Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Agregátor zdrojů

Studenti Ústavu translatologie FF UK vytvořili německou verzi Bílé paní na hlídání

Fakulta - 8. prosinec 2017 - 11:31
Studenti Ústavu translatologie FF UK pod vedením dr. Věry Kloudové a dr. Christofa Heinze ve spolupráci s Českou televizí, Goethe-Institutem a DAAD vytvořili německou mutaci ke klasickému kreslenému večerníčku „Bílá paní na hlídání“. Česká Bílá paní tak získala německý hlas, titulky, pracovní listy pro učitele a další didaktické materiály. Po francouzské verzi téhož večerníčku, kterou rovněž vytvořili studenti translatologie, jde o další projekt, který bude na webu České televize sloužit primárně k jazykovému vzdělávání nejmenších (nejen televizních) diváků.  

Vánoční jazykový jarmark představí produkci dvaceti vydavatelství. Cizojazyčnou literaturu mohou nabídnout k prodeji i studenti

Fakulta - 7. prosinec 2017 - 14:24
Na Vánočním jazykovém jarmarku se představí téměř dvacet prodejců a vydavatelů jazykové literatury (cizojazyčná beletrie, učebnice, odborná překladatelská literatura). Nabídka bude velmi pestrá – od knih přes flashcards a výukové pomůcky až po hry. Studenti mají možnost přinést a nabídnout k prodeji knihy z druhé ruky (také učebnice nebo cizojazyčnou beletrii). Doprovodný program bude představovat přednáška Jak se rozmluvit v cizím jazyce (17–18 h) Lucie Gramelové, která v rozhovoru přibližuje, na co se návštěvníci mohou těšit. čtvrtek 14. prosince od 15:00 do 20:00 Kampus Hybernská, Hybernská 4 událost na Facebooku Proč jste se rozhodla uspořádat Vánoční jazykový jarmark? Přiznávám, že jarmark pořádám ze zcela sobeckých důvodů. Na tuto akci chodí spousta jazykových nadšenců, amatérských lingvistů nebo zájemců o minoritní jazyky, takže můžu poznat spoustu zajímavých lidí a povídat si s nimi o tom, co baví je i mě, tedy o jazycích. A pak je to příležitost strávit půl dne s kolegy, kteří stejně jako já vydávají knihy nebo knihy dovážejí ze zahraničí. To je také hodně inspirativní. S nadsázkou říkám, že si to užiju, ať už lidé chodí, nebo ne. Buď si povídám s kolegy, nebo s návštěvníky. Jak probíhal výběr oslovených vydavatelů a dalších vystavovatelů? Základním kritériem při oslovování vydavatelů je skutečnost, že jejich knihy nenajdete běžně v obchodě. Řada vystavujících se specializuje na méně obvyklé jazyky, ale letos máme hojně zastoupenou i angličtinu nebo odbornou překladatelskou literaturu. U všech pozvaných mám ale stoprocentní jistotu, že svými knihami žijí a že jim věnují spoustu energie a péče. U samovydavatelů je to zřejmé, to mi potvrdí každý, kdo ví, jak se kniha dělá. Nicméně i u těch, kteří knihy dovážejí, vím, že jejich nabídka není nahodilá a rozhodně tu nejde o byznys. Ti lidé milují ten svůj jazyk, tu svoji kulturu a ve chvíli, kdy zjistí, že u nás učebnice daného jazyka chybí, začnou je sami dovážet. Co kromě knih návštěvníci na jarmarku najdou? V Kampusu Hybernská je nově v provozu kavárna a mají skvělé dorty. Dále bych chtěla účastníky pozvat na svoji přednášku Jak se rozmluvit, která začne v pět odpoledne. Ráda bych zdůraznila možnost využít dětský koutek: pro rodiče malých dětí máme letos nejen pestrou nabídku knih od několika prodejců, ale také pohodlné zázemí. Do prodeje se mohou zapojit i studenti a nabídnout vlastní knihy. Jak bude studentská burza probíhat? Studentská burza se bude konat ve Velkém přednáškovém sále, v zajímavě řešeném prostoru nad barem. Bude probíhat po celou dobu jarmarku, tedy již od tří. Máme pro studenty připraveno asi deset stolů a můžeme přidat další. Nicméně pokud by měl někdo skutečně větší množství knih, budu ráda, když mi o tom dá předem vědět. Součástí programu bude vaše přednáška Jak se rozmluvit v cizím jazyce. Komu je určena? Musí účastníci přednášky splňovat nějaké vstupní předpoklady? Přednáška Jak se rozmluvit je taková trochu populárně naučná přednáška. Akademici budou možná zklamáni, žádnou velkou lingvistiku nečekejte. Na své si přijde každý, kdo se učí nějaký cizí jazyk a konverzace mu zrovna dvakrát nejde. Jsou to takové tipy na rozmluvení, které jsem za poslední roky posbírala všude možně. Něco je inspirace od polyglotů, něco moje vlastní zkušenost, také od svých studentů jsem toho hodně odkoukala. Vedete projekt Jazykový koutek. Co je jeho cílem?  Cílem Jazykového koutku je motivovat lidi, aby se učili jazyky, zvláště pak malé jazyky. Dřív jsem dokonce psala jenom o malých jazycích, až později jsme vzala takříkajíc na milost i ty velké. Učení cizího jazyka dělá náš život lepším a barevnějším. Kontakt s cizojazyčným prostředím nás nutí vystupovat z komfortní zóny a nutí nás překonávat různé strachy a bloky. Musíte se rozvíjet, ať chcete nebo nechcete, nedovolí vám to ustrnout. Společnost, kde se lidé učí cizí jazyky a zajímají se o jiné kultury, je také tolerantnější a otevřenější. Lucie Gramelová je autorkou několika učebnic a píše blog o studiu cizích jazyků. Dále se věnuje popularizaci moderních metod ve výuce cizích jazyků, její kurz Jak se učit jazyky absolvovalo v loňském školním roce více než 400 zájemců. Je absolventkou FF UK, obor španělština.  

Jan Čermák a Michal Švec získali Řád finského lva

Fakulta - 7. prosinec 2017 - 10:49
Ve středu 6. prosince 2017 převzali profesor Jan Čermák a předseda Skandinávského domu Michal Švec z rukou finskou velvyslankyně, J. E. Heleny Tuuri, Řád finského lva. Prestižní státní vyznamenání bylo oběma uděleno za výjimečné zásluhy o šíření povědomí o finské kultuře v České republice. Michal Švec získal řád ve třídě rytíř, Jan Čermák se stal rytířem I. třídy. Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (1962), je předním českým anglistou specializujícím se zejména na anglickou historickou lingvistiku a středověkou literaturu. Působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vedle anglistiky a bohemistiky vystudoval také finskou filologii a v posledních letech se odborně věnoval finskému národnímu eposu Kalevala. Především připravil jeho nejnovější české vydání opatřené rozsáhlými komentáři a zásadními studiemi. Kniha vyšla v roce 2014 v nakladatelství Academia pod názvem Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě. Za práci na této publikaci obdržel profesor Čermák roku 2015 „Cenu za epos“ (Eepos-palkinto) udělovanou Finskou kalevalskou společností. „Monumentální 1100stránkové dílo dostalo úchvatnou grafickou podobu a po svém vydání zaznamenalo velký ohlas českých médií. Je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších publikací týkajících se finské kultury, která kdy česky vyšla,“ zdůvodňuje udělení vyznamenání finská velvyslankyně. Michal Švec (1984) vystudoval finštinu a klasickou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu literární komparatistiky. Od roku 2008 je předsedou Skandinávského domu, severského kulturního centra v České republice. Pod jeho vedením zorganizoval Skandinávský dům několik set kulturních akcí, začal pořádat podzimní festival Dny Severu, koordinoval kampaň #ReadNordic nebo vybudoval unikátní knihovnu severských literatur. Michal Švec působí také jako překladatel z finštiny a odborně se věnuje finské literatuře a filmu. Za překlad prózy Penttiho Saarikoskiho Dopis pro mou ženu obdržel v letošním roce Prémii Tomáše Hrácha. „Vyznamenání vnímám jako výrazné ocenění celé práce Skandinávského domu, neziskové organizace, která u nás působí na poli severské kultury již dvanáct let. Obzvláště díky obětavé práci a nadšení mnoha dobrovolníků se nám daří přibližovat české veřejnosti zejména kvalitní literaturu a kinematografii, která zrcadlí důležité a inspirativní severské hodnoty, jakými jsou mimo jiné rovnoprávnost, úcta ke každému jedinci, důraz na vzdělání nebo péče o životní prostředí,“ dodává Michal Švec. Řád finského lva je význačné finské státní vyznamenání, které se uděluje od roku 1942 za vojenské a civilní zásluhy finským i zahraničním občanům. Skandinávský dům Skandinávský dům, z. s., je českou neziskovou organizací, která plní roli institutu zaměřeného na prezentaci kultury zemí evropského Severu. Za tímto účelem pořádá literární akce (křty novinek, setkání se spisovateli, besedy s odborníky), filmová promítání, odborné a populární přednášky, výstavy výtvarného umění, koncerty a další tematicky zaměřené společenské, vzdělávací a osvětové aktivity, mezi které patří také provoz infor­mač­ních webových stránek, stránek na sociálních sítích a Knihovny Skandinávského domu se specializovaným fon­dem severských literatur. kontakt pro média: Ema Stašová, PR ema@skandinavskydum.cz +420 774 439 494 Michal Švec michal@skandinavskydum.cz +420 775 991 112

Opatření děkana č. 19/2017 Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Fakulta - 6. prosinec 2017 - 16:42
Opatření děkana č. 19/2017 Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Charles Clover: Putin and Xi Jinping: is there a new model of authoritarian emerging?

Fakulta - 6. prosinec 2017 - 10:44
Přednáška se zaměří na paralely mezi autoritářským režimy v Rusku a v Číně a okrajově též v dalších zemích (Turecko). Charles Clover si na základě bohatých zkušeností s ruskou politikou a jejím ideologickým pozadím klade otázku, nakolik můžeme mluvit o novém Eurasijském modelu autoritářské vlády, který se bude stále více prosazovat globálně. Charles Clover je známý novinář a autor zaměřující se doposud na Rusko, kde v letech 2008 až 2013 působil jako ředitel kanceláře britského deníku Financial Times. V současné době působí jako dopisovatel FT v Pekingu. V roce 2015 v nakladatelství Yaleské univerzity vydal knihu o současném ruském nacionalismu v perspektivě národní ideologie Eurasianismu (Black Wind, White Snow: The Rise of Russia’s New Nationalism), v níž propojuje studium historických pramenů s rozhovory s ideology kolem ruského prezidenta Putina. Přednáška se uskuteční v rámci mezinárodní konference Institutu strategických regionů Geographical Spaces, Cultural and Political Constructs, and Analytical Tools. čtvrtek 7. prosince od 17:00 Filozofická fakulta UK nám. Jana Palacha 2, Praha 1 místnost č. 301 plakát

Zemřel historik Josef Petráň

Fakulta - 5. prosinec 2017 - 10:04
Ve věku 87 let zemřel významný český historik, profesor PhDr. Josef Petráň, DrSc.  Josef Petráň, CSc., dr. h. c., v letech 1990–1994 prorektor Univerzity Karlovy, 1992–2005 ředitel Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu UK a od roku 1953 do roku 1992 pracovník dnešního Ústavu českých dějin FF UK, tehdy Katedry československých dějin. Autor či spoluautor více než dvaceti monografií a množství dílčích studii. Především badatel o českých dějinách 16.–18. století, ale také historik, který věděl, že dějiny jsou kontinuum a jejich periodizace je prostředkem k jejich celostnímu pochopení. A že bez tohoto syntetizujícího přístupu nemá smysl o dějinách uvažovat. Josef Petráň patřil ke generaci odborně vyrůstající v kontroverzní době. Jako dospívající zažil a prožil heydrichiádu, kdy v sousedním ouběnickém domku byla zatčena a později popravena rodina spojená s atentátem na zastupujícího říšského protektora, kdy byla v obci přijata rodina učitele Třeštíka vyhnaného z obsazeného pohraničí – ano, jde o otce historika Dušana Třeštíka. Studoval v době, kdy historii vládl stalinský model ideologického a ekonomistického marxismu – s nímž se ale nikdy vnitřně neztotožnil a celé jeho badatelské dílo je toho tichou, ale zřejmou ukázkou. Jeho kandidátská disertace Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války (1963) zdaleka přesahuje interpretační horizont tehdy velmi studovaných dějin českého venkova předbělohorské doby. Nešlo mu v ní jen o dějiny zemědělství, ani jen o dějiny českého venkova, ale i o sociální a kulturní dějiny společnosti v českých zemích té doby. Tuto linii sledoval i nadále, přes své Dějiny hmotné kultury (1985, 1997–1998) až po vrcholné dílo tohoto proudu svého historického myšlení, Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic (2011). České dějiny mu vždy byly, jak zní název výboru jeho studií vydaný k jeho 80. narozeninám, dějinami „ve znamení kultury“; člověk je mu „homo faber“, jak zní název knihy (1967), jíž plně uvedl do českého historického výzkumu ikonografický pramen. Dějiny českého venkova nebyly jedinou tematikou, jež Petráně zajímala – nebo fascinovala? Jinou byly dějiny Univerzity Karlovy. Byl nucen se jimi zajímat jako ředitel Archivu UK a Ústavu dějin UK, avšak už předtím, roku 1985, vydal pozoruhodný Nástin dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (do roku 1948), který v mnohém prolamoval tehdejší interpretační schémata. Pokračoval v této tematice i rozsáhlou monografií Filozofové dělají revoluci (2015) sledující novodobé osudy Filozofické fakulty UK ve druhé polovině 20. století, nevyhýbající se ani vlastní sebereflexi. Pod jeho „dohledem“ a za jeho spoluautorství pak vznikly i velké čtyřsvazkové dějiny Univerzity Karlovy připravované k jejímu výročí (1995–1998). Před vydáním je i jeho poslední monografie o čestných doktorátech Univerzity Karlovy od roku 1848. A třetím výrazným Petráňovým badatelským tématem byly dějiny dějepisectví, především českého. Tady nezavršil svá bádání syntetickým dílem, avšak svými studiemi a přednáškami či diskusemi se studenty i kolegy byl nepominutelným inspirátorem. Jím vytvořená edice AUC Problémy dějin dějepisectví či skripta Čítanka k dějinám dějepisectví tuto problematiku vracela do historického výzkumu na Karlově univerzitě po mezeře vyvolané počátkem 70. let. I v tomto tématu nešlo o nějaké biograficko-bibliografické „zlaté stránky“ vývoje dějepisectví a celé historické vědy, ale o průhled do anatomie a fyziologie historického myšlení v jeho dobových i retrospektivních souvislostech. Obraz Petráně badatele je neodmyslitelný od obrazu Petráně učitele. Byl učitelem náročným a zároveň vstřícným a chápavým. Ve svých seminářích poskytoval studentům značnou volnost, od níž očekával jejich vlastní, a především tvůrčí práci. Pak se seminář stával skutečně dílnou, diskusí, laboratoří myšlení. A studenti mu byli za to vděční – vedl je labyrintem jejich myšlení k cílům, jež sám nevnucoval, ale na které čekal a sám se jimi dokázal inspirovat. Jeho přednášky měly podobný charakter. Řečeno jednoduše, kdo na nich chtěl slyšet, slyšel. A kdo slyšel, odcházel poučen a inspirován, stejně jako od atestací, které u něho absolvoval, a jež byly skutečnou univerzitní rozpravou, a nikoli nějakým suchopárným školometským testem faktografie. Ve všech těchto osobních setkáváních Josefa Petráně se studenty či kolegy se jeho úkol historika-badatele a historika-učitele nedílně propojoval. A získával i neocenitelnou rovinu ryze osobnostního přínosu Petráně člověka. Tak se všestranně naplňoval život historika, o němž lze říci, že svěřenou hřivnu nepromarnil. Parte prof. Zdeněk Beneš

Byly zveřejněny výsledky GA ČR 2018. FF UK získala 15 grantů

Fakulta - 4. prosinec 2017 - 17:21
Ze 39 podaných standardních grantových žádostí bylo vybráno 14 projektů; ze tří juniorských jeden. Všem úspěšným žadatelům velice gratulujeme.   Projekty přijaté k realizaci prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. Šlechtická politika habsburské monarchie v dlouhém 19. století Ing. Mgr. Lubomír Ondračka Hinduismus v Bengálsku (Oxfordské dějiny hinduismu) doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D. Komplexnost hospodářství starověkého Předního východu. Management zdrojů a daňové systémy ve 3. a 2. tis. př. n. l. PhDr. Anna Pravdová, Ph.D. ECOLE DE PARIS: Výtvarní umělci z Čech a tzv. pařížská škola 1918–1938 PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D. Inscenování politického exilu. Českoslovenští politici v Londýně za druhé světové války PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D. Anna Jagellonská – česká královna v renesanční Evropě, 1503–1547 doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D. Proměna egyptské společnosti v pozdní 5. dynastii dle dokladů z Džedkareova pyramidového komplexu Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D. Sociální otázka in situ: sociální politika průmyslových podniků v českých zemích, 1879–1914 PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské doc. Jakub Čapek, Ph.D. Osobní identita na rozcestí. Fenomenologické, genealogické a hegelovské přístupy PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. Zvukové vlastnosti češtiny v komunikaci nerodilých a rodilých mluvčích prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. Kulturní války a národní trajektorie sekularizace ve střední Evropě doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Partnerské násilí: diferenciace jeho podmínek, měření a hodnocení Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, 1946–1992: kulturní, (geo)politické a institucionální dějiny v (trans)nacionální perspektivě juniorský projekt „Primitivní“ a lidové umění v českém avantgardním divadle: kontext, praxe, teorie Mgr. Eva Šlaisová, Ph.D.  

…a slovo se stalo hudbou. Multimediální výstava hudebních rukopisů 12.–16. století je přístupná už jen do konce roku

Fakulta - 4. prosinec 2017 - 16:14
Virtuální výstava hudebních rukopisů 12.–16. století ze sbírek Národní knihovny …a slovo se stalo hudbou nabízí původní notové záznamy středověké a renesanční hudby, jejich současné přepisy a nahrávky dané skladby. Vše doplňuje vysvětlující komentář. Výběr rukopisů, doprovodné texty a transkripce hudebních památek jsou společným dílem pražského týmu evropského výzkumného projektu HERA Sound Memories: The Musical Past in the Late-Medieval and Early-Modern Europe (Lenka Hlávková, David Eben, Jan Ciglbauer) Renáty Modrákové z Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR a studentů Ústavu hudební vědy FF UK.  Při přípravě virtuální výstavy bylo pracováno s rukopisy digitalizovanými ve virtuální knihovně Manuscriptorium, s dostupnými notovými edicemi a hudebními nahrávkami. Projekt byl spuštěn u příležitosti Mezinárodní konference o středověké a renesanční hudbě 2017 (Medieval and Renaissance Music Conference), která se konala 4.–8. července v Anežském klášteře v Praze. Šlo o doposud největší setkání odborníků na hudbu starších období: 45. ročníku prestižního setkání se účastnilo přes tři sta českých a zahraničních muzikologů. Multimediální výstava hudebních rukopisů je v plné verzi přístupná pouze do 31. prosince 2017. Nezmeškejte jedinečnou příležitost prohlédnout si originální notové záznamy v konfrontaci s moderní transkripcí a poslechnout si hudbu z nahrávek velkoryse zapůjčených firmami Supraphon a Hyperion.  

Bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi FF UK a Filozofickou fakultou (Wen-süe jüan) pekingské univerzity Žen-min

Fakulta - 4. prosinec 2017 - 12:47
Děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová podepsala memorandum o spolupráci mezi Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a Filozofickou fakultou (Wen-süe jüan) pekingské univerzity Žen-min. Stalo se tak u příležitosti návštěvy proděkana prof. Sü Ťien-weje a jeho kolegů, kteří přijeli do Prahy na pozvání FF UK. Prof. Sü se specializuje na starověké čínské písemnictví a společně s prof. Martinem Kernem (Princeton) stojí v čele Mezinárodního centra pro studium starých kultur nedávno založeného při univerzitě Renmin. Čínští hosté se účastnili semináře pro doktorandy oboru Teorie a dějiny literatur Asie a Afriky. Tématem semináře byla otázka autenticity zachovaných textů starověkého písemnictví a nové trendy ve studiu čínské literatury a literární teorie 20. a 21. století. Během této návštěvy byly také projednány podrobnosti realizace studentských a vědeckých výměn, které jsou plánovány od počátku příštího školního roku. foto: archiv FF UK

Michael Žantovský, absolvent psychologie

Fakulta - 3. prosinec 2017 - 11:03
Michael Žantovský, překladatel, publicista, spisovatel, textař, politik a diplomat, prožil na Filozofické fakultě ta nejexponovanější léta, neboť studoval v obdobá 1967 – 1973. Byl tedy přítomen vzrušené atmosféře roku 1968 a v paměti má nejen původní inspirativní pedagogy, ale především proměnu nadějné svobodné atmosféry v deziluzi příchozí normalizace. Michaelovy zájmy vedly vždy uměleckým směrem, bavilo ho především divadlo a literatura. Byť by se tedy v rámci vysokoškolských studií nejraději vydal divadelní cestou, představa jeho otce byla značně odlišná, přičemž trval na studiu nějakého perspektivního oboru, nejlépe medicíny. Společným kompromisem bylo studium psychologie. Doslova pár týdnů po okupaci stihl Michael se spolužáky ještě odjet na krátký studijní pobyt na spřátelenou univerzitu do nizozemského Groningen. Následně, tentokráte i se svou sestrou, odjel k příbuzným do kanadského Montrealu, kde se studiu psychologie věnoval na tamější McGill University. Michaelova sestra emigrovala, on se v roce 1969 vrátil a psychologii dostudoval na FF UK. Po absolvování fakulty v roce 1973 začal Michael pracovat v oboru, ve Výzkumném ústavu psychiatrickém při Bohnické léčebně. Bohužel oblast zájmu, jíž se s kolegy věnovali, tedy psychologie motivace a sexuálního chování, nebyla tehdejší vládnoucí garniturou příliš podporována. Michael proto v roce 1980 ústav opustil a raději zvolil cestu svobodného povolání překladatele a autora písňových textů. Dodnes má na svém kontě na několik desítek překladů převážně moderní prózy a dramat z angličtiny, ale věnoval se třeba i překladům povídek a filmů Woodyho Allena, o němž dokonce napsal monografii. Ještě před revolucí pak stihl mezi léty 1988 – 1989 působit v pozici korespondenta zpravodajské agentury Reuters. S příchodem revoluce se Michaelova kariéra změnila. Byl jedním ze zakládajících členů Občanského fóra a současně i jeho tiskovým mluvčím. Hned od roku 1990 byl poté tiskovým mluvčím prezidenta Václava Havla, než v roce 1992 odjel do Washingtonu, kde působil dalších pět let v pozici nejprve československého a od roku 1993 českého velvyslance v USA. Následně mezi léty 1996 – 2002 působil jako senátor za Občanskou demokratickou alianci, do níž vstoupil. Od roku 2003 do 2009 byl opět českým velvyslancem, tentokrát v Izraeli, na což kontinuálně navázal velvyslaneckým postem ve Velké Británii, kde pobýval do roku 2015. Těchto svých zahraničních diplomatických zkušeností si Michael velmi cení, neboť měl dle jeho slov to štěstí pobývat ve třech fascinujících zemích, kde má diplomacie skutečnou váhu. Přesto, že se od psychologie souhrou mnoha okolností odklonil, rozhodně na ni nezanevřel a snaží se dění v této disciplíně alespoň zpovzdálí stále sledovat. Se svými kolegy z oboru i spolužáky  a přáteli z fakulty, mnohdy dnešními pedagogy FF napříč obory, je stále v kontaktu. S několika z nich například založili tradici letních táborů, kterých se dnes již účastní jejich děti se svými dětmi. Když by měl Michael vzkázat něco současným uchazečům o studium na FF, apeluje především na to, „aby si studium nevybírali pouze s cílem získat vysokoškolský diplom“. Možná právě proto, že má kromě pedagogických zkušeností v českém prostředí i bohaté zkušenosti ze zahraničních univerzit, uvědomuje si, nakolik je důležitá nejen kvalita vzdělávacího prostředí, ale i kvalita a motivace samotného studenta. Veronika Nováková

Na listopadové vědecké radě byli afiliovanými členy FF UK jmenováni prof. Mikulec a doc. Chmel

Fakulta - 1. prosinec 2017 - 14:31
Historik raného novověku prof. Jiří Mikulec byl jmenován afiliovaným členem, literární vědec a diplomat doc. Rudolf Chmel se stal emeritním členem. prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. afiliovaný člen akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od 18. 5. 2017 do 17. 5. 2022 Historik raného novověku, vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, vysokoškolský pedagog, dlouholetý spolupracovník Ústavu českých dějin FF UK. Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (nar. 18. 3. 1962), spolupracuje s FF UK kontinuálně už přes dvacet let. Počínaje akademickým rokem 1995/1996 postupně zajišťoval v rámci Ústavu českých dějin široké spektrum kurzů – od specializačních přednášek přes výběrové semináře a povinně výběrové předměty až po podíl na kurzovních přednáškách a cvičeních či specificky zaměřených předmětech pro studenty navazujícího magisterského studia. Vedl řadu kvalifikačních prací a jeho výuka byla vždy velmi pozitivně vnímána jak interními pracovníky Ústavu českých dějin, tak především studenty historie a příbuzných oborů. Vysoká účast studentů na volitelných předmětech prof. Mikulce a nadšená hodnocení jeho kurzů v rámci studentského hodnocení výuky se za dlouhá léta jeho působení na FF UK stala tradicí. Image skvělého rétora a pro témata svého výzkumu zapáleného odborníka trvale láká desítky studentů, kteří prof. Mikulce právem oceňují jako historika schopného předávat atraktivním a sdělným způsobem dalším generacím nejen závěry systematickým pramenným bádáním podloženého výzkumu, ale i chuť do práce a elán, který nepolevuje ani s přibývajícími roky. Vědeckou specializací prof. Mikulce jsou české dějiny raného novověku se zaměřením na dobu pobělohorskou, na dějiny náboženství a církví. Zaměřuje se především na problematiku náboženského života, zbožnosti a rekatolizace, na myšlení a kulturní vývoj české barokní společnosti a v širším smyslu i na politické dějiny habsburské monarchie v raném novověku. S tím souvisí i jeho mimořádně rozsáhlá publikační činnost, čítající sedm samostatných monografií, autorský podíl na dalších čtrnácti monografiích a desítky studií v domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících. Prof. Mikulec je sám absolventem FF UK; studoval zde v letech 1981–1986 obor český jazyk a literatura – dějepis. Interní vědeckou aspiranturu absolvoval v tehdejším Ústavu československých a světových dějin ČSAV (dnešní Historický ústav AV ČR). Na tomtéž pracovišti kontinuálně působí dodnes, aniž by přitom ztratil kontakt se svou mateřskou FF UK. Zde byl v návaznosti na své dlouholeté pedagogické působení roku 2005 jmenován docentem a roku 2015 profesorem pro obor české dějiny. Dlužno zdůraznit, že ochota prof. Mikulce vycházet vstříc potřebám Ústavu českých dějin nepolevila ani po získání profesury. Upřímný zájem o rozvíjení soustavné spolupráce s kolegy i se studenty FF UK tak pokračuje doposud a pro Ústav českých dějin představuje cennou devizu i do budoucna, neboť jen málokterý z jeho externích spolupracovníků přistupuje ke vzájemným kontaktům tak nezištně jako prof. Mikulec. Udělení afiliovaného členství prof. Mikulcovi se tak jeví jako logické a správné završení jeho dlouhodobé spolupráce s FF UK, ale i jako nejlepší předpoklad jejího dalšího pokračování. doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. emeritní člen akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od 18. 5. 2017 Literární vědec, diplomat a politik Rudolf Chmel je významnou osobností slovenského a středoevropského kulturního i politického života. Zvláštní místo v jeho životě zaujímá příspěvek k rozvoji slovakistických a středoevropských studií na FF UK. Po studiích v Bratislavě pracoval Rudolf Chmel ve Slovenské akademii věd. V 80. letech byl tajemníkem Svazu československých spisovatelů. Působil jako šéfredaktor literárního časopisu Slovenské pohľady a společensko-politického měsíčníku OS (Občanská společnost). Byl velvyslancem ČSFR v Maďarsku, zastával post ministra kultury Slovenské republiky, později post místopředsedy vlády SR pro lidská práva a národnostní menšiny. V roce 1994 se stal vedoucím nově založeného Kabinetu slovakistiky v rámci tehdejší Katedry slavistiky FF UK a zasloužil se o obor slovakistika. V letech 2006–2011 byl ředitelem Ústavu slavistických a východoevropských studií a podílel se na transformaci oboru slavistika v obory středoevropská studia, jihovýchodoevropská studia a východoevropská studia. K výzkumným tématům Rudolfa Chmela patří zejména slovenský literární romantismus, slovenská literární kritika a slovensko-maďarské literární vztahy. Významnou součástí jeho díla jsou i antologie tvorby slovenských autorů. Je editorem Slovníku diel slovenskej literatúry 20. storočia (2006) a Slovníku diel slovenskej literatúry 19. storočia (2009). Jeho úvahy o soudobých otázkách našly vyjádření v souborech esejů, jako např. Romantizmus v globalizme: malé národy – veľké mýty (2009) či Slovenský komplex (2010). Své bohaté literárněvědné a literárněhistorické znalosti Rudolf Chmel zúročil v pedagogické práci na FF UK. Díky své vědecké erudici i politické zkušenosti je inspirací nejen pro studenty fakulty, ale také pro mnohé kolegy z řad pedagogů.

Atentát 1942 bodoval ve světovém šampionátu nezávislých počítačových her

Fakulta - 1. prosinec 2017 - 10:45
iForum: Počítačová hra z dílny odborníků z Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR uspěla v mezinárodní soutěži vývojářů nezávislých her Game Development World Championship 2017. Na slavnostním vyhlášení cen v Helsinkách se umístila jako druhá.

Proběhla tři sympozia k teologickým podnětům Tomáše Halíka v USA

Fakulta - 1. prosinec 2017 - 9:45
Sympozia, která během letošního podzimního semestru hostila University of Notre Dame (Indiana, USA), se vztahovala jak k myšlenkám knihy Tomáše Halíka Chci, abys byl (kterou pod názvem I Want You To Be publikoval Notre Dame University Press a která získala letos v Chicagu zlatou medaili a titul americké Knihy roku v oblasti filozofie a v kanadském Québecu první cenu v oblasti teologie od asociace katolických médií USA a Kanady), tak k projektu Teologická hermeneutika současné kultury a společnosti, na němž Tomáš Halík v USA v podzimním semestru 2015 a 2017 pracoval. V říjnu vystoupil prof. Halík v rámci sympozií Kde hledat znamení doby a Jak interpretovat znamení doby. Poslední – listopadové – sympozium, nazvané Jak odpovědět na znamení doby, mělo podobu čtyř panelových diskusí, na nichž vystoupili teologové, sociologové a filozofové z několika univerzit v USA, Jižní Americe a Africe. Témata jednotlivých panelů: Teologie  pro  postsekulární věk: Trendy v současné teologii v Severní a Jižní Americe Spiritualita pro postsekulární věk Spiritualita a teologie při interpretaci „znamení času“ Křesťanská identita v multikulturním světě

Proměny Ovidia ve slovech i obrazech

Fakulta - 30. listopad 2017 - 13:59
U příležitosti letošního dvoutisícího výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších básníků starověku Publia Ovidia Nasona a v souvislosti s pořádáním šestého ročníku Dne latiny připravily Ústav řeckých a latinských studií a Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU panelovou výstavu Proměny Ovidia ve slovech i obrazech. Ve vybraných úryvcích bylo představeno nejen Ovidiovo nejznámější dílo Proměny, ale průřez bezmála celou básníkovou tvorbou. Výstava se nesoustředila jen na historii překladů těchto děl do češtiny a jejich srovnání, ale připomněla rovněž antické zdroje Ovidiovy vizuální inspirace a také pozdější reflexi jeho děl v českém renesančním a barokním výtvarném umění. Zachytila tedy pouhý, a přesto velmi bohatý zlomek fenoménu jménem Ovidius, který tak zásadním způsobem ovlivnil evropskou kulturu. Vernisáž výstavy se uskutečnila 30. 11. od 17.30 v barokním podstřeší Sweerts-Sporckova paláce v souvislosti s mezinárodní konferencí Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace, pořádané ve dnech 30. 11. – 2.12. 2017. foto: archiv FF UK  

Centrum pro studium člověka a společnosti FF UK zve na první přednášku volného přednáškového cyklu

Fakulta - 29. listopad 2017 - 11:06
Osvojování si hlásek a porozumění řeči: za vším hledej distribuce Kateřina Chládková řešitelka projektu PRIMUS FF UK Znalost zvukové stránky jazyka člověk získává v průběhu celého života. V dětském věku zjistí, jaké rozdíly mezi hláskami jsou v jeho jazyce kontrastní, a pro tyto hlásky si vytvoří abstraktní mentální reprezentace, kategorie. Osvojením si kategorií hlásek ovšem proces učení nekončí. I v dospělosti se člověk neustále učí, tedy adaptuje již osvojené reprezentace hlásek tak, aby byl schopen úspěšně komunikovat s novými nebo nějak netypickými mluvčími. Výzkumy s dětmi i dospělými naznačují, že osvojování si hláskových kategorií i jejich kontinuální adaptace se dějí prostřednictvím distribučního učení. Distribuční učení umožňuje sledovat statistické rozložení akustických vlastností hlásek a podle něj seskupovat vnímané řečové zvuky do kategorií. Na základě předchozích zjištění, podle kterých distribuční učení hlásek plně závisí na přísunu informací zdola nahoru (tzv. “bottom-up” směr), jsme formulovali hypotézu, že rychlost a úspěšnost tohoto mechanismu záleží nejen na statistickém rozložení akustických informací, ale i na míře percepční dostupnosti jednotlivých akustických vlastností hlásek jedinci během jazykového vývoje. V první části přednášky zhodnotíme předchozí studie, které zkoumaly distribuční učení v různých podoblastech osvojování si jazyka a porozumění řeči. V druhé části představíme budoucí projekt, ve kterém máme za cíl zmapovat průběh osvojování si samohláskové délky a samohláskové kvality českými nemluvňaty, a to prozkoumáním jak percepčního zpracování akustické informace kojenci, tak i samotného řečového signálu, který je dětem přístupný jako input. plakát 4. prosince od 17:30 Hybernská 3, Praha 1 (Šporkův palác), m. č. 303  

Rektor Univerzity Karlovy vyhlašuje 5. kolo interní soutěže GAMA UK

Fakulta - 29. listopad 2017 - 9:24
Cílem projektu je podpořit na UK proces praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i komerční využití. Podpora je určena pro projekty na ověření výsledků výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu a na přípravu jejich následného komerčního využití, doporučený objem podpory: 200–830 tis. Kč / dílčí projekt. Harmonogram soutěže 20. 11. 2017 vyhlášení 5. kola interního výběrového řízení do 12. 12. 2017 kontaktovat CPPT a konzultovat projektový záměr (podmínka účasti v soutěži) 23. 1. 2018 (23:59) termín pro podání projektů do 5. kola interního výběrového řízení (podmínkou je předchozí konzultace s CPPT) únor 2018 osobní prezentace dílčích projektů v rámci 5. kola interního výběrového řízení březen 2018 výsledky 5. kola interního výběrového řízení od dubna/května 2018 realizace podpořených dílčích projektů 5. kola interního výběrového řízení V případě zájmu o účast je postup následující: do 12. 12. 2017 potvrzení zájmu o účast na CPPT (Ivana Sýkorová), konzultace projektového záměru – povinné pro všechny žadatele projednání na vaší fakultě příprava žádosti zaslání kompletní žádosti elektronicky do 23. 1. 2018 na adresu gama@ruk.cuni.cz Žádost sestává z: krycí list dílčího projektu v Excelu životopisy členů týmu ve formátu TAČR anotace projektu – v angličtině, max. 2000 znaků Součástí hodnocení je i Osobní prezentace, která proběhne v únoru 2018 (viz harmonogram). Způsobilé náklady: Osobní náklady, Náklady na subdodávky, Ostatní náklady (např. ochrana duševního vlastnictví, materiál, cestovné, služby), Nepřímé náklady (režie) Kontakt: Centrum pro přenos poznatků a technologií UK Ivana Sýkorová, Ivana.Sykorova@ruk.cuni.cz, 224 491 209, 776 007 130 Podrobnosti na: http://www.cuni.cz/UK-6692.html

Citová rétorika: Jak budit, chápat a pojmenovávat emoce. Proběhne první mezinárodní konference organizovaná Kreativní laboratoří VOICE

Fakulta - 29. listopad 2017 - 7:01
21 odborníků z oblasti filozofie, teorie a dějin literatury, dějin umění a dalších oborů představí své příspěvky na téma „emoce“, jejich vyvolávání, vyjadřování, předávání a pojmenovávání. Časově konference pokrývá období od renesance po současnost a tematicky propojuje frankofonní literatury i filozofie napříč kontinenty. Konference se uskuteční 30. listopadu – 2. prosince 2017 u příležitosti vstupu Univerzity Karlovy do Agence universitaire de la Francophonie. Akce je zaštítěna Jeho Excelencí Rolandem Galharaguem, velvyslancem Francie v České republice. Jazykem konference je francouzština. Emoce jsou zároveň tělesné vzruchy i duševní úsudky, iracionální projevy, které přesto potřebujeme pro svá rozhodování a činy, jsou vrozené a zároveň získávané v rodinném a společenském prostředí, všeobecně sdílené i odkazující k jednotlivým kulturám, pasivně zakoušené i úmyslně orientované, skryté v hlubinách našeho já i zjevně čitelné na naší tváři. Svou dvojznačnou povahou tak emoce zpochybňují tradiční dualismy a dichotomie západního myšlení. Naše konference vybízí k analýze a lepšímu pochopení jejich hluboce ambivalentního charakteru. Kognitivní význam emocí: zatemnění mysli versus racionální emoce Emoce byly po dlouhou dobu odmítané jakožto opak racionality, nicméně v posledních třiceti letech dochází k přehodnocení pohledu na ně jakožto na nedílnou součást kognitivního fungování člověka. Kognitivní vědci a neurobiologové (R. Sousa, A. Damasio) tvrdí, že racionální volby nevycházejí výlučně ani převážně z chladného záměru, nýbrž z toho, že konkrétní volbě přisuzujeme určitou citovou valenci. Tím se emoce přímo podílejí na tom, co bychom mohli nazvat praktickou racionalitou. Přesto však emoce, zejména v podobě prudkých vášní, mohou zatemnit rozum a přivádět nás k činům, jejichž následků posléze litujeme. Literatura nám prostřednictvím strategií a technik, které prozkoumáme, osvětluje fungování emocí, propojování tělesného a duševního v našich afektech i citové motivace jednání či naopak zábrany, které se mu stavějí do cesty. Etické a politické aspekty emocí: jejich povznášející i destruktivní povaha Emoce hrají dvojznačnou roli rovněž v oblasti etické a politické. Na jedné straně svědčí o naší schopnosti empatie a podmiňují naše morální jednání vůči druhému, na straně druhé mohou být prostředkem manipulace s cílem budit etnické či národnostní vášně. Z toho vyplývá potřeba promýšlet citovou výchovu, která by odpovídala rozvíjení skutečně demokratické společnosti. Podle Marthy Nussbaum nás právě emoce vzbuzované literaturou činí pozornějšími a citlivějšími vůči životům, které jsou velmi odlišné od těch našich, jakož i vůči křehkosti a zranitelnosti druhých. Literatura představuje důležitou laboratoř umožňující studovat obě stránky emocí, jejich výchovný i destruktivní potenciál. Narativní rozměr citového života: Jsou emoce universální, či kulturně podmíněné?  Emoce jsou stejně jako jiné způsoby adaptace na prostředí vepsány do naší biologické výbavy, a jsou tak universálním dědictvím odpovídajícím společnému vývoji lidstva. Tuto universalitu emocí však zároveň zpochybňují rozličné strategie, kterými ta či ona kultura institucionalizuje, schvaluje či potírá jednotlivé citové projevy. Z toho vyplývají nejen velmi heterogenní klasifikace a názvosloví v jednotlivých kulturách, ale i radikálně odlišné způsoby vyjadřování a literárního ztvárňování emocí, které prožíváme. Jinak řečeno, naše emoce jsou sociokulturně utvářené do té míry, do jaké každý jazyk strukturuje nás citový život svým vlastním způsobem a v níž je každý emoční projev zároveň formován morálními hodnotami a společenskými normami. Můžeme proto studovat třídění a literární zpracovávání emocí tím, že citovému životu položíme otázky ohledně jeho dějin a zeměpisného ukotvení, abychom lépe pochopili podmínky, v nichž se utvářel. program konference místo konání: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 104 datum: 30. listopad – 2. prosinec 2017 Oficiální partneři: CEFRES (Centre Français de Recherche en Sciences Sociales) University of Cambridge Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne École Normale Supérieure de Lyon Université Paris IV-La Sorbonne Université Paris X-Nanterre Université de Reims Champagne-Ardenne Université Clermont-Auvergne Université de Limoges Université de Picardie JulesVerne Masarykova univerzita v Brně

Výběrové řízení na pozici Personalista/ka – řízení mezd

Fakulta - 28. listopad 2017 - 16:05
Personalista/ka – řízení mezd Hlavní odpovědnosti plánování a kontrola čerpání mzdových prostředků ve spolupráci s ústavy a katedrami fakulty spolupráce při plánování mzdových nákladů a kontrola osobních nákladů v projektech administrace mezd v systému EGJE tvorba přehledů a výkazů rozvojové úkoly v rámci osobního oddělení a ekonomiky fakulty Nastoupíte do funkčního týmu, zaškolí Vás zkušenější kolegyně s níž budete dále spolupracovat. Naše očekávání zkušenosti v personalistice a v rozpočtování mezd vztah k pracovně-právní a mzdové problematice, k číslům, výpočtům alespoň SŠ vzdělání. praxe v používání MS Office, zejména Excel výhodou je orientace v problematice rozpočtování a vykazování projektů OPVVV, GAČR výhodou je znalost a praxe v personalistických informačních systémech: EGJE/Elanor, SAP apod. výhodou je schopnost základní komunikace v AJ výhodou je orientace v akademickém prostředí Nabízíme zázemí velké a solidní vzdělávací instituce podporu osobního rozvoje a vzdělávání v oblasti HR a v cizích jazycích pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností 5 týdnů dovolené, stravenky, interní jazyková škola zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Leden 2018 Plný úvazek – 40 hodin týdně První smlouva na FF se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Pracoviště: Praha, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Personalista/ka. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu pavel.kolouch@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 27. 12. 2017, dříve=lépe, pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty. Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. Více informací: Pavel Kolouch, tel.: +420 221 619 852 If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Výběrové řízení na pozici Personalista/ka

Fakulta - 28. listopad 2017 - 16:04
Personalista/ka Hlavní odpovědnosti personální agenda: pracovní poměry, DPP, DPČ, nástupy, výstupy, výběrová řízení, organizace školení, zákonná hlášení státním institucím spolupráce s kolegy z kateder, ústavů v personálních věcech administrace v systémech Univerzity Karlovy – WhoIs, EGJE rozvojové úkoly v rámci osobního oddělení Naše očekávání praxe v personalistice alespoň 3 roky zkušenosti se zaměstnáváním cizinců běžné dovednosti v práci s PC – MS Office alespoň SŠ vzdělání zásadní výhodou je zkušenost z práce v akademickém prostředí výhodou je znalost a praxe v personalistických informačních systémech (EGJE/Elanor, SAP apod.) výhodou schopnost základní komunikace v AJ Nabízíme zázemí velké a solidní vzdělávací instituce podporu osobního rozvoje a vzdělávání v oblasti HR a v cizích jazycích pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupnost 5 týdnů dovolené, stravenky, interní jazyková škola zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Leden 2018 Plný úvazek – 40 hodin týdně První smlouva na FF se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Pracoviště: Praha, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Personalista/ka. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu pavel.kolouch@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 27. 12. 2017, dříve=lépe, pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty. Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. Více informací: Pavel Kolouch, tel.: +420 221 619 852 If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Founding Conference of the Institute for the Study of Strategic Regions

Fakulta - 28. listopad 2017 - 13:04
The aim of this founding conference is to gather and confront different approaches to research on broadly understood concept of a “region” and demonstrate its potential for our understanding of contemporary world in its historical, cultural and geopolitical terms.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 11. 12. se z důvodu nemoci ruší veškerá výuka dr. Vojtěchovského s výjimkou předmětu "Rozpad Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů".

11. prosinec 2017

Během celého prosince 2017 se pondělní úřední hodiny sekretariátu posouvají na čas 14:00-16:00.

01. prosinec 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014