné dále manipulovat (například kopírování zkratkou ctrl+c), je potřeba provést rozpoznání textu technologií OCR a výsledný text ještě ručně korigovat, to mají v současnosti na starosti stipendisté Knihovny Jana Palacha. napsala Klára Rösslerová, ředitelka Knihovny FF UK Na kontinuálním projektu digitalizace a zpřístupnění knižních obálek a obsahů se podílí: Středisko vědeckých informací Historický kabinet Knihovna anglistiky a amerikanistiky Knihovna Celetná Knihovna Jana Palacha Knihovna románských studií Knihovna Šporkova paláce Knihovna Ústavu dějin umění Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky Knihovna Ústavu hudební vědy Knihovna Ústavu pro archeologii Příruční knihovna finštiny Podívejte se, jak v Centrálním katalogu obsahy zobrazit a jak hledat s použitím výrazů z knižního obsahu:

Ústav translatologie FF UK hostí čtyři přednášky světově uznávaného translatologa

7. březen 2017 - 17:17
Čtyři přednášky hostujícího profesora Franze Pöchhackera (Centrum překladu a tlumočení Vídeňské univerzity) k nejnovějším poznatkům v teorii konferenčního tlumočení proběhnou ve dnech 16. a 17. března 2017 v prostorách Ústavu translatologie FF UK. Srdečně zveme všechny studenty studijního programu tlumočnictví, doktorandy i další zájemce z řad akademické obce na sérii čtyř přednášek a seminářů profesora Franze Pöchhackera, předního světově známého translatologa z Vídeňské univerzity. program přednášek: Memes: The evolution of ideas about interpreting | čtvrtek 16. března 2017 | 16:40–18:10 Turns and paradigms of interpreting studies | čtvrtek 16. března 2017 | 18:25–19:55 Quality in interpreting | pátek 17. března 2017 | 16:00–17:30 Strategies in interpreting | pátek 17. března 2017 | 17:45–19:15 místo konání: Hybernská 3, Praha 1, učebna 206 Přednášky budou prosloveny v angličtině. Pobyt prof. Pöchhackera se uskutečňuje v rámci Rozvojového projektu FF VS UK 2016-2018 TO1 – Hostující profesoři a inovace PP ANMT0002 Teorie tlumočení pro nMgr. studenty.

Tomáš Jirsa získal cenu Fragmenty paměti udělovanou projektem MENE TEKEL

7. březen 2017 - 15:51
Dne 3. března 2017 byly v Senátu Parlamentu ČR předány v rámci festivalu MENE TEKEL ceny Fragmenty paměti, které jsou udělovány od roku 2016. Letos je získali publicisté Vladimír Kučera, Luděk Navara a dokumentarista Martin Vadas. Speciální cenou je pak v jejich rámci ocenění studenta či studentů, kteří přispívají k připomínání minulosti. Letos získal tuto cenu v nominaci Univerzity Karlovy absolvent Právnické fakulty UK a zároveň aktuální student Ústavu českých dějin FF UK Mgr. Tomáš Jirsa za své práce na téma kolektivizace.  Tomáš Jirsa zaujal i v mezinárodním měřítku, když byl jeho referát o kolektivizaci přijat v roce 2016 na konferenci World History Association v Gentu.  Tomáš Jirsa se věnuje problematice kolektivizace od raných fází svých studií. V roce 2012 se zúčastnil konference Kolektivizace v Československu v Jindřichově Hradci s příspěvkem “Kolektivizace v obci Němětice v letech 1950-1960”, v němž představil metodou mikrohistorické sondy vývoj jedné jihočeské obce, v níž proběhl politický soudní proces, demonstroval formy perzekucí soukromých zemědělců a podal analýzu rozpadu mezisousedských vztahů i vztahu k půdě během deseti let intenzivní socializace venkova. V roce 2013 obhájil na toto téma bakalářskou práci, kdy na základě rozhovorů s pamětníky a shromáždění doposud nepublikovaných pramenů položil důraz na málo zpracovávané téma poslední fáze kolektivizace v druhé polovině 50. let. Na svou práci navázal v roce 2014 na konferenci Československo v letech 1954-1962 s příspěvkem: “Veřejné soudní procesy s kulaky v okrese Strakonice v druhé polovině 50. let”, který vyšel jako příspěvek v kolektivní monografii z konference. V roce 2016 se Tomáš Jirsa věnoval na studiích v Lucembursku zkoumání vývoje západoevropského  zemědělství po 2. světové válce a ve stejném roce reprezentoval Univerzitu Karlovu na 25. výroční konferenci World History Association v belgickém Gentu s příspěvkem “Collectivisation as a Social Experiment: Change of the Society, Change of the Landscape in Czechoslovakia”. V současné době připravuje práci, která bude komplexně zpracovávat průběh kolektivizace v okrese Strakonice a věnuje se shromažďování rozhovorů s pamětníky z dalších pěti jihočeských obcí, což vnímá jako důležité pro uchování historické paměti. Jako spoluautor spolupracuje na vydání knihy Kuriozitami hospodářských dějin, do níž zpracovává historické příběhy na téma soudobých hospodářských dějin po roce 1945. Mezinárodní projekt MENE TEKEL je nekomerčním multidisciplinárním festivalem proti totalitě s cílem připomínat historické mezníky nejen českých zemí, ale i dalších států Evropy s přesahem do částí světa, kde jsou porušována základní lidská práva. Projekt původně vznikl jako reakce na nezájem společnosti o osud politických vězňů padesátých let a ve spolupráci s mnoha odbornými a paměťovými institucemi přináší svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Soustřeďuje se zejména na připomínání odkazu obětí nacismu a komunismu. Během festivalového týdne se každoročně uskuteční zhruba třicet žánrově různorodých akcí, oslovujících diváky napříč generačním, zájmovým a sociálním spektrem. Ve spolupráci s Konfederací politických vězňů, která se stala morálním garantem projektu, se v roce 2007 konal první ročník festivalu, jehož název odkazuje k Bibli a proroctví o zodpovědnosti každého člověka za své činy. Mezi hlavní odborné spolupracující subjekty patří Univerzita Karlova, Ústav pro studium totalitních režimů, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní archiv. Záštitu nad mezioborovým festivalem měl až do své smrti v roce 2015 prezident Mezinárodní asociace bývalých politických vězňů a obětí komunismu Inter-ASSO Jure Knezović. Během festivalového týdne se každoročně uskuteční zhruba 30 různých akcí. Festival se vždy koná v termínu kolem 25. února. Autor fotky: Josefína Šumová (Česká televize)

Výzva k zápisu po uplynutí povoleného přerušení studia

7. březen 2017 - 15:26
Vyzýváme k zápisu do studia ty studenty, kterým 28. února 2017 uplynula doba povoleného přerušení studia a kteří se nezapsali. Jde o studenty z uvedeného seznamu.

Rozhodnutí vyhlašovatele o výběru nejvhodnějšího soutěžního návrhu

6. březen 2017 - 18:57
Soutěž o návrh nového znaku FF UK Hodnotící komise se na svém zasedání jednomyslně usnesla, že předložené soutěžní návrhy nesplňují představu zadavatele po estetické a funkční stránce a z toho důvodu nedoporučuje vyhlašovateli žádný ze soutěžních návrhů. Vyhlašovatel doporučení hodnotící komise přijal a odmítl všechny předložené návrhy soutěžících.

Diplomatka Magda Vášáryová přednášela o současné politické situaci ve střední Evropě

6. březen 2017 - 18:52
Bývalá (česko)slovenská velvyslankyně v Rakousku a v Polsku, kandidátka na prezidenta a současná poslankyně slovenské Národní rady Magda Vášáryová přijala pozvání Politologického klubu FSV UK a 28. 2. 2017 promluvila na půdě Filozofické fakulty UK. Přednáška se týkala mezinárodní politiky, zejména růstu populismu ve světě a současného společenského klimatu střední Evropy. V přednášce i v následném zápisu do fakultní pamětní knihy Vášáryová zdůraznila význam humanitního vzdělání: „Humanitní obory, kterých jsem také produktem, jsou nenahraditelné. Proto jsem ráda přijala pozvání a je to pro mě velká čest.“     foto: archiv FF UK    

Knihovna Jana Palacha zve na semináře o práci s elektronickými zdroji

6. březen 2017 - 10:00
Zveme všechny zájemce z řad nových i dlouholetých studentů i doktorandy a pedagogy na seminář o vyhledávaní a práci s elektronickými informačními zdroji. Naučíte se vyhledávat v oborových databázích, pracovat s univerzitním vyhledávačem UKAŽ, poznáte nástroj SFX pro snadný přístup k plným textům, nástroj pro snadnou správu seznamů literatury CitacePRO, Google Scholar a další. Seminář povede fakultní správce elektronických zdrojů Václav Trunec (Knihovna FF UK). K dispozici jsou tři termíny a všechny semináře se budou konat v týmové studovně Knihovny Jana Palacha. Na seminář se prosím bezplatně registrujte na této adrese: https://goo.gl/DzznES

Literární historik Jan Wiendl představil v médiích vydání vězeňských básní Jana Zahradníčka

2. březen 2017 - 19:26
Básnický sešit Jana Zahradníčka, který si jeden z největších českých básníků dvacátého století vedl ve vězení, byl téměř šedesát let považován za zničený. Literární historik doc. Jan Wiendl z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK jej objevil v archivu Sboru vězeňské a justiční stráže v Leopoldově. Nalezený básnický deník má význam nejenom pro textology a literární historiky – stává se i dokumentem mimořádné hodnoty, který zcela jistě patří do fondu kulturní paměti českého národa. Moravská zemská knihovna nyní vydává deník v podobě, která jej co nejvíce přiblíží čtenáři, tedy v podobě faksimile jednotlivých listů a srovnání s ustálenou podobou známých básní z již vydaného Zahradníčkova díla. Tímto způsobem je deník představen jako jedinečný doklad tvůrčího a lidského postoje Jana Zahradníčka v době jeho nejtěžší životní zkoušky. Vydání získalo mimořádnou mediální pozornost. Rozhovor s Janem Wiendlem v pořadu Petra Viziny Kultura+ v České televizi (18. 2. 2017 v 11.05) Reportáž z uvedení knihy v Moravské zemské knihovně vysílaná v Událostech a Událostech v kultuře (15. 2. 2017 v 19.00 na ČT1/ČT24 a ve 20.00 na ČT Art)        Rozhovor s Janem Wiendlem v pořadu Mozaika Českého rozhlasu Vltava (17. 2. 2017) Rozhovor s Janem Wiendlem ve vysílání Českého rozhlasu Plus (1. 3. 2017 ve 13.47) Pozvánka na křest knihy na novinky.cz (14. 2. 2017) Více o objevu Zahradníčkovy vězeňské poezie v archivu Sboru vězeňské a justiční stráže v Leopoldově v článku Jana Wiendla. Poznámka: Uvedené mediální výstupy nejsou jedinými ohlasy vydání Zahradníčkových básní. Na webu FF UK jsou zveřejňovány pouze výstupy pocházející z veřejnosprávních médií nebo bezplatné obsahy z internetových zpravodajských webů.

Prohlášení na podporu Igora Ševcova

2. březen 2017 - 18:23
Otevřený dopis rektora Univerzity Karlovy, prof. Tomáše Zimy, a děkanky FF UK, doc. Mirjam Friedové, na podporu Igora Ševcova, studenta FF UK. Dopis je adresován ministru vnitra Milanu Chovanecovi, Tomáši Haišmanovi, řediteli Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Vážený pane ministře, vážený pane řediteli, vážení členové Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, Univerzita Karlova sleduje s velkými obavami případ studenta Filozofické fakulty UK Igora Ševcova. Na základě neprokázaného obvinění z trestné činnosti v dubnu 2016, kterého byl Igor Ševcov v plném rozsahu zproštěn, ztratil možnost prodloužení studentského víza. Rozhodnutím orgánů Ministerstva vnitra ČR mu 23. 2. 2017 z nejasných důvodů nebylo prodlouženo ani vízum pracovní a Igor Ševcov nyní čelí možnosti vyhoštění do Ruské federace. Takový postup považuje univerzita za zcela nepřiměřený. Zejména s ohledem na skutečnost, že student byl již v Rusku politicky perzekuován, a vyhoštění tak pro něj znamená reálné nebezpečí pronásledování za občanské postoje.Univerzita Karlova rovněž vyjadřuje znepokojení, že případným vyhoštěním ztrácí Igor Ševcov možnost dokončit svá studia oboru etnologie na Filozofické fakultě UK, kde dosahuje vynikajících studijních výsledků. Své studijní povinnosti plní po celou dobu studia řádně a bezproblémově. Univerzita Karlova vyjadřuje Igoru Ševcovovi svoji podporu a žádá příslušné orgány, aby podnikly takové kroky, které nevystaví studenta vyhoštění a z něj vyplývajícímu ohrožení na životě. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor Univerzity Karlovy doc. Mirjam Friedová, Ph.D. děkanka Filozofické fakulty UK 28. února 2017

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014