Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

Prague Papers on the History of International Relations 2011/2Prague Papers on the History of International Relations, No. 2, 2011, ISSN 1803-7356.

Title Page | PDF
Front Matter | PDF
Contents | PDF
Articles
Westeuropäer als Informationsquelle über Russland (pp. 11-22)
Dana Picková, Valburga Vavřinová
Key words: Moscow Rus’ and the West, merchants and diplomats as informants, travelogues, Siegmund von Herberstein

Trojans, Franks and Their Enemies: French Genealogical Imagination and Its Historical Transformations in the Sixteenth Century (pp. 23-39)
Ivo Budil
Key words: Trojans, Franks, French, Genealogical Imagination, Historical Transformations, 16th Century
PDF

Changes in the Building Stock and Their Effect on Cityscapes in Towns of the Austro-Hungarian Monarchy (pp. 40-57)
Mónika Pilkhoffer
Key words: Building Stock, Cityscape, Austro-Hungarian Monarchy
PDF

The British Attitudes to the Mahdist and the Italian Activities in East Africa, 1885–1896, and the Conquest of Dongola (pp. 58-68)
Jaroslav Valkoun
Key words: British Empire, the Mahdists, Italian Activities, East; Africa, 1885–1896, Dongola, British-Egyptian Relations

The Austria-Russian Entente and the Ottoman Empire at the Beginning of the 20th Century (pp. 69-76)
Roman Kodet
Key words: Austria-Russian Entente, the Ottoman Empire, the Beginning of the 20th Century
PDF

Die Übereinkunft Österreich-Ungarns mit der Türkei im Zusammenhang mit der Annexion Bosniens und der Herzegowina (pp. 77-85)
Aleš Skřivan, Sr.
Key words: The Balkans, Austria-Hungary, Bosnian Annexation Crisis, Turkey

Das Thronwechselprogramm der Militärkanzlei Erzherzog Franz Ferdinands aus dem Jahr 1911 (pp. 86-109)
Richard Lein
Key words: Archduke Franz Ferdinadn, Austria-Hungary, Dynasty Policy
PDF

Panslawismus in der russischen und in der sowjetischen Außenpolitik 1914–1991 (pp. 110-131)
Géza Gecse
Key words: Panslavism, Russian Foreign Policy, Soviet Foreign Policy, 1914-1991
PDF

Great Britain and the Road to the Rhineland Pact (March–July 1925): A Contribution to the Issue of Collective Security in the 1920s (pp. 132-147)
Lukáš Novotný
Key words: Great Britain, Collective Security, Rhineland Pact, 1925
Events
Charles University Scholars as Ciudad de la Luz’s Guests (pp. 151-152)
Eliana Antia Conte
PDF
Reviews
Roman Míšek, František Ondráš, Miroslav Šedivý: Egypt v době Muhammada Alīho [Egypt in the time of Muhammad Alī], Praha 2010 (p. 157)
Roman Kodet
PDF
Radko Břach: Die Tschechoslowakei und Locarno. Europäische
Variationen, München 2011 (pp. 158-159)
Lukáš Novotný
PDF
Authors | PDF

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. listopad 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. listopad 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014