Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Prague Papers in the History of International Relations 2005

Prague Papers on the History of International Relations 2005SKŘIVAN, Aleš; SUPPAN, Arnold (Eds.), Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History 2005, ISBN 80-7308-118-0.
Title Page | PDF
Front Matter | PDF
Contents | PDF
Articles
Metternich and the Beginning of the Second Turko-Egyptian Conflict (pp. 5-26)
Miroslav Šedivý
Key words: Metternich, Egypt, Egyptian-Ottoman Relations, Turko-Egyptian Conflict
PDF

Die zweite Boulanger-Krise und der Panamaskandal: Beitrag zur Entstehung der
französisch-russischen Allianz (pp. 27-41)
Lukáš Novotný
Key words: Boulanger Crisis, French-Russian Alliance, Panama Scandal
PDF

Das Krügertelegramm: Der Höhepunkt der Politik des Deutschen Kaiserreiches in Südafrika (pp. 43-70)
Filip Nerad
Key words: Paul Krüger, German Foreign Policy, Wilhelm II, South Africa
PDF

Der vergessene Ritter (pp. 71-82)
Jan Županič
Key words: Václav Vladivoj Tomek, Nobilitation, Austria-Hungary
PDF

Österreich-Ungarn und die Frage der Annexion Bosniens und der Herzegowina
im Sommer 1908 (pp. 83-109)
Aleš Skřivan, Sr.
Key words: Austria-Hungary, Bosnian Crisis, 1908
PDF

Export of Zbrojovka Brno (Czechoslovak Arms Factory of Brno) to China in the
Interwar Period (pp. 111-134)
Aleš Skřivan, Jr.
Key words: Arm Export, China, Zbrojovka Brno, Interwar Period, Czechoslovakia
PDF

Ausgewählte Aspekte der deutschen Wirtschaftsentwicklung während der Weltwirtschaftskrise (pp. 135-165)
František Stellner, Radek Soběhart
Key words: Economic Depression, German Economy, Heinrich Brüning
PDF
The British Union of Fascists and British Society in the 1930s (pp. 167-185)
Martin Kovář
Key words: Great Britain, British Union of Fascists, British Society, 1930s
PDF
Review
Die Jahrhunderte der Entdeckungen, Diplomatie und Kriege. Die Festschrift für
Professor Aleš Skřivan zum 60. Geburtstag, hrgs. von Stellner, František, Kovář,
Martin, Karolinum, Prag 2005, 553 Seiten (pp. 205-207)
Miroslav Šedivý
PDF
ACTA OECONOMICA PRAGENSIA. K hospodářským dějinám 20. století. Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze, Nr. 4, Jg. 13, 423 Seiten (pp. 207-209)
Aleš Skřivan, Sr.
PDF
Die Weltwirtschaftskrise. Ein Sammelband, hrsg. von Marek Loužek und Ladislav Tajovský, Prag 2004, Centrum pro ekonomiku a politiku, 110 Seiten (pp. 209-
Martin Kovář
PDF

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. listopad 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. listopad 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014